За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 2201 - 2300 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 2201 Ресурс Internet  
Декларація принципів терпимості
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.un.org/russian/documen/declarat/toleranc.htm
    Затверджена резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 року

 2202 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 176-4 Невиконання судового рішення
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2203 Ресурс Internet  
Європейський Суд із прав людини
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.dhcour.coe.fr
    Офіційний Інтернет-сайт Суду містить загальну інформацію про Суд, справи, які стоять у черзі на розгляд, вироки і базові тексти (такі як Правила Суду).

 2204 Ресурс Internet  
Оклахомський Інститут з питань смертної кари
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.dpio.org/
    Інститут пропонує інформацію з питання смертної кари у штаті Оклахома, США. Підтримує зв'язки з державними правоохоронними і судовими органами. У лютому 1999 року в штаті було страчено шизофреніка Шона Селерза; на черзі до виконання вироку стоять або стояли ще кілька осіб з нервовими захворюваннями. На сторінці розміщена інформація з проблем нервових захворювань і смертної кари, а також наведені посилання на відповідні адреси в Інтернет

 2205 Ресурс Internet  
Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ)
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.unicef.org/
    Фонд ЮНІСЕФ уповноважений Генеральною Асамблеєю ООН виступати у підтримку справи захисту прав дітей, сприяти задоволенню їхніх основних життєвих потреб, а також допомагати дітям у наданні широких можливостей для якомога повнішої реалізації їхнього потенціалу. У своїй діяльності Фонд керується положеннями Конвенції з прав дитини, проводячи боротьбу за надання правам дитини статусу непорушних етичних принципів і виведення їх на рівень міжнародних стандартів ставлення до дітей.

 2206 Ресурс Internet  
Управління міжнародної кримінальної юстиції (OICJ)
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.acsp.uic.edu/index.htm
    Управління міжнародної кримінальної юстиції (OICJ) було засноване у 1984 році в Ілінойському Університеті (Чикаго, США). Завданням OICJ є поліпшення системи відправлення кримінального правосуддя та правосуддя щодо неповнолітніх як в межах країни, так і за кордоном, шляхом надання вченим-фахівцям і практикам широких можливостей для обміну інформацією та співробітництва у даній сфері. Сторінка містить детальну інформацію, пов'язану з діяльністю організації, навчальними програмами, публікаціями та конференціями. Тут також розміщені он-лайнові версії інформаційних бюлетенів Управління: Міжнародна Кримінальна Юстиція, Кримінальна Юстиція в Європі, Кримінальна Юстиція в Америці, Різне про Кримінальну Юстицію, Кримінальні Організації та Голос Правоохоронця. У розпорядженні користувачів - іспаномовна версія сторінки.

 2207 Библиографическое описание  
Отправление правосудия и права человека применительно к задержанным лицам: Право на справедливое судебное разбирательство: признание в современных условиях и меры по его укреплению
1990-1993 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2208 Библиографическое описание  
Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни. = Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty.
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2209 Библиографическое описание  
Правоохранительные органы
Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Об обеспечении прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия см.: с.59-62.

 2210 Библиографическое описание  
Про скасування смертної кари
28-29 листопада 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    До матерiалiв семiнару увiйшли:
Доповiдь п. Франка про скасування смерної кари вiд 15.09.94 р., яка складається з трьох роздiлiв та додаткiв;
Доповiдь п. Уолвенд вiд 25.06.96 р. про скасування смернтої кари в Європi.
В додатках до цих доповiдей наведенi наступнi документи:
Протокол № 6 до Конвенцiї про захист прав i свобод людини, який стосується скасування смертної кари (Страсбург 28.№ 1983);
Резолюцiя Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1044 (1994) Про скасування смертної кари;
Резолюцiя Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1246 (1994) Про скасування смертної кари: Короткий звiт про зустрiч, яка вiдбулася у Москвi 31 травня 1996 року мiж п. Р. Бiндiнгом, доповiдачем з питань дотримання зобовязень Росiйської Фелерацiї, та п. О.Приставкiним, Головою Президентської комiсiї з помилування;
Рекомендацiї Звичайної сесiї Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1302 (1996);
Резолюцiя Звичайної сесiї Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1097 (1996) Про скасування смертної кари в Європi.
В матерiалах семiнару розмiщенi також виступи на тему:
Жорстокiсть смертної кари: смертна кара та права людини (Ерiк Прокош);
Найвища мiра покарання, стримування та темпи злочинностi (Роджер Гуд);
Хибнi уявлення про смертну кару: смертна кара i громадська думка (Пiтер Годжкiнскон).

 2211 Библиографическое описание  
Human Rights and Law Enforcement
1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Посібник призначений для підготовки співробітників поліції в області прав людини. Він включає огляд основних міжнародних актів з прав людини, механізм захисту прав людини, створений ООН та Радою Європи; розглядає роль поліції в країнах з демократичним устороєм та її роль в боротьбі з усіма проявами дискримінації. Окремий розділ присвячено дотриманню прав людини поліцією в процесі проведення розслідування, арешту чи затримання, застосування сили та вогнепальної зброї, під час стихійних лих та військових конфліктів. Розглянуті також питання: поліція і права неповнолітніх, поліція і права жінок, біженців тощо. Окремо подається розгляд випадків порушення поліцією прав людини.Посібник може бути використаний при підготовці семінарів чи курсів з прав людини для співробітників правоохоронних органів.

 2212 Библиографическое описание  
Про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2213 Библиографическое описание  
Report to the Government of the Netherlands Antilles on the visit to Netherlands Antilles carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 7 to 11 December 1997 and R
10 December 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В опублікованій доповіді Комітету проти катувань (КПК) викладені результати перевірки стану справ у Нідерландських Антільських Островах щодо дотримання прав людини, запобігання поводженню, яке принижує людську гідність в установах поліції, тюрмах та місцях ув`язнення чи утримання під вартою. Перевірка проводиться з широкого кола питань, зокрема, із загальної інформації про діяльність поліції, фактів жорстокого поводження з затриманими, доступу затриманих до захисника, медичного огляду затриманих, їх інформування про права, умов поліцейського опитування, реєстрації затриманих, жорстокого поводження з ув`язненими, загальних умов утримання в`язнів, права в`язнів на медичну допомогу та конфіденційність медичного обстеження, запобігання розповсюдженню СНІД серед в`язнів, запобігання самогубству, стосунків в`язнів з оточуючим світом, стосунків з персоналом тюрем та ін.Результати перевірки та висновки комісії наведені в зазначеній доповіді.

В опублікованому матеріалі наводяться також відповіді Уряду Нідерландських Антільських Островів щодо перевірки КПК.


 2214 Библиографическое описание  
Принципы медицинской этики. Приложение: Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2215 Библиографическое описание  
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2216 Библиографическое описание  
Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Збірник містить правові документи ООН, Ради Європи та Всесвітньої медичної асоціації стосовно прав людини, якими юристи мають керуватися у своїй діяльності.

 2217 Библиографическое описание  
Всесвітня кампанія щодо інформованості громадськості про права людини
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про зусилля ООН спрямованi на глибше розумiння i повагу прав людини. Про органiзацiю названої Всесвiтньої кампанiї, її мету, основнi заходи.

 2218 Библиографическое описание  
Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2219 Библиографическое описание  
Конституционное судопроизводство и проблемы нормативного ограничения прав и свобод человека
Толочко А.Н. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    О стремлении конституционных судов к тому, чтобы ограничения прав и свобод человека были сведены к необходимому минимуму, а чрезмерные ограничения - запрещены.

 2220 Библиографическое описание  
Застосування законодавства, що регулює питання екстрадиції
Кравчук С. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглянуто проблему видачі іноземних громадян, що підозрюються у вчиненні злочину. Наведено приклади порушення правоохоронними органами України процедури екстрадиції, вказано на недостатність нормативного регулювання цього питання.

 2221 Библиографическое описание  
Призначення судово-психіатричної експертизи при вирішенні питання про застосування ст.14 КПК України
Первомайський В. 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про недоліки законодавства, що регулює призначення та проведення судово-психіатричної експертизи та про неправомірні дії слідчих та експертів-медиків, що призводять до порушень прав людини.

 2222 Библиографическое описание  
The Right Not to Sue: A First Amendment Rationale for Opting Out of Mandatory Class Actions.
Grant S.A. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про обгрунтування Верховним Судом США конституційного права особи відмовитись від участі у колективному позові, незалежно від його характеру - економічного, чи політичного.

 2223 Библиографическое описание  
Процесуальне забезпечення безпеки свідків і потерпілих
Шиманський В.Ф. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядається проблема недосконалостi нормативно-правового i матерiально-технiчного забезпечення безпеки свiдкiв та потерпiлих пiд час кримiнального процесу, що призводить до порушення права громадян на судовий захист вiд протиправних посягань.

 2224 Библиографическое описание  
Зарубіжний досвід судового контролю щодо заходів спеціальних служб
Шишкін В.І. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    На основi опису законодавства Канади i Францiї наводиться приклад збалансування обв'язкiв держави щодо забезпечення права людини на таємницю особистого життя i обов'язкiв держави щодо захисту громадян вiд злочинних проявiв.

 2225 Библиографическое описание  
Справа Рібітч проти Австрії
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Одна з 23 найбiльш показових справ Європейського суду з прав людини, надрукованих в Українському часописi. Дана справа була порушена на пiдставi заяви пана Рiбiтча про нанесення йому тiлесних ушкоджень, причиною яких була жорстокiсть, з якою поводились з ним полiцейськi офiцери, яки допитували його. Суд визнав порушення ст. 3 Європейської конвенцiї з прав людини. Також суд визнав, що держава, яка виступає як вiдповiдач, має сплатити заявнику компенсацiю за витрати й видатки.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду та окремi думки суддiв.

 2226 Нормативный документ  
Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, 1949 год
12.08.1949 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2227 Библиографическое описание  
Справа Гудвін проти Об”єднаного Королівства
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    

Одна з 23 найбільш показових справ Європейського Суду з прав людини, надрукованих в Українському часописі. Дана справа була порушена на підставі заяви журналіста пана Гудвіна, який стверджував, що розпорядження Високого суду про розкриття інформації стосовно фінансових проблем компанії “Тетра”, яким від нього вимагалося виявлення джерела, а також штраф, накладений на нього за відмову так вчинити, складають порушення ст. 10 Конвенції.

Суд постановив, що було порушення ст. 10 Конвенції, а також що країна-відповідач повинна виплатити заявникові відшкодування видатків та витрат.

Наводятся неофіційний стислий виклад та обставини справи, витяг з рішення Суду та окремі думки суддів.


 2228 Нормативный документ  
Постанова від 29 січня 1996 р. №135 про затвердження правил охорони ліній зв'язку (витяг)
29.01.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2229 Нормативный документ  
Постанова №3 від 28.06.91 (витяг)
28.06.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2230 Бланки и образцы документов  
Позовна заява про захист честі, гідності, ділової репутації і про відшкодування моральної шкоди
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2231 Нормативный документ  
Основи законодавства України про культуру (витяг)
14.02.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2232 Бланки и образцы документов  
Заява про заборону проведення безстрокової акції з установкою намету
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2233 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних засобів [МВС, МОЗ, Мінюст] [591] (витяг)
24.02.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2234 Бланки и образцы документов  
Жалоба на необоснованное возбуждение уголовного дела
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2235 Нормативный документ  
Про заходи щодо виконання закону України "Про пожежну безпеку" (витяг)
26.07.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2236 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 27мая 1997года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Закон, который устанавливает наказуемость деяния или усиливает наказание, обратной силы не имеет.

 2237 Нормативный документ  
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (витяг)
24.02.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2238 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 18 мая 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    К осужденному за преступление, предусмотренное ст. 101 УК Украины, отсрочка исполнения приговора не применяется.

 2239 Нормативный документ  
Про затвердження правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на установці [Мінекобезпеки] [3311]
24.12.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2240 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 16 мая 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд, установив совершение виновным нового преступления в период срока, на который он был освобожден условно-досрочно, обязан к наказанию, назначенному за новое преступление, полностью либо частично присоединить неотбытое наказание по предыдущему приговору.

 2241 Нормативный документ  
Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням (витяг)
12.09.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2242 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 18 феврсыя 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего при превышении пределов необходимой обороны, ошибочно квалифицированы по ч.З ст. 101 УК Украины.

 2243 Нормативный документ  
Перелік наркотичних лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які знаходяться під контролем комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України (витяг)
25.07.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2244 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 сентября 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия виновного, выразившиеся в причинении потерпевшему телесных повреждений на почве личных неприязненных отношений, ошибочно квалифицированы судом, как совершенные из хулиганских побуждений.

 2245 Нормативный документ  
Про стандартизацію і сертифікацію (витяг)
10.05.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2246 Судебная практика  
Определение судебной коллеги по уголовным делам Харьковского областного суда от 28 января 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Органы предварительного следствия в нарушение требований ст.22 УПК Украины не приняли всех необходимых предусмотренных Законом мер к всестороннему полному и объективному исследованию обстоятельств.

 2247 Нормативный документ  
Про затвердження порядку впровадження модульного підходу оцінки відповідності з урахуванням вимог директив Європейського союзу [Держстандарт] [3388] (витяг)
10.01.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2248 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 11 марта 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд, при наличии не отмененного постановления об отказе в привлечении к уголовной ответственности лица по тем же фактическим обстоятельствам, не вправе постанавливать обвинительный приговор.

 2249 Нормативный документ  
Про порядок ліцензування підприємницької діяльності (витяг)
03.07.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2250 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 14 октября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Выводы в приговоре, принятие одних и отклонение других доказательств судом должны быть мотивированы.

 2251 Нормативный документ  
Про державне оборонне замовлення (витяг)
3.03.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2252 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 22 июля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд без приведения мотивов удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании морального ущерба.

 2253 Нормативный документ  
Про національний банк України (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2254 Судебная практика  
ФОГТ (VOGT) против ГЕРМАНИИ Судебное решение от 26 сентября 1995 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
В жалобе, поданной в Комиссию 13 февраля 1991 г., заявительница Г-жа Доротея Фогт, в отношении которой было вынесено решение о ее увольнении в качестве меры дисциплинарного взыскания за нарушение обязанности политической лояльности, что выразилось в ее активном участии в работе партии, преследующей антиконституционные цели, утверждала, что в отношении нее были нарушены статьи 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода ассоциации). Жалоба была объявлена приемлемой 19 октября 1992 г.

 2255 Нормативный документ  
Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні (витяг)
30.10.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2256 Судебная практика  
ГОЛДЕР (GOLDER) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Г-н Сидней Элмер Голдер, гражданин Великобритании, родился в 1923 г. Когда он отбывал тюремное заключение в тюрьме Паркхерст на острове Уайт, там 24 октября 1969 г. произошли беспорядки. На следующий день раненный при усмирении волнений офицер тюремной службы дал показания, в которых опознал одного из напавших на него; "Это был заключенный, которого я знаю в лицо, думаю, его зовут Голдер". Вместе с другими подозреваемыми г-н Голдер был временно помещен в отдельную часть тюремного здания. Он был допрошен офицерами полиции, которые 30 октября 1969 г. предупредили его, что собранные факты будут доложены для решения вопроса о возбуждении против него судебного преследования за нападение. Однако 5 ноября 1969 г. офицер тюремной службы внес уточнения в свои первоначальные показания, заявив, что он не уверен, что на него напал именно г-н Голдер. Два дня спустя другой офицер тюремной администрации направил рапорт о том, что г-н Голдер во время беспорядков находился некоторое время рядом с ним, не. принимая в них участия. В этот же день г-н Голдер был возвращен в обычную камеру. Против него не было выдвинуто никаких обвинений. 20 марта 1970 г., боясь, что первоначальные показания могут отрицательно сказаться на его судьбе, г-н Голдер обратился в Министерство, внутренних дел, как того требовали Тюремные правила 1964 г., с просьбой разрешить ему получить консультацию адвоката о возможности предъявить соответствующему сотруднику тюрьмы гражданский иск о диффамации. Его ходатайство было отклонено б апреля 1970 г. Г-н Голдер был условно досрочно освобожден 12 июля 1972 г.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Г-н Голдер обратился в Европейскую Комиссию по правам человека в апреле 1970 г. с жалобой, в которой утверждал, что отказ разрешить ему проконсультироваться у адвоката является нарушением статьи 6 п. 1, гарантирующей право доступа к правосудию для определения гражданских прав и обязанностей. Он, кроме того, настаивал, что имело место нарушение статьи 8, выразившееся в том, что ему было отказано в переписке. В своем докладе Комиссия установила факты и выразила следующее мнение: — статья 6 п. 1 гарантирует право доступа к правосудию (единогласно); — статья 6 п. 1, взятая отдельно или в сочетании с другими статьями Конвенции, не содержит ограничений на право осужденного к лишению свободы предъявлять иски и иметь с этой целью возможности консультироваться с адвокатом, а потому ограничения, введенные практикой английских властей, несовместимы с требованиями статьи 6 п. 1 (единогласно); — статья 8 п. 1 подлежит применению к обстоятельствам настоящего дела (семью голосами против двух); — "обстоятельства, составляющие нарушение статьи 6 п. 1, представляют собой также нарушение статьи 8" (восемью голосами против одного). Кроме того, Комиссия выразила мнение, что на право доступа к правосудию, гарантированное статьей 6 п. 1, не распространяется требование "разумного срока", на чем первоначально настаивало Правительство. Дело было передано в Суд Правительством Соединенного Королевства 27 сентября 1973 г.

 2257 Нормативный документ  
Про зв'язок (витяг)
16.03.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2258 Судебная практика  
ГОНЧО (GUINCHO) против ПОРТУГАЛИИ Судебное решение от 10 июля 1984 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
18 августа 1976 г. г-н Гинчо, 1949 г. рождения, проживающий в Лиссабоне и еще два человека-стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Алверса, Заявитель был ранен и утратил зрение в левом глазу. 7 декабря 1978 г. заявитель и водитель машины, в которой ехал заявитель, подали гражданский иск в Окружной суд Вила Франка де Хира против владельца и водителя другого автомобиля, который, как они утверждали, стал причиной аварии. 9 декабря 1978 г. судья принял иск к производству и распорядился уведомить о том ответчиков, которые постоянно проживали в Лиссабоне. Последующее вручение ответчикам материалов дела, их возражения на иск, передача возражения истцам заняли значительное время. Устное разбирательство с вызовом свидетелей состоялось лишь 20 октября 1982 г. Суд признал право заявителя на возмещение ущерба. Однако он нашел, что вопрос об оценке ущерба еще не готов для решения, и отложил его до рассмотрения вопроса о порядке исполнения данного судебного решения. Г-н Гинчо обратился за исполнением решения 22 сентября 1983 г.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной, в Комиссию г-ном Гинчо в мае 1980 г., заявитель утверждал, что длительность разбирательства его гражданского дела в Окружном суде Вила. Франка де Хира является нарушением статьи 6 п. 1 Конвенции. б июля 1982 г. Комиссия объявила жалобу приемлемой. В своем докладе от 10 марта 1983 г. она выразила единогласное мнение, что имело место нарушение статьи 6 п. 1 Конвенции. Дело было передано Комиссией в Суд 18 июля 1983 г.

 2259 Нормативный документ  
Про ціни і ціноутворення (витяг)
3.12.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2260 Судебная практика  
СЁРИНГ (SOERING) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 7 июля 1989 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявитель, господин Йене Сёринг, гражданин Германии, родился 1 августа 1966 г. Когда ему было 11 лет, он вместе с родителями переехал в Соединенные Штаты Америки. 30 марта 1985 г., когда ему было 18 лет, он совершил убийство родителей своей подруги в их доме в округе Бедфорд, штат Вирджиния, после чего соучастники скрылись, но были задержаны в Англии. С апреля 1986 г. он находится под стражей в Соединенном Королевстве.
31 июля 1986 г. Правительство Соединенных Штатов Америки потребовало экстрадиции господина Сёринга в соответствии с условиями Договора о выдаче между этими двумя странами. Трудности с экстрадицией возникли в связи с тем, что Иенсу Сёрингу как главному исполнителю преступления в США грозила смертная казнь, а в Англии эта мера наказания была отменена.
11 марта 1987 г. Правительство Федеративной Республики Германии также потребовало выдачи господина Сёринга, чтобы он мог предстать в ФРГ перед судом за совершенные убийства. В ФРГ смертная казнь также отменена. 20 мая 1987 г. власти Соединенного Королевства поставили в известность Правительство Федеративной Республики Германии о требовании Правительства Соединенных Штатов Америки, чтобы Йене Сёринг был выдан не Германии, а США. Несколько ранее, 8 мая 1987 г., Елизабет Хейсом, дочь убитых и соучастница преступления, была выдана американским властям и в октябре—августе того же года осуждена на 90 лет тюремного заключения (по 45 лет за каждую жертву).
1 июня 1987 г. атторней штата Вирджиния по округу Бедфорд, в обязанности которого входило поддерживать обвинения против господина Сёринга, сообщил, что в случае, если господин Сёринг будет признан виновным в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах, судье будет сделано представление от имени Соединенного Королевства о том, что Соединенное Королевство желало бы, чтобы смертный приговор не выносился или чтобы такой приговор не был приведен в исполнение. Однако прокурор штата подтвердил свое намерение добиваться смертного приговора по делу господина Сёринга.
16 июня 1987 г. в Магистратском суде в Лондоне состоялось разбирательство по делу об экстрадиции. Господин Сёринг представил свидетельства психиатров о том, что в момент Совершения преступления он страдал психическим расстройством, которое существенно снижало его способность отвечать за собственные действия. Однако суд решил, что имеется достаточно оснований для его экстрадиции, и оставил его под стражей в ожидании распоряжения министра внутренних дел о его передаче властям Соединенных Штатов Америки.
Поданная затем в английские суды жалоба о применении habeas corpus была окончательно отклонена 30 июня 1988 г. 3 августа 1988 г. министр внутренних дел подписал распоряжение выдать господина Сёринга властям Соединенных Штатов Америки. Однако в силу ряда отлагательных мер, указанных в досье дела в Страсбурге (разделы I. В и I. С ниже), он до сих пор не передан Соединенным Штатам.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной г-ном Сёрингом в Комиссию 8 июня 1988 г., он утверждал, что нарушена статья 3 Конвенции, поскольку британские власти не отказали США в его выдаче, где он мог быть осужден на смертную казнь, и, ожидая возможной выдачи, он испытывал "синдром камеры смертников", что являлось бесчеловечным, а также что нарушена статья 6 п. 3, т.к. в случае выдачи он не получил бы в штате Вирджиния необходимой юридической помощи. Жалоба была объявлена приемлемой 10 ноября 1988г.
Комиссия довела до сведения Правительства Соединенного Королевства, что в интересах сторон и надлежащего проведения разбирательства желательно впредь до решения дела не выдавать заявителя Соединенным Штатам. В своем докладе от 19 января 1989 г. Комиссия выразила мнение, что имело место нарушение статьи 13 (семью голосами против четырех), но не было нарушения статьи 3 (шестью голосами против пяти) и статьи 6 (единогласно).

 2261 Нормативный документ  
Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення (витяг)
8.02.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2262 Нормативный документ  
Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення (витяг)
8.02.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2263 Нормативный документ  
Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню (витяг)
17.11.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2264 Бланки и образцы документов  
Протокол №1 общего собрания учредителей Международной ассоциации историков права
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2265 Нормативный документ  
Про затвердження тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства (витяг)
28.09.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2266 Бланки и образцы документов  
Статут Харківської міської громадської організації "Харківський інститут підводних досліджень" (Варіант 2)
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2267 Нормативный документ  
Про затвердження тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства
28.09.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2268 Бланки и образцы документов  
Статут Ліги підприємців Харківщини
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2269 Нормативный документ  
Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів (витяг)
23.12.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2270 Международные нормативные акты  
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою , 1985 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2271 Нормативный документ  
Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інши правопорушення, повя'зані з корупцією (витяг)
25.05.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2272 Международные нормативные акты  
Декларация о территориальном убежище, 1967 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2273 Нормативный документ  
Про затвердження положення про посвідчення біженця (витяг)
16.02.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2274 Международные нормативные акты  
Звід принципів захисту всіх осіб,1988 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2275 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності
25.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2276 Международные нормативные акты  
Конвенция о политике в области занятости,1964 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2277 Нормативный документ  
Положення про порядок проведення атестації провізорів (витяг)
31.07.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2278 Международные нормативные акты  
Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами , 1989 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2279 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності (витяг)
25.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2280 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 2
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2281 Нормативный документ  
Про попереднє ув'язнення (витяг)
30.06.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2282 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 18
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2283 Нормативный документ  
Про об'єднання громадян (витяг)
16.06.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2284 Международные нормативные акты  
Основные принципы независимости судебных органов,1985 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2285 Нормативный документ  
Цивільний кодекс Української РСР (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2286 Нормативный документ  
Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (витяг)
15.12.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2287 Нормативный документ  
Віденська конвенція про дипломатичні зносини України - міждержавних, міжурядових і міжвідомчих, регульованих
18.04.1961 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2288 Нормативный документ  
Про судову практику у справах про згвалтування та інші статеві злочини
27.03.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2289 Нормативный документ  
Про судову практику по застосуванню примусових заходів медичного характеру
19.03.1982 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2290 Нормативный документ  
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права
16.12.1966 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2291 Нормативный документ  
Загальна декларація прав людини (витяг)
12/16/1948 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2292 Нормативный документ  
Про ратифікацію протоколу до конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах
03,03,1998, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2293 Нормативный документ  
Неоподатковувані мінімуми доходів громадян, що встановлювались в Україні з 1 грудня 1991 р.
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2294 Нормативный документ  
Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції
18.04.1997. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2295 Судебная практика  
Постанова Пленуму Верховного Суду України Про судову практику по застосуванню примусових заходів медичного характеру №2 від 19.03.1982 р. із змінами внесенеми Постановою Пленуму №3 від 04.06.1993 р.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2296 Нормативный документ  
Про судову діяльність в умовах загострення в Україні криміногенної ситуації
30.09. 1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2297 Нормативный документ  
Про застосування судами України законодавства, що регламентує перегляд у порядку нагляду судових рішень в кримінальних справах
22.12.1989. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2298 Нормативный документ  
Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення до осіб, що звільнені від кримінальної відповідальності у відповідності із ст.51 Кримінального кодексу Української РСР
23.03. 1977. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2299 Нормативный документ  
Про звільнення від покарання осіб, засуджених за ухилення від чергового призову на дійсну військову службу за релігійними переконаннями
11.03.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2300 Нормативный документ  
Про порядок здійснення помилування осіб, засуджених судами України (витяг)
31,12,1991, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний