За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право на свободу об'єднання громадян в громадські організації  Право на свободу об'єднання громадян в громадські організації

 
Общая часть
Ключові слова

Благодійні організації (БО) — недержавні організації, що здійснюють благодійну діяльність відповідно до ст. 1 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16.09.1997 р.

Громадські організації (ГО) - об'єднання громадян, створені для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів (ст.З Закону України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 р.).

Загальні збори – (ст. 17 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16.09.1997 р.) вищий орган управління, що вирішують усі питання затвердження статуту та внесення до нього змін, обрання інших статутних органів БО, затвердження благодійних програм тощо.

Іноземні гранти –цільова, безповоротна фінансова допомога.

Керівник організації — голова правління чи президент.

Керівництво об‘єднанням громадян – визначення особою, що очолює об‘єднання, напрямків, цілей, завдань та принципів діяльності об‘єднання, здійснення распорядчих функцій відносно його діяльності та діяльності його членів, здійснення заходів щодо виконання завдання, поставленого об‘єднанням.

Комітет - (ст. 17 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16.09.1997 р.) виконавчий орган БО. Повноваження цього органу визначається статутом.

Міжнародні благодійні організації – (ст. 7 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16.09.1997 р.) благодійні організації, діяльність яких поширюється на територія України і хоча б однієї іншої держави.

Наглядова рада - (ст. 17 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16.09.1997 р.) розпорядчий та контролюючий орган БО.

Неприбуткові організації (НПО) - опосередковано визначаються в законі "Про оподаткування прибутку підприємств", що визначає неприбуткові організації таким чином: "Ця стаття застосовується до неприбуткових установ і організацій, які є: а) органами державної влади України, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів; б) благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадськими організаціями,...., а також творчими спілками та політичними партіями; науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; в) пенсійними фондами, кредитними спілками,...; г) іншими, ніж визначені у абзаці „б" цього підпункту юридичними особами, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів; д) спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юридичних осіб, житлово-будівельними кооперативами,..., що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять основної діяльності, за винятком отримання пасивних доходів; е) релігійними організаціями.

Об'єднання громадян (ОГ) - (ст.36 Конституції України) найбільш загальний термін, що стосується громадських організацій, професійних спілок, політичних партій.

Основна діяльність — діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення системи соціального самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові організації. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити виключний перелік видів їх діяльності.

Пасивні доходи - доходи у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат відшкодувань, роялті.

Правління - (ст. 17 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16.09.1997 р.) виконавчий орган БО. Повноваження цього органу визначається статутом.

Правління - колегіальний орган, що діє між зборами.

Участь в діяльності об‘єднання – здійснення будь-яких дій, спрямованих на досягнення загальної мети об‘єднання.


Вступ  Вступ
Перелік нормативних актів  Перелік нормативних актів