За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право вільно обирати та бути обраним  Право вільно обирати та бути обраним

 
Практикумы
Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Процедури та умови застосування права

Для організації та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів утворюються сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні виборчі комісії (ст.14 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998); окружні (ст.12, 17, 18 (повноваження) Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998) виборчі комісії; дільничні (ст. 13, 19, 20 (Повноваження) Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998) виборчі комісії (ст.8 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998). Повноваження дільничних виборчих комісій розпочинаються з дня прийняття рішення про утворення комісій і закінчується через десять днів після прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про обрання депутатів рад, міського голови та їх реєстрацію. Їх повноваження визначаються ст.15 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998. Територіальна виборча комісія може здійснювати функції окружної виборчої комісії (Ст. 16 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998).

Виборча комісія організує свою роботу відкрито і гласно. Основною формою роботи виборчої комісії є її засідання, які скликаються головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови комісії, а у випадках, передбачених частиною другою ст.19 цього Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998, - секретарем комісії. Докладніше про організацію роботи виборчої комісії дивись ст.21 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998. Членом виборчої комісії може бути громадянин України, який має виборчі права і постійно проживає або працює на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Правовий статус визначається ст.23 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998. Рішення виборчої комісії можуть бути оскаржені (ст.22 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998).

Місцеві виборів можуть бути різних видів, ці види та порядок їх призначення визначається ст.9 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998. Строки призначення місцевих виборів названі в ст.10.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень. (ст.24 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998).

Участь у місцевих виборах є особистою справою кожного громадянина України. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у місцевих виборах. Право громадян України брати участь у місцевих виборах визначається ст.6 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998. Право висування кандидатів на місцевих виборах належить громадянам України, які мають право голосу, і реалізується ними як безпосередньо шляхом самовисування, а також см. ст. 7 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998.

Для проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів виконавчими комітетами сільських, селищних, міських, районних у містах рад складаються списки виборців по кожній виборчій дільниці за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією (№ 8 У списку). Порядок визначається ст.25 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998, та розділом Ш Методичних рекомендацій “Про деякі питання застосування виборчими комісіями положень Закону України “Пров вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Кожному виборцю забезпечується можливість ознайомитися зі списком виборців в приміщенні дільничної виборчої комісії і перевірити правильність даних, що його стосуються. Виборцю надається право оскаржити невключення, неправильне включення до списку або виключення зі списку виборців, а також неточності у даних щодо нього (ст. 26 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998).

Порядок висування кандидатів на зборах виборців за місцем їх проживання, трудової діяльності або навчання визначається ст.27 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998.

Кандидати можуть бути висунені місцевими осередками політичних партій (блоків), громадськими організаціями (ст. 29 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998).

У разі вибуття кандидата після його реєстрації у випадках, передбачених законом може бути висунуто і зареєстровано іншого кандидата (32 ст. Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998).

Реєстрація кандидатів починається за 55 днів і закінчується за 30 днів до дня виборів. Рішення про реєстрацію кандидатів приймається окружною (територіальною) виборчою комісією за наявності документів, перелічених в ст.30 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998, ця ст. також визначає порядок реєстрації.

Кандидат може у будь-який час до дня виборів зняти свою кандидатуру, про що він подає письмову заяву до окружної (територіальної) виборчої комісії, яка зареєструвала його кандидатом. Рішення про реєстрацію кандидата може бути скасовано (ст. 31).

Кандидати з часу їх реєстрації виборчими комісіями мають рівні права у проведенні виборчої кампанії: у виступах на передвиборних та інших зборах, нарадах, засіданнях, мітингах, безпосередньо пов'язаних з виборами, у засобах масової інформації (ст. 33 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998).

Для допомоги в проведенні виборчої кампанії, ведення передвиборної агітації за обрання його депутатом, представлення інтересів кандидата у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади і органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також виборцями кандидати можуть мати довірених осіб. Їх кількість, повноваження та порядок реєстрації визначений у ст.34 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998.

Для представлення інтересів місцевих осередків політичних партій (блоків), громадських організацій кандидат (кандидати) яких зареєстрований (зареєстровані) окружною (територіальною) виборчою комісією, у відносинах з виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, виборцями можуть мати до трьох уповноважених осіб. Уповноваженою особою може бути лише громадянин України, який має виборчі права. Їх кількість, повноваження та порядок реєстрації визначений у ст.35 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998.

Громадяни України, політичні партії, інші об'єднання громадян, їх місцеві осередки, колективи підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності мають право від дня реєстрації кандидатів відповідними виборчими комісіями вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, їх політичні, ділові й особисті якості, безперешкодно вести агітацію за чи проти того чи іншого кандидата. Участь органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також осіб, які входять до складу виборчих комісій, у передвиборній агітації не дозволяється. Про форми і засоби передвиборної агітації дивись ст.36 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998.


Про порядок підготовки матеріалів передвиборчої агітації окружними (територіальними) виборчими комісіями дивись ст.37 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998. При проведенні передвиборчої агітації кандидати повинні дотримуватися певних обмежень (ст. 38 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998).

У день голосування робота виборчої дільниці проходить наступним чином: (ст. ст 39-44 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998)

До 7-ї години ранку голова комісії в присутності членів комісії, довірених осіб, уповноважених осіб політичних партій (блоків), громадських організацій, кандидатів, офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації, які в цей час перебувають на виборчій дільниці, повинен:

  • переконатися в тому, що виборча дільниця готова до голосування;
  • перевірити належне розташування столів, кабінок та скриньок для голосування, табличок, списків виборців, виборчих бюлетенів;
  • представити членів комісії спостерігачам, довіреним особам та уповноваженим особам;
  • перевірити, що виборчі скриньки порожні і показати це всім присутнім;
  • опечатати або опломбувати виборчі скриньки.

Після офіційного оголошення головою виборчої комісії початку голосування і відкриття виборчої дільниці о сьомій годині ранку голова комісії повинен проконтролювати, щоб на всіх бюлетенях до початку голосування було проставлено підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії.

Проходження виборців по виборчій комісії відбувається таким чином: (ст. 40 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998)

  • Отримання виборчого бюлетеня
  • Голосування (Голосування є таємним. При заповненні бюлетеня у кабінці для голосування забороняється присутність інших осіб.)
  • Якщо виборець не може самостійно заповнити бюлетень, голосування відбувається за правилами частини 2 ст.44 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998.
  • Голосування виборців, які за станом здоров’я або з інших поважних причин не можуть прибути на виборчу дільницю, може проводитися і за межами приміщення для голосування при наявності письмової заяви (ч.4 ст.43 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998)

О 22 годині виборчі дільниці закриваються.

Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється за правилами ст.45 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998. По кожному виборчому округу встановлюються певні дані. Перелік наведено у статі 46 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998. Якщо вибори визнано недійсними , що вплинуло на результати виборів, може бути проведено повторне голосування (СТ.47 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998). Повторне голосування проводиться також у випадку, передбаченому частиною п'ятою ст.46 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998. Повторне голосування не слід плутати з повторними виборами (ст. 49 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998). Вони проводяться у разі, коли вибори по виборчому округу були визнані такими, що не відбулися, або недійсними, в інших випадках, коли рада обрана не в повному складі. Повторні вибори проводяться також, коли не обрано сільського, селищного, міського голову і у випадку, передбаченому частиною третьою ст.32 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998.

У разі дострокового припинення повноважень депутата, сільського, селищного, міського голови відповідна місцева рада не пізніш як через місяць з моменту вибуття депутата, сільського, селищного, міського голови приймає рішення про проведення виборів замість того, який вибув (ст. 50 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998).

Можуть також бути проведені і позачергові вибори депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови (ст. 54 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998).

Чергові та позачергові вибори проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України. Інакше вибори проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів (ст. 51 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998). За рахунок коштів кандидата може бути утворений власний виборчій фонд (ст. 52 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998). До цих фондів відносяться пожертвування громадян та юридичних осіб крім. ст.52 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998 (ч. ч. 3, 4) встановлює певні обмеження щодо власних виборчих фондів. Якщо кошти надійшли від осіб які за законом не мають право вносити пожертвування, або коли відсутня адреса спонсора, вони перераховуються до відповідного місцевого бюджету (ст. 53 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998).

Контроль за формуванням і використанням коштів власних виборчих фондів кандидатів здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією, податковими органами, а також банківськими установами, в яких відкрито відповідний рахунок (ст. 53 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998).

За порушення виборчого законодавства посадові особи, громадяни, кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови притягуються до різних видів юридичної відповідальності (ст.ст. 57, 58 Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 .01.1998).


Загальні визначення  Загальні визначення
Типові ситуації порушення права  Типові ситуації порушення права