За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

ПРАВО  НА   ВЛАСНІСТЬ  ПРАВО НА ВЛАСНІСТЬ

 
Практикумы
Вилучення майна (кофіскація).
Процедури реагування на порушення права

Вилучення майна застосовується в рїзних сферах правовідносин, що не дозволяє вести мову про якісь загальні процедури захисту від порушення прав власників.Хоча судовий захист і має універсальний характер але існують суттєві особливості його застосування в залежності від виду вилучення, субьекту, видів майна, тощо.Тому ті поради, які ми вважаємо доцільним пропонувати, будуть структуровані наступним чином: а) конфіскація в кримінальному провадженні б) вилучення майна в контексті цивільно-правових відносин в) вилучення майна (стягнення коштів ) в податкових правовідносинах

Певну специфіку мають процедури попередження неправомірного вилчуення майна фізичних та юридичних яке було включено до опису та арештовано в порядку кримінального провадження. Цей захід використовується на попередньому слідстві та при судовому розгляді для забезпечення цивільного позову та виконання конфіскації. Але досить часто арешт накладається на майно , яке не власністю підсудного та обвинуваченого, що створює загрозу для прав інших осіб. Вони можуть подати позов про виключення майна з опису(зняття арешту).(процесуальний документ) Щорічно судами Украіни розглядається біля 3 тис таких позовів і переважна їх більшість задовільняються . Крім того , слід враховувати,що у випадку арешту та опису майна, яке не належить підсудному, якщо власником такого майна позов про звільнення останнього від арешту (виключення його з опису) не заявлено, суд із власної ініціативи зобов'язаний винести ухвалу (суддя - постанову) про зняття арешту і повернення майна законному володільцю.

Судовий захист права власності та майнових інтересів власників здійснюється шляхом розгляду справ, зокрема, за позовами:

- про визнання права власності на майно, про витребування майна з чужого незаконного володіння (а в передбачених законом випадках і від добросовісного набувача) чи відшкодування його вартості;

- про визначення порядку володіння, користування і розпорядження майном, що є спільною власністю, про поділ спільного майна або виділ з нього певної частки;

- про визнання недійсними договорів, пов'язаних з відчуженням майна, а також про визнання зазначених договорів дійсними на підставі частини другої статті 47 Цивільного кодексу;

- про визнання недійсними актів державних та інших органів,що порушують майнові права та охоронювані законом інтереси;

Спори з приводу неправомірних вилучень податковими органами майна(коштів) юридичних осіб складать біля 40% справ , що розглядаться арбітражними судами.Досить показовим є те, що більше половини цих позовів суди задовільняють.

При визначенні шляхів оскарження неправомірних рішень податкових органів щодо вилучення майна слід звернути увагу на наступне.

Статтею 12 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" Державній податковій адміністрації України, а такождержавним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державним податковим інспекціям у містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) надано право скасовувати рішення нижчестоящих податкових органів у разі їх невідповідності актам законодавства.

Водночас згідно із статтею 14 названого Закону рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом судовому порядку.

Отже підприємства, установи та організації у разі незгоди з рішенням чи діями податкових органів вправі на власний вибір вирішувати питання про оскарження цих рішень (дій) в порядку підпорядкованості або про захист своїх майнових інтересів шляхом звернення до арбітражного суду. В останньому випадку попереднє звернення зі скаргою до відповідного органу не є обов'язковим.


Типові порушення права  Типові порушення права
Судова та позасудова практика  Судова та позасудова практика