За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право на свободу об'єднання громадян в громадські організації  Право на свободу об'єднання громадян в громадські організації

 
Практикумы
Створення громадської організації.
Процедури та умови застосування права

Перед тим як приступити до утворення ГО чи БО, слід визначитися, яка з цих організацій вам більше підходить. Розібратися можна на основі кількох критеріїв.

Якщо метою вашої діяльності передусім є задоволення та захист інтересів ваших однодумців, причому не обов'язково щоб ці інтереси були пов'язані вашими безпосередніми потребами, які випливають з вашої діяльності і які видно неозброєним оком (спілка автомобілістів, товариство рибалок тощо), — вам варто утворювати громадську організацію. Це правило застосовується і у випадку коли ваші спільні інтереси реалізовуються у громадській діяльності в інтересах суспільства в цілому чи в інтересах третіх осіб (центр підтримки реформ, центр розвитку українського законодавства, служба громадського правозахисту, екологічна ліга тощо).

Якщо ж ви плануєте вести громадську діяльність, формуючи кошти, набуваючи майно для їхнього подальшого перерозподілу між найзнедоленішими громадянами чи конкретними установами та організаціями, що пов'язані із соціальною допомогою, освітою, наукою чи культурою, вам варто подумати про благодійну організацію.

Порядок утворення та реєстрації громадської (благодійної організації).

Кажучи про порядок легалізації НПО в Україні, слід розуміти, що для переважної більшості НПО, а це передусім громадські організації (ГО), зокрема дитячі й молодіжні, є два способи легалізації: через реєстрацію і через повідомлення.

Благодійні організації й творчі спілки підлягають обов'язковій реєстрації. В залежності від способу легалізації, НПО має різний правовий статус.

Тільки зареєстровані НПО набувають статусу юридичної особи, можуть мати своє відокремлене майно, рахунки в банках, бути суб'єктом цивільно-правових відносин.

Розглянемо порядок реєстрації НПО на прикладі ГО та БО.

Підготовчий етап

Якщо ви і ваші друзі вирішили, що настав час утворити нову громадську організацію, ви повинні по-перше: усвідомити що це дійсно потрібно, це ваше покликання й жодні перепони вас не спинять; по-друге: ознайомитись із законодавством, що регулює порядок створення та діяльність громадських організацій в Україні, аби з'ясувати для себе, якою має бути ваша громадська організація за структурою і чи повинна вона мати статус юридичної особи. (Благодійна організація може існувати винятково як юридична особа.)

Якщо ви все-таки переконані, що громадська організація, яку ви мрієте створити, справді необхідна і у вас вистачить сил, бажання та грошей для реалізації свого задуму, необхідно виконати такі формальні кроки підготовчого етапу:

З'ясувати, який статус потрібен вашій організації:

місцевий, всеукраїнський чи міжнародний. Тут слід пам'ятати, що чим вищий статус організації, тим складніше і тим дорожче її утворити. Адже громадські організації з місцевим статусом реєструються відповідними місцевими управліннями міністерства юстиції чи міськ(сел) виконкомами, а організації всеукраїнського та міжнародного статусу - міністерством юстиції України. Офіційні збори за реєстрацію ГО залежно від статусу складають від 85 гривень для організацій районного масштабу до 500 доларів для міжнародних організацій. Варто пам'ятати, що і ставки за підготовку статуту організації і його пришвидшену реєстрацію через різні фірми також суттєво відрізняються. Крім офіційного збору за допомогу у написанні статуту та його реєстрацію такі фірми з вас спробують одержати від 00 доларів для ГО з місцевим статусом до $ 500-800 для ГО із всеукраїнським статусом.

Крім суто фінансових аспектів слід також пам'ятати, що чим вищий статус організації, тим складнішою має бути її структурна побудова.

А саме для одержання статусу всеукраїнської вам слід буде створити осередки чи представництва вашої організації у більшості областей України, а це не так просто. І завжди може постати питання зняття організації із всеукраїнським статусом із реєстрації у разі коли кількість обласних осередків раптом зменшиться менш ніж до 13.

В Україні діють досить багато впливових і багатих організацій з юридично місцевим статусом, діяльність яких поширюється на всю Україну і вплив яких є досить значний навіть на державну владу. Проте вони не утримують обласних осередків і не переймаються такою юридичною невідповідністю.

Якщо ви вирішили для себе, яким має бути статус майбутньої організації, то тепер варто визначитися з юридичною формою організації. Тобто з'ясувати чи це буде класична членська організація — асоціація, чи фонд. Правда, закони України "Про об'єднання громадян" та "Про благодійність та благодійні організації" не вирізняють за ознаками ці форми організації, і не залежно від назви фактично за цими законами утворюється асоціація.

Після того як ви остаточно впевнились у необхідності утворення нової організації і для себе визначились, якою має бути її статус, організаційно-правова форма, назва та профіль діяльності, можна перейти до наступного етапу.

Підготовка установчих зборів

Оскільки юридичним фактом, що засвідчує утворення організації, є саме установчі збори, які затверджують статутні документи організації та обирають її керівний склад, належній підготовці проведення установчих зборів слід приділити достатньо уваги.

До початку зборів треба підготувати проект установчих документів організації - статут, та вирішити деякі організаційні й кадрові питання. Тобто продумати структуру управління організацією, способи її фінансування та визначитись із керівним складом.

В принципі, написання статуту не є складним процесом, оскільки закон визначає обов'язкові вимоги до цього документу, в Україні зареєстровано і діють тисячі різних ГО та сотні БО: із зразком статуту проблем не виникне. Проте слід зауважити, що неприбутковим організаціям досить часто притаманні внутрішні розколи чи конфлікти у керівництві. Є випадки, коли із збільшенням чисельності організації в результаті не достатньо продуманих, але зовні демократичних процедур статуту, до її керівництва приходять люди конфліктні чи не зовсім порядні, що призводить до розколу, ліквідації організації чи до повної зміни її напрямків діяльності. Аби цього не сталося, слід у статуті передбачити досить ускладнені механізми його змін чи змін колегіального керівництва. Не варто у структурі керівних органів організації надавати надто багато повноважень власне керівникові (президенту, голові, директорові). Перевага повинна надаватись колегіальному керівництву. Або ж підчатує небезпека перетворення вашої організації в організацію керівника, яка не відрізнятиметься від державних бюрократичних структур. Тобто деякий консерватизм для громадських організацій є виправданий.

Якщо проект статуту вже підготовлено і ви погодили його в основному між потенційними засновниками та обговорили персональний склад майбутніх керівних органів організації, вирішили інші організаційні питання, як, наприклад, місце проведення зборів чи майбутнє розміщення керівного органу (визначилися з юридичною адресою), пора приступати до скликання установчих зборів.

Проведення установчих зборів

Оскільки, за українським законодавством, засновниками ГО можуть бути не менш як троє фізичних осіб, пам'ятайте про мінімальний склад учасників установчих зборів — не менше 3 осіб.

Примітка 1. Хоча закон "Про благодійність та благодійні організації" теоретично допускає можливість утворення організації однією фізичною або юридичною особою, ми б не радили вам такого експерименту, оскільки інші норми цього закону передбачають такі ж самі правила утворення через збори або з'їзд, які навряд чи можна провести одноособово.


Проведення зборів відбувається за загальновідомими процедурами.

Збори обирають головуючого зборів, секретаря та затверджують порядок денний. В окремих випадках, особливо у разі проведення конференції чи з'їзду, може затверджуватись регламент.

До порядку денного включаються питання:

— про заснування організації;

— про затвердження статуту;

 • про обрання керівних органів;
 • інше (наприклад доручення певним особам із числа засновників доопрацювати прийняті документи і здійснити легалізацію організації).

За результатами установчих зборів складається протокол, який підписується головуючим на зборах та секретарем.

Протокол обов'язково має містити чітко викладене рішення зборів про створення організації, про затвердження статуту та про обрання керівних органів організації відповідно до статуту.

Протокол №1

Учредительного собрания

Харьковской городской общественной организации

“................................”

г. Харьков “…”___________20…. г.

Присутствовали:

Повестка дня:

 

 1. О создании Харьковской городской общественной организации ……………………….. и утверждении Устава Организации.
 2. Об избрании состава Правления Организации.
 3. Об избрании Председателя Правления организации.
 4. Об избрании Заместителей Председателя Правления.
 5. Об избрании членов Ревизионной Комиссии Организации, Председателя Комиссии, Заместителя Председателя Комиссии, секретаря Комиссии.
 6. О проведении регистрации Организации в органах местного самоуправления.

На заседании присутствовало учредителей - …. человек.

Председателем собрания избран ……………………….. (выбран единогласно).

Секретарем собрания избран ……………………….. (выбран единогласно).

 

 

По п.1 выступили:

Постановили:

 1. Создать Харьковскую городскую общественную организацию “………………………..”.
 2. Утвердить Устав Харьковской городской общественной организации “………………………..”.

Результаты голосования: единогласно.

По п.2 выступил ………………………..

Других предложений не поступало.

Постановили:

 1. Избрать в состав Правления Организации ………………………..

Результаты голосования: единогласно.

По п.3. выступила

Других предложений не поступало.

Постановили:

1.Избрать Председателем Правления Организации ………………………..

Результаты голосования: единогласно.

По п.4 выступил ………………………..предложил избрать Заместителями председателя Правления Организации ………………………..

Других предложений не поступало.

Постановили:

 1. Избрать Заместителем Председателя правления Организации ………………………..
 2. Избрать Заместителем Председателя правления Организации ………………………..

Результаты голосования по двум кандидатурам: единогласно.

По п.5 выступил ………………………... , предложил избрать в состав членов Ревизионной Комиссии Организации ………………………...

………………………..также предложил избрать Председателем Ревизионной Комиссии ……………………….., Заместителем Председателя Комиссии ……………………….., секретаря Комиссии ………………………...

Других предложений не поступало.

Постановили:

 1. Избрать в состав членов Ревизионной Комиссии Организации ………………………..
 2. Избрать Председателем Ревизионной Комиссии ……………………….. , Заместителем Председателя Комиссии ……………………….., секретаря Комиссии ………………………...

Результаты голосования по трем кандидатурам: единогласно.

По п.6. выступила ……………………….., предложила поручить от имени учредителей ……………………….., осуществить оформление и подачу всех документов, необходимых для регистрации Организации в исполнительном комитете Харьковского городского совета.

Других предложений не поступало.

Постановили:

 1. Поручить ………………………... оформить и подать все документы, необходимые для проведения регистрации Организации в исполнительном комитете Харьковского городского совета.

Результаты голосования: единогласно.

Председатель собрания: ………………………..

Секретарь собрания: ………………………..

 

Пам'ятайте, що чіткий протокол із зрозумілими формулюваннями рішень зборів є необхідною умовою реєстрації вашої організації.

Оскільки досить часто при реєстрації організації виникає необхідність внести деякі корективи до статуту, які випливають із вимог чиновника, що розглядає ваші документи, і не мають принципового характеру, варто в протоколі зборів записати фразу: "Дозволити ___ (назва органу, наприклад, правлінню) вносити до статуту необхідні редакційні зміни, що випливатимуть у процесі реєстрації і не міняють принципових положень статуту та проінформувати про них на чергових зборах організації". На установчих зборах слід обов'язково оформити ще один дуже важливий для реєстрації документ — відомості про засновників.

Відомості

про засновників

Харківської міської громадської організації

“_____________________________”

Прізвище, ім’я та по батькові

Рік народження

Домашня адреса

Місце роботи,

посада

Посада в Організації

1

2

3

4

5

Голова Зборів

Секретар Зборів


Ці відомості мають включати: прізвище, ім'я, по-батькові особи, рік її народження, місце постійного проживання, а також дані про ідентифікаційні коди кожного із засновників.

Враховуючи той факт, що засновників може бути досить багато, то такі дані варто отримати хоча б про тих засновників, які ввійшли до складу керівних органів.

З моменту проведення установчих зборів та підписання протоколу ваша організація вважається утвореною. Проте приступити до виконання своїх статутних завдань вона зможе лише після її повної легалізації.

Особливості утворення організації із всеукраїнським статусом

Організації із всеукраїнським статусом утворюються також через збори або з'їзд чи конференцію засновників, проте процес утворення дещо триваліший.

Є два варіанти для утворення всеукраїнської організації:

Варіант 1

Коли у вас нема достатнього впливу та коштів, аби застосувати варіант 2.

Спочатку утворюється ініціативна група, яка конституюється через проведення своїх "зборів ініціативної групи з утворення організації".

На цих зборах ухвалюється проект статуту та рішення про скликання установчого з'їзду організації та про представництво з областей.

Наступний крок — готується з'їзд. Для цього в областях проводять збори місцевих ініціативних груп, які на своїх зборах підтримують рішення про утворення організації і обирають, відповідно до квоти представників на установчий з'їзд організації.

Тобто на установчому з'їзді ви вже маєте всеукраїнську структуру і в порядку денному з'їзду зазначається розгляд питання про регіональні осередки організації. І ці осередки визнаються як регіональні.

Варіант 2. Коли ви маєте однодумців в різних містах та областях України і не бажаєте витрачати час на проміжні збори в регіонах до з'їзду, можете провести установчий з'їзд одразу. На ньому ухвалюють рішення про утворення організації, про затвердження статуту та відповідно про регіональні осередки організації. Останнє рішення ухвалюється відповідним органом організації, як визначено в статуті. Це може бути і правління, яке своїм рішенням утворює такі осередки (можна із делегатів з'їзду) та призначає їх керівників (якщо це визначено статутом).

Незалежно яким шляхом ітимете ви, пам'ятайте, що у будь-якому випадку на реєстрацію організації у Мін’юсті ви маєте подати інформацію про утворення регіональних осередків у більшості областей України. Міністерство юстиції зазвичай надсилає в обласні управління юстиції листи з проханням перевірити, чи утворені такі осередки. Тому важливо, аби керівні особи регіональних осередків, прізвища яких вказано в поданих до Мін’юсту документах, могли дійсно підтвердити факт утворення осередку.

Перший документ, який вам слід підготувати на реєстрацію, є заява до реєструючого органу. В залежності від статусу ГО заява подається до:

1) міністерства юстиції України — від організацій із всеукраїнським та міжнародним статусом;

2) управлінь юстиції Ради міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій — від організацій з місцевим статусом, кримським республіканським, обласними та київським, севастопольським міськими;

3) районних та районних у містах Києві та Севастополі місцевих державних адміністрацій — від організацій із місцевим районним статусом;

4) до виконкомів сільських, селищних, міських рад - від організацій з місцевим статусом, діяльність яких поширюється відповідно на ці населені пункти.

Що стосується благодійних організацій, то тут діє постанова Кабінету міністрів України № 382 від 30.03.1998 року "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій", за якою:

"Державну реєстрацію здійснюють:

1) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій — Мін’юст;

2) місцевих благодійних організацій, а також відділень, філій, представництв всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій - органи Мін’юсту на місцях, а саме:

Головне управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим — розташованих на території Автономної Республіки Крим;

обласне управління юстиції — розташованих на території області, районів, міст (крім Києва і Севастополя), районів у містах (крім Києва і Севастополя), селищ, сіл;

Київське та Севастопольське міське управління юстиції — розташованих на території м. Києва та м. Севастополя, районів у цих містах.

У разі коли діяльність місцевої благодійної організації поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, її реєстрація проводиться відповідним реєструючим органом, зазначеним у цьому пункті, за місцем розташування виконавчого органу благодійної організації."

Форма заяви має відповідати вимогам Положення "Про порядок легалізації об'єднань громадян", затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26.02.1993 року № 140.

Хаківському міському Голові

Пилипчуку М.Д.


З а я в а

 

 1. П.І.Б. р.н.
 2. П.І.Б. р.н.
 3. П.І.Б. р.н.

що мешкають за адресою відповідно:

1. ……………………..

2. ……………………..

3..……………………..

надають на реєстрацію статут Харківської міської громадської організації

“..……………………..”, діяльність якої поширюється на м. Харків,

прийнятий 5 лютого 1999 г. установчими зборами засновників Харківської міської громадської організації “..……………………..”.

ОСНОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ОБ`ЄДНАННЯ: ..……………………..

Місцезнаходження об`єднання громадян: м.Харків, ..……………………...

Прізвища засновників П.І.Б. _____________________

П.І.Б. ____________________

П.І.Б. ____________________

00.00.00 р.

Після нотаріального посвідчення заяви можете подати документи на реєстрацію у відповідний до статусу вашої ГО/БО державний орган чи орган місцевого самоврядування. До заяви про реєстрацію ГО додаються:

1) статут (положення) в двох примірниках;

2) протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут (положення) в двох примірниках;

3) дані про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);

4) дані про наявність місцевих осередків (для організацій із всеукраїнським статусом), підтверджені протоколами конференцій (зборів);

5) документ про сплату реєстраційного збору (в залежності від статусу ГО сума збору буде різна й визначається вона постановою КМУ від 26.02.1993 року № 143);

6) дані про засновників об'єднання громадян або спілок об'єднань громадян (для громадян — із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об'єднань громадян ~ назви об'єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також копії документа про легалізацію);

7) документ, що підтверджує надання юридичної адреси. (Це може бути договір оренди або гарантійний лист від організації, що готова надати приміщення. Як юридична адреса може використовуватися житлове приміщення фізичної особи. Для цього особа має написати гарантійного листа, що вона не заперечує проти надання своєї адреси для юридичної адреси організації. Якщо в квартирі є й інші повнолітні члени сім'ї, вони також підписують цей лист, який завіряється нотаріально. До листа додається довідка про склад сім'ї за формою 3 від ЖЕКу, що обслуговує помешкання.)

Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов'язання, протоколи, документи про легалізацію тощо).

Спілка об'єднань громадян додатково подає рішення центральних статутних органів об'єднань громадян про їхній вступ до спілки.

Примітка 1 Для орієнтації про суми збору за реєстрацію ГО пропонується витяг із постанови КМУ від 26.02.1993 року № 143.

" 1. Установити такі розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян:

політичних партій — тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

всеукраїнських — двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

міжнародних — п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 500 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати;

місцевих об'єднань громадян, а також місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян:

міжобласних, обласних, Київських і Севастопольських

міських — десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

міжрайонних, районних, міських, сільських, селищних —

п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.

Дитячі громадські організації від сплати реєстраційного збору звільняються.

Надати право органам, що здійснюють реєстрацію об'єднань громадян, знижувати розмір збору, але не більш як на 50 відсотків."

Слід пам'ятати, що для організацій із всеукраїнським статусом до заяви про реєстрацію додаються дані про місцеві осередки у формі, викладеній у вищезгаданому положенні:

Примітка. Дані підписуються особою, яка очолює центральний статутний орган об'єднання громадян, що подало заяву про реєстрацію.

Наведена вище інформація цілковито стосується і реєстрації благодійних організацій. Детально з переліком документів для реєстрації БО можна ознайомитися в тексті постанови КМУ "Про затвердження Положення про порядок реєстрації благодійних організацій".

Після того як ви подали заяву з усіма необхідними документами на реєстрацію, реєструючий орган зобов'язаний її розглянути у двомісячний термін. Але якщо ви не будете опікуватися ходом розгляду вашої заяви у цьому органі і не спробуєте встановити особистих контактів з особою, що відповідає за реєстрацію, то не виключено, що через два місяці отримаєте неприємну звістку: ваша організація не може бути зареєстрована з причин якихось невідповідностей документів законодавству, отож є перспектива зайти на друге коло. Звісно, у вас залишається можливість оскаржити в суді таке рішення легалізуючого органу, проте це ще більше віддалить з'яву вашої організації. Тим-то доцільно на етапі реєстрації зустрітися з юристом, який переглядатиме ваші документи, внести необхідні правки, якщо вони не є для вас принципові, але не врахування яких може затримати процес реєстрації. Коли ж ви побачите, що вимоги юриста визначаються не законодавством, а власними корисними інтересами, варто попросити його дати письмову відповідь яким статтям і нормам закону не відповідають ваші статутні документи для перенесення розгляду цієї проблеми до суду. Досить часто це діє позитивно, особливо коли такий юрист легалізуючого органу є не досить досвідчений або доволі обережний.


Одержання дозволу на виготовлення печатки

Для виготовлення печатки та штампів передусім слід одержати дозвіл у дозвільній системі районного, міського управління міліції. Для одержання такого дозволу у дозвільну систему подають такі документи:

заяву на ім'я начальника дозвільної системи про виготовлення печатки та штампів з ескізами по 2 примірки на кожну печатку або штамп;

— нотаріально посвідчену копію свідоцтва про реєстрацію ГО;

— виписку зі статуту ГО частини, що стосується прав ГО мати печатки або штампи за підписом керівника ГО;

— оригінали статуту та свідоцтва про реєстрацію ГО;

— квитанцію про сплату збору за надання дозволу.

Зазвичай дозвіл на виготовлення печатки надають через тиждень після подачі документів.

На оригіналі свідоцтва про реєстрацію ставлять відповідний штамп про надання дозволу, повертають по одному примірнику ескізів печатки і штампів з відміткою про дозвіл на їхнє виготовлення.

Виготовлення печатки

Замовити виготовлення печатки і штампів можна у різних фірмах за наявності дозволу. Термін виготовлення: від однієї години до одного дня. Якщо ваша організація є невелика й до того ж має проблеми з приміщенням чи сейфом, варто печатку виготовити латексну у компактній упаковці, яка займає мінімум місця і може завжди бути у керівника.

Примітка. Після виготовлення печатки можете відкрити постійний рахунок у банку. Для цього слід знову оформити у нотаріуса спеціальну картку для банку, на якій нотаріусом буде посвідчено підписи керівника ГО , головного бухгалтера та відбиток печатки. Написавши заяву на ім’я керуючого банком про постійний рахунок і про оформлення перепусток у банк керівникові та головному бухгалтеру ГО, ви отримаєте уже повноцінний розрахунковий рахунок, з якого уже можна буде вести необхідні фінансові операції.

Реєстрація у Пенсійному фонді

Зареєструватись у Пенсійному фонді України за місцем юридичної адреси можна по наданні таких документів:

- копії статуту;

- копії свідоцтва про реєстрацію;

- копії довідки з управління статистики про взяття на облік.

Заява про реєстрацію оформляється у самому фонді на спеціальному бланку. Допускаються ксерокопії документів, їх вкладаєте до теки-скоросшивача, яку берете із собою. Для реєстрації на заяві мають бути підписи керівника, головного бухгалтера та відбиток печатки.

Начальнику Комінтернівського райвідділу Пенсійного фонду України м. Харкова

Кобзар Н.Г.

Від Президента Міжнародної Асоціації …………..

……………..,

00000 м. Харків,……………………

рег. № ……….. в Пенсійному фонді України

Заява

Прошу Вас надати довідку по формі №3 в ________ (МФО………) для відкриття розрахункового рахунку.

 

Президент Асоціації ……………………

 

00.00.0000 р

 

Після реєстрації у пенсійному фонді на оригіналі статуту ставлять відповідний штамп і видають повідомлення про порядок сплати платежів до пенсійного фонду. Тепер можна зайнятися арендою приміщення. (Зразок договіру аренди дивись в розділі “питання та відповіді”)

.

Реєстрація у Державній Податковій Адміністрації. Державна податкова адміністрація є вкрай важливим органом у вашій подальшій діяльності, тому йти туди вам слід добре підготувавшись, у доброму настрої, спробувавши першого ж дня не сперечатись, хоча причин для цього у вас може бути достатньо.

Перед відвіданням цього органу виконайте ще кілька формальностей, а саме: призначте чи оберіть виконавчого керівника ГО і бухгалтера. Для постановки на облік у податковій адміністрації вам потрібні такі документи:


заява до районної (міської) податкової адміністрації про взяття вашої ГО на облік (спеціальний бланк платника податків);

— нотаріально посвідчена копія статуту ГО;

— нотаріально посвідчена копія свідоцтва про реєстрацію;

— довідка про взяття на облік від управління статистики;

протокол установчих зборів ГО (нотаріально посвідчена копія прошнурованого в реєструючому органі оригіналу протоколу);

— дані про засновників ГО;

— наказ (рішення, протокол) про призначення (обрання) виконавчого керівника ГО;

— наказ про призначення головного бухгалтера ГО;

—оригінал статуту;

— ксерокопія паспортів керівника та бухгалтера;

— ксерокопії довідок про надання ідентифікаційного коду керівникові та бухгалтерові;

документ, що підтверджує надання юридичної адреси;

— папка-скорозшивач для ваших документів.

Застереження. З цими документами, перед тим як відвідати пода' ткову адміністрацію, вам слід потрапити на прийом до податкової міліції, яка перегляне ваші документи і зробить відмітку на копії статуту, що призначений для податкової адміністрації. Без такої відмітки до податкової адміністрації йти не варто, ваші документи там не приймуть.

Після реєстрації вашої ГО у податковій адміністрації на оригіналі статуту ГО ставиться відповідний штамп, вам видають довідку про постановку вашої організації на облік у податковій адміністрації, цією довідкою скористаєтесь відриваючи рахунок у банку.

Відкриття банківського рахунку

Перед відкриттям банківського рахунку варто визначитись у якому банку це краще зробити. Невеликі комерційні банки досить часто пропонують кращі умови для зберігання грошей (вищі відсотки), ніж великі напівдержавні банки. Але не поспішайте приймати не виважене рішення. Невеликі банки не відзначаються стабільністю і досить часто банкрутують. Тому слід віддати перевагу банкам серйозним, крах яких практично неможливий. Це можуть бути банки "Промінвест Банк", "Аваль", "Укрсоцбанк", хоча у них досить значні відсотки за банківські операції та видачу готівки. За останні роки з'явилися муніципальні банки, які обслуговують міські чи обласні бюджети: вони мають досить добрі умови щодо відкриття рахунку (як правило, безкоштовно) та видачі готівки (низький відсоток за операцію).

Для відкриття рахунку у банку оформите картку зі зразками підписів керівника ГО та бухгалтера, яким надається право підпису на фінансових документах. Для цього ви чи ваш бухгалтер повинні взяти бланки таких карток у банку і за присутності нотаріуса їх підписати.

Для відкриття банківського рахунку необхідні такі документи:

- заява на ім'я керуючого банком чи його відділення про відкриття рахунку/рахунків для вашої організації (видається у банку);

- протокол установчих зборів;

- відомості про засновників;

 • наказ (рішення, протокол) про призначення (обрання) виконавчого керівника;

Харківська міська громадська організація

“………………………”

Справжня форма Доручення затверджена Правлінням Організації Протокол №1 від …………… р.

ДОРУЧЕННЯ

Харківська міська громадська організація “……………………” в особі Голови Правління Організації ……………………, діючого на підставі Статуту та доручення Правління Організації (Протокол “1 ……………………р.), уповноважує Директора Організації ……………………представляти інтереси Харківської міської громадської організації “……………………” у всіх державних, комерційних, громадських та інших організаціях, установах та підприємствах.

З метою виконання цих повноважень їй надаються такі права:

 • укладати і підписувати від імені Організації угоди, передбачені діючим законодавством України;
 • отримувати та надавати документи, які стосуються діяльності Організації;
 • вести справи у всіх судових, арбітражних та адміністративних установах з усіма правами, які надані законом позивачу, відповідачу, третій особі;
 • представляти Організацію у всіх українських та іноземних підприємствах, установах, організаціях;
 • розпоряджатися майном та коштами Організації;
 • відкривати рахунки в банківських установах;
 • підписувати фінансови документи Організації;
 • керувати співробітниками Організації, та доручати їм виконання конкретних завдань;
 • здійснювати координацію діяльності яка проводиться Організацією.

Голова Правління

ХМГО “……………………” ……………………

 • наказ про призначення головного бухгалтера;

Международная Ассоциация ………………..

ПРИКАЗ №1/01

 


г. Харьков 00.00.2001

 

 

Приказываю принять с ………….г. на должность главного бухгалтера Ассоциации по совместительству ………………….

 

 

Президент Ассоциации ……………….

- нотаріально посвідчена копія статуту;

- нотаріально посвідчена копія свідоцтва про реєстрацію;

- довідка про взяття на облік від управління статистики (ксерокопія);

- довідка про взяття на облік від податкової інспекції (оригінал);

- картка зі зразками підписів керівника та головного бухгалтера, яким надано право підпису фінансових документів.

У банку укладаєте договір про обслуговування банком вашої організації, сплачуєте збір за відкриття рахунку (якщо такий є у вашому банку).

Ясна річ, водночас можете відкрити і валютний рахунок.

Після відкриття банківського рахунку (тимчасового, оскільки у вас ще нема печатки і користуватися ним ви однак не зможете) банк видає вам довідки про відкриття рахунку: для податкової інспекції, для пенсійного фонду, іншу для дозвільної системи УВС, яка є необхідна для одержання дозволу на виготовлення печатки, а також робить відмітку на оригіналі статуту.

Застереження: протягом не більш як трьох днів з дати відкриття рахунку в банку, включаючи день відкриття рахунку, ви маєте заявою спеціальної форми, що видається банком, повідомити про це податкову інспекцію. Повідомте про це і пенсійний фонд.

Реєстрація у фонді соціального страхування

Реєстрація у фонді соціального страхування відбувається за представленням таких документів:

- статуту;

- свідоцтва про реєстрацію.

Заява про реєстрацію не потрібна. У фонді оформляється спеціальний бланк "Відомості про реєстрацію" , який підписують керівник, головний бухгалтер і завіряють печаткою організації.

Після реєстрації на оригіналі статуту ставлять відповідний штамп.

Реєстрація у фонді зайнятості

Для реєстрації у фонді зайнятості подається копія статуту. Після реєстрації на оригіналі статуту ставлять відповідний штамп.

Примітка. Якщо вам не вдалося виконати всі ці дії протягом місяця (20 днів для податкової інспекції), то, незважаючи на можливі об’єктивні причини, можете наразитись на небезпеку накладення на вас як керівника організації адміністративного стягнення з боку одного із реєструючих органів: податкової інспекції чи пенсійного фонду або фонду соціального страхування. На вас може бути складено протокол про адмінпорушення. Якщо ви не мали жодних банківських операцій і заробітну плату не виплачували, то штраф можете й не одержати. Проте слід пам’ятати, що навіть попередження вам зовсім зайве, оскільки в разі справжнього, хай навіть випадкового, порушення (наприклад, несвоєчасної здачі квартального звіту), наявність адмінстягнення у вигляді попередження може вам дорого обійтися. Адже будь-яке нове порушення протягом року буде уже повторним, а санкції "за повторність" значно суворіші. Так що варто спробу вати не допустити складання протоколу про адмінпорушення на етапі реєстрації. А це можна зробити двом способами: стати на облік протягом місяця або, у разі перевищення цього терміну, спробувати уладнати проблему через керівника відповідного органу.

Чи все ви зробили?

Якщо ви виконали все необхідне з реєстрації, то:

1) на оригіналі вашого статуту мають стояти штампи державної податкової інспекції, Пенсійного фонду України, фонду соціального страхування;

2) на оригіналі свідоцтва про реєстрацію має стояти штамп дозвільної системи УВС;

3) у вашій теці документів мають бути підшиті: протокол установчих зборів про утворення, дані про засновників, накази про призначення керівника і головного бухгалтера, копії документів, одержаних в управлінні статистики, банку, фондах пенсійному та соціального страхування, фонді зайнятості;

4) у вас є кругла печатка, штампи і бланки (необов'язково);

5) ваша організація має постійний розрахунковий рахунок, а керівник та головний бухгалтер мають перепустки до банку, де обслуговують організацію.

Статут. Що слід пам'ятати при підготовці та ухваленні статуту

Спробуємо розібрати особливості написання статуту громадської організації. Що стосується благодійної організації, то підходи тут будуть аналогічні, лише слід враховувати, що закон про благодійність та благодійні організації передбачає обов'язкову назву для органів БО.

Для початку подивимося, що говорить про статут ст. 13 Закону України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 р:

"1) назву об'єднання громадян (відмінну від існуючих), його статус та юридичну адресу;

2) мету та завдання об'єднання громадян;

3) умови і порядок прийому в члени об'єднання громадян, вибуття з нього;

4) права і обов'язки членів (учасників) об'єднання;

5) порядок утворення і діяльності статутних органів об'єднання, місцевих осередків та їхні повноваження;

6) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

7) порядок внесення змін і доповнень до статуту об'єднанн;

8) порядок припинення діяльності об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.

У статуті можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об'єднання громадян."

Спробуємо розібрати ці вимоги на прикладі статуту однієї з організацій, що реально існують.

Зазвичай статут організації виписують таким чином, що його умовно можна розбити на кілька розділів чи статей:


1. Загальні положення

В цьому розділі наводяться назва організації, мета утворення та напрямки діяльності, юридичний статус, місце знаходження, територія, на яку поширює діяльність організація.

2 Членство в організації

Тут визначається порядок набуття та припинення членства. Права та обов'язки членів організації.

3. Структура та керівні органи

Цей розділ є надзвичайно важливий, оскільки визначає структуру організації, наявність територіальних чи місцевих осередків, а головне встановлює порядок утворення та компетенцію керівних органів.

4. Майно та кошти організації

У цьому розділі визначаються способи фінансування організації, і від того, як виписано тут положення статуту, залежить, отримає організація статус неприбуткової чи ні.

5. Ліквідація чи реорганізація організації

В цьому розділі визначаються підстави та порядок припинення діяльності, ліквідації та реорганізації організації, утворення ліквідаційної комісії, встановлення порядку використання майна. Розділ досить важливий, особливо для організацій із всеукраїнським статусом.

6. Порядок внесення змін до статуту Цей розділ часом об'єднують із попереднім, оскільки не вважають що варто встановлювати особливі правила зміни статуту. Але це не так. І починаєш розуміти ці проблеми уже в ситуації розколу організації.

Інколи в статуті ще передбачають міжнародні зв'язки організації, але це вже на ваш вибір.

Управління в організаціях

Управління НПО за українським законодавством відносить до компетенції власне НПО, хоча в залежності від типу НПО є деякі відмінності в деталізації вимог щодо керівних органів організації. З питань струтктури неприбуткових організацій дивись запитання та відповіді (1)

Жоден із чинних на сьогодні в Україні законів у неприбутковому секторі не регулюють таких питань, як конфлікт інтересів та відповідальність керівника організації чи членів колегіального органу за збитки, завдані організації їхніми неправомірними діями.

Питан персональної відповідальності посадових осіб НПО присвячено запитання та відповіді (2).

Реорганізація та ліквідація НПО

Українське законодавство досить скупо регулює питання, пов'язані з процедурами реорганізації та ліквідації НПО. Найповніше серед цих законів ("Про об'єднання громадян", "Про дитячі та молодіжні громадські організації", "Про благодійність та благодійні організації", "Про професійних творчих працівників і творчі спілки"), хоч і в недостатній мірі, регулює питання ліквідації організації закон "Про об'єднання громадян". Цій проблемі присвячено статті 19 та 32. ст. 19 Закону України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 р. дуже загальна і визначає засади припинення діяльності ГО: шляхом реорганізації або ліквідації, що може бути проведена через саморозпуск або примусовий розпуск за рішенням суду. Стаття 32 передбачає можливість примусового розпуску ГО у двох випадках:

коли діяльність організації прямо підпадає під заборону, визначену ст. 37 Конституції України та ст. 4 Закону України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 р.;

коли ГО продовжує свою протиправну діяльність, не зважаючи на накладення на неї санкцій, визначених законом.

Як правило, при реєстрації організації в легалізуючому органі працівники цього органу вимагають наявності в статуті двох моментів стосовно ліквідації організації, а саме:

ліквідація організації відбувається після ухвалення рішення про ліквідацію загальними зборами членів організації або за рішенням суду; загальні збори створюють ліквідаційну комісію, до компетенції якої відноситься вирішення всіх майнових питань при ліквідації організації; у разі, коли рішення про ліквідацію організації прийняв суд, майно організації може бути передане в доход держави.

Нагляд та контроль над НПО з боку недержавних органів

Відповідно до законодавства, нагляд і контроль за діяльністю НПО в Україні здійснюють органи легалізації (за дотриманням положень статуту організації), податкові органи (за правильністю та своєчасністю подання фінансової звітності) та органи прокуратури (в порядку загального нагляду, як це передбачено перехідними положеннями Конституції України).

ст. 25 Закону України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 р. прямо встановлює: "Органи, що проводять легалізацію об'єднань громадян, здійснюють контроль за додержанням ними положень статуту. Представники цих органів мають право бути присутніми на заходах, що проводяться об'єднаннями громадян, вимагати необхідні документи, одержувати пояснення." Керуючись саме цією статтею та п. 13 Положення “Про порядок легалізації об'єднань громадян” від 26.02.1993 р., легалізуючі органи, особливо на місцевому рівні, порушують питання перед усіма зареєстрованими ГО, аби ті щороку повідомляли до органу легалізації про свою діяльність. Таке повідомлення формально не передбачено законом, не має встановленої форми, але є своєрідним запобіжним заходом ГО у можливих проблемах з легалізуючим органом. Крім того, уже на рівні міністерства юстиції України здійснюються перевірки всеукраїнських ГО та БО на предмет наявності у них структурних осередків в більшості областей України. З цією метою Мін’юст направляє офіційні запити в обласні управління юстиції щодо діяльності місцевих осередків всеукраїнських організацій, що їх перевіряють. У разі коли виявиться що кількість осередків по Україні зменшилась і організація перестала бути представлена у більшості областей України, Мін’юст може скасувати своє рішення про реєстрацію; такі прецеденти уже були як з політичною партією, так і з деякими громадськими організаціями.

Крім контролю з боку легалізуючих органів найжорсткіший контроль та найжорсткіша звітність вимагається боку податкової інспекції, адже саме для податкової інспекції потрібно подавати відповідні фінансові звіт щомісяця, щокварталу та щороку. Причому ці звіти необхідно подавати навіть у тому випадку, коли організація не веде жодної діяльності, пов'язаної з фінансовими справами. Неподання звіту, затримка з поданням чи наявність помилки у звіті, якщо її виявлено податковим органом, веде до накладення фінансового стягнення на організації або на керівника і бухгалтера організації.

Аналогічно складається ситуація з пенсійним фондом та фондом соціального страхування, фондом зайнятості для яких теж потрібно здавати відповідні звіти і які мають право накладати стягнення на керівництво організації.

Крім загального правила про подання звітів до різних контролюючих державних органів, про які йшлося вище, всі ці органи мають право на планову та позапланову перевірку справ у організації відповідно до своєї компетенції. Передусім ці перевірки пов'язано з фінансовими документами.

Відповідно зі ст. 28 Закону України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 р. стосовно організації встановлено такі види стягнень: попередження, штраф, тимчасова заборона (призупинення) окремих видів діяльності: тимчасова заборона (призупинення) діяльності; примусовий розпуск (ліквідація). Порядок застосування цих норм регулюються частково ст. ст. 29, 30, 31, 32 Закон України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 р., а також нормами процесуального законодавства. Що стосується штрафних санкцій стосовно керівництва організації (керівника, що підписує фінансові документи, та бухгалтера), то їхня відповідальність регулюється нормами кодексу про адміністративні правопорушення, в якому визначається перелік та порядок накладення і стягнення санкцій різними державними органами.


Іноземні організації в Україні.

Іноземні та міжнародні організації в Україні при реєстрації своїх представництв стикаються досить часто з проблемами, які для них здаються дещо не зрозумілими, а саме обов'язковою наявністю затвердженого статуту та наявністю членів організації в українській структурі, хоча в самій іноземній чи міжнародній організації, що реєструється, нема членства.

Це викликано в першу чергу тим, що українське законодавство не передбачає окремих норм для створення та реєстрації в Україні структурних осередків міжнародних та іноземних організацій, тому до них застосовуються норми, визначені для українських організацій за аналогією.

Варто сказати, що структурні осередки можуть мати різний правовий статус. Так, лише відділення організації має статус юридичної особи, а представництва та філії такого статусу не мають.

Практично в Україні іноземні та міжнародні організації представлені, як правило, у формі представництва - не резидента, без статусу юридичної особи або відділення.

Набір документів, необхідний для легалізації представництва та відділення, практично однаковий. Варто пам'ятати, що будь-який структурний підрозділ міжнародної чи іноземної НПО легалізується шляхом реєстрації в міністерстві юстиції України.

Для реєстрації необхідні:

1) документ, що підтверджує легалізацію НПО в країні реєстрації цієї організації (це можуть бути свідоцтво реєстрацію, нотаріальний акт про заснування, свідоцтво про інкорпорацію, офіційна публікація тощо).

2) статут (положення) іноземної організації, що реєструє свій структурний осередок;

3) рішення органу, що має за статутом на це право, про заснування структурного осередку (це може бути протокол правління, рішення ради директорів, посвідчене належним чином);

4) статут (положення) структурного осередку в Україні;

5) відомості про склад керівництва вищих статут органів структурного осередку (із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), номера телефону);

6) документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору (500 $ США, 170 гривень для благодійних організацій).

Для відкриття представництва потрібен ще один документ — довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлена відповідно до вимог країни, де її видано.

Слід також пам'ятати, що документи, які подаються на реєстрацію, мають бути перекладені українською мовою легалізовані відповідно до законодавства, тобто документ посвідчується відповідним органом країни походження, посвідчується органом на це уповноваженим (наприклад, міністерством закордонних справ чи державним департаментом) та консульським відділом посольства України у цій країні.

Заява, що подається на реєстрацію відділення, має бути підписана не менш як трьома фізичними особами. Як правило, таку заяву підписують за дорученням засновника українські громадяни, які беруть участь у процесі утворення відділення. Заяву на реєстрацію представництва підписує особа, на яку виписано доручення головною організацією.

Після реєстрації структурного осередку в міністерстві юстиції він має стати на облік (зареєструватися) в усіх інших державних органах, як і будь-яка українська організація.

Особливості оподаткування НПО в Україні

Як уже було сказано вище, за відсутності базового закону, який би визначав усі юридичні дефініції, що стосуються некомерційних організацій, визначення чи ознаки неприбутковості організацій в Україні регулюються Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р.

Податок на прибуток

Відповідно до норм статті 7.11 (оподаткування неприбуткових установ і організацій), визначається порядок оподаткування некомерційних організацій, що піДПІдають під визначення неприбуткових організацій. Крім цієї основної статті слід брати до уваги накази Державної податкової інспекції України № 232 від 11.07.1997 р. "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ та № 550 від 17.11.1998 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо структури ознаки неприбуткових установ (організацій)."

1. Відповідно до перерахованих вище нормативних документів, некомерційна організація звільняється від оподаткування податку на прибуток за умови, що вона:

а) підпадає під визначення п. 7.11.16 ст. 7.1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р.;

б) внесена до реєстру неприбуткових організацій державною податковою інспекцією;

г) не має інших доходів, крім тих, що перераховані в ч. 7.11.3 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р.

Для звільнення від податку жодного додаткового рішення будь-якого державного органу не потрібно, якщо статут організації відповідає формальним вимогам закону про оподаткування підприємств і є довідка з податкової інспекції про внесення НПО до реєстру неприбуткових організацій.

Податкові органи, приймаючи квартальні звіти від організацій, часто-густо вимагають обгрунтування, чому організація не повинна сплачувати податок на прибуток. У цьому обгрунтуванні, яке подається за підписом керівника організації, робиться посилання на статут організації, довідку про внесення до реєстру неприбуткових організацій, а також повідомляється, що організація за звітний період не займалась іншою діяльністю, що може мати прибутковий характер. Таке обгрунтування є доволі формальне.

Місцеві податки

Місцеві податки в Україні складають досить незначну частку з усіх надходжень до консолідованого бюджету — 3-5% на рік. Кількість видів податків та діапазон ставок визначаються законами України. (Досі діє декрет Кабінету міністрів "Про місцеві податки і збори" в редакції 1993 року зі змінами та доповненнями). Але до НПО більшість цих податків та зборів не відносяться. Найбільш важливим тут може виглядати комунальний податок, що встановлюється місцевою радою і сплачується в залежності від кількості тих, хто постійно працює в організації. Величина податку досить незначна і складає в межах 0,1 неоподаткованого мінімуму доходів громадян на одного працюючого. Варто також розглянути і земельний податок. Цей податок хоч і є загальнодержавний, проте стягується в основному в місцеві бюджети, тому місцева рада має право звільнити платника податку в межах сум, що він має сплачувати до відповідного місцевого бюджету. Правда, організацій, що мають сплачувати цей податок, не так багато, оскільки він нараховується до сплати лише тим організаціям, що мають у власності чи використанні земельні ділянки чи майно, що безпосередньо розміщується на земельних ділянках.

Як правило, місцеві ради завжди йдуть назустріч громадським організаціям і звільняють їх від цих податків цілковито або частково.

Податок на додану вартість

Що стосується сплати податку на вартість, то НПО не являються платниками цього податку, проте у разі надання цими НПО платних послуг вони б мали його сплачувати, включивши у вартість послуг. Але оскільки за іншим законом, а саме про оподаткування прибутку підприємств, організація, яка отримує доходи з інших джерел, ніж ті, що передбачені статтею 7.11 частиною 7.11.3, перестає вважатися неприбутковою і втрачає право на пільги по податку на прибуток, то більшість організацій не ризикують займатися діяльністю із надання платних послуг.


Митні збори

НПО, в принципі, не користуються особливими правами чи пільгами у частині сплати ввізного чи вивізного мита. Всі питання тут регулює Закон України "Про єдиний митний тариф" від 05.02.1992 р., а ст. 19 Закону України "Про єдиний митний тариф" від 05.02.1992 р. встановила, що пільги по сплаті мита можуть отримати лише всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, котрі потерпіли від Чорнобильської катастрофи. В розвиток цієї статті постановою Кабінету міністрів України № 1279 від 17.10.1996 року визначено, що такими організаціями вважаються: Міжнародна організація "Союз Чорнобиль" та Всеукраїнська громадська організація "Союз Чорнобиль України". Ця ж постанова встановлює, що пільги по митних зборах та податку на додану вартість мають лише підприємства, засновані цими двома організаціями, й лише ті, де серед працівників число працюючих, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, складає не менш 75%.

 

Нарахування на фонд заробітної плати(ФЗП)

Крім податків та зборів, які сплачують або від яких звільнені НПО, є інші види платежів, що не є податками, але які досить відчутні для НПО, оскільки ці платежі нараховуються на фонд заробітної плати осіб, які працюють в організації та отримують за це заробітну плату.

До таких платежів належать:

1) відрахування у фонд соціального страхування — 491 ФЗП,

2) відрахування у фонд зайнятості — 32% ФЗП,

3) відрахування у пенсійний фонд — 1,5% ФЗП.

Це досить великі платежі, хоча і тут, якщо порівнювати зі структурами підприємницької діяльності, НПО мають свої переваги, оскільки не сплачують відрахувань у Чорнобильський фонд і фонд інноваційний.

Приклад викладення окремих обов'язкових норм у статуті громадської організації

1. Загальні положення

1. Центр сприяння громадським ініціативам (скорочено ЦСП), в подальшому - Центр, є громадською організацією, що створена її засновниками на підставі Закону України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 р. і здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією, чинним законодавством України, а також цим Статутом.

2. Центр є некомерційною, неприбутковою організацією з міським статусом.

Цей пункт необхідний для включення організації до реєстру неприбуткових.

3. Метою створення Центру є захист та реалізація законних прав своїх членів через громадську діяльність, спрямовану на сприяння та підтримку громадських ініціатив, що спрямовані на побудову в Україні....

Виділений у цьому пункті текст в принципі не є обов'язковий, але органи Мін’юсту на сьогодні ввели в практику неймовірну вимогу, за якою мета в статуті має дослівно відтворювати текст ст. 3 Закону України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 р. Тому залишається на ваш вибір: або боротися з органами Мін’юсту і доводити що вони не праві, або записати до вашого статуту мету у вигляді, близькому до тут викладеного варіанту.

4. Центр є юридичною особою згідно із законодавством України, має розрахунковий, інші рахунки в банках, в тому числі валютний, необхідні печатки, штампи та емблему з власним найменуванням, іншу атрибутику, які затверджуються та реєструються у порядку, встановленому законодавством.

Весь перерахований тут набір є обов'язковою умовою для того, аби відкрити банківські рахунки, отримати печатку тощо.

5. Центр діє за місцевим статусом, місцем розміщення керівних органів є місто Київ.

6. Офіційна назва організації:

• українською мовою —

• англійською мовою -

7. Для досягнення мети та завдань Центр у встановленому законом порядку:

1) налагоджує співпрацю з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами...;

2) провадить роботу по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів;

3) бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, круглих столів і семінарів, організовує виставки, презентації та інші масові заходи;

4) здійснює чи бере участь в організації консультацій, навчальних семінарів, лекцій та інших освітніх заходів, виданні та поширенні друкованих матеріалів, створенні радіо-, телепередач і фільмів, що відповідають меті Центру;

Важливою є подача цього пункту. Коли ви напишете про видавничу діяльність у цьому пункті, то маєте шанс наразитися на податкового інспектора, який вилучить (чи не введе) вашу організацію з реєстру неприбуткових організацій, що дає звільнення від сплати податку на прибуток. Коли ж ви не напишете про видавничу діяльність, то не зможете отримати права на організацію видань і отримання коду ІSВN. Формула, запропонована тут, дозволяє помирити усіх.

5) через створені ним госпрозрахункові організації та підприємства, в тому числі із статусом юридичної особи, здійснює господарську та іншу комерційну діяльність, виключно для виконання статутних завдань і цілей Центру;

6) здійснює іншу, не заборонену законом, діяльність у відповідності із статутними завданнями Центру та чинним законодавством України.

2. Членство у Центрі

1. Членами Центру можуть бути громадяни України та інших держав, що поділяють мету та завдання Центру, підтримують його матеріально чи організаційно. Рішення про набуття членства у Центрі новим членом приймається Радою на підставі його письмової заяви та затверджується Зборами Центру.

Ще одна особливість. Досить часто органи реєстрації вимагають аби в статуті було вказано про вік членів, проте така вимога є неправомірна, оскільки закон вимагає вказувати в статуті вік для членів лише дитячих та молодіжних

організацій.

2. Члени Центру мають право: тут перераховуєте права члена організації.

3. Члени Центру зобов'язані: перераховуються обов'язки членів організації.

4. Рішенням Ради може бути встановлено асоційоване членство в Центрі. Асоційованим членом Центру може бути фізична чи юридична особа України та інших держав, яка зробила особистий матеріальний чи інший визначний внесок у розвиток Центру. Рішення про прийняття асоційованим членом приймається Радою. Асоційований член має право брати участь у засіданнях Зборів Центру з правом слова та в інших заходах, що провадяться силами Центру

Досить часто в органах реєстрації намагаються викреслити положення про "асоційованих" чи "почесних членів", мотивуючи це тим, що в законі про такі види членства нічого не сказано. Але в законі немає прямих заборон чи обмежень щодо такого виду членства й тому це питання віднесене виключно до компетенції засновників та органу, що ухвалює статут, а не його реєструє. Наявність асоційованого чи почесного членства може бути досить корисним для вашої організації, адже це додаткова можливість для авторитету та фінансової спроможності організації.


3. Організаційна структура та керівні органи центру

Центр самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру і може засновувати у встановленому порядку свої відділення, які забезпечують виконання його статутних завдань.

Відділення Центру є його територіальними осередками, які об'єднують членів Центру, що проживають на території однієї адміністративно-територіальної одиниці.

Відділення Центру легалізуються шляхом повідомлення. Положення про діяльність відділень приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються Радою Центру

За рішенням Ради Центру відділення Центру можуть набувати статусу юридичної особи після їхньої реєстрації У встановленому законом порядку.

В цьому розділі важливо пам'ятати, що, ускладнюючи структуру організації, утворюючи територіальні осередки, ви маєте шанс через деякий час стикнутися з проблемами у взаєминах місцевих осередків з керівними органами ГО. Аби цього не сталося, слід у статуті передбачити кілька важливих пунктів, а саме: визнання таких осередків керівним органом ГО та легалізацію осередків через повідомлення, тобто без статусу юридичної особи. Лише в окремих випадках, знову ж таки за рішенням керівного органу ТО, окремі місцеві осередки можуть набути статусу юридичної особи. це, можливо, на перший погляд не зовсім демократичні норми дозволять у майбутньому утримувати ГО від внутрішніх потрясінь.

3.1 Керівними органами Центру є:

1) загальні збори (збори) Центру;

2) рада;

3)голова Центру

Запропонована тут трирівнева структура органів управління ГО є доволі мобільна і досить демократична. Часто сюди ж відносять і ревізійну комісію, проте, на наше переконання, цей специфічний орган має бути виписаний окремо, адже закон не передбачає його обов'язкову наявність. Хоча без такого органу чи фрази про контроль фінансів з боку незалежного аудиту можуть бути проблеми в податковій і навіть у банку.

3.2 Загальні збори Центру

1. Загальні збори Центру, в подальшому — Збори, є його вищим керівним органом. Збори скликаються один раз на два роки, а у разі необхідності, на підставі рішення Ради або якщо цього вимагає не менше однієї третини членів Центру, — позачергово. Час і місце проведення Зборів визначаються Радою.

2. Збори складаються з усіх членів Центру та правомочні приймати рішення за наявності не менше половини від повного складу членів Центру.

3. До компетенції Зборів відноситься будь-яке питання діяльності Центру за винятком питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Центру

Тут важливим моментом є чіткі правила скликання чергових і позачергових зборів. З одного боку, необхідно зберегти баланс, аби члени організації мали змогу урівноважити надмірний авторитаризм керівника ГО, а з іншого боку, надмірна концентрація повноважень у зборів може призвести до прийняття ними необдуманих чи незаконних рішень, що призведе до ліквідації ГО. Тому варто вибрати принцип, що збори вирішують будь-які питання ГО за винятком питань, віднесених до виключної компетенції інших органів.

4. До виключної компетенції Зборів Центру належить:

1) затвердження Статуту Центру, а також змін та доповнень до нього, внесених Радою;

2) прийняття до центру нових членів за поданням Ради;

3) обрання та звільнення із займаних посад Голови, його Заступника та членів Ради Центру;

4) визначення чисельного складу та обрання членів Ревізійної комісії;

5) заслуховування, обговорення та затвердження звітів Голови, Ради Центру та Ревізійної комісії;

6) визначення стратегії діяльності Центру відповідно до його статутних мети й завдань;

5. Рішення Зборів ухвалюються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів, а з питань змін та доповнень до Статуту — від загальної кількості членів.

6. На позачергових Зборах розглядаються лише ті питання, для вирішення яких вони скликаються і проекти рішень з яких надіслані всім членам Центру не пізніш як за два тижні до Зборів.

Окрема норма для позачергових зборів необхідна тому, що найчастіше саме на позачергових зборах, на емоціях, породжуються проблеми для ГО. Щоб цього не сталося, слід обмежити порядок денний зборів. На них мають розглядати винятково питання, для вирішення яких і збираються збори.

3.3 Рада Центру

1. Рада Центру, в подальшому - Рада, є керівним органом Центру, що здійснює загальне керівництво та контроль за функціонуванням Центру на період між засіданнями Зборів.

2. Рада Центру складається не менш як з трьох і не

більш як із п'яти членів Центру. Рада обирається Зборами Центру. Члени ради з числа засновників складають не менше половини Ради. За посадою до її складу входить Голова Центру, який одночасно очолює Раду.

У цьому випадку також передбачено ряд норм для стабілізації організації через гарантоване представництво засновників у колегіальному органі ГО. Це є виправдано для невеликих організацій дослідницького чи правозахисного характеру. Для великих членських організацій така норма не виглядає переконливою.

3. До виключної компетенції Ради Центру відноситься:

1) здійснення рішень Зборів, що відносяться до їх компетенції;

2) здійснення загального керівництва діяльністю Центру;

3) прийняття рішення щодо набуття членства у Центрі новим членом з наступним його затвердженням Зборами;

4) прийняття рішень про порядок надання асоційованого членства та прийом у асоційовані члени Центру;

5) прийняття рішення про утворення експертної ради по розгляду проектів для надання грантів Центром та затвердження за поданням Виконавчого директора Положення про її діяльність та персонального складу;

6) визначення умов компенсації видатків Голови та членів Ради за виконання своїх обов'язків у Центрі;

7) затвердження балансів, планів, звітів та інших документів;

8) заслуховування, обговорювання та затвердження звітів Голови та керівників відділень Центру;

9) прийняття рішення про створення та ліквідацію відділень, груп сприяння діяльності Центру, підприємств, установ і організацій, заснованих Центром;

10) затвердження та внесення змін до штампів, бланків та іншої атрибутики;

11) надання Ревізійній комісії на її вимогу необхідної інформації про діяльність Центру;

12) внесення змін та доповнень до Статуту з наступним їх затвердженням Зборами;

13) прийняття рішення про початок нових видів діяльності Центру;

14) затвердження звітів про бюджет Центру;

15) призначення, за поданням Голови, Виконавчого директора Центру та затвердження Положення про виконавчу дирекцію;


16) визначення часу і місця проведення Зборів та формування її порядку денного;

17) заслуховування та затвердження звітів виконавчої

дирекції;

18) здійснення інших функцій, які не відносяться до

виключної компетенції інших органів Центру.

Рада збирається на свої засідання не менше одного разу на місяць, а в разі необхідності — на спеціальні засідання. Засідання Ради є правомочним за умов присутності на засіданні більше половини членів Ради. Рада прагне до ухвалення всіх рішень консенсусом, а у разі його відсутності приймає рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів Ради.

Як видно із приведеного тут тексту, повноваження Ради побудовані за принципом викладення повноважень Зборів: є виключні; є такі що не відносяться до виключних повноважень інших органів.

3.4 Голова Центру

1. Голова Центру обирається Зборами терміном, повноважень у два роки із складу засновників. Голова може бути звільнений зі своєї посади достроково рішенням Зборів, за яке проголосували дві третини від загального складу членів Центру.

2. Голова Центру:

1) очолює Раду, скликає її засідання і пропонує порядок денний її роботи;

2) представляє Центр у стосунках з українськими та

іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами та іншими суб'єктами господарської, органами влади та місцевого самоврядування;

3) представляє на розгляд Ради питання про форми й

обсяги матеріального і фінансового забезпечення проектів та програм, що здійснюються чи підтримуються Центром;

4) виконує повноваження Виконавчого директора до

його призначення;

5) представляє на затвердження Ради кандидатуру Виконавчого директора;

6) без доручення укладає угоди та здійснює інші юридичні акти від імені Центру, якщо це не віднесено до компетенції Виконавчого директора;

7) виконує інші функції, які не відносяться до компетенції Зборів, Ради та Виконавчого директора Центру.

3. Голова Центру, у разі неможливості тимчасово виконувати свої повноваження через хворобу чи інші поважні обставини, може покласти їхнє виконання на свого Заступника. Голова може будь-коли відновити виконання своїх повноважень шляхом офіційного повідомлення про це свого Заступника, членів Ради та Виконавчого директора.

3.5 Виконавча дирекція Центру

1. Структура та склад виконавчої дирекції (штатного персоналу) Центру формується з метою ефективної реалізації його статутних мети та завдань.

2. Виконавчий директор Центру, в подальшому — "Виконавчий директор", призначається на посаду Головою Центру, після затвердження його кандидатури Радою, з терміном повноважень в один рік. У разі необхідності Рада за ініціативою Голови може прийняти рішення про дострокове звільнення з посади Виконавчого директора.

3. Виконавчий директор:

1) очолює штатний персонал Центру і у своїй діяльності підзвітний Раді та Голові;

2) здійснює оперативний нагляд за діяльністю персоналу Центру;

3) має право підпису фінансових документів як перша особа;

4) визначає структуру та склад штатного персоналу відповідно до Положення про виконавчу дирекцію;

5) призначає та звільняє штатний персонал, накладає дисциплінарні стягнення, визначає умови оплати праці, відпусток та матеріального заохочення у межах кошторису витрат на виконавчу дирекцію;

6) готує до розгляду Радою матеріали про форми й обсяги матеріального і фінансового забезпечення проектів та програм, що здійснюються чи підтримуються Центром;

7) представляє на затвердження Ради проекти поточного бюджету та інформує про хід його виконання;

8) здійснює оперативне керівництво з виконання проектів та програм Центру;

9) розробляє проекти бюджету Центру та готує звіт про його виконання;

10) без доручення представляє Центр у відносинах з податковими та іншими контрольними державними органами та підписує документи Центру, пов'язані з переміщенням матеріальних цінностей чи фінансових ресурсів;

12) є матеріально відповідальною особою.

4. Виконавча дирекція здійснює діяльність у відповідності з вимогами цього Статуту, Положенням про виконавчу дирекцію, рішеннями керівних органів Центру. Кандидатури до штатного персоналу добираються на контрактній основі Виконавчим директором за дорученням Голови і підлягають затвердженню Радою.

У принципі наявність детальних норм про виконавчу дирекцію чи апарат ГО не є обов'язкова. Вся ця стаття може бути замінена одним реченням про виконавчу дирекцію, "яка утворюється і діє відповідно до Положення, що затверджується Радою." Але з точки зору захищеності персоналу та виконавчого директора від настроїв керівництва ГО такі детальні положення є виправдані.

3.6 Ревізійна комісія

1) ревізійна комісія обирається Зборами Центру.

2) головою і членом Ревізійної комісії не може бути

член Ради.

3) ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю

Голови та Виконавчої дирекції по дотриманню ними вимог Статуту і виконанню рішень Зборів та Ради; ревізує фінансову діяльність, правильність виконання бюджету Центру, в т.ч. сплату, обсяг та використання членських внесків, доходів від господарської діяльності підприємств Центру у разі їх заснування, пожертвувань та цільових внесків від організацій та громадян.

4) ревізійна комісія представляє на Зборах звіт про результати перевірки у відповідності з правилами та порядком ведення фінансової звітності та бухгалтерського обліку, встановленими діючим законодавством. Персонал Центру зобов'язаний своєчасно забезпечити Ревізійну комісію необхідною інформацією та документами.

5) ревізія фінансово-господарської діяльності Центру провадиться не рідше одного разу на рік.

4. Кошти та майно Центру

1. Кошти та майно Центру утворюються за рахунок:

а) внесків засновників та членів Центру, добровільних пожертвувань (грантів) фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів;

б) надходжень у результаті здійснення господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств із статусом юридичної особи;

в) надходжень, не заборонених законом для громадських організацій, що не ведуть до втрати ознак неприбутковості.


Тут слід звернути увагу на пункт 3). Відповідно до закону "Про оподаткування прибутків підприємств " перелік можливих надходжень має бути закритий. Така м'яка норма, запропонована тут, у принципі дозволяє в разі законодавчого розширення переліку можливих находжень для ГО не вносити змін до статуту й водночас апелювати до податкового інспектора про неприбутковий статус вашої організації. Хоча вам може трапитися інспектор, якого і в такому випадку переконати буде надто важко.

2. Для забезпечення своєї статутної діяльності Центр може мати у своїй власності будинки, споруди, обладнання, майно спеціалізованого призначення, транспортні засоби, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, цінні папери, інше майно.

3. Кошти та майно Центру використовуються виключно для виконання його статутних мети та завдань.

4. Центр веде бухгалтерський облік та звітність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5. Центр не несе відповідальності по майнових зобов'язаннях своїх відділень та інших створених ним юридичних осіб, так само як останні не несуть відповідальності по майнових зобов'язаннях Центру, якщо інше не обумовлено відповідними угодами.

5. Припинення діяльності Центру

Припинення діяльності Центру може бути здійснено шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Зборів, що ухвалюється більшістю у дві третини від повного складу членів Центру, або за рішенням суду.

При ухваленні рішення про ліквідацію Центру Зборами Збори призначають ліквідаційну комісію та визначають порядок ліквідації. Повноваження ліквідаційної комісії можуть бути покладені на Раду Центру.

При реорганізації Центру всі його права та обов'язки переходять до правонаступника(ів), що визначається рішенням Зборів. При ліквідації Центру його майно не може бути розподілено між членами Центру і підлягає використанню виключно на цілі, означені в цьому Статуті, або інші благодійні цілі, на підставі рішення Зборів, або передається в доход держави за рішенням суду.

Інформація про ліквідацію/реорганізацію Центру друкується у пресі.

Основне, що слід пам'ятати з цього розділу, це те, що тут обов'язковими мають бути фрази, виділені в тексті. Без першої фрази ви можете бути не зареєстровані, а без другого ваша організація не потрапляє до розряду неприбуткових і не матиме пільг із податку на прибуток.

6. Заключні положення. Порядок внесення змін до статуту

1. Цей Статут діє безстрокове до моменту припинення діяльності Центру на умовах Статті 13 цього Статуту.

2. Зміни і доповнення до Статуту вносяться Радою і затверджуються Зборами Центру.

3. Повідомлення органів реєстрації про зміни у Статуті для державної реєстрації цих змін, подання необхідних звітних документів здійснюється Радою відповідно до вимог, порядку й термінів, визначених законодавством України.


Загальні визначення  Загальні визначення
Типові ситуації порушення права  Типові ситуації порушення права