За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 6
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6

Цей Протокол вiдкрито для пiдписання членами Ради Європи, якi пiдписали Конвенцiю; вiн пiдлягає ратифiкацiї одночасно з ратифiкацiєю Конвенцiї або пiсля її ратифiкацiї. Протокол набирає чинностi пiсля здачi на зберiгання десяти ратифiкацiйних грамот. Для тих держав, якi пiдписали цей Протокол i якi ратифiкуватимуть його пiсля набрання ним чинностi, Протокол набирає чинностi вiд дня здачi на зберiгання їхнiх ратифiкацiйних грамот.
Ратифiкацiйнi грамоти здаються на зберiгання Генеральному секретарю Ради Європи, який повiдомляє всiх членiв Ради про всi ратифiкацiї.
Вчинено в Парижi двадцятого березня мiсяця 1952 року англiйською i французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примiрнику, який зберiгатиметься в архiвi Ради Європи. Генеральний секретар надсилає засвiдченi копiї цього Протоколу кожному уряду, який його пiдписав.
ПРОТОКОЛ N 4, який гарантує деякi права i свободи, не передбаченi Конвенцiєю i Першим Протоколом до неї (Страсбург, 16.IX.1963) 15)
Уряди, якi пiдписали цей Протокол, будучи членами Ради Європи,
сповненi рiшучостi зробити кроки для забезпечення колективного здiйснення деяких прав i свобод, якi не передбаченi в роздiлi I Конвенцiї про захист прав i основних свобод людини, пiдписаної в Римi 4 листопада 1950 року (далi - "Конвенцiя"), i в статтях 1 - 3 Першого Протоколу до Конвенцiї, пiдписаного в Парижi 20 березня 1952 року,
погодились про таке:
 prev Стаття 5
 next Стаття 1