За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 2501 - 2600 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 2501 Библиографическое описание  
Зарубіжний досвід судового контролю щодо заходів спеціальних служб
Шишкiн В.I. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    На основi опису законодавства Канади i Францiї наводиться приклад збалансування обов'язкiв держави щодо забезпечення права людини на таємницю особистого життя i обов'язкiв держави щодо захисту громадян вiд злочинних проявiв.

 2502 Библиографическое описание  
Проблема смертної кари в Україні у світлі додержання прав людини
Солдатенко С. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про питання несумiсностi застосування смертної кари (що передбачено КК) iз закрiпленими в Конституцiї правами i свободами громадян.

 2503 Библиографическое описание  
Межі здійснення прав людини: (Загальнотеоретичний аспект)
Рабiнович П.М. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Обгрунтовується, з посиланням на мiжнароднi документи, необхiднiсть обмеження прав людини у процесi їх здiйснення. Використовуючи рiзнi критерiї, автор пропонує класифiкацiю меж прав людини.

 2504 Библиографическое описание  
Права людини в Україні:
1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В частинi 1-й звiту аналiзуються питання поваги до недоторканностi особи в Українi та захист її вiд: полiтичних та iнших позасудових убивств; зникнення; тортур та iншого жорстокого, негуманного або такого, що принижує гiднiсть, поводження чи покарання; свавiльного арешту, затримання та вислання; вiдмови у справедливому, вiдкритому судовому процесi; свавiльного втручання в особисте i сiмейне життя.

 2505 Библиографическое описание  
Справа Вермелен проти Бельгії.
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дана справа була порушена на пiдставi заяви пана Вермелена про те, що йому не було надано змоги виступати (заявника тримали пiд вартою у зв'язку з кримiнальною справою, порушеною проти нього за пiдробку, використання фальшивих документiв, щахрайство i привласнення) через свого адвоката на судi, який винiс рiшення про визнання заявника банкротом, а його консультативної фiрми неплатоспроможною.
Суд ухвалив, що наявне порушення пункту 1 ст. 6 Конвенцiї, а також, що Держава-вiдповiдач має сплатити заявниковi вiдшкодування судових видаткiв.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду та окремi думки суддiв.

 2506 Нормативный документ  
Про затвердження форми радіожурналу ГМЗЛБ та переліку документів з радіозв'язку й електрорадіонавігації
03.12.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2507 Библиографическое описание  
Термінологічні проблеми впровадження норм Європейської конвенції щодо прав людини у законодавство України
Антонович М.М. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про проблеми перекладу та тлумачення термінів з прав людини, що функціонують у міжнародних актах, і використання їх в українському законодавстві.

 2508 Нормативный документ  
Про охорону навколишнього природного середовища (витяг)
25.06.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2509 Нормативный документ  
Про свободу совісті та релігійні організації (витяг)
23.04.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2510 Бланки и образцы документов  
Сообщение о проведении манифестации и митинга
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2511 Нормативный документ  
Про затвердження єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони (витяг)
30.03.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2512 Бланки и образцы документов  
Постанова про притягнення особи як обвинуваченого
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2513 Нормативный документ  
Про затвердження переліку об'єктів та промислових підприємств з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки, які підлягають щорічному пожежно-технічному обстеженню [МВС] [3052] (витяг)
05.09.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2514 Судебная практика  
Решение Дзержинского районного суда г. Харькова о запрете общественно-политической акции
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2515 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про розкрадання, виготовлення, зберігання та інші незаконні діяння зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (витяг)
08.07.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2516 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 28 января 1997года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Наказание назначено судом без учета имеющих место и смягчающих ответственность осужденного обстоятельств.

 2517 Нормативный документ  
Про затвердження методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства [Мінекобезпеки] [2725] (витяг)
27.10.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2518 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 17июня 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Несовершеннолетним мужского пола, осуждаемым впервые к лишению свободы, суд ошибочно определил отбывание наказания в воспитательно-трудовой колонии усиленного режима вместо общего.

 2519 Нормативный документ  
Про затвердження порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю [Державна митна служба] [3366] (витяг)
20.01.1999 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2520 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 7 февраля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд, в нарушение требований ч.4 ст.25 УК Украины, назначил осужденному, ранее отбывавшему наказание в местах лишения свободы, более мягкий вид исправительно-трудовой колонии, чем предусмотрено законом.

 2521 Нормативный документ  
Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними (витяг)
15.02.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2522 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 17 июня 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия виновного, совершившего кражу индивидуального имущества путем проникновения ошибочно квалифицированы органами предварительного следствия по ч.З ст. 141 УК Украины, а судом по ч.З ст.144 УК Украины.

 2523 Нормативный документ  
Порядок проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами (витяг)
16.06.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2524 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 18 февраля 1997года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Нарушение прав обвиняемого на защиту органами предварительного следствия, повлекшего отмену приговора.

 2525 Нормативный документ  
Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції (витяг)
14.01.2000 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2526 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 18 июля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Принимая решение по жалобе об отмене санкции прокурора на арест, суд должен исходить из наличия либо отсутствия нарушений прокурором, при даче санкций, требований ст.ст. 148,150, 155, 157 УПК Украины и не вправе высказывать мнение о достоверности,

 2527 Нормативный документ  
Про деякі питання практики застосування закону України "Про підприємництво" (витяг)
06.08.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2528 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 11 марта 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Ходатайство об отводе прокурора суд обязан разрешить путем вынесения постановления в совещательной комнате, а не протокольным постановлением.

 2529 Нормативный документ  
Про державну податкову службу в Україні (витяг)
4.12.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2530 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 28 ноября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Судебная коллегия, рассматривая дело в кассационном порядке, необоснованно направила дело на дополнительное расследование и не обсудила доводов, изложенных в представлении о мягкости назначенного осужденному наказания.

 2531 Нормативный документ  
Про нотаріат (витяг)
2.09.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2532 Судебная практика  
Постановление и.о. председателя Харьковского областного суда от 11 сентября 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд, рассматривающий дело об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Украины "О борьбе с коррупцией", не наделен правом увольнения правонарушителя с должности, он лишь вправе решать вопрос о лишении виновного лица права занимать должности в государственных органах и их аппарате

 2533 Нормативный документ  
Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств (витяг)
12.02.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2534 Судебная практика  
ЛОИЗИДУ (LOIZIDOU) против ТУРЦИИ Судебное решение от 18 декабря 1996 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основны факты
Заявительница, гражданка Кипра г-жа Титина Лоизиду, выросла в Кирении на севере страны, где владела несколькими участками земли. В 1972 г. г-жа Лоизиду вышла замуж и переехала с мужем в Никосия Начиная с 1974 г она была лишена возможности доступа к указанной выше собственности из-за раздела Кипра на греческую и турецкую части.
19 марта 1989 г женщины из организации греков-киприотов "За возвра щение женщин домой" организовали шествие, заранее объявив о своем желании пересечь разделительную линию. Из Никосии участницы демонстрации прибыли в деревню Лимбия, где им удалось перейти буферную зону и линию расположения турецких войск. Некоторые женщины, включая г-жу Лоизиду, были арестованы полицейскими турецкой общины. В тот же день их освободили официальные представители ООН в Никосии, которые переправили их на территорию греческой общины.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Г-жа Лоизиду обратилась с жалобой в Комиссию 22 июля 1989 г., утверждая, что ее арест и задержание явились нарушением статей 3, 5 Конвенции. Она полагала также, что невозможность доступа к ее земельной собственности представляет собой длящееся нарушение статьи 1 Протокола № 1.В докладе от 8 июля 1993 г. Комиссия выразила мнение об отсутствии нарушения статьи 3 Конвенции (единогласно), статьи 5 п. 1 Конвенции (девятью голосами против четырех), статьи 8 Конвенции в отношении личной жизни заявительницы (одиннадцатью голосами против двух), статьи 8 Конвенции в отношении местожительства заявительницы (девятью голосами против четырех) и статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции (восемью голосами против пяти).
Это дело, переданное в Суд Правительством Кипра, было вторым поскольку ранее, в марте 1995 г., Судом было рассмотрено другое деле Лоизиду против Турции, основным предметом которого были предварительные условия rations, loci, ratione personne, rations, tempons, а также некоторые другие вопросы, вытекавшие, как и предварительные условия, из ситуации, сложившейся на Кипре, и отказ Турции признать Турецкую Республику Северного Кипра своей составной частью (Reports, т. 310).

 2535 Нормативный документ  
Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні (витяг)
10.12.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2536 Судебная практика  
МАРКС(MARCKX) против БЕЛЬГИИ Судебное решение от 13 июня 1979 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Александра Маркс родилась 16 октября 1973 г. в Вильрийке около Антверпена. Она является дочерью Паулы Маркс — бельгийки по национальности, незамужней, журналистки. Она рождена вне брака, а в отношении внебрачных детей бельгийский закон (Гражданский кодекс) установил сложный порядок их признания и усыновления (удочерения). Если факт материнства по отношению к ребенку, рожденному в браке, автоматически признается по факту рождения, то в отношении ребенка, рожденного вне брака, от его матери требуется особое заявление о признании, подаваемое в орган, ведающий актами гражданского состояния, что и было сделано Паулой Маркс. Однако это признание ребенка по бельгийскому закону — акт декларативный, он не является достаточным доказательством материнства. 30 октября 1974 г. через год после рождения дочери Александры Паула Маркс начала процедуру удочерения в соответствии со статьями 350—356 Гражданского кодекса, которая завершилась 18 апреля 1975 г., но акт об удочерении датирован 30 октября 1974 г. — моментом начала процедуры. Гражданский кодекс Бельгии существенно ограничивал наследственные и некоторые другие имущественные права ребенка, рожденного вне брака, и его матери. 15 февраля 1978 г. бельгийское Правительство внесло на рассмотрение Сената законопроект, который "ставит целью уравнять в правах всех детей".
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Заявительницы подали жалобу в Комиссию 29 марта 1974 г. Они утверждали, что: — Александра Маркс как "незаконный" ребенок является жертвой действия статей Гражданского кодекса, ограничивших ее правоспособность, что несовместимо со статьями 3 и 8 Конвенции; — то же самое в отношении Паулы Маркс; — дискриминационные различия между "незаконными" и "законными" Детьми, а также матерями-одиночками, и замужними матерями, противоречат статье 14 в сочетании со статьей 8; — "отсутствие у незамужней матери права свободно распорядиться своим имуществом в пользу дочери нарушает статью 1 Протокола №1. Комиссия признала жалобу приемлемой, установила фактические обстоятельства дела и пришла к выводу. — десятью голосами против одного, что правовое положение незаконного ребенка в том, что касается признания, его процедуры и последствий является нарушением статьи 8; — девятью голосами против четырех при одном воздержавшемся, что удочерение Александры матерью не меняет "незаконных ограничений понятия семейная жизнь", что также нарушает статью 8; — двенадцатью голосами при двух воздержавшихся, что неравенство законных и незаконных детей, равно как замужних и незамужних матерей является нарушением статьи 8 в сочетании со статьей 14; — девятью голосами против шести, что нарушение статьи 1 Протокола №1 имеет место только по отношению к Пауле Маркс. Комиссия не посчитала необходимым рассматривать дело в рамках статьи 3 Конвенции, а также пришла к единому мнению о том, что статья 12 не имеет отношения к данному делу. Комиссия передала дело в Европейский Суд по .правам человека 10 марта 1978 г.

 2537 Нормативный документ  
Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби (витяг)
18.09.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2538 Судебная практика  
ОЛССОН (OLSSON) против ШВЕЦИИ Судебное решение от 24 марта 1988 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты.
Во время относящихся к делу событий заявители, супруги г-н Стиг Олссон и г-жа Гун Олссон, граждане Швеции, проживали в Гетеборге. У них было трое детей, рожденных в браке, — Стивен, Хелена и Томас, соответственно в 1971, 1976 и 1979 гг.
Окружной Совет по социальным проблемам № 6 г. Ґетеборга в январе 1980 г. решил, что детей следует взять под наблюдение и изучить социальное положение семьи, а в августе 1980 г. над детьми был установлен временный надзор. В представленном докладе о социальном положении семьи содержался вывод, что развитие детей находится под угрозой, поскольку они живут в неблагоприятной обстановке, их родители неспособны удовлетворить потребности детей в уходе, воспитании и защите, и 16 сентября Совет решил передать детей на государственное попечение.
Это решение было впоследствии подтверждено Окружным административным судом; обращение заявителей в Апелляционный административный суд было отклонено, и им было отказано в подаче жалобы в Верховный административный суд.
В результате решения от сентября 1980 г. Стивен был помещен в школу-интернат в Гетеборге, руководимую Советом по делам детей с замедленным умственным развитием, а через некоторое время — в приемную семью, проживавшую примерно в ста километрах от дома заявителей в Гетеборге. Он оставался там более двух лет, а затем был переведен в детский дом, управляемый тем же Советом, примерно в восьмидесяти километрах севернее Ґетеборга.
Хелена и Томас были направлены в разные приемные семьи, дома которых находились на расстоянии около ста километров друг от друга и примерно шестиста километров к северо-востоку от Ґетеборга.
В июне 1982 г. Совет отклонил просьбу заявителей отменить принятые меры; их последующие жалобы в период с 1983 г. по 1986 г. также остались без последствий. Все это время начиная с конца 1980 г. доступ родителей к детям был ограничен.
Лишь 16 февраля 1987 г. Апелляционный административный суд принял решение о воссоединении Стивена с его родителями, что и было сделано. Верховный административный суд 18 июня 1987 г. принял аналогичное решение в отношении Хелены и Томаса, оговорив это, однако, в соответствии с Законом 1980 г. о передаче детей на государственное попечение, некоторыми условиями и прежде всего состоянием детей. На этом основании с июня 1987 г. Совет запретил заявителям впредь, до последующего уведомления, забирать Хелену и Томаса из приемных семей; неоднократные обращения заявителей с просьбой отменить это решение встретили отказ и решение суда было выполнено только через три года.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека.
В жалобе, поданной в Комиссию 10 июня 1983 г., заявители утверждали, что решения, разлучившие их с детьми, нарушили статью 8 Конвенции, а также ее статьи 3, 6, 13, 14 и статью 2 Протокола №, 1. Жалоба была признана приемлемой 15 мая 1985 г.
В своем докладе от 2 декабря 1986 г. Комиссия установила факты и выразила мнение, что:
— решения об установлении государственного попечения над детьми заявителей в сочетании с их помещением в разные приемные семьи, проживавшие на далеком расстоянии от места жительства заявителей, явились нарушением статьи 8 Конвенции (восемь голосов против пяти);
— нарушение статей 3, 6, 13 или 14 Конвенции или статьи,2 Протокола № 1 не имело места (единогласно).
Дело было передано в Суд Комиссией 13 марта 19.87 г. и шведским Правительством 13 апреля 1987 г.

 2539 Нормативный документ  
Про затвердження форми товарно-касової книги та порядку реєстрації та ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг [Мінфін, Мінстат] [1926] (витяг)
25.02.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2540 Судебная практика  
КАСАДО КОКА (CASADO COCA) против ИСПАНИИ Судебное решение от 24 февраля 1994 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
В 1979 г. заявитель начал Заниматься юридической практикой в Барселоне; он регулярно помещал в ряде местных газет объявления, рекламируя свою практику, и направлял письма в различные коммерческие организации, предлагая свои услуги. Совет коллегии адвокатов Барселоны привлек его к дисциплинарной ответственности по нескольким обвинениям, разбирательство по которым закончилось в 1981 г., и ему было вынесено несколько замечаний и предупреждений.
С октября 1982 г. в информационном бюллетене Ассоциации жителей и владельцев недвижимости в Валлдореитх (Барселона) было опубликовано объявление заявителя, где он коротко сообщал свое имя, после чего шло слово "адвокат", адрес и телефонный номер конторы 5 апреля 1983 г. Совет коллегии адвокатов вынес г-ну Касадо Кока серьезное предупреждение, которое было подтверждено 3 июня Национальным советом коллегии адвокатов.
Заявитель обратился в административный суд, утверждая, что имело место нарушение статьи 20 Конституции страны (свобода слова). 11 мая 1987 г. Административный суд Барселоны вынес решение не в его пользу, а 23 сентября 1988 г. Верховный Суд отклонил его жалобу по вопросам права.
Он направил жалобу в процедуре ампаро в Конституционный Суд, который 17 апреля 1989 г. объявил, что статья 20 Конституции не распространяется на рекламные объявления.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 25 мая 1989 г., заявитель утверждал, что нарушено право на свободу слова в свете статьи 10 Конвенции. Жалоба была объявлена частично приемлемой 2 декабря 1991 г.
Попытавшись безуспешно добиться мирового соглашения, Комиссия приняла 1 декабря 1992 доклад, в котором установила факты и выразила мнение, что имело место нарушение статьи 10 Конвенции (девятью голосами против девяти, голос председательствующего оказался решающим).

 2541 Нормативный документ  
Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності (витяг)
18.02.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2542 Нормативный документ  
Глава VI. Господарські злочини (статті з 147 по 163-1) (витяг)
13.04.61 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2543 Бланки и образцы документов  
Протокол дополнительного допроса свидетеля
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2544 Нормативный документ  
Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи (витяг)
26.01.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2545 Бланки и образцы документов  
Статут Харківської міської громадської організації "Харківський інститут підводних досліджень"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2546 Нормативный документ  
Про видобування і переробку уранових руд (витяг)
19.12.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2547 Бланки и образцы документов  
Відомості про членів правління Харківської міської громадської організації "Харківський інстітут підводних досліджень"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2548 Нормативный документ  
Про благодійництво та благодійні організації (витяг)
16.09.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2549 Международные нормативные акты  
Венская конвенция, 1993 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2550 Нормативный документ  
Про метрологію та метрологічну діяльність (витяг)
11.02.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2551 Международные нормативные акты  
Декларация о правах умственно отсталых лиц, 1971 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2552 Нормативный документ  
Про дипломатичний та службовий паспорти України (витяг)
26.02.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2553 Международные нормативные акты  
Додатковий протокол І,1949 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2554 Нормативный документ  
Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2555 Международные нормативные акты  
Конвенція про статус біженців ,1951 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2556 Нормативный документ  
Про порядок подання заяви (клопотання) про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та форму державного акта на право власності на землю (витяг)
24.03.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2557 Международные нормативные акты  
Конвенция о сокращении случаев многогражданства и о воинской повинности в случаях многогражданства,1963 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2558 Нормативный документ  
Про затвердження порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів (витяг)
20.07.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2559 Международные нормативные акты  
Международная конвенция против апартеида в спорте,1984 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2560 Нормативный документ  
Про охорону праці (витяг)
14.10.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2561 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 11
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2562 Нормативный документ  
Кодекс цивільний процесуальний (витяг)
23.01.64 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2563 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 27
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2564 Нормативный документ  
Кодекс законів про працю (витяг)
12.06.72 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2565 Международные нормативные акты  
Резолюція 2857 (XXVI) Генеральної Асамблеї ООН Страта , 1971 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2566 Нормативный документ  
Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року (витяг)
Набула чинності згід :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2567 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28.06.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2568 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2569 Нормативный документ  
Про практику застосування судами примусових заходів виховного характеру
22.12.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2570 Нормативный документ  
Кодекс цивільний
12.02.1963 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2571 Нормативный документ  
Про судову практику у справах про згвалтування та інші статеві злочини
27.03.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2572 Нормативный документ  
Кодекс виправно-трудовий (витяг)
02/06/1971 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2573 Нормативный документ  
Про судову практику в справах, пов'язаних із порушеннями вимог законодавства про охорону праці
10.11.1982 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2574 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2575 Судебная практика  
Постанова Пленуму Верховного Суду України Про застосування законодавста яке забезпечує підозрюваному обвинуваченому підсудному право на захист №10 від 07.07.1995 р.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2576 Нормативный документ  
Про практику призначення судами кримінального покарання
22.12. 1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2577 Нормативный документ  
Про ратифікацію протоколу до конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року
03.03.1998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2578 Нормативный документ  
О наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности и военных преступлениях независимо от времени совершения преступлений
04.03.1965. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2579 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2580 Нормативный документ  
Про нотаріат (витяг)
02.09.1993. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2581 Нормативный документ  
Про ветеринарну медицину (витяг)
25.06.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2582 Нормативный документ  
Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (витяг)
15,02,1995, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2583 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство
28.06.1991. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2584 Нормативный документ  
Повітряний кодекс України
04.05.1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2585 Нормативный документ  
Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні
10.12.1997. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2586 Нормативный документ  
Про банки і банківську діяльність
20.03.1991. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2587 Нормативный документ  
Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України
18.03.1999. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2588 Нормативный документ  
Про затвердження механізму обмеження витрачання бюджетних коштів [Мінфін] [2586] (витяг)
27.02.1998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2589 Нормативный документ  
Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині (витяг)
16.07.1999. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2590 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
3. Реалізація права на звернення до Уповноваженого іноземцями та особами без громадянства
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 2591 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
2. Право на підприємницьку діяльність. Захист прав споживача
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 2592 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2593 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2594 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. (згідно з рішенням Конституційного
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2595 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяль
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2596 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2597 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2598 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2599 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2600 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний