За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 1601 - 1700 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 1601 Ресурс Internet  
Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.unhcr.ch
    Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, установа ООН у справах біженців, має мандат ООН на спрямування і координацію міжнародної дії задля захисту біженців у світовому масштабі і розв'язання проблем біженців. Головною метою Управління є захист прав і добробуту біженців. Управління намагається гарантувати, що кожен може реалізувати право на отримання притулку в іншій державі і повернутися додому з власної волі.

 1602 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 254-2. Перевищення військовою посадовою особою влади чи посадових повноважень
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1603 Ресурс Internet  
Бібліотека прав людини Університету Міннесоти: бібліографії
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www1.umn.edu/humanrts/bibliog/biblios.htm

 1604 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 123-1 Захоплення заложників
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1605 Ресурс Internet  
Базові принципи поводження з ув’язненими
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеgopher://gopher.un.org:70/00/ga/recs/45/111
    Документ прийнято Генеральною Асамблеєю у резолюції 45/111 від 14 грудня 1990 року

 1606 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 153-2 Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1607 Ресурс Internet  
Загальна декларація прав людини
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm
    Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року.

 1608 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 176-2 Погроза щодо судді
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1609 Ресурс Internet  
Юридичний інформаційний центр із прав людини
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.lichr.ee

 1610 Ресурс Internet  
Путівник із досліджень у галузі прав людини
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.law.harvard.edu/Programs/HRP/AboutHRPRG.html
    Цей путівник доступний для всіх, хто хоче більше дізнатися про те, де можна знайти матеріали, котрі стосуються міжнародних прав людини. Через дедалі більшу доступність інформаційних ресурсів, зокрема на Інтернеті, частини путівника можуть виявитися застарілими.

Оригінальний путівник має понад 200 сторінок. Інтернет-версія розділена на частини та розділи, аби дослідник міг вибірково завантажувати лише ті частини, котрі найбільше стосуються його дослідження. Хоча це і збільшує час, необхідний для завантаження всього путівника, цей путівник все ж таки найліпше пристосований до потреб користувачів.


 1611 Ресурс Internet  
Бази даних IVW: запобігання віктимізації
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.victimology.nl/ivwdb/2data.htm
    Дослідницька база даних із віктимології містить стислі описання дослідницьких проектів у галузі віктимології, котрі діють зараз, і послуги, які надаються жертвам. База даних містить описову та оцінкову інформацію про послуги/ програми для жертв злочинів та зловживання владою. Визначення жертв у Декларації ООН базових принципів правосуддя для жертв злочинності і зловживання владою окреслює рамки цієї бази даних.

 1612 Ресурс Internet  
Національна довідкова служба з питань кримінальної юстиції (NCJRS)
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.ncjrs.org/
    Національну довідкову службу з питань кримінальної юстиції (NCJRS) було створено у 1972 році як міжнародну інформаційну мережу з питань кримінальної юстиції, призначену для підтримки розробників стратегій та фахівців у галузі кримінальної юстиції. Структура розміщення інформації на NCJRS сервері дозволяє отримувати відомості про спеціальні послуги, що пропонуються в рамках програм Міністерства юстиції, про публікації та іншу продукцію, а також надається прямий доступ до дошки оголошень NCJRS. Більш того, мережа дає змогу отримувати безпосередній доступ до інших ресурсів з питань кримінальної юстиції в Інтернеті.

 1613 Библиографическое описание  
Преподавание и изучение прав человека
1992 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дается обзор всех основных международных документов по правам человека в т. ч., касающихся задержания и обращения с правонарушителями.

 1614 Библиографическое описание  
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. = Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Вступила в силу, в т.ч. и для Украины 26 июня 1987 г. В Конвенции дается определение понятия «пытка». Государства обязаны предпринимать законодательные, административные и др. меры для предупреждения пыток. Созданный в соответствии с Конвенцией Комитет против пыток, правомочен рассматривать доклады государств, межгосударственные и индивидуальные жалобы.

 1615 Библиографическое описание  
Международное уголовное право
Блищенко И.П., Каламкарян Р.А., Карпец И.И. и др. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Как один из источников международного уголовного права рассматриваются резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, касающиеся прав человека, см.: с. 28-30.

 1616 Библиографическое описание  
Human Rights and the Police. A Reference Brochure on Human Rights for Good Police Practice.
1 September 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Це видання є складовою частиною вищезгаданного посiбника з прав людини та дiй полiцiї. Воно присвячене детальному розгляду того чи iншого конкретного випадку правопорушення та вiдповiдних дiй полiцiї (як рядового так i керiвного складу), їх аналiзу з точки зору дотримання прав людини, що регламентованi стандартами Ради Європи, Європейською конвенцiєю з прав людини, Декларацiєю Ради Європи щодо дiй полiцiї, та iншими документами. Структура видання повнiстю вiдповiдає вищезгаданому робочому матерiалу посiбника i є його корисним практичним доповненням.

 1617 Библиографическое описание  
Международные гарантии прав человека: практика Совета Европы
Энтин М.Л. 1992 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Анализируется процессуальное и прецедентное право созданных Советом Европы наднациональных правозащитных органов - Европейского Суда и Комисси по правам человека. Показывается, как и при каких условиях отдельные граждане могут с их помощью добиваться защиты и правосудия, в которым им было отказано национальными властями. Анализируется, в чем конкретно состоят права человека, гарантируемые Советом Европы.

 1618 Библиографическое описание  
Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів
1993 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 1619 Библиографическое описание  
Report to the Polish Government on the visit to Poland carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 30 June to 12 July 1996 = Доповідь Урядові Польщі про візит до
24 September 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В опублікованій доповіді Комітету проти катувань (КПК) викладені результати перевірки стану справ у Польщі щодо дотримання прав людини, запобігання поводженню, яке принижує людську гідність в установах поліції, тюрмах та місцях ув`язнення чи утримання під вартою. Перевірка проводиться з широкого кола питань, зокрема, із загальної інформації про діяльність поліції, фактів жорстокого поводження з затриманими, доступу затриманих до захисника, медичного огляду затриманих, їх інформування про права, умов поліцейського опитування, реєстрації затриманих, жорстокого поводження з ув`язненими, загальних умов утримання в`язнів, права в`язнів на медичну допомогу та конфіденційність медичного обстеження, запобігання розповсюдженню СНІД серед в`язнів, запобігання самогубству, стосунків в`язнів з оточуючим світом, стосунків з персоналом тюрем та ін. Результати перевірки та висновки комісії наведені в зазначеній доповіді.

 1620 Библиографическое описание  
Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. =
Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or De
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 1621 Библиографическое описание  
Європейський суд з прав людини: Організація і діяльність Суду
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Рiшення Суду, що мають значення прецеденту, мають значний вплив на формування i розвиток доктрини європейського права. Ними у повсякденнiй практицi керуються судовi органи держав-учасниць. Контролюючи на основi скарг вiдповiднiсть нацiональних законiв i судової практики нормам Конвенцiї, Європейський Суд спонукає держави вносити змiни до дiючого законодавства i практики його застосування.

 1622 Библиографическое описание  
Human Rights and the Police.
6-8 December 1995. :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    У книзi викладенi матеали семiнару, присвяченого темi прав людини та дiй полiцiї. Роль полiйiї в демократичному суспiльствi є ключовою якщо в суспiльствi забезпечується верховенство закону i права людини забезпечуються кожному, навiть тому, хто пiдозрю-ється в скоєннi злочину. Полiцiя являє собою основного захисника дотримання прав людини в демократичному суспiльствi, але в процесi своєї дiяльностi вона iнодi сама може порушувати права людини.

Оскiльки семiнар ставив перед собою завдання всебiчно сприяти пiдвищеню обiзнаностi полiцiї з питань прав людини у всiх аспектах цього поняття - громадянських, економiчних, полiтичних, соцiальних i т.i. опублiкованi у книзi матерiали семiнару стануть майже вичерпним посiбником для органiв внутрiшнiх справ iз зазначених питань як для досвiдченого дiючого складу, так i для новобранцiв.

Слiд пiдкреслити багате iнформацiйне значення книги, враховуючи що в нiй висвiтлено досвiд дотримання прав людини полiцiєю країн-членiв Ради Європи, наданi для розмiщення в матерiалах семiнару грунтовнi документи ряду основних мiжнародних органiзацiй з питань прав людини та дiй полiцiї, а також представлена бiблiографiя з зазначених питань.


 1623 Библиографическое описание  
Насильницьке або недобровільне зникнення осіб
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про дiяльнiсть Робочої групи з питань насильницького або недобровiльного зникнення осiб.

 1624 Библиографическое описание  
Про прокуратуру
1991 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 1625 Библиографическое описание  
Права людини і позбавлення волі
Трубников В.М. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про початкове утримання вперше засуджених ув'язнених в карантинних відділеннях, відокремлених від місць утримання решти ув'язнених, для адаптації до умов неволі.

 1626 Библиографическое описание  
Правова допомога України зарубіжним державам - ефективний гарант захисту особистих та політичних прав людини та громадянина
Максименко В.М. 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Роль міжнародних договорів про взаємодопомогу, міжнародно- правових актів у правовій допомозі зарубіжним державам у кримінальних справах та забезпеченні прав і свобод людини.

 1627 Библиографическое описание  
Права людини в площині правозахисної діяльності
Музика А. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про недосконалість законодавчо-нормативної бази та перевищення посадовими особами правоохоронних органів своїх службових повноважень, що призводить до порушення права особи на захист у кримінальному процесі, до неможливості оскарження в суді санкції на арешт та незаконне затримання, до порушення адвокатської таємниці.

 1628 Библиографическое описание  
Напрями сучасної правової реформи в Україні і проблема смертної кари
Анiсiмов В.I. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Йдеться про можливi шляхи поступової вiдмови вiд смертної кари, розглядаються моральнi, правовi та мiжнароднi аспекти цiєї проблеми.

 1629 Библиографическое описание  
Конституційні принципи кримінального процесу в Україні
Репешко П.I. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядаються основнi вихiднi положення та iдеї кримiнального процесу, якi забезпечують високоефекитвну дiяльнiсть правоохоронних органiв та сприяють дотриманню прав людини i громадянина.

 1630 Библиографическое описание  
Реформа системи контролю виконання Європейської конвенції прав людини
Новiцкi М.А. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про реформацiю механiзму контролю виконання, гарантованих Конвенцiєю, прав та свобод; про створення Європейського Суду прав людини, його структуру, повноваження, порядок та умови звернення до нього.

 1631 Библиографическое описание  
Права людини і смертна кара
О. Свєтлов 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Автор орзглядає проблему смертної кари в Росiї, СРСР, Українi в iсторичному аспектi, починаючи з 17 ст. по наш час, наводить деяку статистику за останнi роки. Коротко розглядає питання про застосування смертної кари в деяких зарубiжних країнах, а також наводить перелiк доводiв прихильникiв збереження смертної кари в Українi.

 1632 Библиографическое описание  
Справа Iнституту Отто-Премінгера проти Австрії
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дана справа була порушена на пiдставi заяви об'єднання-заявника, який оскаржував накладання арешту регiональним судом Iнсбрука на фiльм та конфiскацiю фiльму Вернера Шрьотера Рада на небесах, запланована демонстрацiя якого розглядалася єпархiєю римської католицької церкви Iнсбрука як спроба вчинення злочину, що полягає у паплюженнi релiгiйних заповiдей.
Суд постановив, що стосовно накладення арешту та конфiскацiї фiльму вiдсутнє порушення ст. 10 Конвенцiї.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду та окремi думки суддiв.

 1633 Нормативный документ  
Про ратифікацію статуту і конвенції міжнародного союзу електрозв'язку (витяг)
15.07.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1634 Нормативный документ  
Про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання (витяг)
18.02.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1635 Бланки и образцы документов  
Позовна заява про зняття дисциплінарного стягнення
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1636 Нормативный документ  
Про кінематографію (витяг)
13.01.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1637 Бланки и образцы документов  
Заява про згоду бути довіреною особою
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1638 Нормативный документ  
Про затвердження правил експлуатації трамвая та тролейбуса [Держжитлокомунгосп] [1870] (витяг)
10.12.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1639 Бланки и образцы документов  
Заперечення на порушення норм Конституції України, кримінально-процесуального законодавства України та керівних постанов Пленуму Верховного Суду України під час судового засідання
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1640 Нормативный документ  
Про пожежну безпеку (витяг)
17.12.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1641 Бланки и образцы документов  
Розпорядження міського голови про реєстрацію дитячого і молодіжного клубу бойових мистецтв "Янтарний тигр"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеСвязь по разделам знаний

 1642 Нормативный документ  
Про затвердження положення про організацію роботи цілителя, який здійснює медичну діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини [Міністерство охорони здоров'я] [3297] (витяг)
11.02.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1643 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 сентября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отсрочка исполнения приговора не применяется к осужденным иностранным гражданам и лицам без гражданства.

 1644 Нормативный документ  
Про затвердження положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України (витяг)
29.11.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1645 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 15 августа 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Наказание по совокупности приговоров не может быть назначено, если лицо в соответствии с Указом об амнистии освобождено от наказания.

 1646 Нормативный документ  
Про затвердження порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (витяг)
31.08.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1647 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 23 сентября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия виновного, совершившего умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения, которое возникло вследствие противозаконного насилия или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего, правильно квалифицированы судом по ст.95 УК Украины.

 1648 Нормативный документ  
Про дозвіл на закупівлю і реалізацію наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів аптечним закладам, заснованим на державній та комунальній формі власності (витяг)
03.08.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1649 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Одностороннее исследование и оценка доказательств, имеющихся в деле, повлекла необоснованную переквалификацию судом действий виновного на статью с менее тяжкой санкцией и назначение несправедливого наказания вследствие его мягкости.

 1650 Нормативный документ  
Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення (витяг)
8.04.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1651 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 13 мая 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Органы предварительного следствия необоснованно возбудили уголовное дело, привлекли лицо к уголовной ответственности, а суд признал его виновным.

 1652 Нормативный документ  
Про введення обов'язкової сертифікації продукції в Україні [Держстандарт] [112] (витяг)
30.06.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1653 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 14 октября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Закон предусматривает обязательное участие прокурора при рассмотрении судом уголовных дел о применении амнистии.

 1654 Нормативный документ  
Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності (витяг)
03.02.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1655 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 16 мая 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд не вправе истребовать уголовное дело от органов предварительного расследования, направленное им же на дополнительное расследование и рассматривать его по существу без отмены в установленном Законом порядке, постановления о дополнительном расследовании.

 1656 Нормативный документ  
Про бюджетну систему України (витяг)
5.12.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1657 Судебная практика  
Определение судебной коллегии Харьковского областного суда от 13 мая 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отказ суда во взыскании с осужденного морального ущерба в пользу потерпевшего не основан на законе.

 1658 Нормативный документ  
Про захист від недобросовісної конкуренції (витяг)
1.01.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1659 Судебная практика  
МЮРРЕЙ (MURRAY) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 28 октября 1994 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
1. В жалобе, поданной в Комиссию 28 сентября 1988 г., г-жа Мюррей, котороя была арестована у себя дома в Белфасте военнослужащими Сухопутных войск Великобритании в 7.00 утра 26 июля 1982 г. на основании статьи 14 Закона о Северной Ирландии (чрезвычайные полномочия) 1978 г, заявила, что ее арест и задержание для допроса нарушили статью о п. 1 и 2; что сохранение сделанной фотографии, а также данных о заявительнице явилось нарушением ее права на уважение личной жизни согласно статье 8. Остальные пять заявителей, которым в то время было предложено собраться в гостиной, где военные вносили в протокол данные о заявителях и их доме утверждали, что произошло нарушение статьи о п. 1, 2 в результате того, что от них потребовали находиться в течение получаса в комнате их дома, пока первый заявитель собиралась, чтобы покинуть дом вместе с военными. Они также утверждали, что запись и хранение определенных данных об их личностях, например, имен и степени родства с первым заявителем, нарушили их право на уважение личной жизни по статье 8. Все шестеро заявили, что вторжение военных в дом и его обыск не совместимы с их правом на уважение их личной и семейной жизни, неприкосновенности жилища согласно статье 8 Конвенции и что, в нарушение статьи 13, в национальном законодательстве не существует эффективных средств правовой защиты в отношении вышеперечисленных жалоб на нарушение прав, признанных Конвенцией.

 1660 Нормативный документ  
Про затвердження положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск (витяг)
15.01.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1661 Судебная практика  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ и другие против ТУРЦИИ Судебное решение от 25 мая 1998 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Социалистическая партия (СП), первый заявитель, была основана 1 февраля 1988 г и распущена в октябре 1992 г решением Конституционного Суда Г-н Илхан Кирит и г-н Догу Перинчек, второй и третий заявители, были соответственно председателем и бывшим председателем партии Они проживают в Стамбуле
15 февраля 1988 г, через две недели после основания партии Генеральный прокурор обратился в Конституционный Суд с требованием о ее роспуске, утверждая со ссылками на программу партии, что она стремится установить в стране диктатуру пролетариата
8 декабря того же года Конституционный Суд отклонил запрос как необоснованный по его мнению, политические цели партии, сформулированные в программе, не противоречили Конституции
14 ноября 1991 г Генеральный прокурор вторично обратился в Конституционный Суд Ссылаясь на публикации СП и заявления ее руководителей, в том числе во время избирательной кампании по выборам в Парламент, он утверждал, что деятельность партии направлена на подрыв территориальной целостности государства и единства нации, что является нарушением пяти статей Конституции и трех статей Закона № 2820 (О политических партиях)
В своем решении от 10 июля 1992 г, опубликованном 25 октября 1992 г, Конституционный Суд объявил о роспуске СП Это повлекло за собой ipso Jure конфискацию и передачу имущества СП в Казначейство и запрещение ее руководителям занимать любой подобный пост в будущем.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе заявителя в Комиссию, поданной 31 декабря 1992 г, утверждалось, что были нарушены несколько статей Конвенции — 6, 9, 10, 11, взятые отдельно и в сочетании со статьей 14, а также статьи 1 и 3 Протокола № 1 Жалоба была признана частично приемлемой
В своем докладе от 26 ноября 1996 г Комиссия установила факты и единогласно пришла к выводу, что
(a) имело место нарушение статьи 11 Конвенции,
(b) не было нарушения статьи 6 п 1 Конвенции,
(c) нет отдельного вопроса по статьям 9 и 10 Конвенции;
(d) нет необходимости рассматривать отдельно, имело ли место нарушение статей 14 и 18 Конвенции и статей 1 и 3 Протокола № 1.
Комиссия передала дело в суд 27 января 1997.

 1662 Нормативный документ  
Про затвердження правил виготовлення і використання вексельних бланків (витяг)
10.09.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1663 Судебная практика  
"САНДИ ТАИМС" (SUNDAY TIMES) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 6 ноября 1980 г. (статья 50)
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
Европейский Суд в решении по делу "Санди таймс" против Соединенного Королевства от 26 апреля 1979 г. признал нарушением статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнений) судебный запрет газете публиковать материалы, освещающие скандал об оказавшемся вредоносным лекарственном препарате "талидомид". В постановляющей части решения Суд указал, что вопрос о справедливом возмещении не готов для рассмотрения, и отложил его, указав на возможность урегулирования этого вопроса самими сторонами по делу. Однако в установленный срок газета и государственные власти к соглашению не пришли, и вопрос пришлось решать судебным путем.

 1664 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за спекуляцію та виконання постанови Пленуму Верховного Суду України з цього питання (витяг)
3.02.89 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1665 Судебная практика  
Шенк (SCHENK против ШВЕЙЦАРИИ) Судебное решение от 12 июля 1988 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Г-н Пьер Шенк, 1912 г. рождения, директор компании, начиная с 1974 г. вел бракоразводный процесс, который завершился разводом в декабре 1981 г. по соглашению сторон. Ранее, весной того же года, заявитель через рекламное агентство вступил в контакт с неким г-ном Поти, который выполнил несколько его поручений. В июне 1981 г., когда заявитель находился в больнице, г-н Поти встретился с мадам Шенк и сообщил, что имеет поручение мужа убить ее, после чего она обратилась по этому поводу к судебному следователю кантона Во. Поскольку Поти проживал во Франции, о начавшемся следствии было сообщено французским властям. Допрошенный во Франции в присутствии полицейских кантона Во г-н Поти подтвердил свое свидетельство, и г-ну Шенку было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству; он был предан суду 13 августа 1982 г. и на основании inter alia оспариваемой магнитофонной записи приговорен по первой инстанции к десяти годам тюремного заключения. Среди доказательств важное место занимала магнитофонная запись разговора обвиняемого с г-ном Поти.
Г-н Шенк безуспешно оспаривал приговор в Кассационной палате по уголовным делам суда кантона Во, а затем в Федеральном суде. В декабре 1984 г. он был частично оправдан и вышел на свободу.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной 6 марта 1984 г., заявитель утверждал, что было нарушено его право на уважение личной жизни, а также право на справедливое судебное разбирательство. Жалоба была объявлена Комиссией частично приемлемой 6 марта 1986 г. В своем докладе от 14 мая 1987 г. Комиссия установила факты и выразила мнение одиннадцатью голосами против двух, что нарушение статьи 6 п. 1 не имело места.
Дело было передано в Суд Европейской Комиссией 15 июля 1987 г. и Правительством Швейцарской Конфедерации 12 июля 1987 г.

 1666 Нормативный документ  
Про внесення змін і доповнень до закону Української РСР "Про захист прав споживачів" (витяг)
15.12.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1667 Судебная практика  
ТОМАЗИ (TOMASI) против ФРАНЦИИ Судебное решение от 27 августа 1992 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1668 Нормативный документ  
Положення про особливості контролю за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними компаніями (витяг)
9.12.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1669 Нормативный документ  
Питання Державного департаменту ветеринарної медицини (витяг)
17.11.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1670 Бланки и образцы документов  
Статут Чугуївського міського благодійного фонду "Відродження Чугуєва"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1671 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок видачі ліцензій на добування диких парнокопитих тварин і ведмедя та порядок здійснення полювання на цих тварин [Держкомлісгосп] [2348] (витяг)
30.10.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1672 Бланки и образцы документов  
Відомості про членів Ревізійної Комісії Харківської міської громадської організації "Харківський інстітут соціальних досліджень"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1673 Нормативный документ  
Водний кодекс України (витяг)
6.06.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1674 Бланки и образцы документов  
Скарга в порядку нагляду на рішення Харківського обласного суду
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1675 Нормативный документ  
Про загальний військовий обов'язок і військову службу (витяг)
25.03.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1676 Международные нормативные акты  
Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, 1989 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1677 Нормативный документ  
Про державну службу (витяг)
16.12.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1678 Международные нормативные акты  
Декларация о социальных и правовых принципах,касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание в их усыновлении на национальном и международном уровнях, 1982 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1679 Нормативный документ  
Про затвердження порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту в Україні [Міносвіти] [2765] (витяг)
23.03.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1680 Международные нормативные акты  
Європейська конвенція про допомогу у кримінальних справах,1959 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1681 Нормативный документ  
Про затвердження положення про АС "Диплом"
06.08.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1682 Международные нормативные акты  
Конвенция о международном праве опровержения,1952 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1683 Нормативный документ  
Інструкція про визначення критеріїв живонародженості, мертвонародженості та перинатального періоду (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1684 Международные нормативные акты  
Конвенция, определяющая государство, ответственное за рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, поданных в одном из государств-членов,1990 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1685 Нормативный документ  
Конвенція про права дитини (витяг)
20.11.89 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1686 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1687 Нормативный документ  
Про затвердження правил користування телеграфним зв'язком (витяг)
4.03.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1688 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 16
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1689 Нормативный документ  
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1690 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 48
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1691 Нормативный документ  
Положення про авторське право в картографії (витяг)
26.08.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1692 Международные нормативные акты  
Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду , 1945 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1693 Нормативный документ  
Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (витяг)
15.12.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1694 Нормативный документ  
Про державний кордон України
04.11.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1695 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини
24.12.1982 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1696 Нормативный документ  
Кодекс кримінально-процесуальний
06.05.1961 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1697 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1698 Нормативный документ  
Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів
12.04.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1699 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28,06,1996, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1700 Нормативный документ  
Кодекс кримінально-процесуальний
06.05.1961. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний