За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право вільно обирати та бути обраним  Право вільно обирати та бути обраним

 
Практикумы
Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Загальні визначення

ст. 5 Конституції України

"Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу."

ст.140 Конституції України

"Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна."

ст. 141 Конституції України

"До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засідання.

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом."

ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права

"Кожен громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації і без необґрунтованих обмежень право і можливість:

брати участь у веденні справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників;

голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні й забезпечують свободу волевиявлення виборців."

ст. 2 Європейської Хартії про місцеве самоврядування

"Принцип місцевого самоврядування повинен бути визнаний у законодавстві країни і, по можливості, у конституції країни".

ст. 3 Європейської Хартії місцевого самоврядування

"Понятие местного самоуправления

1. Під місцевим самоврядуванням розуміється право и реальна здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину державних справ і управляти нею, діючи у межах закону, піл сврю відповідашьність і в інтересах місцевого населення

2.Це право здійснюється радами або зборами, що складаються з членів, обраних шляхом вільного, таємного, рівного, прямого і загального голосування".

ст. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

"Поняття місцевого самоврядування

1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст."

Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права (КК України, прийнятий ВР України 31 березня 2001 р., набирав чинності з 1 вересня 2001 р.)

(1) Перешкоджання насильством, обманом, погрозами, підкупом або іншим чином вільному здійсненню громадянином права обирати і бути обраним Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, вести передвиборну агітацію -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.

(2) Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що вплинули на результати голосування або виборів, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

Стаття 158. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів (КК України, прийнятий ВР України 31 березня 2001 р., набирав чинності з 1 вересня 2001 р.)

(1) Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, або видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість інших виборців -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.

(2) Підлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа завідомо неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання завідомо підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені членом виборчої комісії або іншою службовою особою, а так само завідомо неправильний підрахунок голосів або завідомо неправильне оголошення результатів виборів -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 159. Порушення таємниці голосування (КК України, прийнятий ВР України 31 березня 2001 р., набирав чинності з 1 вересня 2001 р.)

Умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законом України виборів, вчинене членом виборчої комісії або іншою службовою особою з використанням влади чи службового становища, -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 344. Втручання у діяльність Прем'єр Міністра України, члена Кабінету Міністрів України, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови або члена Центральної виборчої комісії, Голови Національного банку України, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України (КК України, прийнятий ВР України 31 березня 2001 р., набирав чинності з 1 вересня 2001 р.)

(1) Незаконний вплив у будь-якій формі на Прем'єр Міністра України, члена Кабінету Міністрів України, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голову Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голову або члена Центральної виборчої комісії. Голову Національного банку України, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
карається позбавленням волі на строк до трьох років.

(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені особою з використанням свого службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

ст.243-1 Цивільно-процесуального Кодексу України

"Пiдсуднiсть справ по скаргах, заявах

Скарги на рiшення територiальної, окружної (територiальної) виборчої комiсiї про вiдмову в реєстрацiї кандидата в депутати або на посаду голови Ради, про скасування рiшення про реєстрацiю кандидата, з питань передвиборної агiтацiї, про визнання виборiв недiйсними та заяви виборчої комiсiї про скасування рiшення про реєстрацiю кандидата у зв'язку з порушенням заборони використання пiдпорядкованих кандидату i довiреним особам засобiв масової iнформацiї для органiзацiї агiтацiйної роботи розглядаються районним (мiським) судом за мiсцезнаходженням вiдповiдної виборчої комiсiї."

ст.243-2 Цивільно-процесуального Кодексу України

"Подання скарги, заяви

Кандидат або його довiрена особа вправi звернутися до суду iз скаргою на рiшення окружної (територiальної) виборчої комiсiї про вiдмову в реєстрацiї кандидата, про скасування рiшення про реєстрацiю кандидата, з питань передвиборної агiтацiї у триденний строк пiсля прийняття рiшення, а на рiшення про визнання виборiв недiйсними - у триденний строк пiсля обнародування територiальною виборчою комiсiєю пiдсумкiв виборiв. На рiшення територiальної виборчої комiсiї з питань, не зазначених у частинi першiй цiєї статтi, мають право подати скаргу до суду особи, за скаргами, заявами або зверненнями яких це рiшення прийнято, або яких воно стосується, у триденний строк пiсля його прийняття. Iз заявою про скасування рiшення про реєстрацiю кандидата у зв'язку з порушенням заборони використання пiдпорядкованих кандидату i довiренiй особi засобiв масової iнформацiї для органiзацiї агiтацiйної роботи вправi звернутися до суду окружна (територiальна) виборча комiсiя, яка зареєструвала цього кандидата."


* корректор Суходолов А.С.

Перелік нормативно-правових актів  Перелік нормативно-правових актів
Процедури та умови застосування права  Процедури та умови застосування права