За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Всесвітня поштова конвенція (витяг)
14.09.94 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Всесвітня поштова конвенція (витяг)

ВСЕСВІТНЯ ПОШТОВА КОНВЕНЦІЯ

Стаття 1

Свобода транзиту

1. Принцип свободи транзиту викладено у статті першій Статуту. За цим принципом кожна Поштова адміністрація зобов'язана доставляти завжди найбільш швидкими шляхами та з використанням найнадійніших засобів, які вона застосовує для своїх власних відправлень, закриті депеші і відправлення відкритої письмової кореспонденції, які направляються їй іншою Адміністрацією.

2. Країничлени, які не беруть участі в обміні листами, що містять біологічні речовини, що псуються, або радіоактивні речовини, мають право не допускати ці відправлення до відкритого транзиту через свою територію. Це також стосується відправлень письмової кореспонденції, за винятком листів, поштових карток та секограм, стосовно яких встановлено невідповідність юридичним нормам, що регламентують умови їхнього видання або їхнього обігу в країні, територія якої перетинається.

3. Свобода транзиту поштових посилок, які надсилаються наземними і морськими шляхами, обмежується територіями країн, які надають цей вид послуг.

4. Свобода транзиту авіапосилок гарантується на всій території Союзу. Однак країничлени, які не підписали Угоду про поштові посилки, не можуть бути зобов'язані брати участь у направленні авіапосилок наземним шляхом.

5. Якщо будь-яка країначлен не дотримується положень, які стосуються свободи транзиту, інші країничлени мають право припинити поштовий зв'язок з цією країною.

Стаття 5 Поштові марки

1. Тільки Поштові адміністрації випускають поштові марки, які підтверджують оплату, відповідно до Актів Союзу. Позначки поштової оплати, відбитки франкувальних машин і друкарські відбитки або відбитки, що одержуються іншим способом штемпелювання, які відповідають положенням Виконавчого регламенту Конвенції, можуть бути використані лише з дозволу Поштової адміністрації.

2. Теми та сюжети поштових марок повинні відповідати духу преамбули Статуту ВПС і рішенням, які прийняті органами Союзу.

Стаття 15 Міжнародні купонивідповіді

1. Поштові адміністрації мають право продавати міжнародні купонивідповіді, які випускаються Міжнародним бюро, і обмежувати їх продаж відповідно до їхнього внутрішнього законодавства.

2. Вартість купонавідповіді дорівнює 0,74 СПЗ. Ціна продажу, яка визначається заінтересованими Адміністраціями, не може бути нижче цієї вартості.

3. Купони-відповіді обмінюються у будь-якій країнічлені на одну або кілька поштових марок, які являють собою мінімальну оплату простого пріоритетного відправлення або простого авіалиста, адресованого за кордон. Якщо внутрішнє законодавство країни обміну не забороняє цього, купонивідповіді можуть обмінюватись також на поштові конверти з марками оплати або іншими позначками або штемпелями оплати.

4. Крім того, Адміністрація країничлена може зберегти за собою право вимагати одночасного подання купоніввідповідей і відправлень, які підлягають оплаті, в обмін на ці купонивідповіді.

Стаття 58 Зобов'язання щодо заходів кримінального переслідування

1. Уряди країнчленів зобов'язуються вживати або пропонувати законодавчим органам своїх країн вживати необхідних заходів:

1.1. для покарання за підробку поштових марок, навіть вилучених з обігу, і міжнародних купоніввідповідей;

1.2. для покарання за використання або випуск до обігу:

1.2.1. підроблених (навіть вилучених з обігу) або тих, які були у користуванні, поштових марок, а також підроблених або тих, які були у користуванні, відбитків франкувальних машин або типографських друкарських машин;

1.2.2. підроблених міжнародних купоніввідповідей;

1.3. для заборони і припинення всіх зловмисних дій по виготовленню і випуску до обігу віньєток і марок, які використовуються у поштовій службі, підроблених або імітованих таким чином, що їх легко можна переплутати з віньєтками і марками, які випускаються Поштовою адміністрацією однієї з країнчленів;

1.4. для попередження, а у належному випадку для покарання за вкладення наркотичних і психотропних, а також вибухових, займистих або інших небезпечних речовин, вкладення яких безперечно не дозволене Конвенцією і Угодами.

Вчинено в Сеулі 14 вересня 1994 р.