За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про гербовий збір (витяг)
13.05.99 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про гербовий збір (витяг)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

гербовий збір - загальнодержавний збір, який підлягає обов'язковій сплаті суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності при ввезенні на митну територію України товарів, предметів і транспортних засобів (далі - товарів та інших предметів) в порядку, встановленому цим Законом;

марка гербового збору - спеціальний знак, що підтверджує сплату гербового збору;

маркування - операції з наклеювання марок гербового збору на оригінали документів, визначених цим Законом;

ввізна вантажна митна декларація - заява, що містить відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України, мету їх ввезення зза меж митного кордону України або про зміну митного режиму для таких товарів та інших предметів і транспортних засобів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

Стаття 2. Об'єкт справляння гербового збору

1. Справляння гербового збору провадиться з ввізних вантажних митних декларацій, які подаються митним органам у випадках, визначених законодавством.

Об'єктом справляння гербового збору є визначена у ввізній вантажній митній декларації митна вартість товарів та інших предметів, які ввозяться на митну територію України для їх вільного використання, а для товарів та інших предметів, які ввозяться з метою транзиту через митну територію України або у режимі їх тимчасового ввезення на митну територію України, - вантажна митна декларація.

2. Гербовий збір не справляється з ввізних вантажних митних декларацій, що подаються у зв'язку з ввезенням товарів та інших предметів (крім підакцизних), придбаних за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів, коштів державних цільових фондів або міжнародних кредитів та позик, одержаних за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; з ввізних вантажних митних декларацій, що подаються фізичними особами в межах неторгового (туристичного) обороту, а також особами, переліченими у статтях 59 - 67 Митного кодексу України; з вантажів гуманітарної допомоги, що не підлягають оподаткуванню відповідно до закону.

3. Відстрочка або розстрочка сплати гербового збору не допускається. Пропуск товарів та інших предметів через митний кордон України для їх вільного використання, транзиту або тимчасового ввезення на митну територію України до моменту фактичної сплати гербового збору у повному обсязі не допускається.

Стаття 3. Платники гербового збору

Платниками гербового збору є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють декларування товарів та інших предметів місцем походження з інших країн, які ввозяться на митну територію України під будьякими видами митних режимів.

Стаття 5. Сплата гербового збору

1. Сплата гербового збору здійснюється шляхом придбання його платниками марок гербового збору в установах Державного спеціалізованого ощадного банку України (далі - Ощадний банк України). Продаж марок гербового збору здійснюється також на території митниць, розташованих у пунктах пропуску на державному кордоні України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. При придбанні марок гербового збору сплачується виключно їх номінал. Стягнення з покупця будьяких інших комісій або винагород за операції з продажу марок гербового збору забороняється.

Витрати Ощадного банку України на організацію продажу, транспортування, збереження та охорони марок гербового збору компенсуються за рахунок сум гербового збору, одержаних від його платників, у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Покупець марок гербового збору подає продавцю марок гербового збору заявку, в якій зазначається кількість марок за кожним з їх номіналів.

Продавець марок гербового збору не має права видавати покупцю марки, що мають номінали більші, ніж зазначені у поданій таким покупцем заявці. Порушення цього правила тягне за собою відповідальність продавця, встановлену цим Законом.

4. Марки гербового збору видаються їх покупцю протягом дня, на який припадає зарахування коштів від такого покупця на рахунки або в касу продавця.

5. Вартість марок гербового збору, які протягом звітного періоду були використані платником гербового збору для маркування, включаються до його валових витрат такого звітного періоду. Це правило поширюється також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які не мають статусу юридичної особи.

Гербовий збір не включається до бази оподаткування ввізним (імпортним) митом, акцизними зборами та податком на додану вартість.

6. Форма марок гербового збору, їх номінали та кількість визначаються Кабінетом Міністрів України. Кількість марок одного номіналу має забезпечувати потреби платників збору виходячи із статистичної оцінки кількості товарних партій відповідного розміру. Марки гербового збору виготовляються таким чином, щоб запобігти їх повторному використанню.

Друк марок гербового збору здійснюється Міністерством фінансів України за рахунок коштів Державного бюджету України.

7. Придбані марки гербового збору не обмежуються у часі їх використання для цілей маркування. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України подальших рішень щодо зміни форм або номіналів марок гербового збору платник збору має право на безоплатний обмін раніше придбаних марок старого зразка.

8. Доходи, одержані від справляння гербового збору, зараховуються до Державного бюджету України.

9. Перерахування до бюджету коштів, одержаних від продажу марок гербового збору, здійснюється Ощадним банком України за наслідками кожного операційного дня до закінчення наступного операційного дня.

У разі коли продаж марок гербового збору здійснюється на території митниць, розташованих у пунктах пропуску на державному кордоні України, перерахування до бюджету коштів, одержаних від такого продажу, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством для перерахування інших податків, зборів (обов'язкових платежів).

Стаття 7. Облік і контроль

1. Облік марок гербового збору ведеться у порядку, встановленому законодавством для обліку документів суворої звітності.

2. Порядок продажу та зберігання марок гербового збору визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Контроль за належним маркуванням вантажних митних декларацій здійснюється органами державної митної служби України.

4. Контроль за повнотою сплати гербового збору його платниками, а також належним перерахуванням до бюджету коштів, одержаних установами Ощадного банку України від продажу марок гербового збору, здійснюється органами державної податкової служби України.

Стаття 8. Відповідальність

3. За незаконне виготовлення, підробку, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок гербового збору платники збору та продавці марок несуть відповідальність, яка передбачена законом за незаконне виготовлення, підробку, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного збору.

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 15 днів з дня його опублікування і діє до 1 січня 2000 року. Пункти 2, 3 та 4 цієї статті набирають чинності з дня опублікування.