За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право вільно обирати та бути обраним  Право вільно обирати та бути обраним

 
Практикумы
Вибори народних депутатів України.
Процедури та умови застосування права

У ст.3-9 Закону України "Про вибори народних депутатів України" визначаються засади виборчого процесу по виборах народних депутатів України, на яких базується законодавче регулювання його стадій та діяльність суб'єктів виборчого процесу. Це - вільне і рівноправне висування кандидатів у депутати, гласність та відкритість, свобода агітації, рівні можливості для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженість до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також посадових і службових осіб цих органів.

Загальне виборче право не означає, що виборчими правами можуть користуватися всі жителі України. Згідно зі ст.70 Конституції України передбачаються деякі спеціальні умови (виборчі цензи або кваліфікації) для їх отримання. До них належать:

- ценз громадянства - виборчих прав не мають іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні;

- віковий ценз - активного виборчого права набувають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.

Не можуть брати участь у голосуванні особи, визнані судом недієздатними. Недієздатним визнається громадянин, який внаслідок душевної хвороби або недоумства не може розуміти значення своїх дій або керувати ними (ст.16 ЦК України). Порядок розгляду справ щодо визнання судом громадянина недієздатним встановлено цивільним процесуальним законодавством (ст.256-260 ЦПК України).

У ст.9 Закону України "Про вибори народних депутатів України" відповідно до частини 2 ст.76 Конституції України встановлюються такі цензи щодо пасивного виборчого права громадян:

по-перше, віковий ценз в 21 рік.

по-друге, встановлюється ценз осілості, який передбачає, що за громадянином України визнається право бути обраним народним депутатом лише після п'яти років проживання в Україні.

Не може бути включеним у виборчий список, висунутим в одномандатному окрузі і обраним депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Закон України "Про вибори народних депутатів України" вимагає звільнення з роботи чи служби та із займаних посад осіб, які обрані депутатами, у зв'язку з принципом несумісності, встановленому ст.78 Конституції України. Принцип несумісності конкретизується в Законі України "Про статус народного депутата України", ст.4 якого визначає: "Народний депутат України здійснює свої повноваження на постійній основі. Він не може мати іншого представницького мандата чи бути на державній службі. Статус депутата несумісний із зайняттям будь-якою іншою діяльністю за сумісництвом з отриманням матеріальної винагороди, за винятком викладацької, наукової роботи та літературної, художньої і мистецької діяльності у вільний від роботи час". Депутат також не може входити до керівництва, правління чи ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.

Закон України "Про вибори народних депутатів України" (ст.17) передбачає можливість утворення виборчих дільниць і в місцях тимчасового перебування виборців - у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції.

Питанню складання списків виборців присвячено статті 30,32. Стаття 31 забезпечує громадянам можливість ознайомитися із списком виборців і перевірити правильність відомостей. Кожний громадянин України має право оскаржувати рішення дільничних виборчих комісій про неправильності в списках виборців, в тому числі про невключення, неправильне включення до списку виборців або виключення його із списку виборців, а також про допущені інші помилки.

Громадянин має право оскаржити до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення зі списку виборців його або інших осіб. Скарга, подана до дільничної виборчої комісії не пізніш як за день до дня виборів, розглядається у триденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана напередодні дня виборів, невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його скарги. Скарга, подана до суду до дня виборів, розглядається у п'ятиденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана в день виборів, невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування.

Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.

Список виборців є документом, на підставі якого виборцям у день виборів видаються виборчі бюлетені. Списки виборців складаються з метою, по-перше, надати можливість проголосувати кожному виборцю, забезпечивши тим самим реалізацію конституційного принципу загального виборчого права; по-друге, виключити участь у виборах осіб, які згідно Закону України "Про вибори народних депутатів України" не мають права голосу або не можуть його здійснити.

Новим є положення про внесення кандидатами грошової застави, яке регулюється ст. 43 Закону.

Партія (блок) до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку в багатомандатному окрузі, вносить в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в розмірі п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кандидат у депутати, якого висунуто в одномандатному окрузі, до подання документів окружній виборчій комісії для реєстрації вносить на рахунок окружної виборчої комісії грошову заставу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі прийняття відповідною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидатів (кандидата) у депутати внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (блоку), повертається кандидату у депутати.

При скасуванні рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), висунутих у багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, грошова застава у п'ятиденний строк після дня прийняття відповідного рішення перераховується до Державного бюджету України.

Грошова застава повертається партіям (блокам), які взяли участь у розподілі депутатських мандатів, депутатам, обраним в одномандатних округах.

Грошова застава, внесена партією (блоком), яка не взяла участі у розподілі депутатських мандатів у багатомандатному окрузі, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.

Грошова застава, внесена кандидатом у депутати, який балотувався в одномандатному окрузі, але не був обраний депутатом, у восьмиденний строк після оприлюднення результатів виборів депутата в одномандатному окрузі або після оприлюднення рішення про визнання виборів у цьому окрузі недійсними перераховується до Державного бюджету України.

Принциповим є питання про голосування виборців, які в день виборів перебувають не в місцях свого постійного проживання або за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування, оскільки воно безпосередньо пов'язане з реалізацією принципу загального виборчого права (Закон України "Про вибори народних депутатів України"). Це питання закон регламентує таким чином:

Виборець, який пізніше ніж за 25 днів до дня виборів включно вибуває з населеного пункту, де він включений до списків виборців, може звернутися до дільничної виборчої комісії із заявою про виключення його із списку виборців. На підставі цієї заяви та документа, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону, дільнична виборча комісія видає виборцю відкріплювальне посвідчення за формою, що затверджується Центральною виборчою комісією. У списку виборців при цьому зазначаються дата видачі та номер відкріплювального посвідчення, ставляться підписи виборця, який отримав посвідчення, та члена дільничної виборчої комісії, який його видав. У день виборів відкріплювальне посвідчення не видається. У разі втрати виборцем відкріплювального посвідчення воно повторно не видається.

Відкріплювальні посвідчення мають єдину на всій території України нумерацію і є документами суворої звітності.

Порядок виготовлення, передачі окружним та дільничним виборчим комісіям, вилучення та погашення невикористаних відкріплювальних посвідчень встановлюється Центральною виборчою комісією. Бланки відкріплювальних посвідчень передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 25 днів до дня виборів, а у разі утворення виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини сьомої статті 17 цього Закону - у день першого засідання комісії.

Виборець, який прибув до дня виборів включно до населеного пункту не за місцем свого проживання і відповідно до частини четвертої цієї статті був виключений із списку виборців, включається головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії до списку виборців на підставі його заяви, документа, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону, та відкріплювального посвідчення, яке долучається до списку виборців.


* корректор Суходолов А.С.

Загальні визначення  Загальні визначення
Типові ситуації порушення права  Типові ситуації порушення права