За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
На nowyny.eu/ офіційні новини України знайдете на Nowyny.EU/.
  Методика   

ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН В ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ  ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН В ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

 
Практикумы
СТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ.
Процедури та умови застосування права

Легалізація політичної партії можлива лише шляхом реєстрації Міністерством юстиції України.

Процедура створення політичної партії має дві сторони: ідеологічну і організаційно-правову.

Ідеологічна сторона процедури створення політичної партії полягає в підготовці та прийнятті установчим органом партії програми партії, що відповідає вимогам Конституції України та законів України. Закон України “Про об’єднання громадян” встановлює лише такі обмеження на створення і діяльність політичної партії:

“Не підлягають державній реєстрації, а діяльність зареєстрованих політичних партій забороняється в судовому порядку, коли їх метою є

зміна шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі територіальної цілісності держави;

підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав;

пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та неофашизму;

розпалювання релігійної ворожнечі;

створення незаконних воєнізованих формувань;

обмеження загальновизнаних прав людини

Забороняється створення і діяльність політичних партій, керівні органи чи структурні осередки яких знаходяться за межами України, а також будь-яких структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади, у Збройних Силах та Прикордонних військах, на державних підприємствах, в установах і організаціях, державних навчальних закладах. ” (стаття 4).

Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій ЗУ "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001 року
Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
1) ліквідацію незалежності України;
2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
4) підрив безпеки держави;
5) незаконне захоплення державної влади;
6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
7) посягання на права і свободи людини;
8)посягання на здоров'я населення.
Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.
Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду. В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України.

Проект програми партії має бути підготовленим організаційним комітетом до проведення в областях місцевих установчих зборів.

Для реєстрації політичної партії програма партії подається до Міністерства юстиції України разом з іншими документами.

Організаційно-правова сторона створення політичної партії полягає в додержанні вимог закону щодо процедури проведення заходів та підготовці необхідних для реєстрації документів. Серед них базовим є Статут , який має містити наступні положення:

1) назву політичної партії (відмінну від існуючих), її юридичну адресу; 2) мету та завдання партії; 3) умови і порядок прийому в члени політичної партії , вибуття з неї; 4) права і обов'язки членів партії 5) порядок утворення і діяльності статутних органів, місцевих осередків та їх повноваження; 6) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна партії , порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої діяльності, необхідної для виконання статутних завдань; 7) порядок внесення змін і доповнень до статуту; 8) порядок припинення діяльності партії і вирішення майнових питань, пов'язаних з її ліквідацією. У статуті можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності політичної партії.

Політичні партії в Україні утворюються і діють тільки з всеукраїнським статусом. Це означає, що діяльність політичної партії поширюється на територію всієї України і політична партія повинна мати місцеві осередки у більшості її областей. Для цього організаційний комітет по створенню політичної партії повинен провести в більшості областей України місцеві установчі збори з таким порядком денним:

1. Про необхідність створення ХХХХХХ політичної партії.

2. Про проект програми ХХХХХХ політичної партії.

3. Про проект Статуту ХХХХХХ політичної партії.

4. Про керівні органи місцевого осередку ХХХХХХ політичної партії.

5. Про обрання делегатів на установчий з’їзд ХХХХХХ політичної партії.

Проведення в області місцевих установчих зборів не обов’язково має відбуватися в обласному центрі. Доцільно зробити три оригінали протоколу. Один - в справи місцевої організації. Другий - до Міністерства юстиції України. Третій - до обласного управління юстиції для реєстрації місцевого осередку партії після реєстрації партії Міністерством юстиції України.

Проведення установчого з’їзду ХХХХХХ політичної партії проводиться за таким порядком денним:

1. Про необхідність створення ХХХХХХ політичної партії.

2. Про проект програми ХХХХХХ політичної партії.

3. Про проект Статуту ХХХХХХ політичної партії.

4. Про обрання голови ХХХХХХ політичної партії (якщо за статутом його обирає з’їзд).

5. Про обрання колективного керівного органу (політрада, тощо) ХХХХХХ політичної партії.

6. Про обрання Ревізійної комісії ХХХХХХ політичної партії.

До порядку денного можуть бути включеними інші питання, якщо це передбачено Статутом.

Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України. Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України разом з заявою подаються:

1) статут і програма політичної партії;
2) протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії;
3) підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог цього Закону на підтримку рішення про створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи;
4) відомості про склад керівних органів політичної партії;
5) платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору;
6) назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкриватиме рахунки,
Міністерство юстиції України здійснює реєстрацію політичної партії після перевірки поданих матеріалів.
Після реєстрації політична партія набуває статусу юридичної особи. . Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.
Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України, якщо інший порядок не передбачений законом, лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України. Після реєстрації обласних, міських та районних організацій політичних партій вони можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партії.
Органи, що здійснюють реєстрацію політичних партій та їх обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, ведуть відповідні реєстри. Форму реєстрів затверджує Міністерства юстиції України.
Міністерство юстиції України, його відповідні органи після реєстрації видають політичній партії, обласній, міській, районній організації партії або іншим структурним утворенням, передбаченим статутом партії, реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.
Політична партія щорічно інформує Міністерство юстиції України про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії. Політична партія також інформує Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.
Міністерство юстиції України оприлюднює щорічно список зареєстрованих політичних партій, їх юридичні адреси.
Протягом 30 днів з моменту надходження документів, зазначених у пунктах 1 - 6 цієї статті, Міністерство юстиції України приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації політичної партії. Цей строк може бути продовжений Міністерством юстиції України у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів.
У реєстрації політичної партії може бути відмовлено, якщо документи, подані для реєстрації політичної партії, не відповідають Конституції, цьому та іншим законам України.
Реєструючі органи, зазначені у частині п'ятій цієї статті, приймають рішення про реєстрацію обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, протягом 10 днів з дня надходження письмової заяви від них, завіреної керівним органом політичної партії.
До заяви додаються:
копія статуту політичної партії;
протокол установчих зборів або конференції, на яких було утворено обласну, міську, районну організацію або інше структурне утворення політичної партії.
У разі відмови в реєстрації Міністерство юстиції України та його органи юстиції повинні надати заявникові своє письмове вмотивоване рішення.
Рішення Міністерства юстиції України чи його органу юстиції щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржене до суду.
Відмова у реєстрації не є перешкодою у повторному зверненні про реєстрацію.
(Стаття 11. ЗУ "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001 року)


* корректор Джулай С.В.

Загальні визначення  Загальні визначення
Типові ситуації порушення права  Типові ситуації порушення права