За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
Полезные советы по переделке яхт ищите там www.barque.ru/advice
  Методика   

Право громадян на організацію і проведення зборів, мітингів, і демонстрацій  Право громадян на організацію і проведення зборів, мітингів, і демонстрацій

 
Практикумы
Право на організацію та проведення зборів, мітингів та демонстрацій.
Ключові слова

Адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село.

Виконавча влада – одна з гілок державної влади, якій делегована сукупність повноважень з управління державними справами (контрольні, адміністративні, розпорядчі тощо), і на яку покладається функція виконання законів, що приймаються законодавчою владою. На чолі В. в. стоїть, як правило, президент держави або глава її уряду (прем'єр-міністр).

Виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами (Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р.).

Делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.

Демонстрація - масовий захід, організований громадянином, групою громадян та/або об'єднанням громадян у спеціально визначених органами місцевого самоврядування місцях для відкритого, як правило ілюстрованого, вираження певних настроїв, протесту, незгоди з діяльністю державних органів чи органів місцевого самоврядування, інших державних та міжнародних установ. Однією із форм прояву демонстрації є пікетування (Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР” від 28.07.1988 р.).

Державна влада – полягає у здатності й можливості державних органів управляти (або впливати) політичними, економічними, правовими процесами та подіями, контролювати соціальне небезпечні явища, що виникають у суспільстві, а також регулювати поведінку громадян. Головні засоби владарювання (реалізації державної В.): переконання і примус, охоронні, регулятивні та заборонні дії, нормотворчість. В Україні, як і в інших демократичних країнах, державна В. поділяється на три гілки В. – законодавчу, виконавчу і судову. За Конституцією України (ст. 5) носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи місцевого самоврядування.

Загальнi збори - зiбрання всiх чи частини жителiв села (сiл),селища, мiста для вирiшення питань мiсцевого значення (Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 21.05.1997 р.)

Загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл),селища, міста для вирішення питань місцевого значення.

Заінтересовані особи (організатори) - уповноважені представники групи громадян. об'єднані, громадян, якими прийнято рішення про проведення масового заходу (Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР” від 28.07.1988 р.).

Збори - масовий захід, організований громадянином, групою громадян та/або об'єднанням громадян у спеціально обладнаному, пристосованому приміщенні, який проводиться з метою обговорення різних політичних, соціальних, економічних, культурних та інших проблем (Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР” від 28.07.1988 р.).

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування.

Мітинг - масовий захід, організований громадянином, групою громадян та/або об'єднанням громадян у спеціально визначених органами місцевого самоврядування місцях, який проводиться з метою обговорення різних політичних, соціальних, економічних, культурних та інших проблем (Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР” від 28.07.1988 р.).

Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста.

Порядок Управління - суспільні відносини між органами державної влади та організаціями і громадянами з приводу проведення в життя вимог нормативних актів, якими забезпечується авторитет органів управління ,недоторканість представників органів управління, дотримання порядку ведення та використання спеціальних приписів органів управління, на реалізацію вимог міжнародних конвенцій у сфері управління.

Посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Похід - це масовий, направлений, організований рух людей, який проводиться з тою ж метою, що і збори, мітинг чи демонстрація (Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР” від 28.07.1988 р.).

Представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади приймати від її імені рішення.

Районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Узгоджувальна група - це постійно діючий орган при виконавчому комітеті міської ради, який попередньо розглядає повідомлення заінтересованих осіб про проведення громадських, політичних та інших масових заходів. Склад узгоджувальної групи затверджується рішенням міськвиконкому (Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР” від 28.07.1988 р.).


Вступ  Вступ
Перелік нормативних актів  Перелік нормативних актів