За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 2501 - 2600 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 2501 Ресурс Internet  
Міжнародна дослідницька мережа На варті прав дитини (Чайлдвоч)
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://childhouse.uio.no/childwatch/

 2502 Ресурс Internet  
Бюро юстиції у справах молоді
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.youth-justice-board.gov.uk/
    Бюро юстиції у справах молоді є невідомчим громадським органом, яке було створене у вересні 1998 року з метою здіснення контролю за діючою в Англії й Уельсі системи відправлення правосуддя по відношенню до молоді та вносити пропозиції з її реформування. Діяльність Бюро зосереджена навколо вирішення низки важливих проблем, серед яких слід згадати наступні: поводження з молодими правопорушниками у судах і умовне засудження, створення безпечних умов і вжиття заходів із запобігання протиправним діям. На веб-сторінці розміщено інформацію про завдання Бюро, відомості про членство і поточну діяльність, зокрема, наводяться тексти останніх прес-релізів, матеріали чинного законодавства і звіти Бюро. Сторінка містить велику кількість графічних зображень, що може впливати на швидкість завантаження.

 2503 Библиографическое описание  
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, сост. в Женеве в 1955 г., и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюц
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Цель Минимальных стандартных правил обращения с заключенными состоит не в том, чтобы дать подробное описание образцовой системы пенитенциарных учреждений, а в том, чтобы на основе общепринятых положений современных теорий сформулировать такие принципы и практику в обращении с заключенными и в управлении пенитенциарными учреждениями, которые по общему мнению являлись бы хорошими.

 2504 Библиографическое описание  
Поважати в людині людину
Бакай I.М., Костицький В.В. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Пропонуються проекти законiв про змiни до кримiнального, кримiнально-процесуального i виправно-трудового законодавства, спрямованi на посилення захисту прав людини та тексти ряду мiжнародних документiв у цiй галузi. Розглядається також проблема смертної кари в Українi, зокрема в свiтлi зобов'язань, взятих Україною перед Радою Європи.

 2505 Библиографическое описание  
Международный правопорядок
Мовчан А.П. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Краткую историю возникновения и утверждения новейшей основной нормы общего международного права - принципа всеобщего уважения прав человека, см. на с. 86-88.

 2506 Библиографическое описание  
Пенітенціарна ідея: Думки на тему.
Радов Г. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Перша частина книги складається з цитат видатних мислителів та фахівців про основні проблеми суспільства і діяльність спеціальних органів по виконанню кримінальних покарань. Діяльності правоохоронних органів стосуються підрозділи Умови проживання засуджених (с.122-128), Поводження із засудженими (с.158-172) тощо. У другій частині - Рішення Міжнародних тюремних конгресів представлені уривки з рішень Конгресів у Цинцинаті та Лондоні 1872 р., у Стокгольмі 1878 р., у Римі 1885 р., у Санкт-Петербурзі 1890 р. та ін.

 2507 Библиографическое описание  
Права человека и предварительное заключение
1994. :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    При рассмотрении вопросов обращения с задержанными и заключенными ООН особое внимание уделяет предварительному заключению. Нередко лица удерживаются под стражей неделями, месяцами, а то и годами, прежде чем суд вынесет решение по их делу. Условия содержания под стражей задержанных часто наихудшие в национальных тюремных системах. В справочнике дан обзор международных стандартов, касающихся предварительного заключения, а также отрывки из основных международных документов по этому вопросу.

 2508 Библиографическое описание  
Про затвердження положення про порядок застосування вогнепальної зброї
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2509 Библиографическое описание  
Report to the Portuguese Government on the visit to Portugal carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 20 to 24 October 1996 = Доповідь Урядові Португалії про
13 January 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В опублікованій доповіді Комітету проти катувань (КПК) викладені результати перевірки стану справ у Португалії щодо дотримання прав людини, запобігання поводженню, яке принижує людську гідність в установах поліції, тюрмах та місцях ув`язнення чи утримання під вартою. Перевірка проводиться з широкого кола питань, зокрема, із загальної інформації про діяльність поліції, фактів жорстокого поводження з затриманими, доступу затриманих до захисника, медичного огляду затриманих, їх інформування про права, умов поліцейського опитування, реєстрації затриманих, жорстокого поводження з ув`язненими, загальних умов утримання в`язнів, права в`язнів на медичну допомогу та конфіденційність медичного обстеження, запобігання розповсюдженню СНІД серед в`язнів, запобігання самогубству, стосунків в`язнів з оточуючим світом, стосунків з персоналом тюрем та ін. Результати перевірки та висновки комісії наведені в зазначеній доповіді.

 2510 Библиографическое описание  
Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни. =
Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty.
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2511 Библиографическое описание  
Положение о Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств.
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2512 Библиографическое описание  
Международные акты о правах человека:
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Цель сборника - ознакомить читателя с наиболее полным сводом международных актов о защите прав человека. Часть I содержит национальные законы отдельных стран, отражающие становление принципа прав человека (Великая Хартия вольностей, Билль о правах, Декларация независимости и др.). Часть II состоит из международных документов универсального характера (в т.ч.: Разд.6. Принципы отправления правосудия; Разд.7. Права лиц, подвергающихся задержанию или тюремному заключению). Часть III представлена документами, принятыми в рамках Совета Европы, организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества Независимых Государств.

 2513 Библиографическое описание  
Права человека и предварительное заключение: Сборник международных стандартов, касающихся предварительного заключения.
1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Авторы справочника ставили перед собой задачу расширить знания о международных стандартах, существующих в области предварительного заключения, а также пояснительных материалах, касающихся этих стандартов. Цель справочника - отразить гибкость подходов путем дачи скорее руководящих советов, чем обязательных для исполнения рекомендаций лицам, работающим в области уголовного правосудия.

 2514 Библиографическое описание  
Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2515 Библиографическое описание  
Суд як гарант охорони прав особи у кримінальному судочинстві
Пишньов Д.І. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Питання розглядається у світлі положень Конституції України.

 2516 Библиографическое описание  
Практичні проблеми розгляду судом скарги на санкцію прокурора на арешт
Репешко П. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про недосконалість та протиріччя законодавчо-нормативного регулювання права громадян оскаржувати до суду дії прокурора та слідчого при виконанні ними службових обов’язків на стадії попереднього розслідування, що призводить до неможливості реалізувати це право.

 2517 Библиографическое описание  
Щодо судового розгляду адміністративних справ
Кононенко О. 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про недосконалість нормативно-правових актів, що призводить до необгрунтованого притягнення особи до відповідальності через невизначеність складу злочину чи сваволю правоохоронних органів. Подано пропозиції для виправлення становища.

 2518 Библиографическое описание  
Питання захисту конституційних прав людини у кримінальному судочинстві України
Омельченко Г. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дається аналiз прав таких суб'єктiв кримiнально- процесуальної дiяльностi як пiдозрюваний, обвинувачений, пiдсудний. Роз'яснюється положення статтi 3 Конституцiї про вiдповiднiсть норм кримiнального судочинства завданню захисту прав i свобод осiб, якi потерпiли вiд злочинного посягання.

 2519 Библиографическое описание  
Співвідношення права на застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів, заходів фізичного впливу та права на необхідну оборону, затримання злочинця в діяльності правоохоронних органів
Осадчий В. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядається складне питання доцiльностi i правильностi застосування працiвниками правоохоронних органiв вогнепальної зброї, спецiальних засобiв, заходiв фiзичного впливу в рiзних службових i життєвих ситуацiях.

 2520 Библиографическое описание  
Судовий контроль за діяльністю органів державної влади
Стефанюк В. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про дiяльнiсть адмiнiстративних судiв, порядок розгляду ними справ, процесуальнi принципи роботи, їх роль у забезпеченнi дотримання прав людини.

 2521 Библиографическое описание  
Справа Айдін проти Туреччини.
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дана справа була порушена на пiдставi заяви про згвалтування та жорстоке поводження з заявницею пiд час її перебування пiд вартою у штабi жандармерiї м. Дерiка. Суд визнав порушення ст. 3 Європейської конвенцiї з прав людини. Також суд постановив, що Держава-вiдповiдач мусить виплатити заявницi компенсацiю нематерiальних збиткiв.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду та окремi думки суддiв.

 2522 Нормативный документ  
Про символіку червоного хреста і червоного півмісяця в Україні (витяг)
08.07.1999 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2523 Библиографическое описание  
Справа Де Хаєс та Гейселз проти Бельгії
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    

Одна з 23 найбільш показових справ Європейського Суду з прав людини, надрукованих в Українському часописі. Дана справа була порушена на підставі заяви редактора та журналіста щотижневого журналу “Hum”, які стверджували, що було порушення ст. 10 Конвенції рішенням Брюсельського суду першої інстанції та апеляційного суду проти них, які прийняли рішення на користь суддів та генерального адвоката суда Антверта, постановивши, що вони потерпіли від невиправдвних нападів на їхню честь та репутацію у статтях заявників, де суддів та генерального адвоката було обвинувачено в упередженному ставленні та потуранні панові Х., бельгійському нотаріусу, разом з яким вони були прихильниками, як ствреджували автори статей, екстремістських правих сил.

Суд постановив, що мало місце порушення ст. 10 та ст. 6 п. 1 Конвенції, а також, що Держава-відповідач повинна сплатити заявникам відшкодування матеріальної шкоди, витрат та видатків.

Наводятся неофіційний стислий виклад та обставини справи, витяг з рішення Суду та окремі думки суддів.


 2524 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок обліку заяв і усунення пошкоджень на місцевих телефонних мережах (витяг)
10.10.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2525 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (витяг)
02.07.1976 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2526 Нормативный документ  
Про рекламу (витяг)
03.07.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2527 Бланки и образцы документов  
Заява про реєстрацію громадського об'єднання
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2528 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини (витяг)
24.12.1982 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2529 Бланки и образцы документов  
Схема жалобы на необоснованное возбуждение уголовного дела
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2530 Нормативный документ  
Про заходи щодо виконання закону України "Про пожежну безпеку" (витяг)
26.07.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2531 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 23 декабря 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Судом применен Закон, не подлежащий применению.

 2532 Нормативный документ  
Про поводження з радіоактивними відходами (витяг)
30.06.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2533 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 19 августа 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Амнистия применяется в отношении лиц, которые по приговору суда на основании ст. 14 УК Украины направлены на принудительное лечение от алкоголизма или наркомании, если приговор не вступил в законную силу и подлежит рассмотрению в кассационном порядке.

 2534 Нормативный документ  
Про положення про державний експортний контроль в Україні (витяг)
13.02.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2535 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 23 мая 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Освобождение от наказания в связи с истечением срока отсрочки исполнения приговора возможно только при наличии условий, указанных в Законе, ч.7 ст.46-1 УК Украины.

 2536 Нормативный документ  
Про лікарські засоби (витяг)
04.04.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2537 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 14 октября 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Признавая лицо виновным в умышленном причинении потерпевшему телесных повреждений, суд обязан указать в формулировке обвинения тяжесть повреждений.

 2538 Нормативный документ  
Пояснювальна записка до переліку психотропних лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які знаходяться під контролем комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України (витяг)
24.07.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2539 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 30.09.1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Приобретение, хранение, перевозка и изготовление наркотических средств без цели сбыта неправильно квалифицированы органами предварительного следствия и судом как те же действия, но совершенные с целью сбыта.

 2540 Нормативный документ  
Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини (витяг)
23.12.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2541 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 17 января 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Приговор суда отменен, а дело направлено на дополнительное расследование в связи с неполнотой предварительного и судебного следствия.

 2542 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками (витяг)
29.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2543 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 1 апреля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Нарушение процессуального порядка применения амнистии повлекло отмену постановления суда о прекращении дела.

 2544 Нормативный документ  
Про призупинення видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення горілки, горілчаних, лікерних і коньячних виробів (витяг)
20.06.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2545 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 14 ноября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Переквалифицируя действия виновных на статью УК с менее тяжкой санкцией, суд обязан привести мотивы, по которым признает одни доказательства достоверными, а другие нет.

 2546 Нормативный документ  
Про структуру бюджетної класифікації України (витяг)
12.07.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2547 Судебная практика  
Постановление председателя Харьковского областного суда от 6 мая 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Рассматривая дело об административном правонарушении, судья обязан привести данные о личности правонарушителя.

 2548 Нормативный документ  
Про державну службу (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2549 Судебная практика  
МАККАНН (McCANN) и другие против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 27 сентября 1995 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    В жалобе, поданной в Комиссию по правам человека 14 августа 1991 г., заявители, граждане Ирландии и подданные Соединенного Королевства Маргарет Макканн, Даниэл Фаррелл и Джон Сэвидж, утверждали, что лишение жизни Даниэля Макканна, Майред Фаррелл и Шона Сэвиджа является нарушением статьи 2 Конвенции, защищающей право на жизнь. Жалоба была принята к рассмотрению 3 сентября 1993 г. Предприняв безуспешную попытку мирового соглашения, Комиссия представила доклад 4 марта 1994 г., в котором изложила факты по делу и пришла к заключению, что статья 2 не была нарушена (одиннадцатью голосами против шести).

 2550 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок реєстрації акцій та облігацій іноземних емітентів в Україні (витяг)
20.11.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2551 Судебная практика  
ДЕ ВИЛЬДЕ (DE WILDE), OOMC (OOMS) и ВЕРСИП (VERSYP) против БЕЛЬГИИ Судебное решение от 18 июня 1971 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    А. Основные факты
Господа Жак Де: Вильде, 1928 г. рождения, Франц Оомс, 1934 г. рождения, и Эдгар Версип, 1911 г. рождения, бельгийские подданные, в разное время и в разных городах страны были задержаны полицией за бродяжничество. Статья 347 Уголовного кодекса Бельгии определяет бродягу как лицо, которое "не имеет определенного местожительства, средств к существованию и занятия". Бродяжничество квалифицируется как уголовное правонарушение при наличии всех трех критериев, а также если лицо ранее уже привлекалось за бродяжничество. В отношении названных лиц все эти условия имели место. В соответствии с установленной законом процедурой, будучи задержаны полицией, они предстали перед мировыми судами, действовавшими в составе одного судьи, которые приняли обычное для таких случаев решение, предписывающее административным властям принять в отношении каждого из них предусмотренные законом меры, какими является помещение лица в специальные учреждения, где они должны заниматься трудовой деятельностью. Пребывание в этих учреждениях длилось в случае г-на Де Вильде около восьми месяцев, в случае г-на Оомса один год и почти год и девять месяцев в случае г-на Версипа. В течение этого времени каждый, из них неоднократно обращался в компетентные органы, а также к министру юстиции с жалобами на незаконность их принудительного содержания.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобах, поданных заявителями в 1966 г. в Комиссию, они утверждали, что в отношении каждого из них был нарушен ряд статей Конвенции, прежде всего статьи 5 — право на свободу и безопасность и 6 — право на справедливое судебное разбирательство. Признав жалобы приемлемыми, соединив их в одно производство и изучив фактические обстоятельства, Комиссия в своем докладе от 19 июля 1969 г. пришла к выводу: — были нарушены статья 4 (девять голосов против двух), статья 5 п. 4 (девять голосов против двух) и статья 8 (десять голосов против одного); — не были нарушены статья 3 (единогласно) и статья 5 п. 1; (десять голосов против одного); — не могут быть применены в данном деле статья 5 п. 3 (единогласно), статья 6 п. 1 (десять голосов против одного), статья 6 п. 3 (десять голосов против одного) и статья 7 (единогласно). Комиссия также решила, что "нет необходимости рассматривать статью 13" (единогласно). Правительство Бельгии передало дело в Суд 24 октября 1969 г.

 2552 Нормативный документ  
Всесвітня поштова конвенція (витяг)
14.09.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2553 Судебная практика  
РАСМЮССЕН (RASMUSSEN) против ДАНИИ Судебное решение от 28 ноября 1984 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Г-н Расмюссен, 1945 г. рождения, гражданин Дании, женился в 1966 г., и в январе,1971 г. его жена родила девочку. У заявителя возникли сомнения относительно своего отцовства, но он воздержался от непризнания отцовства, поскольку хотел сохранить брак. Заявитель и его жена разошлись в июне 1975 г- В соответствии с соглашением, заключенным с женой ранее, г-н Расмюссен обязался не инициировать разбирательство с целью оспорить свое отцовство, а его жена отказалась от алиментов на содержание ребенка. В январе 1976 г. бывшая жена заявила, что она не связана этим соглашением. Г-н Расмгоссен обратился в Апелляционный суд за разрешением подать иск о непризнании отцовства, поскольку истек срок, установленный статьей 5 § 2 Закона 1960 г. о правовом статусе детей. Однако Апелляционный суд 12 апреля 1976 г. отказал ему в разрешении, поскольку в его деле не существовало особых обстоятельств, на основании которых можно было бы сделать исключение в отношении срока давности. Получив новую информацию, г-н Расмюссен еще раз обратился в Апелляционный суд в ноябре 1978 г., но ему снова было отказано. Это решение суда затем было подтверждено Верховным Судом в январе 1979 г.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию г-ном Расмюссеном 21 мая 1979 г., он утверждал, что стал жертвой дискриминации по признаку пола, поскольку, согласно датскому законодательству, его право на доступ в суды с целью оспорить отцовство по отношению к ребенку было ограничено определенным сроком, в то время как его бывшая жена могла бы обратиться в суд в любое время. Он ссылался на статью 14 в сочетании со статьями б и 8 Конвенции. Комиссия признала жалобу приемлемой 8 декабря 1981 г. В своем докладе от 5 июля 1983 г. она высказала мнение о нарушении статьи 14 в сочетании со статьями 6 и 8 (восьмью голосами против пяти). Комиссия передала дело в Суд 12 октября 1983 г.

 2554 Нормативный документ  
Про застосування статей 154, 155-6 Кримінального кодексу України та статей 160-2, 208-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (витяг)
26.01.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2555 Судебная практика  
ПАУЭЛЛ (POWELL) и РЕЙНЕР (RAYNER) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 21 февраля l990 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Первый заявитель, г-н Ричард Джон Пауэлл, британский подданный, проживает в Эшер (Сари), расположенном в нескольких милях от аэропорта "Хитроу". С 1972 г. над его домом, купленным в 1957 г., проходят маршруты вылета из аэропорта. Согласно индексу уровня шума (ИУШ), считается, что дом находится в зоне с низким уровнем шума. В пределах этой зоны проживает около полумиллиона человек. Цель ИУШ заключается, в частности, в том, чтобы иметь представление о реакции населения на уровень шума от самолетов и соответственно для борьбы с ним. Поэтому никакое строительство не разрешается в районах, где уровень шума равен показателю 60 по шкале МУШ или превышает его.
Второй истец, г-н Майкл Энтони Рейнер, британский подданный, занимается фермерством в Колнбруке, Беркшир. Его дом, расположенный в 1,3 мили от аэропорта "Хитроу", находится на одной прямой с северной взлетно-посадочной полосой. Самолеты часто пролетают над его участком, и уровень шума достигает показателя 60. В районе аэропорта "Хитроу" всего лишь около 6500 человек подвержены действию шума, равного или превышающего тот уровень, от которого страдает г-н Рейнер.
Юридическая ответственность авиакомпаний в отношении ущерба, причиняемого на земле третьей стороне, ограничена Законом о гражданской авиации 1982 г., статья 76 § 1 которого говорит об освобождении от ответственности за причинение владельцам недвижимости помех и неудобств из-за шума самолетов, пролетающих на разумной высоте при соблюдении соответствующих инструкций по воздушной навигации, особенно норм и правил по сертификации шума.
В аэропорту "Хитроу", который со времени официального открытия в 1946 г. постоянно расширяется и который стал одним из самых оживленных аэропортов в мире, были осуществлены некоторые меры, направленные на снижение уровня шума. Они включают ограничения на ночные полеты реактивных самолетов, порядок захода на посадку, контроль за уровнем шума, Чередование взлетно-посадочных полос, взимание сборов за превышение уровня шума при посадке самолетов, предоставление субсидий для принятия мер по изоляции шума, программу выкупа обесценивающейся собственности, а также сертификацию шума. Главным форумом но сертификации шума от самолетов является Международная организация гражданской авиации. В Великобритании правила, установленные этой организацией выполняются на основании Авиационных инструкций по навигации (Нормы и правила сертификации шума).
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Жалобу, первоначально поданную в Комиссию 31 декабря 1980 г. Федерацией групп "Хитроу" по борьбе с шумом, Комиссия отклонила. Однако затем последовали жалобы г-на Пауэлла и г-на Рейнера на чрезмерно высокий уровень шума, вызываемого эксплуатацией аэропорта "Хитроу", которые полагали нарушенными статью 1 Протокола № 1 Конвенции, а также статью 6 п. 1 и статьи 8 и 13 Конвенции.
17 октября 1985 г. и 16 июля 1986 г, соответственно жалобы г-на Пауэлла и г-на Рейнера были признаны приемлемыми лишь по статье 13. В принятом 19 января 1989 г. докладе Комиссия пришла к выводу, что была нарушена статья 13 в отношении жалобы г-на Рейиера по статье 8 Конвенции (двенадцатью голосами против четырех), но не было нарушений других статей (единогласно в том, что касается жалоб обоих истцов по статье 1 Протокола № 1 и статье б п. 1 Конвенции, и пятнадцатью голосами против одного в том, что касается жалобы г-на Пауэлла по статье 8 Конвенции).
Комиссия передала дело в Суд 16 марта 1989 г.

 2556 Нормативный документ  
Про затвердження правил роботи підприємств громадського харчування [Мзезторг] [766] (витяг)
3.07.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2557 Нормативный документ  
Про застосування статей 154, 155-6 Кримінального кодексу України та статей 160-2, 208-1 Кодексу україни про адміністративні правопорушення (витяг)
26.01.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2558 Нормативный документ  
Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів (витяг)
8.04.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2559 Бланки и образцы документов  
Договор аренды имущества
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2560 Нормативный документ  
Про затвердження порядку здійснення любительського і спортивного рибальства (витяг)
18.07.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2561 Бланки и образцы документов  
Позовна заява про розірвання шлюбу
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2562 Нормативный документ  
Конвенция Организации объединенных наций по морскому праву (витяг)
20.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2563 Бланки и образцы документов  
Заява про надання (продовження дії) ліцензії на право здійснення юридичної практики
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2564 Нормативный документ  
Про прокуратуру (витяг)
5.11.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2565 Международные нормативные акты  
Декларація соціального прогресу та розвитку , 1969 рік
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2566 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі (витяг)
26.03.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2567 Международные нормативные акты  
Декларация об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и на благо человечества, 1975год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2568 Нормативный документ  
Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку (витяг)
19.04.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2569 Международные нормативные акты  
Кодекс поведінки посадових осіб по підтримці правопорядку,1979 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2570 Нормативный документ  
Про питання, що виникли в судовій практиці в справах про знищення та пошкодження державного і колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення правил пожежної безпеки
02.07.76 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2571 Международные нормативные акты  
Конвенция о политических правах женщин,1952 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2572 Нормативный документ  
Про клятву лікаря (витяг)
15.06.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2573 Международные нормативные акты  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2574 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі (витяг)
26.03.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2575 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 3
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2576 Нормативный документ  
Глава 20. Судовий розгляд (статті з 159 по 197) (витяг)
23.01.64 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2577 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 19
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2578 Нормативный документ  
Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (витяг)
03.03.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2579 Международные нормативные акты  
Основные принципы обращения с заключенными,1990 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2580 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності (витяг)
25.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2581 Международные нормативные акты  
Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права , 1966 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2582 Нормативный документ  
Про охорону прав на сорти рослин (витяг)
21.04.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2583 Нормативный документ  
Віденська конвенція про консульські зносини
24.02.1963 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2584 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності
25.12.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2585 Нормативный документ  
Про психіатричну допомогу
22.02.2000 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2586 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про розкрадання, виготовлення, зберігання та інші незаконні діяння зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
08.07.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2587 Нормативный документ  
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (витяг)
16/12/1966 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2588 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства про повторні злочини
29,06,1984, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2589 Нормативный документ  
Про грошову реформу в Україні
25.08.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2590 Нормативный документ  
Конституція України
28.06. 1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2591 Нормативный документ  
Про посилення судового захисту прав і свобод людини і громадянина
30.05. 1997. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2592 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2593 Нормативный документ  
Про судову практику в кримінальних справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого
25.01.1974. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2594 Нормативный документ  
Про порядок здійснення помилування осіб, засуджених судами України
31.12.1991. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2595 Нормативный документ  
Про практику розгляду судами України клопотань про погашення і дострокове зняття судимості (витяг)
16,051975, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2596 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про бандитизм
07.07.1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2597 Нормативный документ  
Типова технологія митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів
30.12.1998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2598 Нормативный документ  
Про загальний військовий обов'язок і військову службу
25.03.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2599 Нормативный документ  
Про транспорт
10.10.1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2600 Нормативный документ  
Положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевих позик
13.12.1997. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний