За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право на захист від рабства та примусової праці  Право на захист від рабства та примусової праці

 
Общая часть
Юридичні ознаки права

Згідно з положеннями Загальної Декларації прав людини, кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені в Декларації, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища (ст. 2 Загальної Декларації прав людини). Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист від якої б то не було дискримінації (ст. 7 Загальної Декларації прав людини). У разі порушення прав і свобод, наданих конституцією або законом, людина має право на ефективне поновлення в правах компетентними національними судами. Кожна людина, для визначення її прав і обов’язків і для встановлення обгрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута публічно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом (ст. 10 Загальної Декларації прав людини).

Конституція України гарантує кожному право на оскарження всіх випадків порушення прав і свобод людини в судах, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають в державі (ст. 124 Конституції України). Можуть оскаржуватися також рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має також право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Після використання всіх національних засобів правового захисту громадянин України може звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна (ст. 55 Конституції України).

Суб’єктом права на захист від торгівлі людьми є будь-яка людина, незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання і громадянства, мовних та інших ознак.

Об’єктом права є свобода, життя і здоров’я, особиста недоторканість, честь і гідність людини.

У разі виявлення фактів торгівлі людьми між потерпілою особою та державою встановлюються правовідносини, що мають такі ознаки:

  • обов’язок держави криміналізувати дії, здійснювані з метою вербування, перевезення, передачі, переховування або утримання людей шляхом загрози силою або її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, зловживання владою або вразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді платежів або вигоди, для отримання згоди особи, яка контролює іншу особу;
  • обов’язок держави забезпечити рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін, гласності судового процесу, підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
  • обов’язок держави встановити ефективні правові засоби запобігання торгівлі людьми;
  • обов’язок держави встановити ефективну процедуру розслідування заяв про торгівлю людьми;
  • неможливість законодавчого запровадження будь-яких підстав чи дозволу торгівлі людьми;
  • неможливість вислання (депортації) жертви торгівлі людьми, яка перебувала на території країни нелегально, до завершення процесу попереднього розслідування і судового розгляду справи;
  • обов’язок держави забезпечити можливість ефективного контролю громадськості за діяльністю правоохоронних органів, що здійснюють розслідування кримінальних справ і судочинство;
  • обов’язок держави проводити цілеспрямовану превентивну (профілактичну) просвітницьку роботу з метою запобігання торгівлі людьми.

Загальні визначення  Загальні визначення
Особливі випадки тлумачення та застосування права  Особливі випадки тлумачення та застосування права