За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право вільно обирати та бути обраним  Право вільно обирати та бути обраним

 
Практикумы
Вибори Президента України.
Загальні визначення

ст. 103 Конституції України

"Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.

Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку."

ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права

"Кожен громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації і без необґрунтованих обмежень право і можливість:

брати участь у веденні справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників;

голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні й забезпечують свободу волевиявлення виборців."

ст.1 Закону України "Про вибори Президента України" від 05.03.1999 р.

"1. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах: багатопартійності, вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти України; гласності і відкритості, свободи агітації; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

3. Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах."

ст. 186-2 Кодексу України про Адміністративні Правопорушення

"Порушення законодавства про вибори Президента України і народних депутатів.

Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів Президента України або народного депутата, опублікування або поширення іншим способом неправдивих відомостей про кандидата в Президенти України або депутати, а так само агітація за або проти кандидата в день виборів

- тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Видача членом дільничної виборчої комісії виборчого бюлетеня для голосування за іншу особу

- тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Втручання в роботу виборчих комісії, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацією кандидатів в Президенти України або депутати, підрахунком голосів чи визначенням результатів або підбиттям загальних підсумків виборів,

  • тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права (КК України, прийнятий ВР України 31 березня 2001 р., набирав чинності з 1 вересня 2001 р.)

(1) Перешкоджання насильством, обманом, погрозами, підкупом або іншим чином вільному здійсненню громадянином права обирати і бути обраним Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, вести передвиборну агітацію -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.

(2) Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що вплинули на результати голосування або виборів, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

Стаття 158. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів (КК України, прийнятий ВР України 31 березня 2001 р., набирав чинності з 1 вересня 2001 р.)

(1) Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, або видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість інших виборців -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.

(2) Підлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа завідомо неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання завідомо підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені членом виборчої комісії або іншою службовою особою, а так само завідомо неправильний підрахунок голосів або завідомо неправильне оголошення результатів виборів -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 159. Порушення таємниці голосування (КК України, прийнятий ВР України 31 березня 2001 р., набирав чинності з 1 вересня 2001 р.)

Умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законом України виборів, вчинене членом виборчої комісії або іншою службовою особою з використанням влади чи службового становища, -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 344. Втручання у діяльність Прем'єр Міністра України, члена Кабінету Міністрів України, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови або члена Центральної виборчої комісії, Голови Національного банку України, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України (КК України, прийнятий ВР України 31 березня 2001 р., набирав чинності з 1 вересня 2001 р.)

(1) Незаконний вплив у будь-якій формі на Прем'єр Міністра України, члена Кабінету Міністрів України, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голову Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голову або члена Центральної виборчої комісії. Голову Національного банку України, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
карається позбавленням волі на строк до трьох років.

(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені особою з використанням свого службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

ст.243-6 Цивільно-процесуального Кодексу України

" Пiдсуднiсть справ по скаргах, заявах

Скарги на рiшення Центральної виборчої комiсiї про вiдмову в реєстрацiї участi партiї (виборчого блоку) у виборах Президента України, на вiдмову цiєї комiсiї зареєструвати претендента на кандидата у Президенти України як кандидата у Президенти України, на вiдмову окружної виборчої комiсiї в реєстрацiї iнiцiативної групи виборцiв, на рiшення Центральної виборчої комiсiї про визнання виборiв недiйсними та заяви про скасування рiшення Центральної виборчої комiсiї про реєстрацiю кандидата в Президенти України розглядаються судами. Скарги на вiдмову в реєстрацiї iнiцiативної групи виборцiв розглядаються районним (мiським) судом за мiсцезнаходженням окружної виборчої комiсiї, що вiдмовила провести реєстрацiю, iншi скарги i заяви, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, - Верховним Судом України."

ст.243-7 Цивільно-процесуального Кодексу України

"Подання скарги, заяви

Скаргу може бути подано в суд протягом десяти днiв вiдповiдно з дня прийняття рiшення або вiдмови на рiшення Центральної виборчої комiсiї: про вiдмову реєстрацiї участi партiї (виборчого блоку) у виборах Президента України - уповноваженою особою партiї (виборчого блоку); на рiшення Центральної виборчої комiсiї про визнання виборiв недiйсними - кандидатом у Президенти України, уповноваженими особами партiї (виборчого блоку), якi висунули кандидата у Президенти України, Генеральним прокурором України (подання); на вiдмову Центральної виборчої комiсiї зареєструвати претендента на кандидата у Президенти України - уповноваженим представником суб'єктiв, якi його висунули; на вiдмову окружної виборчої комiсiї зареєструвати iнiцiативну групу виборцiв - уповноваженим представником цiєї групи. З заявою про скасування рiшення про реєстрацiю кандидата у Президенти України вправi звернутися: уповноваженi особи партiї (виборчого блоку) чи iнiцiативної групи виборцiв - у зв'язку iз скасуванням рiшення про висунення даної особи претендентом на кандидата у Президенти України; Центральна виборча комiсiя - у разi порушення кандидатом у Президенти України вимог виборчого законодавства."


* корректор Суходолов А.С.

Перелік нормативно-правових актів  Перелік нормативно-правових актів
Процедури та умови застосування права  Процедури та умови застосування права