За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 3701 - 3800 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 3701 Нормативный документ  
Постанова від 26 вересня 1997 р. №1069 (витяг)
29.09.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3702 Библиографическое описание  
Справа “Лінгенс проти Австрії”
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    

Одна з 23 найбільш показових справ Європейського Суду з прав людини, надрукованих в Українському часописі. Дана справа була порушена на підставі заяви журналіста пана Лінгенса, який оскаржує своє засудження до штрафу за дифамацію Федерального канцлера Б.Крайського в пресі, вбачаючи в ньому неприпустиме посягання на свободу слова, що її гарантує ст. 10 Європейської конвенції з прав людини.

Суд постановив, що було порушення ст. 10 Конвенції, а також, що Австрія повинна виплатити заявникові “справедливу сатисфакцію”. Водночас Суд висловив цілц низку міркувань, які мають загальний характер і набули сили правового прецеденту для подальшої діяльності самого Суду.

Наводятся неофіційний стислий виклад та обставини справи, витяг з рішення Суду та коментар доктора юридичних наук Євінтова В.І.


 3703 Нормативный документ  
Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури (витяг)
14.12.1984 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3704 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства в справах про злочини неповнолітніх і про втягнення їх у злочинну та іншу антигромадську діяльність (витяг)
26 06 81 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3705 Бланки и образцы документов  
Зразок автобіографії
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3706 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3707 Бланки и образцы документов  
Протокол наради узгоджувальної групи міськвиконкому щодо проведення зборів, мітингів, демонстрацій
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3708 Нормативный документ  
Про дорожній рух (витяг)
30.06.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3709 Нормативный документ  
Про затвердження положення про дозвільну систему (витяг)
12.10.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3710 Судебная практика  
Постановление судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 сентября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия лица, покушавшегося совершить кражу, ошибочно квалифицированы судом, как оконченное преступление.

 3711 Нормативный документ  
Про охорону атмосферного повітря (витяг)
16.10.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3712 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 декабря 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия лица, признанного ранее особо опасным рецидивистом и совершившего новое умышленное преступление, правильно квалифицированы как совершенные особо опасным рецидивистом, по ч. 4 ст. 140 УК Украины.

 3713 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї (витяг)
12.03.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3714 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    При осуждении к лишению свободы условно с испытательным сроком дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества не применяется.

 3715 Нормативный документ  
Пояснювальна записка до переліку лікарських препаратів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек, аптечних пунктів та аптечних кіосків (витяг)
24.09.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3716 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Ответственность за неуплату алиментов на содержание детей наступает лишь при установлении злостности уклонения от уплаты алиментов.

 3717 Нормативный документ  
Про затвердження порядку розпорядження медикаментами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами та іншими хімічними сполуками, що переходять у власність держави (витяг)
26.01.1999 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3718 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 24 октября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Уголовное дело не может быть прекращено в связи со смертью подсудимого, если производство по делу необходимо для реабилитации умершего или возобновления дела в отношении других лиц по вновь открывшимся обстоятельствам.

 3719 Нормативный документ  
Про порядок вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів (витяг)
25.01.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3720 Судебная практика  
Определение судебной коллегии Харьковского областного суда от 17 июня 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отсутствие в деле постановления о возбуждении уголовного дела является существенным нарушением требований уголовно-процессуального Закона и влечет отмену приговора.

 3721 Нормативный документ  
Про правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді (витяг)
04.06.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3722 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 14 марта 1997 года
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд необоснованно возбудил уголовное дело по признакам ч.З ст. 125 УК Украины и направил прокурору для производства предварительного следствия.

 3723 Нормативный документ  
Про оподаткування прибутку підприємств (попередня редакція закону, діяла до 01.07.97 р.) (витяг)
28.12.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3724 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 16 мая 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд первой инстанции обязан своевременно уведомить участников судебного процесса о дне рассмотрения дела в кассационной инстанции. Невыполнение этого требования - безусловное основание к отмене судебного решения.

 3725 Нормативный документ  
Про оперативно-розшукову діяльність (витяг)
18.02.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3726 Судебная практика  
Постановление председателя Харьковского областного суда от 4 апреля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Судья без должной проверки и оценки материалов об административном правонарушении необоснованно признал наличие административного правонарушения в действиях государственного служащего.

 3727 Нормативный документ  
Про цінні папери і фондову біржу (витяг)
18.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3728 Судебная практика  
АКДИВАР (AKDIVAR) и другие против ТУРЦИИ Судебное решение от 16 сентября 1996 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    В жалобе, поданной в Комиссию по правам человека 3 мая 1993 г., заявители утверждали, что в результате действий турецких властей были нарушены их права, гарантированные статьями 3, 5, 6, 8, 13, 14, 18 Конвенции и статьей 1 Протокола № 1. Жалоба была объявлена приемлемой 19 октября 1994 г.
В докладе от 26 октября 1995 г. Комиссия установила факты и выразила мнение, что были нарушены статья 8 Конвенции (каждый человек имеет право на уважение его личной и симейной жизни, жилища и тайны переписки), статья 1 Протокола № 1 (восемнадцатью голосами против одного), статья 3 (ни один человек не может поддаваться пыткам или нечеловеческому или такому, которое унижает его честь, поведению или наказанию. Конвенции (четырнадцатью голосами против пяти), что не было нарушения статьи 5 п. 1 (единогласно), что были нарушены статья 6 п. 1 (право на справедливое и открытое рассмотрение независимым и безсторонним судом и статья 13 (каждый человек имеет эффективный способ защиты в соответствующем национальном органе, независимо от того, что нарушение было совершено лицами, которые действовали в официальном качестве) (двенадцатью голосами против семи), что не были нарушены статья 14 и статья 18 (единогласно), а также, что Турция нарушила свои обязательства, предусмотренные статьей 25 п. 1 (двенадцатью голосами против семи).

 3729 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевої позики (витяг)
13.10.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3730 Судебная практика  
КЁНИГ (KONIG) против ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ Судебное решение от 28 июня 1978 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявитель, гражданин Германии, по профессии врач-отоларинголог, открыл в 1960 г. в Бад-Хомбурге, земля Гессен (ФРГ), собственную клинику; он был единственным практикующим врачом, работающим в клинике, которой сам же руководил и где занимался, в частности, пластической хирургией. 16 октября 1962 г. Региональное медицинское общество обратилось в Медицинский суд при Административном суде Франкфурта с иском о нарушении заявителем профессиональной этики. 9 июля 1964 г. он был признан недостойным заниматься медицинской практикой. Земельный суд по медицинским профессиям при Высшем земельном административном суде отклонил апелляционную жалобу заявителя. Последнему, в частности, вменялось: производство операций, не связанных с его профессиональной подготовкой; неоправданные обещания в успехе лечения, если клиент соглашается на оплату услуг, не предусмотренных страхованием на случай болезни; выплата денежных вознаграждений тем, кто посылал к нему клиентов; нарушение профессиональных правил в рекламе своей клиники и др. В 1967 г. у заявителя отозвали разрешение держать клинику, а затем, в 1971 г., и разрешение на занятие медицинской практикой. В 1972 г. против него было возбуждено уголовное преследование за inter alia незаконное занятие медицинской практикой.
Поданные заявителем жалобы об отмене решений об отзыве разрешений рассматривались в компетентных административных судах с ноября 1967 г. и с октября 1971 г. соответственно.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Жалоба была подана в Комиссию 3 июля 1973 г. и имела своим предметом длительность разбирательства в судах жалоб заявителя, оспаривавшето отзыв разрешений. Комиссия посчитала жалобу приемлемой и, установив обстоятельства дела, в докладе от 14 декабря 1976 г. пришла к выводу десятью голосами против шести, что статья 6 п. 1 Конвенции подлежит применению в отношении прав, за защитой которых заявитель обратился в административные суды; девятью голосами против шести, при одном воздержавшемся, что в данном случае имело место нарушение статьи 6 п. 1 Конвенции. Доклад Комиссии содержал особые мнения. Дело было передано в Суд 28 февраля 1978 г Правительством Федеративной Республики Германии, а 14 марта 1977 г Европейской Комиссией по правам человека.

 3731 Нормативный документ  
Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби (витяг)
15.09.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3732 Судебная практика  
ДОЙМЕЛАНД (DEUMELAND) против ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ Судебное решение от 29 мая 1986 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявитель г-н Клаус Дитер Доймеланд родился в 1940 г. в Берлине. В качестве правопреемника своей матери (которая умерла в декабре 1976 г.) он продолжил судебное дело, начатое ею. Г-жа Доймеланд добивалась предоставления ей дополнительной пенсии в связи со смертью мужа, утверждая, что ее муж, бывший земельный служащий, умер в марте 1970 г. в результате несчастного случая на производстве: в январе 1970 г., возвращаясь после консультации у врача, он поскользнулся на покрытом снегом тротуаре и сломал шейку бедра левой ноги. 25 октября 1972 г. Социальный суд Берлина по первой инстанции отклонил иск г-жи Доймеланд, посчитав, что этот несчастный случай нельзя рассматривать как происшедший на производстве или по пути на работу или с работы домой. Берлинский апелляционный социальный суд от 14 августа 1973 г. оставил это решение в силе. 13 марта 1975 г- Федеральный социальный суд отменил последнее решение и направил дело на новое рассмотрение в Апелляционный социальный суд Берлина, который 16 января 1979 г. вновь отказал в иске и в разрешении на жалобу по вопросам права. Г-н Доймеланд безуспешно оспаривал это решение в Федеральном социальном суде и в Федеральном Конституционном Суде. Он просил Берлинский апелляционный суд вновь вернуться к делу, но его просьба была отклонена 6 августа 1981 г. 23 ноября 1981 г. Федеральный социальный суд отклонил жалобу заявителя по вопросам права на это решение.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 15 апреля 1981 г., заявитель утверждал, что было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство и разумный срок в смысле статьи б п. 1 Конвенции- Жалоба была объявлена приемлемой 15 ноября 1983 г. В своем докладе Комиссия установила факты и пришла к выводу, что статья 6 п. 1 не подлежит применению к обстоятельствам настоящего дела и соответственно нарушения статьи 6 п. 1 не было (восемь голосов против шести). Комиссия передала дело в Суд 12 октября 1984 г.

 3733 Нормативный документ  
Положення про державну інспекцію України по контролю за цінами (витяг)
9.12.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3734 Судебная практика  
ФУНКЕ (FUNKE) против ФРАНЦИИ Судебное решение от 25 февраля 1993 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Г-н Функе, гражданин Германии, работал торговым представителем и проживал во Франции.
В связи с расследованием возможных нарушений законодательства о зарубежных финансовых операциях службы таможни вместе с представителем судебной полиции провели 14 января 1980 г. обыск по месту жительства г-на и г-жи Функе, изъяв ряд документов и предметов. Они также потребовали от г-на Функе представить выписки некоторых заграничных банковских счетов. В апреле 1982 г таможенная администрация получила от Суда малой инстанции Страсбурга распоряжение об аресте имущества г-на Функе на сумму 100 200 французских франков для обеспечения оплаты таможенных штрафов. Банковские счета заявителя в августе 1982 г. были блокированы, а на его недвижимое имущество наложен залоговый арест; эти меры были сняты в июле 1990 г. по заявлению г-жи Функе.
Поскольку г-н Функе не представил требуемые банковские документы, таможенная администрация обратилась в полицейский суд города Страсбурга, который 27 сентября 1982 г. наложил на него штраф в 1200 франков и потребовал представить испрашиваемые документы под угрозой штрафа по 20 франков за каждый день просрочки. 14 марта 1983 г. Апелляционный суд поддержал данное решение и увеличил штраф до 50 франков в день. Кассационный суд 21 ноября 1983 г, отклонил жалобу г-на Функе по вопросам права. В январе 1985 г. таможенные органы направили в банк г-на Функе уведомление с требованием об уплате штрафа за непредставление документов. В марте 1985 г. действительность этого уведомления была подтверждена Судом малой инстанции Страсбурга, но Апелляционный суд отменил это решение в феврале 1989 г., что было обжаловано таможенными органами в Кассационном суде, хотя и безрезультатно. К моменту его смерти, 22 июля 1987 г., дело г-на Функе еще не было передано в суд по главному пункту обвинения. Он умер в 1987 г., и судебный процесс вела его жена.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной 13 февраля 1984 г., г-н Функе утверждал, что была нарушена статья б п. 1 (не было справедливого судебного разбирательства) и п. 2 (презумпция невиновности), а также статья 8 (неприкосновенность жилища) Конвенции. Жалоба была признана Комиссией приемлемой 6 октября 1988 г. В своем докладе от 8 октября 1991 г. Комиссия установила факты и выразила мнение, что не было нарушения статьи б п. 1 как в отношении справедливого разбирательства (семь голосов против пяти), так и по срокам разбирательства (восемь голосов против четырех), а также статьи 6 п. 2 (девять голосов против трех) и статьи 8 (шесть голосов против шести с решающим голосом Председателя);
Комиссия передала, данное дело в Суд 13 декабря 1991 г.

 3735 Нормативный документ  
Про затвердження правил побутового обслуговування населення (витяг)
16.05.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3736 Нормативный документ  
Про державну податкову службу в Україні (витяг)
4.12.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3737 Нормативный документ  
Про затвердження правил рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок (витяг)
16.05.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3738 Бланки и образцы документов  
Приказ о принятии на должность главного бухгалтера
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3739 Нормативный документ  
Про затвердження правил любительського і спортивного рибальства та інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського (витяг)
15.02.99. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3740 Бланки и образцы документов  
Скарга на ім'я Голови Верховного суду про перегляд рішення районного та обласного суду в порядку нагляду
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3741 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3742 Нормативный документ  
Про державний кордон України (витяг)
4.11.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3743 Международные нормативные акты  
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости, 1981 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3744 Нормативный документ  
Про інформацію (витяг)
2.10.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3745 Международные нормативные акты  
Декларация относительно эвтаназии,1987 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3746 Нормативный документ  
Про внесення змін до положення про постачання, зберігання, облік та звітність витрачання бланків нотаріальних документів (витяг)
22.01.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3747 Международные нормативные акты  
Конвенція про міжнародне визнання прав на повітряні судна ,1948 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3748 Нормативный документ  
Кодекс про адміністративні правопорушення (витяг)
14.12.84 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3749 Международные нормативные акты  
Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию,1948 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3750 Нормативный документ  
Про види заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів (витяг)
26.02.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3751 Международные нормативные акты  
Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників ,1979 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3752 Нормативный документ  
Резолюція 47/33 Генеральної асамблеї ООН від 18 грудня 1992 року "Декларація про захист усіх осіб від насильницького зникнення" (витяг)
18.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3753 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 7
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3754 Нормативный документ  
Про зв'язок (витяг)
16.05.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3755 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 23
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3756 Нормативный документ  
Кодекс законів про працю (витяг)
02.06.72 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3757 Международные нормативные акты  
Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней,1989 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3758 Нормативный документ  
Перелік робіт з підвищеною небезпекою (витяг)
30.11.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3759 Нормативный документ  
Про рекламу (витяг)
3.07.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3760 Нормативный документ  
Про положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні
10.06.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3761 Нормативный документ  
Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх
24.01.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3762 Нормативный документ  
Кодекс про шлюб та сім'ю
17.01.1970 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3763 Нормативный документ  
Про судову практику у справах про згвалтування та інші статеві злочини
27.03.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3764 Нормативный документ  
Про ратифікацію протоколу №6 до конвенції про захист прав і основних свобод людини, який стосується скасування смертної кари, 1983 року
22/02/2000 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3765 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3766 Нормативный документ  
Положення про порядок і умови виконання кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених
29.06.1984. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3767 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3768 Нормативный документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
02.04.1961. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3769 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3770 Нормативный документ  
Розділ перший. Загальні положення. Глава 1. Основні положення (статті з 1 по 32-2)
02.04.1961. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3771 Нормативный документ  
Розділ п'ятий. Виконання вироку, ухвали і постанови суду. Глава 33. Виконання вироку, ухвали і постанови суду (стаття 414)
06.05.1961. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3772 Нормативный документ  
Положення про порядок надання , скасування та переоформлення допуску громадян України до державної таемниці
03,08,1995, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3773 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі (витяг)
26.03.1993. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3774 Нормативный документ  
Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України
23.05.1988. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3775 Нормативный документ  
Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
21.12.1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3776 Нормативный документ  
Про цінні папери і фондову біржу
18.06.1991. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3777 Нормативный документ  
Про затвердження положення про особливості здійснення депозитарної діяльності з державними цінними паперами
09.09.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3778 Нормативный документ  
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті
23.09.1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3779 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок подання органами виконавчої влади, установами і організаціями пропозицій щодо розгляду питань, пов'язаних з видатками з державного бюджету (витяг)
10.03.1999. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3780 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу (витяг)
27.03.1987. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3781 Нормативный документ  
Правила медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СЩД та медичного нагляду за ними
18.12.1998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3782 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
2. Здійснення уповноваженим моніторингу підготовки доповідей з прав людини до міжнародних конвенційних органів
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 3783 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
3. Право громадян України на свободу світогляду та віросповідання
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 3784 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3785 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 19. Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3786 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3787 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3788 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3789 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3790 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3791 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3792 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3793 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить:
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3794 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура ї
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3795 Нормативный документ  
Кодекс про адміністративні правопорушення України
Стаття 1. Завдання законодавства Української РСР про адміністративні правопорушення
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3796 Нормативный документ  
Кодекс про адміністративні правопорушення України
Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3797 Нормативный документ  
Кодекс про адміністративні правопорушення України
Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3798 Нормативный документ  
Кодекс про адміністративні правопорушення України
Стаття 41-2. Порушення чи невиконання колективного договору, угоди
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3799 Нормативный документ  
Кодекс про адміністративні правопорушення України
Стаття 49. Порушення права державної власності на ліси
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3800 Нормативный документ  
Кодекс про адміністративні правопорушення України
Стаття 60. Порушення правил водокористування
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний