За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі [Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку] [2950] (витяг)
31.07.98 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі [Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку] [2950] (витяг)

Про затвердження Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 31 липня 1998 року N 95

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

13 серпня 1998 р. за N 510/2950

Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 3 серпня 1999 року N 157

(Витяг)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено згідно з вимогами Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку", Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98, наказом Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, наказом Міністерства внутрішніх справ від 24.11.93 N 740, та ГСТУ 47-02-0195. Положення визначає вимоги до бланків сертифікатів цінних паперів, їхнього зовнішнього вигляду, а також регламентує використання фарб та обов'язкових реквізитів, викладених державною мовою, та встановлює обов'язкові вимоги щодо захисту сертифікатів цінних паперів від підробок. державною мовою, та встановлює обов'язкові вимоги щодо захисту сертифікатів цінних паперів від підробок.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1.2. Це Положення поширюється на акції, облігації.

(пункт 1.2 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1.3. Документарна форма цінного папера - сертифікат цінних паперів (далі - сертифікат), що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами.

1.4. Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" та засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).

1.5. Підвищення рівня захисту прав власності на сертифікати іменних цінних паперів здійснюється шляхом реєстрації власників іменних цінних паперів.

(пункт 1.5 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1.6. Іменні цінні папери, випущені в документарній формі (якщо умовами емісії спеціально не зазначено, що вони не підлягають передачі), передаються новому власнику шляхом повного індосаменту, який здійснюється через заповнення передавального розпорядження.

Порядок заповнення передавального розпорядження від особи, зареєстрованої в системі реєстру власників іменних цінних паперів, новому власнику, встановлюється Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 60.

Передача новому власнику сертифікатів іменних цінних паперів, які були випущені раніше, з надрукованим полем для індосаменту, здійснюється з заповненням цього поля разом з оформленням передавального розпорядження.

(пункт 1.6 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1.7. Облік прав власності за іменними цінними паперами у документарній формі здійснює реєстроутримувач або, у разі знерухомлення цих цінних паперів - зберігач, з яким власник цінних паперів уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах для здійснення депозитарної діяльності.

1.8. Реєстроутримувачем може бути емітент або, на підставі відповідного договору, обраний ним реєстратор.

1.9. Цінний папір на пред'явника обертається вільно, не реєструється у емітента на ім'я утримувача і передається іншій особі шляхом вручення.

1.10. Емітент іменних цінних паперів, випущених у документарній формі, може замовити виготовлення бланків цінних паперів на спеціалізованих поліграфічних підприємствах Міністерства фінансів України, Банкнотномонетному дворі Національного банку України.

Виготовлення та ввезення в Україну бланків цінних паперів, а також напівфабрикатів і паперів для їх виготовлення здійснюється лише за ліцензіями, виданими Міністерством фінансів України.

(пункт 1.10 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1.11. Замовником бланків цінних паперів можуть бути емітент, який випускає цінні папери в документарній формі, або організації, що визначаються на тендерній основі за окремим рішенням Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Визначена організація має право замовляти виготовлення бланків сертифікатів за типовою формою тільки на спеціалізованих поліграфічних підприємствах Міністерства фінансів України та Банкнотномонетному дворі Національного банку України.

(пункт 1.11 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1.12. Емітент має право замовляти виготовлення бланків цінних паперів на підприємствахвиробниках або купувати бланки сертифікатів, виготовлених за типовою формою, у визначеної організації тільки після реєстрації відповідного випуску цінних паперів у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Визначена організація має право замовляти виготовлення бланків сертифікатів за типовою формою з моменту прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідного окремого рішення.

(пункт 1.12 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1.13. Емітент повинен отримати в підприємствавиробника два сертифікати якості на виготовлені бланки цінних паперів для створення можливості перевірки цінних паперів на справжність (автентичність).

Один із сертифікатів якості емітент зобов'язаний надати в Національний депозитарій України (додаток 2).

Сертифікати якості на бланки сертифікатів, виготовлених за типовою формою, підприємствавиробники зобов'язані надати в Національний депозитарій України самостійно після запровадження друку нової серії бланків.

(пункт 1.13 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1.14. На весь випуск цінних паперів, здійснений у документарній формі, надається один сертифікат якості. У випадку необхідності підприємствовиробник може видати емітенту копію раніше виданого ним сертифікату якості цінних паперів.

1.15. Якщо емітент не впевнений у якості виготовленої продукції та наданого виробником сертифіката якості, він може звернутися до Держстандарту для отримання сертифіката відповідності.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.16 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1.16. Емітенти цінних паперів повинні привести сертифікати цінних паперів у відповідність до вимог цього Положення до кінця 2001 року.

3. Способи друкування

3.1. При виготовленні бланків сертифікатів всіх цінних паперів рекомендується використовувати щонайменше два способи друку.

3.2. Для виготовлення сертифікатів цінних паперів та додруковування напівфабрикатів можливе застосування таких видів друку:

- офсетний (усі його модифікації);

- металографічний;

- орловський;

- високий.

3.3. Спосіб друку є однією з ознак справжності цінного паперу.

3.4. Рамки, фонові сітки, барельєфні малюнки потрібно виготовляти одним із наступних способів:

- металографічним;

- офсетним;

- металографічноофсетним;

- орловським.

6. Захист від підробок

6.1. Виробники сертифікатів повинні постійно удосконалювати технології захисту від підроблення. Головною метою такого вдосконалення є створення таких перешкод, які практично неможливо подолати у разі спроби підроблення.

6.2. Розмір та колір геометричного тла повинен бути таким, щоб уникнути копіювання та сканування.

6.3. Можливість використання бланків сертифікатів іменних цінних паперів, виготовлених до набуття чинності цим Положенням, за умови наявності більшого ступеня захисту або такого ступеня захисту, що відповідає цьому Положенню, визначається окремим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Для процедури погодження емітент зобов'язаний надати: один зразок заповненого бланка сертифіката, сертифікат якості, виданий підприємством - виробником сертифіката, та заяву у вільній формі з інформацією про кількість власників іменних цінних паперів.

(пункт 6.3 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

6.4. При виборі засобів захисту бланків сертифікатів від підроблення (фальсифікації та несанкціонованого тиражування (відтворення) рекомендовано використовувати таблицю (додаток 3).

8. Реквізити бланків сертифікатів

8.1. Бланки сертифікатів повинні мати всі реквізити, передбачені таблицею (додаток 4 до цього Положення).

Нанесення та заповнення реквізитів сертифіката цінного папера на пред'явника повністю здійснюється друкарським способом.

(пункт 8.1 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

8.2. Зазначені реквізити повинні містити, зокрема, таку інформацію.

(пункт 8.2 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1. Для акцій та облігацій - перед назвою виду цінного папера слід указувати слово "сертифікат", незалежно від того, сумарний він чи одиничний.

(підпункт 1 пункту 8.2 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

2. Реквізит "Назва та місцезнаходження емітента" повинен містити, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, повну назву емітента цінних паперів, код за ЄДРПОУ та інформацію про його місцезнаходження.

(підпункт 2 пункту 8.2 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

3. Реквізит "Серія і номер сертифіката" визначає серію та порядковий номер бланка сертифіката, яким засвідчується сукупність прав власності на цінний папір (цінні папери).

Серія сертифікатів та цінних паперів повинна позначатися великими латинськими літерами від "A" до "Z".

На зворотному боці бланка сертифіката на спеціально зазначеному "Полі для запису серій та номерів цінних паперів" вписуються для акцій - порядкові номери акцій, для облігацій - серія та номери облігацій.

На зворотному боці бланків сертифікатів іменних цінних паперів, виготовлених за типовою формою, наноситься номер, який є унікальною ознакою бланка сертифіката. Номер бланка сертифіката наноситься підприємствомвиробником друкарським способом під час виготовлення заготовок типових форм сертифікатів та не залежить від замовлення емітента. Нумерація бланків сертифікатів є наскрізною. Порядок надання бланкам сертифікатів, виготовленим за типовою формою, наскрізного номера обирає підприємствовиробник за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(підпункт 3 пункту 8.2 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

4. Реквізит "дата випуску" вказує на дату реєстрації випуску та назву органу реєстрації.

5. Реквізит "Тип та категорія цінного папера" повинен містити назви типу та категорії цінного папера відповідно до інформації про випуск цінних паперів, зареєстрованої в порядку, встановленому чинним законодавством.

(підпункт 5 пункту 8.2 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

6. Реквізит "ім'я власника" вноситься тільки до сертифікатів іменних цінних паперів відповідно до запису в системі реєстру реєстроутримувача про особу - власника цінних паперів на дату оформлення сертифіката та повинен містити таку інформацію:

- для власника - фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові;

- для власника - юридичної особи - повну назву, код за ЄДРПОУ відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи;

- для власниканерезидента - інформацію щодо імені (назви) власника відповідно до запису в системі реєстру реєстроутримувача. Ім'я (назву) власниканерезидента слід вносити до сертифіката двома мовами: українською та мовою, що вживається у країні постійного проживання (реєстрації) власника або, за бажанням власника (його представника), - англійською мовою.

Частина 2 підпункту 6 пункту 8.2 втратила чинність.

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

7. Реквізит "Кількість цінних паперів" заповнюється тільки у сумарних сертифікатах, визначає кількість цінних паперів, право власності на які засвідчується цим сертифікатом, і повинен зазначатися цифрами та літерами.

(підпункт 7 пункту 8.2 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

8. Реквізит "Номінальна вартість цінного папера", заповнюється відповідно до інформації про випуск цінних паперів і його слід зазначати цифрами та літерами.

(підпункт 8 пункту 8.2 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

9. Реквізит "Строк виплати дивідендів - за акціями, "строк виплати процентів" - за облігаціями, вноситься відповідно до інформації про випуск цінних паперів і його слід зазначати цифрами та літерами.

(підпункт 9 пункту 8.2 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

10. Реквізит "підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи" повинен бути розміщений у лівій нижній частині фронтальної сторони сертифіката та містити прізвище, ініціали, посаду та підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, яка підписує сертифікат. Наприклад: "Голова правління [підпис] М. Шевченко" або "Заст. голови правління [підпис] І. Коваль".

Абзац 2 підпункту 10 пункту 8.2 втратив чинність.

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

11. Реквізит "печатка емітента" повинен бути розміщений у лівій нижній частині фронтальної сторони сертифіката та мати відбиток гербової печатки емітента, яка проставляється синьою, темносиньою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною фарбою, що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу.

Абзац 2 підпункту 11 пункту 8.2 втратив чинність.

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

12. Реквізит "реквізити реєстроутримувача" того, що видає сертифікат (вноситься тільки до іменних цінних паперів) повинен бути розміщений у правій нижній частині фронтальної сторони сертифіката та містити наступну інформацію:

(абзац 1 підпункту 12 пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

- скорочену назву реєстроутримувача, номер та дату видачі дозволу ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

- дату видачі сертифіката;

- підпис керівника реєстроутримувача або уповноваженої ним особи;

- печатку реєстроутримувача.

Інформація щодо цього реквізиту вноситься до сертифіката реєстроутримувачем - юридичною особою, яка здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів даного випуску цінних паперів відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Частина 3 підпункту 12 пункту 8.2 втратила чинність.

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

Частина 4 підпункту 12 пункту 8.2 втратила чинність.

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

13. На зворотному боці бланка друкуються реквізити підприємствавиробника та тексти такого змісту:

Для сертифікатів акцій: "Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).

Абзац третій пункту 1 статті 5 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" зазначає, що "права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів".

Для сертифікатів облігацій: "Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).

Абзац третій пункту 1 статті 5 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" зазначає, що "права на участь в управлінні, одержання доходу, тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів".

"Витяг з інформації про випуск облігацій".

Додатково на зворотному боці бланків сертифікатів іменних акцій та облігацій друкується реквізит "Поле для запису серій та номерів цінних паперів".

(підпункт 13 пункту 8.2 у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

14. Реквізити підприємствавиробника:

- повне або скорочене найменування підприємства, що виготовило бланки цінних паперів, або його код;

- номер замовлення;

- дата (рік і квартал випуску).

(розділ 8 доповнено пунктом 8.3 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

8.3. Нанесення та заповнення реквізитів

Нанесення та заповнення реквізитів сертифікатів іменних цінних паперів, виготовлених за індивідуальною та типовою формами, які перераховані у п. 8.2, здійснюється наступним чином.

Реквізити, наведені у підп. 1; 13; 14; 17, наносяться друкарським способом.

Реквізити, наведені у підп. 2; 3; 4; 5; 8; 9; 15; 16, наносяться друкарським способом та/або за допомогою принтера.

Реквізити, наведені у підп. 6; 7, повинні вноситися до сертифіката реєстроутримувачем кульковою, чорнильною або капілярною ручкою синього, темносинього або фіолетового кольору, який не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу, або друкарською машинкою, або принтером.

Реквізити, наведені у підп. 10; 12, за бажанням емітента можуть наноситися на сертифікати друкарським способом або за допомогою принтера, або ручкою синього, темносинього або фіолетового кольору, який не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу.

Реквізити, наведені у підп. 11; 12, "печатка емітента" та "печатка реєстроутримувача" - відбиток печатки проставляється синьою, темносиньою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною фарбою, що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу.

(пункт 8.2 доповнено підпунктом 17 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

17. Реквізити купонного листа

Купонний лист на виплату дивідендів, який може додаватися до акції, повинен мати такі реквізити:

- порядковий номер купона;

- порядковий номер сертифіката акцій, за яким виплачуються дивіденди;

- найменування акціонерного товариства;

- рік виплати дивідендів.

Купонний лист на виплату процентів, який може додаватися до облігацій, повинен мати такі реквізити:

- порядковий номер купона;

- номер облігацій, за яким виплачуються проценти;

- найменування емітента;

- строк виплати процентів.

(пункт 8.2 доповнено підпунктом 16 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

16. Реквізит "Код випуску цінного папера". При заповненні цього реквізиту вказується код випуску цінних паперів - реєстраційний літернознаковий код, за допомогою якого ідентифікується зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуск цінних паперів певного емітента, який присвоюється Національним депозитарієм України в порядку, узгодженому з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 8.2 доповнено підпунктом 15 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

15. Реквізит "Статутний фонд". Цей реквізит заповнюється в розмірі зареєстрованого статутного фонду акціонерного товариства на день реєстрації випуску акцій.