За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 2801 - 2900 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 2801 Библиографическое описание  
Права человека и власть закона: (вопросы судебной защиты)
Жуйков В. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В книге дан обзор развития законодательства России о судебной защите прав человека и обзор международных актов о правах человека. Судовая защита прав человека рассматривается по отдельным категориям дел. Наиболее полно анализируется судебная защита права собственности, а также роль прокурора и адвоката в защите прав человека. В приложении даны извлечения из законов РФ (Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан и др.)

 2802 Библиографическое описание  
Judicial systems in a period of transition = Судові системи у перехідний період
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Видання Ради Європи присвячене зустрічі голів та суддів верховних судів країн Центральної та Східної Європи, що відбулася в Будапешті з 25 по 27 жовтня 1995 року з метою обговорення проблем правосуддя в країнах перехідного періоду. З точки зору порівняльної характеристики вони розглянули структури, статус та місце судової влади в країнах, що керуються принципом верховенства права, її функціонування та незалежність верховних судів, їх комісій та інших судових структур. На зустрічі було започатковано діалог на найвищому рівні з метою об`єднання демократичних принципів у забезпеченні функціонування судової влади в цій частині Європи.

 2803 Библиографическое описание  
Report to the Icelandic Government on the visit to Iceland carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 29 March to 6 April 1998 = Доповідь Урядові Ісландії про в
16 February 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В опублікованій доповіді Комітету проти катувань (КПК) викладені результати перевірки стану справ у Ісландії щодо дотримання прав людини, запобігання поводженню, яке принижує людську гідність в установах поліції, тюрмах та місцях ув`язнення чи утримання під вартою. Перевірка проводиться з широкого кола питань, зокрема, із загальної інформації про діяльність поліції, фактів жорстокого поводження з затриманими, доступу затриманих до захисника, медичного огляду затриманих, їх інформування про права, умов поліцейського опитування, реєстрації затриманих, жорстокого поводження з ув`язненими, загальних умов утримання в`язнів, права в`язнів на медичну допомогу та конфіденційність медичного обстеження, запобігання розповсюдженню СНІД серед в`язнів, запобігання самогубству, стосунків в`язнів з оточуючим світом, стосунків з персоналом тюрем та ін.Результати перевірки та висновки комісії наведені в зазначеній доповіді.

 2804 Библиографическое описание  
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. =
Code of Conduct for Law Enforcement Officials
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2805 Библиографическое описание  
Судова система України.
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Видання присвячене структурі та повноваженням судів України (обласних судів, Верховного Суду України, Пленуму Верховного Суду України, Конституційного Суду України), статусу судів, правил та вимог щодо порущення цивільної справи, роз’яснень щодо судових рішень. Охарактеризовано механізми опротестування у порядку судового нагляду рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили, а також виконання судових рішень. Наведені зразки найбільш типових цивільних позовів, заяв, скарг.

 2806 Библиографическое описание  
Права человека:
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Сборник договоров в области прав человека включает и раздел Права человека в области отправления правосудия: защита лиц, подвергающихся задержанию или тюремному заключению, в котором приводятся основные документы ООН, касающиеся этой проблемы.

 2807 Библиографическое описание  
Страти за спрощеним судочинством або безпідставні страти
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про повноваження та дiяльнiсть в складi Комiсiї з прав людини Спецiального доповiдача з питання про страти без судового розгляду або безпiдставнi страти.

 2808 Библиографическое описание  
Про уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2809 Библиографическое описание  
О защите конституционных прав граждан в ходе осуществления оперативно-разыскной деятельности
Шандула А.А. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Указывается, что чаще всего права граждан нарушаются именно в ходе проведения оперативно-разыскной деятельности. Определяется перечень оперативно-разыскных мероприятий.

 2810 Библиографическое описание  
Особливості допиту підсудного в судовому засіданні
Бородін М., Мірошниченко Є. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядаються фактори, що сприяють правильності і повноті допиту підсудного в суді, серед них: дотримання прав підсудного та норм закону, неформальний підхід до розгляду справи тощо.

 2811 Библиографическое описание  
Право на свободу та особисту недоторканність: відповідність українського законодавства євростандартам
Анісімова М. 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дається порівняльна характеристика українського карного законодавства та європейських вимог щодо права на свободу та особисту недоторканність. Роз’яснюється положення КПК з цього питання та наводяться приклади необгрунтованого чи з порушенням процедури взяття особи під варту, арешт, порушення строків утримання під вартою.

 2812 Библиографическое описание  
Роль прокуратури у захисті прав людини
Шумський П. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розкриваються основнi проблеми та здобутки органiв прокуратури у роботi iз захисту прав людини, подаються рекомендацiї для ефективнiшого її виконання.

 2813 Библиографическое описание  
Можливості використання гіпнозу в оперативно-слідчій практиці правоохоронних органів
Клевцов О. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про змiст, iсторiю, досвiд використання в зарубiжних країнах, правове регулювання та можливiсть запровадження в Українi такого нетрадицiйного кримiналiстичного методу розкриття злочину як гiпноз; дотримання при цьому прав людини.

 2814 Библиографическое описание  
Незалежний суд - гарант прав людини і громадянина
Стефанюк В. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про об`єктивні та суб`єктивні причини, що заважають судам бути незалежними при вирішенні справ

 2815 Библиографическое описание  
Справа Томасі проти Франції.
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дана справа була порушена на пiдставi заяви пана Томасi про жорстоке поводження з ним в полiцейському вiддiлку та значне перевищення строку його утримання пiд вартою. Суд визнав порушення ст.5 § 3, ст. 3 та ст. 6 § 1, а також постановив, що Держава-вiдповiдач має виплатити заявниковi компенсацiю збиткiв та судових витрат.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду та окремi думки суддiв.

 2816 Нормативный документ  
Про державний прапор України
28.01.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2817 Библиографическое описание  
Справа Акдівар та інші проти Туреччини
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    

Одна з 23 найбільш показових справ Європейського Суду з прав людини, надрукованих в Українському часописі. Дана справа була порушена на підставі заяви, в якій заявники стверджують, що вони є жертвами урядової політики примксового виселення, що спалення їхніх домівок силами безпеки є жорстоким і принижуючим гідність ставленням до них, що акти знащення їхнього майна і виселення їх з села були складовою свідомої та невиправданої політики, спрямованої проти них, курдів, що вони стали об”єктом залякування з боку влади у зв”язку із скаргами на органи влади у південно-східній Туреччині у Європейську комісію.

Суд ухвалив, що було порушення ст. 8 Конвенції, ст. 1 Протоколу № 1, ст. 14 і 18 Конвенції, що Туреччина не виконала свого зобов”язання згідно зі ст. 25 § 1 Конвенції не перешкоджати ефективному здійсненню права на індивідуальну петицію. Суд ухвалив, що Держава-відповідач має сплатити заявникам компенсацію витрат.

Наводятся неофіційний стислий виклад та обставини справи, витяг з рішення Суду та окремі думки суддів.


 2818 Нормативный документ  
Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (витяг)
21.12.1984 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2819 Нормативный документ  
Кодекс про адміністративні правопорушення
14.12.1984 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2820 Бланки и образцы документов  
Довідка про подання документів для реєстрації кандидатів у депутати Чугуївської міської ради та на посаду голови
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2821 Нормативный документ  
Про видавничу справу (витяг)
05.06.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2822 Бланки и образцы документов  
Заявление о согласии предоставить помещение для регистрации
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2823 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності (витяг)
25.12.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2824 Бланки и образцы документов  
Клопотання (про закриття кримінальної справи за відсутності складу злочину)
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2825 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з питань пожежної безпеки [МВС] [1872] (витяг)
04.12.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2826 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 15 апреля 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Закон, отягощающий ответственность, обратной силы не имеет.

 2827 Нормативный документ  
Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань (витяг)
14.01.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2828 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 7 октября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд при наличии к тому оснований обязан применить амнистию и освободить осужденного от наказания.

 2829 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення (витяг)
08.12.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2830 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 11 апреля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд, без учета общественной опасности совершенных преступлений, без проверки данных о личности виновного и возможности его исправления и перевоспитания без изоляции от общества, ошибочно применил отсрочку исполнения приговора.

 2831 Нормативный документ  
Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження правил роздрібної реалізації лікарських засобів (витяг)
12.05.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2832 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 27января 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд, при наличии в деле заключения судебно-медицинской экспертизы об имеющихся у потерпевшего тяжких телесных повреждениях рассмотрел, дело в порядке ст.27 УПК Украины и ошибочно квалифицировал действия виновного по ч.2 ст. 106 УК Украины.

 2833 Нормативный документ  
Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу [Комітет з контролю за наркотиками] (витяг)
27.01.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2834 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 14 октября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд обоснованно постановил оправдательный приговор в отношении липа, за действия, которые формально содержат признаки деяния, предусмотренные уголовным Законом, однако в силу малозначительности не являющиеся общественно опасными.

 2835 Нормативный документ  
Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами (витяг)
19.12.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2836 Судебная практика  
Определение судебной коллегии Харьковского областного суда от 22 апреля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отсутствие в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении указания о сумме причиненного ущерба, нанесенного преступлением, явилось основанием для направления дела на дополнительное расследование.

 2837 Нормативный документ  
Про колективне сільськогосподарське підприємство (витяг)
14.02.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2838 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 18 ноября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Органы предварительного следствия и суд в нарушение требований ст.22 УПК Украины не приняли всех предусмотренных законом мер к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств вымогательства и превышения власти и должностных полномоий.

 2839 Нормативный документ  
Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню (витяг)
17.08.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2840 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 27 мая 1997 года
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Указания суда, который рассматривал дело в кассационном порядке, обязательны при повторном рассмотрении дела судом.

 2841 Нормативный документ  
Про державний бюджет України на 2000 рік (витяг)
17.02.00 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2842 Судебная практика  
Постановление председателя Харьковского областного суда от 11 марта 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Выводы судьи о привлечении лица к административной ответственности по ст.185 KoAП Украины должны быть мотивированы.

 2843 Нормативный документ  
Про державну податкову службу в Україні (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2844 Судебная практика  
"ПРЕССОС КОМПАНИЯ НАВЬЕРА А. О." (PRESSOS COMPANIA NAVIERA S. А.) и другие против БЕЛЬГИИ Судебное решение от 20 ноября 1995 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    В жалобе, поданной 4 января 1991 г. в Комиссию, заявители утверждали, что правовой режим, установленный Законом 1988 г., нарушает статью 1 Протокола № 1, статью 6 п. 1 Конвенции (право на справедливое и открытое рассмотрение дела в течение разумного срока независимый и безсторонным судом) и статью 14 в сочетании со статьей 1 Протокола № 1. Комиссия 6 сентября 1993 г. признала приемлемыми жалобы на нарушение статьи 1 Протокола № 1 и статьи 6 п. 1 Конвенции. В своем докладе от 4 июля 1994 г. Комиссия установила факты и выразила мнение, что нарушения статьи 1 Протокола № 1 не было (единогласно), но имело место нарушение статьи 6 п. 1 Конвенции (одиннадцать голосов против шести).

 2845 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок реєстрації випуску ощадних сертифікатів відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", номінованих в іноземній валюті, та інформації про їх (витяг)
25.10.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2846 Судебная практика  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ ПОЛИЦИИ БЕЛЬГИИ против БЕЛЬГИИ Судебное решение от 27 октября 1975 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
В Национальный профсоюз полиции Бельгии, руководящие органы которого находятся в Брюсселе-Шаербек, входят сотрудники муниципальной полиции. Численность профсоюза свыше, 10 000 членов; он является юридическим лицом гражданского права. Кроме этого профсоюза в Бельгии существует еще два полицейских профсоюза: профсоюз судебной полиции при прокуратуре и профсоюз работников жандармерии. Свобода объединений, и в том числе профсоюзов, гарантирована статьей 20 Конституции. .Изданные в ее развитие законы, а также Конвенция МОТ № 87, к которой присоединилась Бельгия, конкретизируют это право применительно к про4эсоюзам, определяя порядок их создания, организацию, членство, а также порядок проведения коллективных переговоров относительно условий труда, продвижения по службе, заработной платы и т. д. Однако, поскольку в стране возникло значительное число профсоюзов, законодатель определил, что публичные, власти, выступающие в качестве работодателя, проводят консультации с наиболее представительными из них. Королевским указом от 2 августа 1966 г. к числу таковых были отнесены два из трех полицейских профсоюзов; профсоюз-заявитель в их число не попал, а. его обращение в Государственный совет с просьбой об аннулировании Королевского указа от 2 августа 1966 г. было отклонено решением от 6 ноября 1969 г.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Профсоюз-заявитель обратился в Европейскую Комиссию по правам человека 5 марта 1970 г., утверждая, что отказ признать профсоюз в качестве представительной организации, с которой проводятся консультации, является нарушением статьи 11, взятой отдельно и в сочетании состать 14 Конвенции. Комиссия посчитала жалобу приемлемой, установила факты и пришла к выводу восемью голосами против пяти, что право на коллективные переговоры, будучи существенным элементом профсоюзной деятельности, учитывается статьей 11 п. 1, но при этом право на консультации имеет определенные пределы, определяемые в ситуации заявителя объективными критериями. Исходя из этого Комиссия единогласно решила, что оспариваемая регламентация профсоюзных консультаций, действующая в Бельгии, не является нарушением статьи 11 п. 1 Конвенции и что ограничение законодателем числа профсоюзов, имеющих право на консультации, оправдано в контексте настоящего дела, отвечает требованиям статьи 11 в сочетании со статьей 14 Конвенции.

 2847 Нормативный документ  
Про затвердження правил користування послугами поштового зв'язку (витяг)
22.12.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2848 Судебная практика  
СПОРРОНГ (SPORRONG) и ЛОННРОТ (LONNROTH) против ШВЕЦИИ Судебное решение от 18 декабря 1984 г. (статья 50)
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
В марте 1981 г. Комиссия по правам человека передала на рассмотрение Суда дело наследников г-жи М. Е. Спорронг (далее "наследие Спорронг") и дело г-жи И. М. Лоннрот. В основе спора разрешение Правительства муниципалитету Стокгольма произвести принудительное отчуждение принадлежащих заявителям земельных участков со строениями в связи с планами городской реконструкции Стокгольма по мере их реализации. При этом собственникам были запрещены какие-либо строительные работы на этих участках. Попытки заявителей обжаловать дело в суде были безуспешны, поскольку рассмотрение всего комплекса спорных вопросов одним компетентным судом оказалось невозможным. Заявители считали, что нарушено их право на защиту собственности (статья 1 Протокола № 1 к Конвенции), право на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Конвенции) и они стали жертвами дискриминации (статья 14 Конвенции). В своем решении от 23 сентября 1982 г. Суд пришел к выводу, что имело место вмешательство в право собственности, не оправданное публичным интересом, тем более что отчуждение впоследствии не было произведено, а собственники на протяжении длительного времени были ограничены в своих правах. Тем самым нарушены статья 1 Протокола № 1 и статья б п. 1 Конвенции, но не была нарушена статья 14 Конвенции. Суд не вынес предусмотренного статьей 50 Конвенции решения о компенсации потерпевшей стороне в случае признания нарушения предписаний Конвенции. Суд предложил Комиссии, заявителям и Правительству представить в определенный срок дополнительные материалы для принятия решения по этому вопросу. 18 декабря 1984 г. дело Спорронг и Лоннрот против Швеции было вновь рассмотрено Судом, на этот раз относительно размеров компенсации (статья 50).

 2849 Нормативный документ  
Про положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень (витяг)
22.02.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2850 Судебная практика  
КРЮСЛЕН (KRUSLIN) против ФРАНЦИИ Судебное решение от 24 апреля 1990 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
В апреле 1985 г. обвинительная палата Апелляционного суда Тулузы отправила дело г-на Крюслена в суд ассизов департамента Верхняя Гаронна по обвинению его в пособничестве и подстрекательстве к убийству, краже при отягчающих обстоятельствах и попытке совершения кражи также при отягчающих обстоятельствах. Одной из улик явилась запись телефонного разговора, который заявитель вел по аппарату, принадлежащему третьему лицу. Запись была сделана по просьбе судьи, участвовавшего в судебном следствии в Сен-Годенсе в связи с другим делом. Жалоба г-на Крюслена Кассационный суд относительно законности прослушивания его телефонных разговоров была отклонена.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Жалоба г-на Крюслена от 16 октября 1985 г. на нарушение статьи 8 Конвенции была признана Комиссией приемлемой 6 мая 1988 г. В своем докладе от 14 декабря 1988 г. Комиссия выразила мнение (десятью голосами против двух) о том, что в данном случае имело место нарушение статьи 8 Конвенции. Дело было передано Комиссией в Суд 16 марта 1989 г.

 2851 Нормативный документ  
Про затвердження правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі [Мзезторг] [1397] (витяг)
8.07.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2852 Нормативный документ  
Глава 12. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності (статті з 155 по 166-5) (витяг)
19.12.84 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2853 Нормативный документ  
Глава 9. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. порушення ветеринарно-санітарних правил (статті з 104 по 108) (витяг)
16.12.84 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2854 Бланки и образцы документов  
Заява про прохання надати довідку по формі №3
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2855 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок встановлення та розподілу лімітів, виділення квот, видачі дозволів, промислових квитків та талонів на спеціальне використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення (витяг)
2.09.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2856 Бланки и образцы документов  
Позовна заява у справі про захист честі і гідності та відшкодуванні моральної шкоди
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2857 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28.06.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2858 Бланки и образцы документов  
Статут Харьківського Обласного Комітету Молодіжних Організацій "НАДІЯ"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2859 Нормативный документ  
Про службу безпеки України (витяг)
25.03.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2860 Международные нормативные акты  
Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений, 1992 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2861 Нормативный документ  
Про загальний військовий обов'язок і військову службу (витяг)
25.03.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2862 Международные нормативные акты  
Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 1963 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2863 Нормативный документ  
Правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку (витяг)
15.11.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2864 Международные нормативные акты  
Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2865 Нормативный документ  
Земельний кодекс України (витяг)
18.12.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2866 Международные нормативные акты  
Конвенция о праве на организацию и заключение коллективных договоров,1941 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2867 Нормативный документ  
Розділ I. Загальні положення. Глава 1. Основні положення (статті з 1 по 8) (витяг)
2.01.63 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2868 Международные нормативные акты  
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок , 1979 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2869 Нормативный документ  
Глава 2. Особи (статті з 9 по 40) (витяг)
3.01.63 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2870 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 4
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2871 Нормативный документ  
Розділ перший. Загальні положення. Глава 1. Основні положення (статті з 1 по 32-2) (витяг)
2.04.61 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2872 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 20
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2873 Нормативный документ  
Про колективні договори і угоди (витяг)
01.07.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2874 Международные нормативные акты  
Поправки до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання,1992 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2875 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2876 Нормативный документ  
Про охорону прав на топографи інтегральних мікросхем (витяг)
5.11.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2877 Нормативный документ  
Конвенція про спеціальні місії та факультативний протокол
08.12.1969 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2878 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини
01.04.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2879 Нормативный документ  
Кодекс кримінально-процесуальний
01.05.1961 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2880 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини
01.04.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2881 Нормативный документ  
Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання
12/10/1985 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2882 Нормативный документ  
Про виконання судами України законодавства в справах про повторні злочини і виконання постанов Пленуму Верховного Суду України з цього питання
12,10,1989, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2883 Нормативный документ  
Положення про порядок і умови виконання і кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених
29.06.1984. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2884 Нормативный документ  
Про державні нагороди України
16.03. 2000. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2885 Нормативный документ  
Про практику розгляду судами України кримінальних справ у касаційному порядку
12.10. 1989. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2886 Нормативный документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
02.04.1961. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2887 Нормативный документ  
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя
01.11.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2888 Нормативный документ  
Про порядок представлення в суди матеріалів про звільнення від дальшого відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу
13.05.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2889 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства про повторні злочини (витяг)
29.05.1984. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2890 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про розкрадання, виготовлення, зберігання та інші незаконні діяння зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (витяг)
08.07.1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2891 Нормативный документ  
Щодо положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення
02.04.1999. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2892 Нормативный документ  
Про державний кордон України
04.11.1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2893 Нормативный документ  
Про трубопровідний транспорт
15.05.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2894 Нормативный документ  
Положення про порядок реєстрації інформації про випуск облігацій місцевих позик, здійснених до 27
31.07.1998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2895 Нормативный документ  
Технічні вимоги до автоматизації операцій з валютою в пунктах обміну
15.09.1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2896 Нормативный документ  
Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі (витяг)
21.02.1998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2897 Нормативный документ  
Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним (витяг)
25.08.1998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2898 Нормативный документ  
Основи законодавства України про охорону здоров'я
19.11.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2899 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
3. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини-українська модель Омбудсмана
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 2900 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
V. Політичні права і свободи: проблеми дотримання та захисту
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.