За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право вільно обирати та бути обраним  Право вільно обирати та бути обраним

 
Практикумы
Вибори народних депутатів України.
Ключові слова

Аудіовізуальні засоби масової інформації - радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо. Відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" структуру національного телебачення і радіомовлення України становлять державні, недержавні та громадські телерадіоорганізації, засновані юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України.

Вибори замість депутатів, які вибули, - згідно зі ст.50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 18.10.2201 р. призначаються Центральною виборчою комісією в одномандатних виборчих округах у випадках, коли достроково припиняються повноваження народних депутатів України, обраних у відповідних округах.

Виборча система - система суспільних відносин, що існують у сфері формування складу представницьких органів шляхом виборів; порядок організації і проведення виборів до представницьких органів і порядок формування виборних органів держави. Основні види В. с.: мажоритарна, пропорційна, змішана. В Україні прийнята змішана В. с. В. с. можна розглядати і як спосіб розподілу мандатів у той чи інший виборний орган згідно з результатами голосування.

Виборчий бюлетень - це виборчий документ для таємного голосування встановленої форми. Форму виборчих бюлетенів та текст виборчого бюлетеня по багатомандатному виборчому округу встановлює Центральна виборча комісія (ст. 62 Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 18.10.2201 р., п.14, ст.14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" від17.12.1997 р.).

Виборчи комісії - спеціальні колегіальні органи, утворені для проведення виборів до органів публічної влади, які формуються безпосередньо виборцями

Виборчі дільниці - це територіальні одиниці, що об'єднують виборців спільним місцем голосування. Вони утворюються для проведення голосування і підрахунку голосів у межах виборчих округів.

Виборчі округи - це територіальні або інші виборчі одиниці, в межах яких об'єднуються виборці для обрання депутатів.

Друковані засоби масової інформації - періодичні друковані видання (преса) - газети, журнали, бюлетені тощо і разові видання з визначеним тиражем, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом р. на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Змішана виборча система - поєднання (комбінація) двох виборчих систем (мажоритарної та пропорційної) в одній системі виборів. В Україні запроваджена Законом України "Про вибори народних депутатів України" від 18.10.2201 p., відповідно до якого на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування до Верховної Ради України обираються 450 народних депутатів. Одна половина з них (225 чол.) обирається в одномандатних виборчих округах за відносною більшістю, а інша - за списками кандидатів від політичних партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на основі пропорційного представництва.

Мажоритарна виборча система (від франц. majorite - більшість) - система виборів, за якою обраними вважаються кандидати, які отримали більшість голосів виборців по виборчому округу, де вони балотувалися.

Непряме (багатоступеневе) виборче право - передбачає, що виборець бере участь лише в обранні членів виборчої колегії, яка, у свою чергу, обирає депутатів відповідного виборного органу.

Повторні вибори депутата - згідно зі ст.14 Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 18.10.2001 р. призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання виборів депутатів в цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата.

Позачергові вибори - відповідно до пункту 7 ст.106 Конституції України призначаються Президентом України у зв'язку із достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України на підставах, передбачених частиною 2 ст.90 Конституції України.

Політична інформація - система документованих або публічно оголошених відомостей про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних діячів, політичних партій, виборчих блоків партій, суб'єктів, учасників виборчого процесу, які мають відношення до формування та здійснення державної влади і місцевого самоврядування.

Політична реклама - це політична інформація про суб'єктів політичних відносин, пов'язаних з формуванням і здійсненням державної влади та місцевого самоврядування, метою розповсюдження якої є: створення громадської думки, вплив на поведінку учасників політичного процесу, пропаганда ідей, поглядів, програмних документів політичних організацій, а також окремих політиків чи політичних лідерів для формування їх відповідного політичного іміджу.

Принцип таємного голосування - полягає у забороні зовнішнього нагляду і контролю за волевиявленням виборців у будь-якій формі.

Проживання в Україні - (як одна з вимог до кандидатиів в Народні Депутати України) означає проживання на території, яка включає: територію в межах державного кордону України, морські судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, а також перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України, в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах, на полярних станціях України, а так само перебування громадян України за її межами відповідно до чинних міжнародних договорів України.

Проміжні вибори - призначаються згідно ч. 5 ст. 14 Закону України України "Про вибори народних депутатів України" від 18.10.2001 р. в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом, у разі вибуття депутата, обраного в цьому окрузі.

Пропорційна виборча система - виборча система, за якої голосування здійснюється за партійними списками і кожна партія отримує в парламенті кількість місць, що пропорційна кількості поданих за неї голосів.

Пряме виборче право - означає, що депутати обираються безпосередньо виборцями, і його слід відрізняти від непрямого виборчого право, яке застосовується в деяких країнах, наприклад, у США на виборах Президента

Чергові вибори - проводяться у визначені в ст.77 Конституції України строки: в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення.


* корректор Суходолов А.С.

Вступ  Вступ
Перелік нормативно-правових актів  Перелік нормативно-правових актів