За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про підприємництво (витяг)
7.02.91 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про підприємництво (витяг)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про підприємництво

(З наступними змінами та доповненнями)

(Витяг)

Стаття 4. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності

Без ліцензії, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, не можуть здійснюватися:

виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду; створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;

виготовлення і реалізація лікарських засобів; виготовлення і реалізація особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; ньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави. Для здійснення підприємницької діяльності, що ліцензується, необхідно отримати відповідну ліцензію та дотримуватись певних умов та правил здійснення даного виду діяльності (ліцензійні умови), які встановлює Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган. Ліцензія - це документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, згідно з яким власник ліцензії має право займатися певним видом підприємницької діяльності.

(статтю 4 доповнено новою частиною 4 згідно із Законом N 969-XІV від 14.07.99 р., у зв'язку з цим частини 3 - 30 вважати відповідно частинами 5 - 32)

Діяльність, пов'язана з виробництвом зазначених у частині третій цієї статті високооктанових кисневмісних добавок, здійснюється державними спиртовими заводами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

(статтю 4 доповнено новою частиною 3 згідно із Законом N 969-XІV від 14.07.99 р.)

Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих (А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек) з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок - абсолютованого технічного спирту та етил-трет-бутилового ефіру, здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Без спеціального дозволу (ліцензії), що видається Радою Міністрів України або уповноваженим нею органом, не можуть здійснюватись:

пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;

ремонт спортивної, мисливської або іншої зброї;

виготовлення і реалізація медикаментів і хімічних речовин;

виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового;

виготовлення та реалізація тютюнових виробів;

(абзац 5 частини 4 статті 4 змінено згідно із Законом N 122/98-ВР від 12.02.98 р.)

виготовлення горілчаних, лікерних та коньячних виробів;

медична, ветеринарна практика;

юридична практика;

створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;

міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним (крім країн СНД), повітряним, річковим, морським транспортом;

агентування морського торговельного флоту;

виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва;

надання послуг, пов'язаних з охороною державної, крім об'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, та іншої власності, а також охороною громадян;

діяльність, пов'язана з використанням радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання, перевезення ядерних матеріалів та радіоактивних речовин; проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування;

видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;

виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок;

аудиторська діяльність;

страхова діяльність;

виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів;

пересилання грошових переказів, листів до 20 (двадцяти) грамів, поштових карток;

використання радіочастот;

виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;

будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);

виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів;

діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації; ини 4 статті 4 змінено згідно із Законом N 122/98-ВР від 12.02.98 р.)

виготовлення тютюнових виробів;

медична практика;

ветеринарна практика;

юридична практика;

створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;

торгівля алкогольними напоями;

освітня діяльність; [Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво"]

Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт підприємницької діяльності подає органу, що видає ліцензії, заяву про видачу ліцензії, в якій зазначаються:

1) відомості про заявника:

для громадянина-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий та місце проживання),

для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код;

2) вид діяльності, на який заявник має намір отримати ліцензію;

3) термін дії ліцензії.

(частину 6 статті 4 доповнено абзацом 47 згідно із Законом N 1328-XІV від 21.12.99 р.)

діяльність, пов'язана з проведенням оцінки продуктивності та типу тварин, генетичною експертизою походження тварин, визначенням якості тваринницької продукції, заготівлею та реалізацією племінних (генетичних) ресурсів.

(частину 6 статті 4 доповнено абзацом 46 згідно із Законом N 1288-XІV від 14.12.99 р.)

здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; транскордонне перевезення відходів; діяльність, пов'язана із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

(абзац 26 частини 6 статті 4 змінено згідно із Законом N 1841-ІІІ від 22.06.2000 р.)

(частину 4 статті 4 доповнено абзацом 45 згідно із Законом N 784-XІV від 30.06.99 р.)

діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

(частину 4 статті 4 доповнено абзацом 44 згідно із Законом N 381-XІV від 12.01.99 р.)

розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних технічних засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

(частину 4 статті 4 доповнено абзацом 43 згідно із Законом N 358-XІV від 24.12.98 р.)

виготовлення і реалізація вибухових речовин;

судово-експертна діяльність;

надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

виробництво, передача та постачання електроенергії;

здійснення операцій з металобрухтом;

посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту;

надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;

наукові дослідження, пов'язані зі створенням і використанням космічної техніки та технологій (крім ракет-носіїв);

розроблення, випробування, виробництво та експлуатація космічних апаратів і їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем, за винятком систем телерадіомовлення;

передавання, отримання, розповсюдження та використання даних з космічних об'єктів, крім питань, віднесених до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

надання інших космічних послуг за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, прекурсорів і психотропних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх і виготовлених з них препаратів;

довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника);

фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, (перелік видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів України);

(абзац 27 частини 6 статті 4 змінено згідно із Законом N 1121-XІV від 06.10.99 р.)

діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;

Дозвіл (ліцензія) на здійснення підприємницької діяльності видається Радою Міністрів України або уповноваженим нею органом у строк не більш як за 30 днів з дня одержання заяви.

До заяви додаються такі документи:

підприємцями-громадянами - копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення відповідного виду діяльності, копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

юридичними особами - копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів.

Заявник несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність відомостей, викладених у заяві, та доданих до неї документів.

У ліцензії вказуються:

найменування, ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію; прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів або найменування і місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; вид діяльності, на яку видається ліцензія; місце її здійснення; особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності (ліцензійні умови); номер реєстрації ліцензії, дата її видачі та термін дії.

Ліцензія видається після прийняття рішення про її видачу та подання заявником до органу, що видає ліцензію, документа про внесення плати за видачу ліцензії.

Орган, що видає ліцензії, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у термін не пізніше 30 днів з дня одержання заяви та відповідних документів.

У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, а також у разі неможливості здійснення заявником певного виду діяльності відповідно до ліцензійних умов. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави відмови. Відмова у видачі ліцензії видається заявнику в письмовій формі у термін, зазначений в частині десятій цієї статті. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена в судовому порядку. Передача ліцензій іншим юридичним і фізичним особам забороняється.

Термін дії ліцензії встановлюється органом, що її видає, але не може бути меншим ніж три роки.

Дія ліцензії може бути продовжена на новий термін за заявою суб'єкта підприємницької діяльності.

Орган, що видає ліцензію, має право зупинити дію ліцензії на певний термін у разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов; невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений термін обов'язкових для виконання розпоряджень щодо додержання ліцензійних умов органу, спеціально уповноваженого Кабінетом Міністрів України, або органу, що видав ліцензію.

У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії ліцензії, орган, що видав ліцензію, приймає рішення про поновлення її дії.

Порядок зупинення та поновлення дії ліцензії визначає орган, спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України, або орган, що видав ліцензію.

N 3713-XІІ від 16.12.93 р.,

N 3712-XІІ від 16.12.93 р.,

N 3320-XІІ від 24.06.93 р.,

N 3318-XІІ від 24.06.93 р.,

(статтю 4 змінено згідно із Законами: N 2697-XІІ від 15.10.92 р.,

Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення щодо анулювання ліцензії або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання доводиться до відома суб'єкта підприємницької діяльності у п'ятиденний термін.

Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання може бути оскаржено суб'єктом підприємницької діяльності в судовому порядку.

У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у десятиденний термін повідомити про це орган, що видав ліцензію, та подати заяву про видачу дубліката ліцензії.

У разі зміни місцезнаходження або найменування юридичної особи (якщо зміна найменування пов'язана з реорганізацією) чи зміни відомостей, зазначених у ліцензії, виданій підприємцю-громадянину, суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний в десятиденний термін подати заяву органу, що видав ліцензію, для переоформлення ліцензії з наданням документів, що підтверджують зазначені зміни.

Переоформлення ліцензії проводиться протягом десяти днів з дати подання заяви та необхідних документів.

Порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

За видачу та переоформлення ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність без ліцензії, якщо її отримання передбачено цим Законом, несуть відповідальність згідно з законодавством.

Орган, що видає ліцензії, у разі недотримання порядку їх видачі несе відповідальність згідно з законодавством.

Орган, що видає ліцензії, веде реєстр виданих ним ліцензій. До реєстру включаються відомості про суб'єктів підприємницької діяльності та видані ліцензії. На базі реєстрів органів, що видають ліцензії, створюється Єдиний ліцензійний реєстр, який ведеться органом, спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Термін та форма подання інформації до Єдиного ліцензійного реєстру визначаються органом, спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо доцільності запровадження чи скасування ліцензування певних видів підприємницької діяльності підлягають обов'язковій експертизі, яка проводиться спеціально уповноваженим органом у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

До обов'язків підприємства належить проведення природоохоронних заходів (у тому числі рекультивація земель і відновлення лісів після їх використання), які сприяють зменшенню викликаного виробництвом негативного впливу на навколишнє середовище. Фінансування цих заходів здійснюється за рахунок коштів підприємства. Підприємство відповідає за раціональне використання усіх природних ресурсів і відшкодовує витрати на відновлення та охорону природних ресурсів.

(частину 19 статті 4 змінено згідно із Законом N 1770-ІІІ від 01.06.2000 р.)

Ліцензія може бути анульована у разі виявлення недостовірних даних у заяві на отримання ліцензії чи в документах, що додаються до неї; передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі; повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов. Ліцензія на використання радіочастот анулюється у разі несплати збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом шести місяців.

N 3714-XІІ від 16.12.93 р.,

N 762/97-ВР від 23.12.97 р., цим Законом викладена нова редакція статті 4)

N 278/97-ВР від 20.05.97 р.,

N 626/96-ВР від 20.12.96 р.,

N 194/96-ВР від 15.05.96 р.,

N 497/95-ВР від 22.12.95 р.,

N 475/95-ВР від 14.12.95 р.,

N 474/95-ВР від 14.12.95 р.,

N 473/95-ВР від 14.12.95 р.,

N 304/95-ВР від 13.07.95 р.,

N 64/95-ВР від 15.02.95 р.,

N 58/95-ВР від 15.02.95 р.,

N 263/94-ВР від 01.12.94 р.,

N 188/94-ВР від 23.09.94 р.,

N 109/94-ВР від 14.07.94 р.,