За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 4101 - 4200 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 4101 Библиографическое описание  
Про адвокатуру
1993 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 4102 Библиографическое описание  
Report to the Government of Cyprus on the visit to Cyprus carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 2 to 9 October 1997 and from 12 to 21 May 1996 = Доповідь У
22 May 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В опублікованій доповіді Комітету проти катувань (КПК) викладені результати перевірки стану справ на Кіпрі щодо дотримання прав людини, запобігання поводженню, яке принижує людську гідність в установах поліції, тюрмах та місцях ув`язнення чи утримання під вартою. Перевірка проводиться з широкого кола питань, зокрема, із загальної інформації про діяльність поліції, фактів жорстокого поводження з затриманими, доступу затриманих до захисника, медичного огляду затриманих, їх інформування про права, умов поліцейського опитування, реєстрації затриманих, жорстокого поводження з ув`язненими, загальних умов утримання в`язнів, права в`язнів на медичну допомогу та конфіденційність медичного обстеження, запобігання розповсюдженню СНІД серед в`язнів, запобігання самогубству, стосунків в`язнів з оточуючим світом, стосунків з персоналом тюрем та ін. Результати перевірки та висновки комісії наведені в зазначеній доповіді.

 4103 Библиографическое описание  
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. =
Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 4104 Библиографическое описание  
Європейська конвенція з прав людини: Конвенція про захист прав і основних свобод людини (Рим, 4 лист. 1950)
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 4105 Библиографическое описание  
Foreign prisoners.
1985 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    У брошурi викладено змiст 30 рекомендацiй щодо правил утримання iноземниз вязнiв, що затвердженi Комiтетом мiнiстрiв Ради Європи вiд 21 червня 1984 року. Текст рекомендацiй пiдготовлено групою експертiв пiд керiвництвом Європейського комiтету з проблем злочинностi. Кожна з рекомендацiй супроводжується вiдповiдним коментарем, схваленим Європейським комiтетом з проблем злочинностi.

 4106 Библиографическое описание  
Документи боротьби проти катувань
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Наводиться огляд заходiв ООН щодо запобiгання катувань.

 4107 Библиографическое описание  
Про міліцію
1991 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 4108 Библиографическое описание  
Международная подсудность гражданских дел и защита прав человека
Бигун В.А. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    О подсудности судам Украины дел, в которых учавствуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации или когда хотя бы одна из сторон проживает за границей.

 4109 Библиографическое описание  
Функціональний та організаційний підходи до реформування системи правоохоронних органів України на засадах Загальної декларації прав людини
Бубенцова О.В. 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Автор вважає, що реформована система правоохоронних органів повинна відповідати міжнародним стандартам і діяти на засадах поваги прав людини.

 4110 Библиографическое описание  
Щодо питання прав людини в Україні
Антонюк З., Маринович М. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Подано історичний ракурс проблеми дотримання прав людини та стан справ в цій сфері на сучасному етапі розвитку держави. Велика увага приділяється правоохоронним органам.

 4111 Библиографическое описание  
Судовий захист - соціальним правам громадян
Сташкiв В. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Автор дискутує про потребу створення таких спецiалiзованих судiв, як соцiальнi, якi б захищали права людини на соцiальне забезпечення, соцiальний захист i т.п.

 4112 Библиографическое описание  
Засади формування та реалізації кримінальної політики держави за Конституцією України
1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Подаються висновки круглого столу, що зiбрав провiдних правознавцiв, з питань удосконалення роботи правоохоронних органiв по захисту прав людини та боротьби зi злочиннiстю.

 4113 Библиографическое описание  
Права людини в Кримському регіоні
Пiлунський Л. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про незадовiльний стан дотримання прав людини в Криму веде мову голова Кримського координацiйного центру прав людини. Вказується на велику кiлькiсть порушень прав громадян правоохоронними органами, зокрема, мiлiцiєю, прокуратурою, судами.

 4114 Библиографическое описание  
Рада Європи та захист прав людини
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про Європейську конвенцiю з прав людини та механiзм захисту прав, що за Конвенцiєю покладений на два спецiальних органи: Європейську комiсiю з прав людини та Європейський Суд з прав людини. Про функцiонування всього механiзму захисту.

 4115 Библиографическое описание  
Справа Йєрсільд проти Данії.
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дана справа була порушена на пiдставi заяви журналiста Датського Радiо про порушення його права на свободу самовираження у межах розумiння ст.10 Конвенцiї у зв'язку з його засудженням та винесенням вироку за те, що вiн сприяв поширеннь расистських заяв, взiвши i показавши по телебаченню iнтерв'ю, в якому висловлювалися образливi та принизливi думки щодо емiгрантiв та етнiчних груп у Данiї.
Суд визнав, що було порушення ст 10 Конвенцiї, а також, що Данiя має сплатити заявнику вiдшкодування матерiальної шкоди, а також певну суму витрат.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду та окремi думки суддiв.

 4116 Нормативный документ  
Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку (витяг)
17.12.1984 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4117 Нормативный документ  
Про державний реєстр національного культурного надбання (витяг)
12.08.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4118 Бланки и образцы документов  
Позовна заява про поновлення на роботі і оплаті за час вимушеного прогулу
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4119 Нормативный документ  
Про телебачення і радіомовлення (витяг)
21.12.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4120 Бланки и образцы документов  
Заява про згоду балотуватися кандидатом у депутати Харківської міської ради
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4121 Нормативный документ  
Про затвердження порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом [мінтранс] [2697] (витяг)
21.01.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4122 Бланки и образцы документов  
Типовой образец ходатайства в уголовном процессе
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4123 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства і виконання постанови Пленуму Верховного Суду України у справах, пов'язаних з порушеннями вимог законодавства про охорону праці (витяг)
03.10.1986 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4124 Бланки и образцы документов  
Розпорядження міського голови про заходи по забезпеченню правопорядку при проведенні пікетувань та мітингу.
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеСвязь по разделам знаний

 4125 Нормативный документ  
Основи законодавства України про охорону здоров'я (витяг)
19.11.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4126 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 15 апреля 1997года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Дело может быть рассмотрено судом по существу в отношении лица, осужденного с отсрочкой исполнения приговора (ст. 46-1 УК Украины), за совершение нового преступления после окончания отсрочки исполнения приговора, только при наличии данных об освобождении осужденного о наказания, либо направлении его для отбытия лишения свободы, назначенного первым приговором.

 4127 Нормативный документ  
Про поводження з радіоактивними відходами (витяг)
30.06.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4128 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 22 августа 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    В случаях, когда после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в ином преступлении, совершенном им до вынесения приговора по первому делу, применяется принцип назначения наказания по совокупности преступлений, а не по совокупности приговоров.

 4129 Нормативный документ  
Про поводження з радіоактивними відходами (витяг)
30.06.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4130 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 11 апреля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Хищение на сумму 18400000 крб. суд необоснованно квалифицировал как хищение в крупном размере.

 4131 Нормативный документ  
Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 1998 році (витяг)
05.01.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4132 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 12 сентября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Районный суд обоснованно постановил оправдательный приговор за порубку 17 деревьев в лесополосе.

 4133 Нормативный документ  
Про захист прав споживачів
12.05.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4134 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 20мая 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отсутствие доказательств об умысле на совершение преступления повлекло вынесение оправдательного приговора.

 4135 Нормативный документ  
Про затвердження правил продажу непродовольчих товарів [Мзезторг] [1323] (витяг)
25.06.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4136 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    В связи с принятием Конституции Украины, суд не вправе отказать в возбуждении уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.27 УПК, и передать материалы на рассмотрение товарищеского суда.

 4137 Нормативный документ  
Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств (витяг)
31.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4138 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 декабря 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Направление дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности предварительного следствия может иметь место только тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

 4139 Нормативный документ  
Про державну податкову службу в Україні (витяг)
4.12.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4140 Судебная практика  
Постановление президиума областного суда от 16 мая 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Направляя лицо на лечение от наркомании, суд обязан исследовать наличие либо отсутствие заболеваний, препятствующих направлению на лечение, проходило ли лицо лечение от наркомании, другие обстоятельства.

 4141 Нормативный документ  
Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці (витяг)
9.08.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4142 Судебная практика  
ЙЕРСИЛД (JERSILD) против ДАНИИ Судебное решение от 23 сентября 1994 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
После возбуждения уголовных дел: против трех молодых людей, членов группы "зеленые куртки", которые во время телевизионного интервью, проводимого заявителем, отпускали оскорбительные и пренебрежительные замечания в адрес эмигрантов и иных этнических групп в Дании, за их расистские заявления на основании статьи 266 (b) Уголовного кодекса, и против заявителя и руководителя отдела новостей Датской радиовещательной корпорации за оказание пособничества и подстрекательство к их распространению на основании статьи 266 (b) в сочетании со статьей 23, а также их осуждения они подали жалобу в Комиссию по правам человека, в которой утверждали, что стали жертвами нарушения статьи 10 Конвенции (права на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений)

 4143 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств [Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку] [3430] (витяг)
30.12.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4144 Судебная практика  
КАЙЯ (KAYA) против ТУРЦИИ Судебное решение от 19 февраля 1998 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты.
Заявитель, г-н Мехмет Кайя, родившийся в 1949 г., гражданин Турции. Во время событий, положивших начало настоящему делу, он проживал в деревне Долунэ в юго-восточной части Турции Его брат, г-н Абдулменаф Кайя, был убит 25 марта 1993 г. в окрестностях Долунэ при обстоятельствах. вызывающих весьма серьезные сомнения и которые положили начало рассмотрению дела в органах Конвенции.
Заявитель и Правительство Турции представили различные объяснения обстоятельств лишения жизни г-на Абдулменафа Кайя. Заявитель утверждает, что г-н Абдулменаф Кайя был безоружен, когда солдаты сил безопасности Турции застрелили его, а затем подложили к его телу автомат системы Калашникова. Правительство заявило, что в тот день солдаты подверглись обстрелу со стороны членов Рабочей партии Курдистана (РПК), начали отстреливаться, и после боя на месте происшествия было обнаружено тело убитого Абдулменафа Кайя, рядом с которым находился автомат.
В тот же день врач и государственный прокурор округа вылетели на место событий на вертолете. После проведения на месте происшествия внешней экспертизы тела убитого Абдулменафа Кайя врач составил заключение, что причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, которая была вызвана ранами, полученными от огнестрельного оружия. Врач считал, что в проведении судебно-медицинского вскрытия не было необходимости, в этих условиях оно было практически невозможным.
20 июля 1993 г. материалы дела были переданы государственному прокурору Суда государственной безопасности провинции Диярбакыр. Вероятно, дело все еще ожидает рассмотрения в этом суде.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 23 сентября 1993 г., заявитель утверждает, что его брат был убит сотрудниками сил безопасности и не было проведено должное расследование обстоятельств его гибели и соответственно были нарушены статьи 2, 3, 6, 13 и 14 Конвенции. Заявление было признано приемлемым 20 февраля 1995 г.
Предприняв безуспешную попытку добиться мирового соглашения, Комиссия представила 24 октября 1996 г. доклад, в котором изложила факты по делу и выразила мнение, что была нарушена статья 2, поскольку расследование обстоятельств смерти, проведенное государственными органами, было недостаточно полным (двадцатью семью голосами против трех), что не имело места нарушение статьи 3 Конвенции (единогласно), что имело место нарушение статьи 6 Конвенции (двадцатью семью голосами против трех), что не возникло отдельного вопроса по статье 13 (двадцатью восьмью голосами против двух); и что не имело места нарушение статьи 14 Конвенции (единогласно).
Комиссия передала дело в Суд 5 декабря 1996 г.

 4145 Нормативный документ  
Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (витяг)
14.02.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4146 Судебная практика  
АРТИКО (ARTICO) против ИТАЛИИ Судебное решение от 13 мая 1980 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
В 1965 г. и 1970 г. преторский суд Вероны приговорил заявителя, гражданина Италии, 1917 г.,рождения, к тюремному заключению за мошенничество. При апелляции Уголовный суд Вероны подтвердил приговор, а последующие жалобы г-на Артико в Кассационный суд были отклонены в ноябре 1973 г. В августе 1972 г. г-ну Артико для подачи жалобы в Кассационный суд была предоставлена бесплатная юридическая помощь. Однако в сентябре официально назначенный адвокат уведомил заявителя, что он не в состоянии вести его дело по причине других обязательств. После чего г-н Артико многократно обращался в Кассационный суд и к прокурору при данном суде d просьбой назначить взамен другого адвоката, утверждая, что нарушается его право на защиту. Однако другой адвокат не был назначен и не было предпринято никаких шагов, чтобы заставить первоначально назначенного адвоката выполнить свои обязанности. В 1975 г. при рассмотрении новой жалобы заявителя приговоры преторского суда Вероны были частично отменены Кассационным судом в связи с истечением срока давности, на :что заявитель ссылался в своих предыдущих жалобах. Вскоре после этого г-н:Артико был освобожден из тюрьмы; один год и шестнадцать дней, которые, он провел в заключении сверх, положенного срока, были в последующем засчитаны ему при отбывании наказания по другим приговорам.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В своем заявлении в Комиссию от 26 апреля 1974 г. г-н Артико утверждал, что были нарушены: — статья 5 п. 1 Конвенции, по причине незаконности его содержания под стражей; — статья 6 п. 3 (с), по причине того, что он не получил помощи адвоката при рассмотрении его дела в Кассационном суде, которое завершилось 12 ноября 1973 г. В своем докладе от 8 марта 1979 г. Комиссия единогласно пришла к выводу о нарушении статьи 6 п. 3 (с); ранее она объявила неприемлемой жалобу на нарушение статьи 5 п. 1, т. к. заявитель не исчерпал внутренние средства защиты. Европейская Комиссия передала дело в Суд 11 мая 1979 г.

 4147 Нормативный документ  
Глава 12. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності (статті з 155 по 166-5) (витяг)
19.12.84 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4148 Судебная практика  
ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЛАТФОРМА "ВРАЧИ ЗА ЖИЗНЬ" (PLATTFORM "ARTZE FUR DAS LEBEN") против АВСТРИИ Судебное решение от 21 июня 1988 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
В декабре 1980 г. ассоциация врачей, выступающих против легализации абортов, "Платформа "Врачи за жизнь", приняла решение провести демонстрацию в Штадль-Паура. Получив уведомление, предписываемое Законом о собраниях, соответствующие органы власти разрешили демонстрацию и предприняли шаги по размещению полиции вдоль выбранного маршрута.
Опасаясь столкновения со сторонниками свободы абортов и не желая помешать службе в близлежащей церкви, организаторы демонстрации перед самым началом шествия решили изменить первоначально запланированный маршрут. Полицейские власти не возражали, хотя и предупреждали, что охрана нового маршрута представляется сложной. В конечном итоге демонстрация была сорвана ее противниками, которые выкрикивали лозунги, бросали яйца и куски дерна в участников марша. Вмешательство полиции сводилось к тому, что она разделила враждующие группы, когда страсти так накалились, что возникла опасность физического насилия.
Дисциплинарная жалоба, поданная ассоциацией-заявителем на должностных лиц полиции, не привела к применению к этим лицам каких-либо дисциплинарных мер. Ассоциация-заявитель обратилась с жалобой в Конституционный Суд, утверждая, что бездействие властей привело к нарушению свободы собраний и совершения религиозных обрядов, которая гарантируется Конституцией Австрии. Решением от 1 марта 1982 г. суд признал ее неприемлемой на том основании, что в ней не оспаривалось какое-либо "решение" или акт применения мер прямого административного принуждения в смысле статьи 144 Конституции. Впоследствии прокуратура прекратила уголовное разбирательство, официально возбужденное против ряда противников демонстрации-Первого мая 1982 г. на площади перед собором в Зальцбурге "Платформа" провела вторую демонстрацию. Она также была сорвана действиями противников, которых полиция рассеяла лишь в самом конце, и никакого разбирательства после этих инцидентов не последовало.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
17 октября 19 84 г. Комиссия признала жалобу ассоциации, в которой она утверждала, что были нарушены статья 9 Конвенции (свобода мысли, совести и религии), статья 10 (свобода выражения мнений); статья 11 (свобода собраний и ассоциаций) и статья 13 (право на средства правовой защиты), приемлемой на основании статьи 13 Конвенции, но отклонила жалобы на основании статей 9, 10 и 11.
В своем докладе от 12 марта 1987 г. Комиссия единогласно пришла к выводу, что имело место нарушение статьи 13.

 4149 Нормативный документ  
Про ціни і ціноутворення (витяг)
12.05.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4150 Судебная практика  
БЕЛЬДЖУДИ (BELDJOUDI) против ФРАНЦИИ Судебное решение от 26: марта 1992 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4151 Нормативный документ  
Положення про контроль за економічною концентрацією (витяг)
25.05.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4152 Нормативный документ  
Про затвердження переліку карантинних захворювань тварин (витяг)
6.04.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4153 Бланки и образцы документов  
Постановление о производстве обыска
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4154 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок видачі ліцензій на добування диких парнокопитих тварин і ведмедя та порядок здійснення полювання на цих тварин [Держкомлісгосп] [2348] (витяг)
30.10.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4155 Бланки и образцы документов  
Протокол №1 Заседания Правления Харьковской городской общественной организации "Харьковский институт подводных исследований"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4156 Нормативный документ  
Про затвердження переліку корисних копалин України місцевого значення [Держкомгеології] [343] (витяг)
9.06.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4157 Бланки и образцы документов  
Постанова про закриття кримінальної справи
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4158 Нормативный документ  
Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону (витяг)
22.06.2000 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4159 Международные нормативные акты  
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей , 1990 рік
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4160 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4161 Международные нормативные акты  
Декларация о расе и расовых предрассудках, 1978 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4162 Нормативный документ  
Про документи про освіту та вчені звання (витяг)
12.11.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4163 Международные нормативные акты  
Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню ,1989 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4164 Нормативный документ  
Про затвердження положення про технічний захист інформації в Україні (витяг)
09.09.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4165 Международные нормативные акты  
Конвенция о дискриминации в области труда и занятий,1958 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4166 Нормативный документ  
Iнструкція про порядок проведення операції штучного переривання вагітності ранніх строків методом вакуум-аспірації [Міністерство охорони здоров'я] [996] (витяг)
28.06.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4167 Международные нормативные акты  
Конвенция об упразднении принудительного труда,1957 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4168 Нормативный документ  
Розділ перший. Загальні положення. Глава 1. Основні положення (статті з 1 по 32-2) (витяг)
2.04.61 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4169 Международные нормативные акты  
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила),1985 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4170 Нормативный документ  
Про об'єднання громадян (витяг)
16.06.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4171 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 15
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4172 Нормативный документ  
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя (витяг)
01.11.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4173 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 47
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4174 Нормативный документ  
Порядок погодження з Державним агентством з авторських і суміжних прав документи, пов'язаних з імпортом, експортом і оптовою торгівлею аудіовізуальними творами та примірниками фонограм (витяг)
7.09.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4175 Международные нормативные акты  
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме,1988 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4176 Нормативный документ  
Про авторське право і суміжні права (витяг)
23.12.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4177 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4178 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про обман покупців
02.03.1973 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4179 Нормативный документ  
Основи законодавства України про охорону здоров'я
19.11.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4180 Нормативный документ  
Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров'я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів
26.06.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4181 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про бандитизм
07.07.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4182 Нормативный документ  
Про зупинення застосування статей 25-1 і 52-2 Кримінального кодексу Української РСР
16,05,1992, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4183 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4184 Нормативный документ  
Про практику призначення судами кримінального покарання
22.12. 1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4185 Судебная практика  
Постанова Пленуму Верховного Суду України Про посилення судового захисту прав та основних свобод людини та громадянина №7 від 30.05.1997 р.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4186 Нормативный документ  
Про практику призначення судами кримінального покарання
22.12 .1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4187 Нормативный документ  
Про судову діяльність в умовах загострення в Україні криміногенної ситуації
30.09.1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4188 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності
25.12.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4189 Нормативный документ  
Про амністію осіб, які брали участь у масових акціях протесту проти несвоєчасних виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
21.11.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4190 Нормативный документ  
Про підприємництво (витяг)
07.02.1991. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4191 Нормативный документ  
Про державну таємницю (витяг)
21.01.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4192 Нормативный документ  
Про "Положення про зону митного контролю" (витяг)
21,10,1994, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4193 Нормативный документ  
Про альтернативну (невійськову) службу
12.12.1991. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4194 Нормативный документ  
Повітряний кодекс України
04.05.1993. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4195 Нормативный документ  
Основні умови випуску та порядок розміщення облігацій внутрішньої державної позики 1998 року
31.12.1997. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4196 Нормативный документ  
Положення про порядок реєстрації одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів
07.05.1997. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4197 Нормативный документ  
Про державний бюджет України на 2000 рік (витяг)
17.02.2000. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4198 Нормативный документ  
У справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію) (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4199 Нормативный документ  
Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень [Міністерство охорони здоров'я] [791]
17.01.1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4200 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
3. Право громадян на судовий захист, справедливий, неупереджений суд та правову допомогу
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.