За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 2601 - 2700 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 2601 Библиографическое описание  
Розробка карного кодексу: основні права людини
Глушков В. Щорічник. 1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Йдеться про проект карного кодексу України, що його розробила робоча група Кабінету Міністрів. На думку автора закон, що буде прийнятий на основі даного проекту, зможе забезпечити стабільну кримінально-правову політику держави, в центрі якої стояла б охорона прав і свобод людини.

 2602 Библиографическое описание  
Current Topic: The Right to Scilence.
Michael J., Emmerson B. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Обговорюються ст. 34 - 36 Закону Великої Британії про кримінальне судочинство та громадський порядок від 1994 року, у яких йдеться про права особи, затриманою поліцією, не давати будь-яких свідчень.

 2603 Библиографическое описание  
Практика судово-психіатричної експертизи і КПК України
Мельник В., Арсенюк Т. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядається проблема недосконалого законодавчого регулювання процесу проведення судово-психiатричної експертизи в Українi, через що правоохоронними органами нерiдко порушуються права обвинувачених i пiдозрюваних.

 2604 Библиографическое описание  
The Development of Offending.
Loeber R., Stouthamer-Loeber M. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядаються деякі історичні напрямки розвитку обвинувачувального процесу та чинники, що можуть впливати на початок, розвиток, згортання та припинення обвинувачення особи.

 2605 Библиографическое описание  
Зарубіжний досвід: французький посередник з прав людини
Євiнтов В. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Досвiд правового регулювання статусу та дiяльностi Посередника Республiки (так зветься омбудсмен Францiї).

 2606 Библиографическое описание  
Справа Пакеллі проти Німеччини.
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Справа була порушена на пiдставi заяви, в якiй заявник скаржився, що федеральний суд вiдмовив у призначеннi йому офiцiйного адвоката, чим було порушено його право на справедливий суд i особливо засаду рiвностi обвинувачення i захисту, а також його право на безкоштовну юридичну допомогу. Суд постановив, що було порушення § 3 (в) статтi 6 Конвенцiї, а також Держава-вiдповiдач має сплатити заявниковi компенсацi. Судових витрат.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду.

 2607 Нормативный документ  
Постанова від 26 вересня 1997 р. №1069 (витяг)
29.09.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2608 Библиографическое описание  
Справа “Лінгенс проти Австрії”
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    

Одна з 23 найбільш показових справ Європейського Суду з прав людини, надрукованих в Українському часописі. Дана справа була порушена на підставі заяви журналіста пана Лінгенса, який оскаржує своє засудження до штрафу за дифамацію Федерального канцлера Б.Крайського в пресі, вбачаючи в ньому неприпустиме посягання на свободу слова, що її гарантує ст. 10 Європейської конвенції з прав людини.

Суд постановив, що було порушення ст. 10 Конвенції, а також, що Австрія повинна виплатити заявникові “справедливу сатисфакцію”. Водночас Суд висловив цілц низку міркувань, які мають загальний характер і набули сили правового прецеденту для подальшої діяльності самого Суду.

Наводятся неофіційний стислий виклад та обставини справи, витяг з рішення Суду та коментар доктора юридичних наук Євінтова В.І.


 2609 Нормативный документ  
Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури (витяг)
14.12.1984 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2610 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства в справах про злочини неповнолітніх і про втягнення їх у злочинну та іншу антигромадську діяльність (витяг)
26 06 81 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2611 Бланки и образцы документов  
Зразок автобіографії
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2612 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2613 Бланки и образцы документов  
Протокол наради узгоджувальної групи міськвиконкому щодо проведення зборів, мітингів, демонстрацій
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2614 Нормативный документ  
Про дорожній рух (витяг)
30.06.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2615 Нормативный документ  
Про затвердження положення про дозвільну систему (витяг)
12.10.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2616 Судебная практика  
Постановление судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 сентября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия лица, покушавшегося совершить кражу, ошибочно квалифицированы судом, как оконченное преступление.

 2617 Нормативный документ  
Про охорону атмосферного повітря (витяг)
16.10.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2618 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 декабря 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия лица, признанного ранее особо опасным рецидивистом и совершившего новое умышленное преступление, правильно квалифицированы как совершенные особо опасным рецидивистом, по ч. 4 ст. 140 УК Украины.

 2619 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї (витяг)
12.03.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2620 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    При осуждении к лишению свободы условно с испытательным сроком дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества не применяется.

 2621 Нормативный документ  
Пояснювальна записка до переліку лікарських препаратів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек, аптечних пунктів та аптечних кіосків (витяг)
24.09.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2622 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Ответственность за неуплату алиментов на содержание детей наступает лишь при установлении злостности уклонения от уплаты алиментов.

 2623 Нормативный документ  
Про затвердження порядку розпорядження медикаментами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами та іншими хімічними сполуками, що переходять у власність держави (витяг)
26.01.1999 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2624 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 24 октября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Уголовное дело не может быть прекращено в связи со смертью подсудимого, если производство по делу необходимо для реабилитации умершего или возобновления дела в отношении других лиц по вновь открывшимся обстоятельствам.

 2625 Нормативный документ  
Про порядок вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів (витяг)
25.01.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2626 Судебная практика  
Определение судебной коллегии Харьковского областного суда от 17 июня 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отсутствие в деле постановления о возбуждении уголовного дела является существенным нарушением требований уголовно-процессуального Закона и влечет отмену приговора.

 2627 Нормативный документ  
Про правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді (витяг)
04.06.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2628 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 14 марта 1997 года
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд необоснованно возбудил уголовное дело по признакам ч.З ст. 125 УК Украины и направил прокурору для производства предварительного следствия.

 2629 Нормативный документ  
Про оподаткування прибутку підприємств (попередня редакція закону, діяла до 01.07.97 р.) (витяг)
28.12.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2630 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 16 мая 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд первой инстанции обязан своевременно уведомить участников судебного процесса о дне рассмотрения дела в кассационной инстанции. Невыполнение этого требования - безусловное основание к отмене судебного решения.

 2631 Нормативный документ  
Про оперативно-розшукову діяльність (витяг)
18.02.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2632 Судебная практика  
Постановление председателя Харьковского областного суда от 4 апреля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Судья без должной проверки и оценки материалов об административном правонарушении необоснованно признал наличие административного правонарушения в действиях государственного служащего.

 2633 Нормативный документ  
Про цінні папери і фондову біржу (витяг)
18.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2634 Судебная практика  
АКДИВАР (AKDIVAR) и другие против ТУРЦИИ Судебное решение от 16 сентября 1996 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    В жалобе, поданной в Комиссию по правам человека 3 мая 1993 г., заявители утверждали, что в результате действий турецких властей были нарушены их права, гарантированные статьями 3, 5, 6, 8, 13, 14, 18 Конвенции и статьей 1 Протокола № 1. Жалоба была объявлена приемлемой 19 октября 1994 г.
В докладе от 26 октября 1995 г. Комиссия установила факты и выразила мнение, что были нарушены статья 8 Конвенции (каждый человек имеет право на уважение его личной и симейной жизни, жилища и тайны переписки), статья 1 Протокола № 1 (восемнадцатью голосами против одного), статья 3 (ни один человек не может поддаваться пыткам или нечеловеческому или такому, которое унижает его честь, поведению или наказанию. Конвенции (четырнадцатью голосами против пяти), что не было нарушения статьи 5 п. 1 (единогласно), что были нарушены статья 6 п. 1 (право на справедливое и открытое рассмотрение независимым и безсторонним судом и статья 13 (каждый человек имеет эффективный способ защиты в соответствующем национальном органе, независимо от того, что нарушение было совершено лицами, которые действовали в официальном качестве) (двенадцатью голосами против семи), что не были нарушены статья 14 и статья 18 (единогласно), а также, что Турция нарушила свои обязательства, предусмотренные статьей 25 п. 1 (двенадцатью голосами против семи).

 2635 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевої позики (витяг)
13.10.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2636 Судебная практика  
КЁНИГ (KONIG) против ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ Судебное решение от 28 июня 1978 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявитель, гражданин Германии, по профессии врач-отоларинголог, открыл в 1960 г. в Бад-Хомбурге, земля Гессен (ФРГ), собственную клинику; он был единственным практикующим врачом, работающим в клинике, которой сам же руководил и где занимался, в частности, пластической хирургией. 16 октября 1962 г. Региональное медицинское общество обратилось в Медицинский суд при Административном суде Франкфурта с иском о нарушении заявителем профессиональной этики. 9 июля 1964 г. он был признан недостойным заниматься медицинской практикой. Земельный суд по медицинским профессиям при Высшем земельном административном суде отклонил апелляционную жалобу заявителя. Последнему, в частности, вменялось: производство операций, не связанных с его профессиональной подготовкой; неоправданные обещания в успехе лечения, если клиент соглашается на оплату услуг, не предусмотренных страхованием на случай болезни; выплата денежных вознаграждений тем, кто посылал к нему клиентов; нарушение профессиональных правил в рекламе своей клиники и др. В 1967 г. у заявителя отозвали разрешение держать клинику, а затем, в 1971 г., и разрешение на занятие медицинской практикой. В 1972 г. против него было возбуждено уголовное преследование за inter alia незаконное занятие медицинской практикой.
Поданные заявителем жалобы об отмене решений об отзыве разрешений рассматривались в компетентных административных судах с ноября 1967 г. и с октября 1971 г. соответственно.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Жалоба была подана в Комиссию 3 июля 1973 г. и имела своим предметом длительность разбирательства в судах жалоб заявителя, оспаривавшето отзыв разрешений. Комиссия посчитала жалобу приемлемой и, установив обстоятельства дела, в докладе от 14 декабря 1976 г. пришла к выводу десятью голосами против шести, что статья 6 п. 1 Конвенции подлежит применению в отношении прав, за защитой которых заявитель обратился в административные суды; девятью голосами против шести, при одном воздержавшемся, что в данном случае имело место нарушение статьи 6 п. 1 Конвенции. Доклад Комиссии содержал особые мнения. Дело было передано в Суд 28 февраля 1978 г Правительством Федеративной Республики Германии, а 14 марта 1977 г Европейской Комиссией по правам человека.

 2637 Нормативный документ  
Про порядок введення в дію закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (витяг)
15.09.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2638 Судебная практика  
ЛИНГЕНС (LINGENS) против АВСТРИИ Судебное решение от 8 июля 1986 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
14 и 21 октября 1975 г. г-н Лингенс опубликовал в венском журнале "Профиль" две статьи с резкой критикой г-на Крайского, который в то время был федеральным канцлером, за его снисходительное отношение к политическому деятелю г-ну Фридриху Петеру, председателю Либеральной партии Австрии, который во время Второй мировой войны служил в бригаде СС, и за нападки, с которыми г-н Крайский обрушился на г-на Виезенталя, публично разоблачившего прошлое председателя либеральной партии. Г-н Крайский обвинил заявителя в диффамации. 26 марта 1976 г. Окружной суд Вены частично признал обвинение и приговорил г-на Лингенса к штрафу в 20 000 шиллингов. По апелляции, поданной обеими сторонами, Апелляционный суд Вены отменил решение и передал дело на новое рассмотрение окружного суда, который 1 апреля 1981 г. подтвердил свое предыдущее решение. Г-н Лингенс вновь обжаловал его, и 29 октября 1981 г. Апелляционный суд уменьшил штраф до 15 000 шиллингов.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 19 апреля 1982 г., заявитель утверждал, что стал жертвой нарушения статьи 10 Конвенции, гарантирующей свободу выражения мнений. Жалоба 5 октября 1983 г. объявлена приемлемой. После нескольких безуспешных попыток добиться мирового соглашения Комиссия составила доклад, датированный 11 октября 1984 г., в котором единогласно пришла к выводу, что имело место нарушение статьи 10 13 декабря 1984 г. дело было передано в Суд Комиссией, а 26 января 1985 г. — Правительством.

 2639 Нормативный документ  
Про удосконалення порядку формування цін (витяг)
18.12.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2640 Судебная практика  
БРАННИГАН (BRANNIGAN) и МАКБРАЙД (McBRIDE) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 26 мая 1993 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявители, г-н Питер Бранниган, 1964 г. рождения, и г-н Патрик Макбрайд, 1951 г. рождения, жители Северной Ирландии.
Первый заявитель был арестован 9 января 1989 г. и доставлен в центр допросов в казарме Гау Бараке, Арма. Его арестовали на основании статьи 12 п. 1 (b) Закона о предотвращении терроризма (временные положения) 1984 г., который позволяет производить арест лица без ордера в том случае, когда есть основание подозревать, что он имеет или имел отношение к совершению, подготовке или подстрекательству к террористической деятельности. Продление его задержания на 2 дня было разрешено министром внутренних дел 10 января. Оно было продлено затем на 3 дня. Заявитель был освобожден 15 января, после того как провел в заключении 6 дней 14 часов и 30 минут. Он сорок три раза подвергался допросу, был лишен книг, газет и других средств информации.
Второй заявитель был арестован 5 января 1989 г. в соответствии с тем же самым Законом и был доставлен в центр допросов в Каслри. 6 января министр внутренних дел дал согласие на продление его заключения на 3 дня. Он был освобожден 9 января, проведя в заключении в том же режиме, что и первый заявитель, 4 дня 6 часов и 25 минут. Позже Макбрайд был застрелен в Белфасте 4 февраля 1992 г. полицейским.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобах, поданных 19 января 1989 г. в Комиссию и объединенных 5 октября 1990 г. в одно производство, заявители настаивали на нарушении статьи 5 п. 3 Конвенции, поскольку после задержания они не были доставлены к судье, а также статьи 5 п. 5 и статьи 13. Жалобы были признаны приемлемыми 28 февраля 1991 г.
В своем докладе от 3 декабря 1991 г. Комиссия установила факты и пришла к заключению восемью голосами против пяти, что не было нарушения статьи 5 п. 3 и 5 Конвенции, поскольку Великобритания 23 декабря 1988 г. в соответствии со статьей 15 п. 1 Конвенции сделала оговорку о том, что она временно отступает от своих обязательств по Конвенции в связи с чрезвычайной ситуацией. Комиссия также единогласно решила, что никакие отдельные вопросы не возникли по статье 13.
Комиссия передала дело в Суд 21 февраля 1992 г.

 2641 Нормативный документ  
Про порядок застосування ст.155-2 Кримінального кодексу УРСР (витяг)
24.09.81 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2642 Нормативный документ  
Про прибутковий податок з громадян (витяг)
26.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2643 Нормативный документ  
Про затвердження правил рубок головного користування в лісах України (витяг)
27.07.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2644 Бланки и образцы документов  
Справжня форма Доручення затверджена Правлінням Організації Протокол №1 від 31.03.99 р.
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2645 Нормативный документ  
Про затвердження режимів рибальства в 1999 році [Держкомрибгосп] [3275] (витяг)
18.12.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2646 Бланки и образцы документов  
Заявление о просьбе возместить ущерб, нанесенный действиями органа предварительного следствия
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2647 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2648 Нормативный документ  
Про державну податкову службу в Україні (витяг)
4.12.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2649 Международные нормативные акты  
Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин, 1967 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2650 Нормативный документ  
Про підприємства в Україні (витяг)
27.03.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2651 Международные нормативные акты  
Декларация по борьбе с травматизмом,1990 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2652 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних
11.01.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2653 Международные нормативные акты  
Конвенція про поводження з військовополоненими , 1949 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2654 Нормативный документ  
Про основи містобудування (витяг)
16.11.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2655 Международные нормативные акты  
Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы (Конвенция 168),1988 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2656 Нормативный документ  
Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України (витяг)
12.06.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2657 Международные нормативные акты  
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права , 1989 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2658 Нормативный документ  
Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок (витяг)
18.12.79 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2659 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 8
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2660 Нормативный документ  
Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2661 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 24
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2662 Нормативный документ  
Про охорону праці (витяг)
14.10.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2663 Международные нормативные акты  
Протокол о внесении изменений в Конвенцию о рабстве, подписанную в Женеве, 1926 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2664 Нормативный документ  
Перелік посад посадових осїб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці (витяг)
11.10.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2665 Нормативный документ  
Про видавничу справу (витяг)
5.06.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2666 Нормативный документ  
Про громадянство України
08.10.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2667 Нормативный документ  
Положення про загальноосвітню школу соціальної реабілітації
13.10.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2668 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства про примусове лікування і трудове виховання хронічних алкоголіків
25.12.1981 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2669 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2670 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28/06/1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2671 Нормативный документ  
Виправно-трудовий кодекс України (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2672 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2673 Нормативный документ  
Закон Української РСР
01. 01.1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2674 Нормативный документ  
Кодекс законів про працю України
02.06. 1972. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2675 Нормативный документ  
Устав международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. (МПД. - М., 1982. - с. 827-828) (извлечение)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2676 Нормативный документ  
Виправно-трудовий кодекс України
01.07. 1971. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2677 Нормативный документ  
Про статус суддів (витяг)
15.12.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2678 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок і механізм формування та опублікування зводу відомостей, що становлять державну таємницю (витяг)
29,04,1994, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2679 Нормативный документ  
Митний кодекс України (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2680 Нормативный документ  
Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу
27.01.1997 . :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2681 Нормативный документ  
Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України
27.02.1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2682 Нормативный документ  
Про приватизаційні папери
06.03.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2683 Нормативный документ  
Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними
18.11.1997. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2684 Нормативный документ  
Про систему валютного регулювання і валютного контролю
19.02.1993. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2685 Нормативный документ  
Про заборону закупівлі закладами і установами охорони здоров'я, що фінансуються з державного бюджету, діагностикумів, вакцин, сироваток та інших медичних імунобіологічних препаратів імпортного виробництва (витяг)
19.011998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2686 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності
25.12.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2687 Нормативный документ  
Порядок медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та виправно-трудових установах державного департаменту україни з питань виконання покарань (витяг)
18.01.2000. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2688 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
III. Забезпечення конституційного права на звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 2689 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
4. Право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 2690 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2691 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2692 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну д
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2693 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 51. Шлюб єрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2694 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2695 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2696 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2697 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Пре
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2698 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2699 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом України.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2700 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 153. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються законом.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний