За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право на захист від рабства та примусової праці  Право на захист від рабства та примусової праці

 
Практикумы
Право на захист осіб що постраждали внаслідок торгівлі людьми.
Ключові слова

Анулювання шлюбу – визнання шлюбу недійсним. На відміну від розлучення, яке руйнує шлюб, анулювання означає, що у відповідності до законів держави чи церкви, шлюб оголошується недійсним. Якщо доказано, що жінку примусили силою чи обманом вийти заміж, що вона в шлюбі зазнає насилля з боку чоловіка, шлюб може бути анульований.

Біженці – особи, які під впливом певних обставин вимушено покинули місце постійного проживання (біженцями особи можуть визнаватися як в межах власної країни, так і після прибуття до іншої країни). Особа може отримати статус біженця, якщо існує реальна загроза її переслідування через расові, національні, політичні погляди чи за належність до певної соціальної групи. Процедура визначення статусу біженця не є уніфікована і в різних країнах вирішується по-своєму, хоча базується на положеннях Конвенції ООН про статус біженців. Визначено два типи статусу біженців, що можуть бути надані особам, які постраждали внаслідок торгівлі людьми економічний і політичний. Економічний статус надається у разі, коли особа докаже представникам державних органів країни перебування, що вона не буде мати економічної (матеріальної) можливості підтримувати своє існування після повернення додому. Політичний притулок надається особам, які можуть після повернення додому переслідуватися за політичні погляди.

Віза – дозвіл на перебування в країні на певний період часу для осіб, які не є громадянами цієї країни. Візу можна отримати в іноземних дипломатичних представництвах в Україні. Держави, які не мають представництв в Україні видають візи в найближчих посольствах – у Москві чи Варшаві.

Депортація вислання з країни особи, яка порушила візовий режим або перевищила термін перебування в країні, визначений у візі. Можуть затримуватися і висилатися особи, які під час перебуванні і іншій країні порушили імміграційне, цивільне чи кримінальне законодавство.

Дозвіл на проживання – процес подання документів для отримання права легального проживання на території країни. Існує два типи дозволу на проживання – тимчасовий та постійний. Тимчасовий дозвіл дозволяє залишатися в країні на певний строк, після завершення якого особа повинна повернутися додому. Тимчасовий дозвіл на проживання, як правило, видається особам, постраждалим внаслідок торгівлі людьми для надання їм можливості свідчити на судовому процесі трафікерів, роботодавців чи інших категорій осіб. Тимчасовий дозвіл може видаватися у разі виходу жінки заміж. Дозвіл на постійне проживання дає жінці право залишатися у країні перебування (претенденти повинні, щонайменше, розмовляти, читати та писати мовою країни, бути здатними матеріально забезпечити себе та своїх близьких родичів та проживати до цього в країні певний період).

Дозвіл на роботу – можливість легального працевлаштування на території іноземної держави з метою здійснення професійної діяльності (виконання робіт чи надання послуг). Дозвіл може видаватися у разі пред’явлення до посольства іноземної країни офіційного документу, що підтверджує факт запрошення особи на роботу (в цьому разі відкривається робоча віза). Дозвіл на роботу може видаватися іноземцям, які вступають в шлюб з громадянами країни.

Країна постачання – країна, де особа проживала до того, як емігрувала або була продана.

Країна призначення – країна, де особа проживає після міграції чи після того, як була продана.

Країна транзиту – країна, через яку прокладений маршрут з країни постачання до країни призначення.

“Ла Страда Україна” – міжнародний жіночий правозахисний центр в Україні, що має за мету привернути увагу громадськості і представників держаних структур до проблеми торгівлі жінками, як до грубого порушення прав людини, однієї з форм рабства. Основними напрямками діяльності Ла Страда є: практична допомога (юридична, психологічна, медична, соціальна) потерпілим від торгівлі людьми; організація роботи “гарячих ліній”; проведення досліджень з проблем насильства проти жінок; експертиза законодавчих актів, що торкаються положення жінок в Україні; здійснення просвітницької роботи серед молоді; робота із засобами масової інформації; співробітництво з іншими організаціями різного рівня і спрямування з метою запобігання торгівлі жінками і допомоги жертвам.

Насильство щодо жінок - довільний акт насильства, скоєний на підставі статевої ознаки, який спричиняє або може спричинити фізичний, статевий чи психологічний збиток або страждання жінкам, а також загрозу скоєння таких актів, примусове чи довільне позбавлення свободи або особистого життя. Насилля щодо жінок охоплює такі випадки, але не обмежуються ними:

а) фізичне, статеве і психологічне насилля, що має місце в сім’ї, включаючи завдання побоїв, статеве примушування стосовно дівчаток у сім’ї, насилля, пов’язане з приданим, згвалтування дружини чоловіком, ушкодження жіночих статевих органів та інші традиційні види практики, що призводять до травмування, насилля, пов’язане з експлуатацією;

б) фізичне, статеве і психологічне насилля, що має місце в суспільстві взагалі, включаючи згвалтування, статеве примушування на роботі, у навчальних закладах та інших місцях, торгівля жінками та примушування до занять проституцією;

в) фізичне, статеве і психологічне насильство з боку або при потуранні держави, де б воно не відбувалося.

Повернення офіційне та неофіційне – повернення особи з іноземної країни додому. При офіційному поверненні особа, постраждала внаслідок торгівлі людьми, користується допомогою та сприянням офіційних урядових структур. Такий вид повернення зустрічається, коли особа перебувала на території іншої країни на законних підставах, але порушила міграційне законодавство (її перебування перевищило строк дії візи), у разі в’їзду до країни за підробленими документами або взагалі без будь-яких документів. Особа отримує допомогу представників влади (інформацію про процедуру оформлення необхідних документів чи сприяння по оплаті вартості квитка). Неофіційне повернення жертв торгівлі людьми на батьківщину пов’язане із значною небезпекою, оскільки відбувається на власний страх і розсуд жертви, без сприяння представників урядових структур та без легальних документів на повернення.

Примусова праця – виконання робіт чи надання послуг у ситуації, коли особа працює проти бажання, заробітна плата виплачується лише частково або зовсім не виплачується. Особи, яких примушують працювати, зазнають фізичного та психологічного насилля.

Притулок – місце перебування осіб, які потерпіли внаслідок торгівлі людьми або інших видів насилля. Подібні притулки створюють, як правило, релігійні та неурядові жіночі організації. Інколи адреса притулку зберігається у таємниці.

Процедура цивільна – вид юридичної процедури, що застосовується при розгляді позовів про отримання особами, які потерпіли внаслідок торгівлі людьми, компенсації та видання трафікерів правосуддю. В більшості країн у разі порушення умов контракту подається цивільний позов, оскільки важко доказати факт застосування насилля. У деяких країнах іноземцям не дозволяється залишатися у країні на час розгляду цивільної справи.

Процедура кримінальна – вид юридичної процедури, що використовується для отримання компенсації жінкам, постраждалим від торгівлі людьми, та видання правосуддю трафікерів. У таких справах позивачем виступає держава. Потерпілі особи виступають у ролі свідків. Вони можуть претендувати на отримання тимчасового дозволу на перебування в країні під час судового розгляду кримінальної справи.

Трафікер особа чи група осіб, що продають інших осіб чи особу.


Вступ  Вступ
Перелік нормативно-правових актів  Перелік нормативно-правових актів