За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право вільно обирати та бути обраним  Право вільно обирати та бути обраним

 
Практикумы
Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Процедури реагування на порушення права

Порушення виборчого законодавства i процесу не лише спотворює iстинну волю громадян, а й пiдриває їх довiру до органiв державної влади. Ось чому великого значення набуває не лише дотримання виборчого законодавства, а й виключення будь-яких порушень процесу виборiв.

Безпосереднiй контроль за виборами народних депутатiв України здiйснюють виборчi комiсiї всiх рiвнiв, хоча на них покладено всю органiзацiю проведення виборiв. Виходить так, що певною мiрою вони контролюють самих себе, що дає пiдстави для сумнiвiв щодо ефективностi такого контролю. Не випадково право нагляду за дотриманням Закону України "Про вибори народних депутатiв України" надано полiтичним партiям i виборчим блокам та їх уповноваженим особам, кандидатам у депутати та їх довiреним особам, а також виборцям. За названим Законом вони мають право оскаржувати рiшення, дiї або бездiяльнiсть виборчих комiсiй до виборчої комiсiї вищого рiвня або суду. Крiм цього, полiтичнi партiї i виборчi блоки можуть делегувати одного представника для участi в засiданнях Центральної виборчої комiсiї з правом дорадчого голосу.

ст.3 Протоколу № 1 Європейської Конвенції про захист прав та свобод людини говорить:

Високі Договірні Сторони зобов'язуються проводити з розумною періодичністю вільні вибори шляхом таємного голосування на таких умовах, що забезпечать вільне волевиявлення народу при виборі законодавчої влади.

Доцільно звернути також увагу, на те, що в статті 3 Протоколу № 1 мова йде тільки про формування інститутів законодавчої влади. Це має важливі процесуальні наслідки. Практично скарги, зв'язані з проведенням президентських чи місцевих виборів, не підпадають під юрисдикцію контрольних органів Конвенції. У випадку наявності таких скарг, після вичерпання національних засобів захисту, вони повинні бути відхилені контрольними органами Конвенції за непідсудністю.

У рішеннях Комісії і Суду поняття вільних чи виборів законодавчої влади докладно не розкриваються. Комісія вважає, що їх слід тлумачити у світлі правил, установлених конституціями країн-учасниць Конвенції. Разом з тим деякі орієнтири рішення цих органів встановлюють обмеження. Так, до поняття законодавча влада віднесені не тільки національний парламент, але і регіональні законодавчі органи.

Виборче законодавство України в цілому відповідає вимогам вільних демократичних виборів. Це відноситься в першу чергу до законів, що гарантують виборчі права громадян, що регулюють вибори Президента країни і народних депутатів.


Типові ситуації порушення права  Типові ситуації порушення права
Запитання та відповіді  Запитання та відповіді