За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби (витяг)
18.09.95 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби (витяг)

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби

У зв'язку з реалізацією Указу Президента України від 12 липня 1995 року N 609 ( 609/95 ) "Про марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби" п о с т а н о в л я ю:

1. Затвердити Положення про марки акцизного збору (додається).

2. Дозволити зберігання, транспортування і реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного збору (за наявності документів, що підтверджують дату їх виготовлення та/або ввезення):

до 15 грудня 1995 року - товарів, увезених на митну територію України не пізніше 15 жовтня 1995 року;

до 1 квітня 1996 року - товарів, виготовлених в Україні не пізніше 1 лютого 1996 року.

4. Міністерству фінансів України і Головній державній податковій інспекції України забезпечити виготовлення марок акцизного збору та розпочати до 20 вересня 1995 року їх реалізацію за заявками виробників і замовників (імпортерів) алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

5. Державному митному комітету України визначити у двотижневий строк порядок митного оформлення марок акцизного збору у разі їх вивезення з митної території України для передачі іноземним виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів з метою контролю за відповідністю кількості вивезених марок акцизного збору кількості ввезених маркованих товарів. Президент України Л.КУЧМА м.Київ, 18 вересня 1995 року N 849/95

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 18 вересня 1995 року N 849/95

ПОЛОЖЕННЯ

про марки акцизного збору

1. Це Положення визначає порядок реалізації марок акцизного збору, позначення ними алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також застосування таких марок на території України.

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

марка акцизного збору - спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби і наявність якого підтверджує сплату акцизного збору або належне оформлення векселя в порядку, визначеному цим Положенням, у разі здійснення операцій із зазначеними товарами на території України. Марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів українського походження (внутрішня акцизна марка) і для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів (імпортна акцизна марка) різняться між собою дизайном і кольором;

плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься замовниками (імпортерами) і українськими виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробів для покриття витрат держави на виготовлення, зберігання та реалізацію цих марок;

маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - позначення марками акцизного збору пляшок, пачок тощо в порядку, передбаченому Правилами виготовлення, зберігання і продажу марок акцизного збору й маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом понад 8,5 відсотка етилового спирту, які розлиті у пляшки або іншу тару (крім тари, в якій вони транспортуються і зберігаються для подальшого фасування) з кінцевою метою здійснення роздрібної торгівлі;

тютюнові вироби - вироби, частково або повністю виготовлені з листя або інших частин тютюну та/або інших рослин, що належать до роду Nіcotіnіana родини пасльонових, у тому числі сигарети, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн та інші тютюнові вироби, які фізіологічно впливають на організм людини під час споживання (куріння, нюхання, жування, смоктання тощо), розфасовані у пачки (упаковки) з кінцевою метою здійснення роздрібної торгівлі без додаткової обробки або переробки.

3. Виробництво суб'єктами підприємницької діяльності з метою реалізації на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів без позначення марками акцизного збору, а також ввезення на митну територію України, транспортування, зберігання, приймання на комісію та консигнацію для продажу і реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, забороняється.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, виготовлені з метою експорту, не підлягають маркуванню українськими марками акцизного збору.

Наявність марки акцизного збору на пляшці (упаковці) або на одиниці іншої тари, в яку розлиті алкогольні напої, та на пачці (упаковці) тютюнових виробів є однією з підстав для ввезення на митну територію України, реалізації їх споживачам, перевезення територією України (крім міжнародного транзиту) і зберігання на території України (крім зберігання виробником до маркування виробів згідно з технологічним процесом або зберігання для вивозу з митної території України). Алкогольні напої та тютюнові вироби, не позначені українськими марками акцизного збору, які зберігаються суб'єктами підприємницької діяльності в товарних обсягах (крім товарів, призначених для вивозу за межі митної території України), розглядаються як такі, що призначені для реалізації на території України.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог цього Положення, Правил виготовлення, зберігання і продажу марок акцизного збору й маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, розглядаються як немарковані.

4. Зазначені в пункті 3 цього Положення вимоги не поширюються на алкогольні напої та тютюнові вироби, що ввозяться (пересилаються) громадянами на територію України в межах норм, визначених митним законодавством України, для безмитного ввезення цих видів товарів, а також на алкогольні напої та тютюнові вироби, які реалізуються в магазинах безмитної торгівлі.

Українські імпортери сировини для виготовлення алкогольних та тютюнових виробів (включаючи давальницьку сировину) одержують від державних податкових інспекцій (продавців марок) акцизного збору довідку про обсяг і вартість товарів, що ввозяться з цією метою. Зазначена довідка подається митному органу під час митного оформлення товарів.

Реалізація на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів (у тому числі на товарообмінній (бартерній) основі, виконаних на замовлення, зокрема, з використанням давальницької сировини), вироблених на території України для експорту, що не позначені українськими марками акцизного збору, забороняється.

Митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виготовлених для експорту, проводиться лише за місцем їх виробництва відповідними митними органами. Транспортування та зберігання таких товарів на території України здійснюється під митним контролем.

5. Марки акцизного збору виготовляються на замовлення Головної державної податкової інспекції України, зберігаються та реалізуються державними податковими інспекціями.

6. Покупцями марок акцизного збору можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України є платниками акцизного збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Марки акцизного збору видаються покупцям тільки після внесення ними плати за ці марки і подання в порядку, встановленому цим Положенням, простих векселів на повну суму акцизного збору, розрахованого на основі умовних фіксованих ставок акцизного збору для відповідних видів алкогольних напоїв чи тютюнових виробів або авансової оплати покупцем марок повної суми акцизного збору в грошовій формі.

Облік зазначених векселів ведеться продавцями акцизних марок.

Реалізація марок акцизного збору їх покупцям проводиться відповідно до заявкирозрахунку потреби в цих марках.

Для одержання марок акцизного збору покупець подає їх продавцеві у двох примірниках (у разі здійснення імпорту - у трьох примірниках) заявкурозрахунок кількості необхідних марок акцизного збору за встановленою продавцем формою, платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки, а також документи про авансову сплату суми акцизного збору в грошовій формі або належним чином оформлений простий вексель на цю суму.

Один примірник заявкирозрахунку (у разі здійснення імпорту - два) видається покупцеві марок. У разі імпорту другий примірник з позначкою продавця марок про сплату акцизного збору повертається імпортеру для передачі митним органам під час оформлення вантажної митної декларації, один примірник з позначкою продавця марок залишається у покупця.

Строк видачі марок визначається за погодженням між їх продавцем і покупцем, але не повинен перевищувати 3 робочі дні з дня подання покупцем марок документів, передбачених абзацом п'ятим цього пункту. Продавець марок несе повну майнову відповідальність перед покупцем марок (включаючи прямі збитки і неотриманий прибуток) за порушення встановленого строку видачі акцизних марок.

Продавці марок контролюють своєчасність подання покупцями марок розрахунків та інших документів для обчислення акцизного збору, ведуть облік і складають звіти про надходження сум акцизного збору.

7. Придбані марки акцизного збору використовуються покупцями марок - виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробів безпосередньо в процесі виробництва для здійснення маркування. Покупці марок - замовники (імпортери) алкогольних напоїв та тютюнових виробів передають придбані марки для використання в процесі виконання замовлення виробникам (постачальникам) зазначених виробів.

Марки акцизного збору, які вивозяться за межі митної території України для передачі іноземному виробникові (постачальникові) алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оформляються органами митного контролю України в порядку, встановленому Державним митним комітетом України.

Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється таким способом і в такому місці, щоб марка розривалася під час розкупорювання (розкриття) пляшки (іншої тари), пачки (упаковки).

Технічний порядок маркування алкогольних напоїв (включаючи маркування одиниць тари великого об'єму - бутлі, бочки тощо, які використовуються при реалізації напоїв на розлив) і тютюнових виробів визначається Правилами виготовлення, зберігання і продажу марок акцизного збору й маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

8. Сплата акцизного збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів може проводитися за вибором покупця марок акцизного збору: у грошовій формі до одержання марок акцизного збору або у формі зобов'язань за простими векселями на суму акцизного збору з відстрочкою платежу не більш як на 90 днів з моменту подачі заявки на одержання марок.

Суми акцизного збору, які сплачуються в грошовій формі або у формі зобов'язань за простими векселями, виданими покупцями марок акцизного збору під час їх придбання, розраховуються покупцями марок самостійно виходячи з обсягів виробництва (імпорту) на основі умовної фіксованої (специфічної) ставки акцизного збору (тобто фіксованої суми в доларах США або в екю на одиницю відповідного підакцизного товару). Сума до сплати за векселем зазначається у ньому відповідно в доларах США або екю і підлягає стягненню за векселем у разі несвоєчасної сплати акцизного збору за придбаними марками в українській валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату платежу згідно з зобов'язаннями за векселем. Умовні фіксовані ставки акцизного збору для відповідних видів алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначає Кабінет Міністрів України.

Вексель береться на облік за умови письмового підтвердження незалежним аудитором або аудиторською фірмою України спроможності покупця марок акцизного збору (векселедавця) сплатити зазначену у векселі суму у вказаний у векселі строк.

13. Марки акцизного збору зберігаються як документи суворої звітності. Невикористані марки акцизного збору повинні надаватися покупцем марок для перевірки на вимогу їх продавця.

Марки акцизного збору, не використані через їх пошкодження, приймаються від їх покупців для утилізації відповідно до Правил виготовлення, зберігання і продажу марок акцизного збору й маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Якщо марковані алкогольні напої та тютюнові вироби визнані непридатними для споживання і підлягають повторній переробці або знищенню, сплачені суми акцизного збору відшкодовуються покупцям марок відповідно до Правил виготовлення, зберігання і продажу марок акцизного збору та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Плата за марки акцизного збору при цьому не відшкодовується.

14. Передача або продаж придбаних марок акцизного збору іншим суб'єктам підприємницької діяльності (крім передачі замовниками (імпортерами) марок акцизного збору виробникам (постачальникам) з метою маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів) забороняється, за винятком передачі або продажу акцизних марок разом з відповідними правами і зобов'язаннями щодо підакцизних товарів за умови реєстрації у продавця марок акцизного збору і авалювання векселя, виданого під час придбання марок акцизного збору.

15. Контроль за наявністю марок акцизного збору на алкогольних напоях та тютюнових виробах під час їх перевезення, зберігання та реалізації (в тому числі для імпортованих - після митного оформлення) здійснюють державні податкові інспекції, державна контрольноревізійна служба та органи внутрішніх справ.

У разі виявлення фактів реалізації або виробництва, зберігання, транспортування алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного збору зазначені органи складають і передають продавцеві марок відповідний протокол та опис немаркованих товарів для винесення постанови.

16. Начальники державних податкових інспекцій та їх заступники мають право виносити постанову про конфіскацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що реалізуються торговельними підприємствами без наявності на пляшці, пачці, упаковці марки акцизного збору.

Виконання постанови про конфіскацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється згідно з Порядком реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Конфісковані алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають реалізації або знищенню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

17. Відповідальність за додержання порядку маркування, реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, несвоєчасність сплати акцизного збору несуть виробники і продавці цих товарів та їхні посадові особи у порядку, передбаченому законодавством України.

Глава Адміністрації

Президента України Д.ТАБАЧНИК