За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв (витяг)
24.10.96 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв (витяг)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОЛОЖЕННЯ

про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби".

Виробництво та зберігання марок акцизного збору

2. Марки акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - марки акцизного збору) виготовляються з паперу вагою 70 г/кв. м +3 г/кв. м і мають такі розміри:

для алкогольних напоїв - довжина 160 мм +0,25 мм, ширина 20 мм +0,25 мм;

для тютюнових виробів - довжина 44 мм +0,25 мм, ширина 20 мм +0,25 мм.

3. Зразки марок акцизного збору затверджуються Державною податковою адміністрацією.

4. Захист марок акцизного збору від підроблення визначається Національним банком за погодженням з Державною податковою адміністрацією, Мінфіном, МВС та СБУ.

5. Марки акцизного збору встановленого зразка виготовляються на замовлення Державної податкової адміністрації Банкнотномонетним двором Національного банку.

Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Мінфіном, МВС та СБУ.

Державна податкова адміністрація подає підприємствувиробнику марок акцизного збору зведену заявкурозрахунок на виготовлення необхідної кількості марок акцизного збору та сплачує витрати, пов'язані з виробництвом цих марок. ня необхідної кількості марок акцизного збору та сплачує витрати, пов'язані з виробництвом цих марок.

6. Марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби виготовляються блоками, що упаковуються в пачки. Формат блоків, кількість марок у блоці та кількість блоків у пачці встановлюються та можуть змінюватися за погодженням з Державною податковою адміністрацією. Марки акцизного збору за поданням Державної податкової адміністрації поставляються в примірниках або в блоках.

Кожна марка акцизного збору має свій окремий номер.

Нумерація марок акцизного збору на алкогольні напої складається із серії з двох літер та семизначного номера, нанесених паралельно довшій стороні марки. Крім цього, нумерація марки включає напис, який складається з літер "АІ" ("АВ") (початкові літери слів "алкоголь" та "імпорт" ("вітчизняний"), двозначної та однозначної цифри (рік та квартал виробництва марки), розділених між собою косими лініями. Марка акцизного збору на алкогольні напої імпортного виробництва з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць включає напис "1,2 - 8,5 %".

Нумерація марок акцизного збору на тютюнові вироби складається з серії з двох літер та номера з чотирьох цифр, нанесених паралельно коротшій стороні марки. Крім цього, нумерація марки включає напис, який складається з літер "ТІ" ("ТВ") (початкові літери слів "тютюн" та "імпорт" ("вітчизняний"), двозначної та однозначної цифри (рік та квартал виробництва марки), розділених між собою косими лініями.

Для маркування конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів використовується спеціальна акцизна марка, яка відрізняється від звичайної тільки кольором і написом "Конфіскат".

14. Марки акцизного збору продаються державними податковими адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі суб'єктам підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства є платниками акцизного збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів проводиться виходячи з планових щомісячних обсягів реалізації (виробництва) алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

16. Суб'єкти підприємницької діяльності, включаючи громадян, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, які уклали зовнішньоекономічний договір (контракт) з іноземними виробниками на поставку в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів, підлягають реєстрації у продавця марок акцизного збору як імпортери з одержанням посвідчення за формою згідно з додатком.

Суб'єкти підприємницької діяльності (замовники), що укладають договори (контракти) з переробними підприємствами (виконавцями) для виготовлення тютюнових виробів з використанням давальницької сировини, реєструються за їх місцезнаходженням у продавця марок акцизного збору з одержанням посвідчення за встановленою формою та купують необхідну кількість марок акцизного збору для маркування готової продукції.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які уклали договори з державними податковими адміністраціями на реалізацію конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обліковуються у продавця марок акцизного збору та купують необхідну кількість марок акцизного збору для маркування конфіскованої продукції.

19. Для одержання марок акцизного збору державній податковій адміністрації подають:

а) вітчизняні виробники:

заявкурозрахунок на придбання марок акцизного збору за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця марок) - у виробника;

платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує внесення плати за марки акцизного збору;

оригінал і копію розрахунку потужності підприємствавиробника з урахуванням можливого обсягу виробництва та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні;

звіт про фактичні обсяги виробництва та реалізації продукції за попередній квартал;

оригінал і копію ліцензії, що підтверджують право підприємствавиробника на виготовлення продукції та на проведення оптової і роздрібної торгівлі;

б) вітчизняні замовники:

оригінал і копію свідоцтва про державну реєстрацію;

оригінал і копію статуту, якщо він необхідний для створеної форми підприємництва, а в інших випадках - документа, що є підставою для здійснення діяльності;

довідку про наявність рахунків та їх реквізити, завірену відповідною установою банку;

довідку органу державної податкової служби за місцезнаходженням про взяття на облік як платника податку;

заявкурозрахунок на придбання марок акцизного збору за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця марок) - у замовника;

платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує внесення плати за марки акцизного збору;

оригінал і копію розрахунку потужності підприємствавиконавця, яке переробляє давальницьку сировину, з урахуванням можливого обсягу виробництва і реалізації тютюнових виробів в Україні;

звіт про фактичні обсяги виробництва та реалізації продукції за попередній квартал;

оригінал і копію договору (контракту) на виготовлення тютюнових виробів на давальницьких умовах;

ліцензії, що підтверджують право замовника на проведення оптової і роздрібної торгівлі;

ліцензії, що підтверджують право підприємствавиконавця на виготовлення продукції.

20. Для одержання марок акцизного збору імпортери (замовники) подають державній податковій адміністрації:

заявкурозрахунок на придбання марок акцизного збору за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у трьох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця марок про сплату акцизного збору) - передається імпортером (замовником) митним органам під час оформлення вантажної митної декларації, третій (з відміткою продавця марок) - залишається у імпортера (замовника);

платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки акцизного збору та сплату акцизного збору;

оригінал і копію зовнішньоекономічного договору (контракту), відповідно до якого в Україну ввозяться алкогольні напої та тютюнові вироби, для відмітки державної податкової адміністрації про видачу марок акцизного збору;

ліцензії, що підтверджують право на здійснення імпортних операцій та оптової і роздрібної торгівлі.

21. Оригінали документів, зазначених у пунктах 17, 19 та 20 цього Положення, звіряються з копією і повертаються власникові.

У разі необхідності продавець марок має право додаткової перевірки документів, пред'явлених покупцем для придбання марок.

22. Марки акцизного збору видаються імпортеру (замовнику) або вітчизняному виробнику алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Одержувач марок акцизного збору ставить особистий підпис у журналі обліку, що складається за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, і ведеться продавцем марок акцизного збору окремо для вітчизняних виробників та імпортерів (замовників) і окремо - для алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

У разі недотримання порядку обліку і зберігання виданих підприємству марок продавець марок має право призупинити реалізацію такому покупцю наступних партій марок.

23. Терміни одержання марок акцизного збору за кожним контрактом (договором) визначаються імпортером (замовником) за погодженням з продавцем марок залежно від обсягів товарів, що імпортуються. На оригіналі зовнішньоекономічного договору державною податковою адміністрацією робиться відмітка про кількість виданих марок.

У разі ввезення алкогольних напоїв і тютюнових виробів на територію України у контракті (договорі) робиться відмітка про кількість ввезених маркованих товарів. При цьому, якщо товар ввозиться кількома партіями, відмітка робиться про кожну партію.

Продаж марок акцизного збору для ввезення наступної партії виробів здійснюється після подання продавцю марок копії ввізної вантажної митної декларації про ввезення попередньої партії товарів і копії платіжних документів про сплату акцизного збору в повному обсязі.

Придбані марки акцизного збору передаються імпортерами (замовниками) іноземним виробникам для маркування імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів у процесі їх виробництва.

Продаж марок одному й тому ж імпортеру під кожний наступний контракт здійснюється після подання продавцю марок копії ввізної вантажної митної декларації про ввезення продукції за попереднім контрактом.

24. Передача або продаж придбаних марок акцизного збору іншим суб'єктам підприємницької діяльності (крім передачі замовниками (імпортерами) марок акцизного збору виробникам (постачальникам) з метою маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів) забороняється, за винятком передачі або продажу акцизних марок разом з відповідними правами і зобов'язаннями щодо підакцизних товарів за умови реєстрації у продавця марок.

26. Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється виробниками цієї продукції.

27. Марки акцизного збору мають бути наклеєні виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів на кожну пляшку, пачку (упаковку), у тому числі сувенірні, у такий спосіб, щоб вони розривалися під час відкупорювання (розкривання) товару.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, не позначені українськими марками акцизного збору встановленого зразка, які зберігаються або транспортуються в товарних обсягах (крім товарів, призначених для вивезення за межі митної території України), розглядаються як такі, що призначені для реалізації на території України.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог цього Положення або марками, які не видавалися безпосередньо виробнику (імпортеру) зазначеної продукції, розглядаються як немарковані.

28. З метою надійного прикріплення марки акцизного збору на пляшці (пачці тощо) для її наклеювання повинен використовуватися клей (дисперсійний, дескрин тощо), який не дає змоги зняти марку з товарів без пошкодження і змивається у процесі миття пляшок для повторного їх використання.

29. На кожну пляшку алкогольних напоїв як серійного виробництва, так і сувенірних, марки акцизного збору наклеюються П-подібним чи Гподібним способом через горловину пляшки.

У разі реалізації напоїв в упаковках (типу "Tetra Pak") наклеювання марок акцизного збору провадиться по осі упаковки на верхній площині. і змивається у процесі миття пляшок для повторного їх використання.

29. На алкогольні напої марки акцизного збору наклеюються П-подібним чи Гподібним способом через горловину пляшки.

У разі реалізації напоїв в упаковках наклеювання марок акцизного збору провадиться по осі упаковки на верхній площині.

30. На тютюнові вироби марки акцизного збору наклеюються таким чином:

на пачки сигарет та цигарок серійного виробництва, сигар, сигарил, а також цигарок, упакованих в сувенірні коробки (незалежно від їх розміру), - так, щоб вони обов'язково розривалися під час відкривання;

на тютюнові вироби в упаковці, що підлягає обгортанню целофаном, - під целофан. а або на її дно;

на коробку типу "пенал" - з верхньої на нижню площину кришки через бокову площину дна.

30. На тютюнові вироби марка акцизного збору наклеюється таким чином:

на пачку з овальними сигаретами - по осі пачки на частину клапана і задній бік пачки;

на пачку з круглими сигаретами з фільтром - по осі пачки на верхній площині на рівній відстані від правого і лівого краю, переднього і заднього боку пачки;

на тверду пачку з відкидною кришкою марка наклеюється на задній бік, закриває кут і переходить на бокову площину пачки.

На тютюнові вироби в упаковці, що підлягає обгортанню целофаном, марка акцизного збору наклеюється під целофан.

31. У разі порушення порядку маркування імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів, установленого цим Положенням, або неповної сплати акцизного збору товар не допускається до митного оформлення (проведення митних процедур).

Алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного виробництва, обклеєні вітчизняними марками акцизного збору встановленого зразка, не можуть бути реалізовані на експорт підприємствамивиробниками цієї продукції з наявністю на ній зазначених марок. і