За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН В ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ  ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН В ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

 
Общая часть
Особливі випадки тлумачення та застосування права

Засновники політичної партії та вступ до неї

Політична партія згідно з Конституцією України та Законом України “Про об’єднання громадян” є різновидом об’єднання громадян.

Засновниками політичної партії можуть бути лише громадяни України, які досягли 18-ти років, не обмежені судом в дієздатності і не тримаються у місцях позбавлення волі. Нотаріально засвідчена Заява трьох засновників встановленого зразку, підписана трьома засновниками, подається разом з іншими документами до Міністерства юстиції України, як реєструючого органу.

Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.
На установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні і контрольно-ревізійні органи.
Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій. (Стаття 10. Створення політичної партії ЗУ " Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001 року)

Підписи збираються в підписні листи встановленого зразка з назвою “список членів ХХХХХХ політичної партії” з вказанням: Ім’я та по батькові, адреси, особистого підпису.

Членами політичної партії можуть бути тільки громадяни України, які досягли 18-ти річного віку.

Політична партія повинна мати фіксоване індивідуальне членство.

Порядок прийняття та виключення з членів партії визначає Статут партії. Законом України “Про об’єднання громадян” заборонена відмова у прийнятті або виключення з політичної партії особи в зв'язку з її статтю або національною належністю. Обмеження щодо перебування у політичних партіях окремих категорій громадян встановлюються Конституцією та законами України” (ч.3 ст.7)

Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах.
Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії. Членами політичних партій не можуть бути:
1) судді;
2) працівники прокуратури;
3) працівники органів внутрішніх справ;
4) співробітники Служби безпеки України;
5) військовослужбовці.
На час перебування на зазначених посадах або службі члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.
Порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в. ній визначається статутом політичної партії.
Членство в політичній партії є фіксованим. Обов'язковою умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина України, поданої др статутного органу політичної партії, про бажання стати членом цієї партії.
Форма фіксації членства в політичній партії визначається статутом політичної партії.
Не допускається створення і діяльність-структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях. (Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження ЗУ "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001 року)

Статус політичної партії

Політичні партії в Україні утворюються і діють тільки з всеукраїнським статусом. Це означає, що діяльність політичної партії поширюється на територію всієї України і політична партія повинна мати місцеві осередки у більшості її областей. Легалізація політичної партії можлива лише шляхом реєстрації Міністерством юстиції України.

Українське законодавство забороняє створювати політичні партії з обласним чи міжобласним статусом, або з республіканським статусом в Автономній республіці Крим.

Закон України “Про об’єднання громадян” не містить положень про можливість примусового розпуску (ліквідації) політичної партії, яка втратила місцеві осередки у більшості областей України. Але згідно з пунктом 4 частини 1 статті 32 цього закону об’єднання громадян може бути примусово розпущено (ліквідовано) у випадку “зменшення кількості членів партії до числа, коли вона не визнається як така”. Згідно з ч.1 ст.15 Закону України “Про об’єднання громадян” партія може бути зареєстрована за підтримки її підписами не менш як однієї тисячі громадян України, які мають виборче право. За практикою, яка склалася, ці особи вважаються членами партії. З цього можна заключити, що політична партія визнається як така за наявності не менш однієї тисячі членів. З урахуванням обов’язкової реєстрації місцевих осередків партії в областях ця найменша можлива кількість членів партії не може представляти лише один її місцевий осередок.

В Україні не було випадків примусового розпуску (ліквідації) політичної партії.

 

Свобода об’єднання громадян в політичні партії в умовах проголошеного надзвичайного стану

В умовах проголошеного надзвичайного стану право на свободу об’єднання громадян в політичні партії може бути обмеженим. Це визнають Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст.4) та Конвенція про захист прав людини та основних свобод (ст.15). Разом з тим , в українському законодавстві це питання вирішується шляхом визначення процедури обмеження створення та діяльності політичних партій. Закон України “Про режим надзвичайного стану” (п 9 ст.18) передбачає можливість “порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей”.

 

Свобода об’єднання громадян в політичні партії в умовах збройного конфлікту

В умовах збройного конфлікту право на свободу об’єднання громадян в політичні партії може бути обмеженим. Закони України не встановлюють види та форми обмеження цього права саме в умовах збройного конфлікту. Можна вважати, що виключний перелік видів та форм обмеження права на свободу об’єднання громадян в політичні партії міститься в розділі V Закону України “Про об’єднання громадян”.

 

Право на свободу об’єднання громадян в політичні партії щодо Президента України

В конституціях багатьох країн світу встановлені обмеження на членство або на обіймання посад Президентом держави в політичній партії. Така заборона широко застосовується в конституціях посткомуністичних держав як одна з правових гарантій на етапи трансформації суспільства проти захоплення влади одною політичною партією.

Згідно з Конституцією України “Президент України не може ... обіймати посаду в органах державної влади або в об’єднаннях громадян ...” (частина 4 ст.103).


Юридичні ознаки права  Юридичні ознаки права
Умови відступу та обмеження  Умови відступу та обмеження