За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право громадян на організацію і проведення зборів, мітингів, і демонстрацій  Право громадян на організацію і проведення зборів, мітингів, і демонстрацій

 
Практикумы
Право на організацію та проведення зборів, мітингів та демонстрацій.
Процедури та умови застосування права

Право на свободу мирних зібрань гарантується кожному, хто має , намір організувати мирну демонстрацію, мітинг або збори.

Ці права, зв'язані з політичними і соціальними цінностями демократичного суспільства і обґрунтовані ними. У значній мірі вони являють собою поглиблення і розширення прав на свободу думки, сумління і віросповідання і право на волю вираження своєї думки. Можливість контрдемонстрацій із застосуванням насильства або ж можливість того, що до даної демонстрації приєднаються екстремісти, що мають намір застосувати насильство, що не є членами асоціації, що організує її, не може сама по собі скасувати це право. Навіть у тому випадку, якщо існує реальна погроза того, що яка-небудь суспільна процесія приведе до масових заворушень у зв'язку з розвитком подій, які організатори не зможуть контролювати.

Проведення зборів громадян

Збори громадян детально регламентуються Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженим постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 p.

Загальні збори громадян (далі - збори) скликаються за місцем проживання громадян (села, селища, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення) для обговорення найважливіших питань місцевого життя.

Збори скликаються в міру необхідності, але не менш як один раз на рік і є правомочними за наявності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території i мають право брати участь у зборах, а у разі скликання зборів (конференції) представників громадян - не менш як двох третин представників відповідних територіальних утворень.

При розгляді i вирішенні питань збори керуються Конституцією i законами України, указами Президента України, іншими актами законодавчої i виконавчої влади, рішеннями відповідних Рад народних депутатів та їх виконавчих органів, а також Положенням.

У Республіці Крим збори керуються республіканським законодавством. Збори скликаються головою Ради або її виконавчим органом, громадськими комітетами i радами самоврядування.

Збори скликаються за пропозицією не менш як третини від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні, депутатів Ради, членів постійної комісії, депутатської групи, трудового колективу, об'єднання громадян.

У випадках, коли скликання зборів пов'язане з певними організаційними складнощами, можуть скликатися збори (конференції) представників громадян населених пунктів, мікрорайонів, житлових комплексів, вулиць, кварталів, будинків та інших територіальних утворень. Норми представництва на них визначаються відповідною Радою, її виконавчим органом або органом територіальної самоорганізації громадян.

Представники громадян для участі в зборах (конференції)обираються зборами відповідних територіальних утворень або визначаються органами територіальної самоорганізації громадян (громадськими комітетами i радами мікрорайонів, житлових комплексів, сільськими, селищними, вуличними, квартальними, домовими комітетами).Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення з зазначенням часу скликання, місця проведення зборів, питань, які передбачається внести на їх обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється про скликання зборів у день їх проведення.

Збори відкриває i веде голова відповідної Ради або його заступник, а в разі коли збори скликано за рішенням відповідного органу територіальної самоорганізації громадян, - керівник цього органу. Для ведення протоколу зборів обирається секретар зборів. Для ведення зборів може обиратися президія зборів. Збори можуть обирати також лічильну комісію. Порядок денний i порядок роботи зборів затверджується зборами. З розглянутих питань збори приймають рішення. Рішення зборів приймаються більшістю голосів громадян, які присутні на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Рішення зборів підписуються головою i секретарем зборів. За результатами зборів складається протокол, який підписується головою i секретарем зборів. До протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їх учасників (список громадян, які були присутніми на зборах, із зазначенням місця їх проживання, або список представників громадян відповідних територіальних утворень, а також рішення органів територіальної самоорганізації громадян про делегування своїх представників для участі в конференції).

Проведення мітингів, демонстрацій та пікетування

Інформування про проведення масових заходів.

Повідомлення про проведення масових заходів подасться до відповідних міськвиконкомів та райдержадміністрацій заінтересованими особами у письмовій формі завчасно - не пізніш як за 10 днів до наміченої дати їх проведення. В інших випадках повідомлення подасться до райвиконкомів міст за місцем проведення масових заходів.

У разі проведення масових заходів членами трудових колективів підприємств за межами цих підприємств орган (особа), який очолює страйк, повинен повідомити про запланований захід не пізніш ніж за три дні. (ст. 19 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)").

В повідомленні обов'язково повинні бути вказані: мета, форма, місце проведення заходу або маршрути руху, час його початку і закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвища, імена, по батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання і роботи (навчання), дата подачі повідомлення, номер контактного телефону. В ньому також оговорюються форми і методи гарантованого забезпечення заінтересованими особами громадського порядку під час проведення масового заходу, використання звукопідсилювачів (дивися приклад Повідомленняя про проведення мітингу та демонстрації).

Харьковское региональное общество

“РУСЬ”

 

Украина, 61072, г. Харьков, а/я 8512, тел. 32-47-10

Исх. №227 от 11.04.2000г. Харьковскому Городскому Голове

Пилипчуку М.Д.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении митинга и демонстрации

Харьковское региональное общество "Русь" уведомляет городские власти о том, что 1 Мая 2000 года состоится демонстрация и митинг, в которых совместно с левым движением принимает участие Харьковское региональное общество "РУСЬ".

Сбор участников демонстрации в 8ч.30 мин. на площади Советской Украины. В 9.15 ч. начало движения колонны по ул. Сумской до пл. Свободы. Время проведения митинга на пл. Свободы с 10.00 до 11.45 часов.

Предполагаемое количество участников от общества - 500 человек.

Ответственный за проведение мероприятия:

1. Буканева Валентина Анатольевна

Домашний адрес: пр. Ленина, д. 54, кв. 78

тел. 32-47-10

Председатель ХРО "РУСЬ" В. А. Буканева

Реєстрація повідомлення, його розгляд та сповіщення заінтересованих осіб

Повідомлення про проведення масових заходів підлягає обов'язковій реєстрації, яка здійснюється як правило відповідним відділом органу місцевого самоврядування або адміністрації в день його подання до даного відділу.

Повідомлення про проведення масових заходів подається в двох примірниках, на одному з яких робиться відмітка про прийняття.

Повідомлення про проведення масових заходів підлягає обов'язковому розгляду узгоджувальною групою.

Розгляд повідомлення про проведення масових заходів обов’язково повинен оформлюватися протоколом засідання узгоджувальної групи, який є підставою для підготовки та видання відповідного розпорядження уповноваженого органу з цього питання. На засідання групи обов'язково запрошується заінтересована особа. У разі необхідності до роботи узгоджувальної комісії може бути залучено працівників служб які контролюють проведення масових заходів та представників правоохоронних органів.

Орган влади, для забезпечення громадського порядку, нормальної роботи транспорту, державних і громадських органів, органів, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за згодою заінтересованих осіб може змінити час, місце і порядок проведення масового заходу.

За результатами розгляду повідомлення може бути прийняте рішення про неможливість проведення масового заходу в разі, якщо проведення цього заходу загрожує інтересам національної безпеки та громадського порядку, або заінтересованою особою не додержано визначений порядок подання повідомлення, або зміст повідомлення не відповідає вимогам щодо форми повідомлення, з одночасним направленням до суду матеріалів щодо обмеження чи заборони проведення масового заходу (дивися приклад ).

Про результати розгляду заінтересована особа повідомляється в письмовій формі не пізніш ніж за 5 днів, а орган (особа), який очолює страйк - не пізніш ніж за 1 день, до часу проведення відповідного масового заходу. Заінтересована особа може отримати повідомлення на руки при наявності документу, який підтверджує її повноваження.

Проведення масових заходів

Масові заходи проводяться відповідно до цілей, зазначених у повідомленні, а також у визначені строки і в обумовлених місцях.

Пікетування як правило проводиться в місцях, передбачених схемами, розробленими відповідними органами влади.

Не допускається:

- проведення громадсько-політичних заходів в межах парків, скверів та інших місць відпочинку громадян;

- одночасне проведення будь-яких масових заходів в тому місці, де вже узгоджені в установленому порядку інші масові заходи;

- проведення мітингів, пікетів безпосередньо перед адміністративними будівлями установ та організацій, що заважає роботі або якимось чином перешкоджає населенню відвідувати ці установи та організації;

- проведення масових заходів раніше 7 години ранку і пізніш 22 години вечора.

Припинення масових заходів

Мітинги, збори, демонстрації та пікетування повинні бути припинені па вимогу представників органів влади, якщо:

- не було подано повідомлення щодо проведення заходів;

- відбулося рішення суду про обмеження або заборону проведення заходу;

- порушується порядок проведення заходу;

- виникла небезпека для життя і здоров’я;

- порушується громадський порядок.

Особи, які порушили встановлений порядок організації і проведення масових заходів, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Матеріальна шкода, заподіяна під час проведення масових заходів їх учасниками, підлягає відшкодуванню у встановленому законодавством порядку.


Загальні визначення  Загальні визначення
Типові ситуації порушення права  Типові ситуації порушення права