За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
Связи между ресурсами

Ресурс :

  Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
1. Особливості розгляду звернень до уповноваженого з прав людини
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

Связи :

Ключевые слова ::
1.Право
2.Права человека
3.Нарушение
4.Свобода
5.Гражданин
6.Свобода
7.Убежище
8.Украина
9.Суд
10.Закон
11.Украина
12.Закон
13.Лица без гражданства
14.Система права
15.Жалоба
16.Конституция Украины
17.Обращения граждан
18.Собственность
19.Инвалид
20.Государство
21.Использование информации
22.Заявление (ходатайство)
23.Обязанность
24.Компетенция
25.Правоохранительные органы
26.Государство
27.Задержание
28.Юридическое лицо
29.Выборы
30.Приватизация
31.Судебное решение
32.Безработица
33.Деньги
34.Лица без гражданства
35.Привод
36.Информация
37.Законность
38.Конституция
39.Прокуратура
40.Задержанный
41.Граждане Украины
42.Уполномоченный Верховного Совета Украины по правам человека
43.Органы государственной власти
44.Воздержание от действия; бездействие
45.Заложники
46.Политические права
47.Юрисдикция
48.Вклад
49.Законодательство
50.Налоги
51.Правоотношения
52.Прокурор
53.Следственные действия
54.Хулиганство
55.Органы государственной власти
56.Информация о лице
57.Война
58.Автор
59.Дисциплинарная ответственность
60.Министерство внутренних дел Украины (МВД)
61.Разделение власти
62.Право собственности
63.Реализация права
64.Служащее лицо
65.Юридическая консультация
66.Предварительное заключение
67.Пытки
68.Вооруженное нападение
69.Милиция
70.Арест
71.Отрасль права
72.Доказательства
73.Местное самоуправление
74.Иск
75.Право на безопасную окружающую среду
76.Республика
77.Лица без гражданства
78.Наказание
79.Право на образование
80.Безработные
81.Документ
82.Несовершенолетние
83.Исковая давность
84.Право на жилье
85.Свидетель
86.Судья
87.Юрист
88.Прописка
89.Право на работу
90.Верховная Рада Украины
91.Гражданство
92.Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
93.Иностранные граждане
94.Объединение граждан
95.Политическая партия
96.Право на предпринимательскую деятельность
97.Судебная система
98.Жилье
99.Норма
100.Выборы
101.Гражданское общество
102.Эксперт
103.Инфляция
104.Орган государственного управления
105.Предшествующее следствие
106.Задержание
107.Социальные права
108.Приговор
109.Должностное лицо
110.Органы исполнительной власти
111.Власть
112.Ответственность
113.Ответчик
114.Депутат
115.Предпринимательство
116.Постановление
117.Следователь
118.Информация государственных органов и органов местного самоуправления

Вид связи : Книги

 1 Раздел курса ДО  
Питання, що задаються найбільш часто, і відповіді до них
Що являють собою права людини?
:: Раздел курса ДО
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    В цій книзі читач знайде основні міжнародні та національні джерела із захисту прав людини у взаемовідносинах між людиною і державою ,викладені основні права і обов'язки правоохоронних органів ,також правозахисне законадавство від зловживань державної влади.

Вид связи : Книги

 2 Нормативный акт Украины  
Конституція України: Офіційний текст. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина
Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя
1999 :: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний
    Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчзників питання захисту прав людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. Ця книга містить офіційний текст Конституції України і коментар законодавства України про права та свободи людини та громадянина. Існують різні класифікації прав та свобод людини і громадянина. У цій книзі умовно виділяються три блоки вказаних прав і свобод: перший пов'язаний з правом на життя, другий з правом на свободу і треій - з правом на повагу до гідності людини. Змісту окремих прав людини і громадяна автор лише торкається та все ж підводить читача до висновку про те, що Україні потрібна нова система законодавства, основою якої повинні стати Конституція України і Кодекс законів про права та свободи людини і громадянина.

Вид связи : Книги

 3
::
Библиографическое описание

Вид связи : Книги

 4
::
Библиографическое описание

Вид связи : Книги

 5
::
Библиографическое описание

Вид связи : Нормативный документ

 6 Нормативный документ  
Про інформацію (витяг)
02.10.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

Вид связи : Нормативный документ

 7 Нормативный акт Украины  
Конституція
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

Вид связи : Нормативный документ

 8 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

Вид связи : Нормативный документ

 9 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

Вид связи : Нормативный документ

 10
::
Библиографическое описание

Вид связи : Международные акты

 11 Международные нормативные акты  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

Вид связи : Методики

 12
::
Библиографическое описание

Вид связи : Методики

 13 Методика  
Право на судовий захист
Захист прав у національній судовій системі
Кройтор В.А. :: Методика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний