За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Декрет Кабінету Міністрів України Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Декрет Кабінету Міністрів України Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України

Д Е К Р Е Т КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ


Про порядок обкладення митом предметiв, якi вивозяться /пересилаються/ громадянами за митний кордон України Iз змiнами i доповненнями, внесеними Законом України вiд 23 грудня 1993 року N 3790-XII, ВВР 1994 р., N 12, ст. 59, Втратив чиннiсть. (згiдно з Законом N 3894-XII вiд 28.01.94 р.)

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що предмети, якi вивозяться /пересилаються/ за митний кордон України громадянами України, iноземними громадянами та особами без громадянства /надалi -громадяни/, пiдлягають обкладенню митом за ставками згiдно з додатком.
Предмети, не зазначенi у додатку до цього Декрету, при їх вивезеннi /пересиланнi/ за митний кордон України обкладаються митом у розмiрi 100 процентiв їхньої внутрiшньої роздрiбної цiни на пiдставi товарного чеку.
2. Вiд сплати мита звiльняються такi предмети, якi вивозяться /пересилаються/ за митний кордон України:
а/ товари /крiм винно-горiлчаних i тютюнових виробiв, продуктiв харчування/ загальною вартiстю, що не перевищує двократного розмiру мiнiмальної заробiтної плати, або у розмiрi, що не перевищує суму, еквiвалентну iноземнiй валютi, зазначену у в'їзнiй митнiй декларацiї, за умови використання цiєї валюти на придбання таких товарiв;
б/ предмети особистого користування, що тимчасово вивозяться /пересилаються/ за митний кордон України;
в/ речi, що вивозяться /пересилаються/ при переселеннi громадян на постiйне мiсцепроживання за кордон;
г/ горiлчанi вироби у кiлькостi 1 литра, вино - 2 лiтрiв, тютюновi вироби - 200 цигарок /або 200 грамiв цих виробiв/ на одну особу.
д) вирощена громадянами на городах та присадибних дiлянках продукцiя та вироби з неї в разi наявностi довiдки органу мiсцевого самоврядування, яка пiдтверджує, що вказана продукцiя є власнiстю громадянина i вирощена ним.
3. Заборонити громадянам вивезення за митний кордон України продуктiв харчування, крiм тих, що необхiднi для особистого споживання на час перебування у дорозi.
4. Мито за предмети, що вивозяться за митний кордон України громадянами, якi постiйно проживають в Українi, повинно бути сплачено завчасно у митницi, в регiонi дiяльностi якої вони постiйно проживають. Якщо зазначенi товари пред'являються цими громадянами для сплати мита в митницi безпосередньо при перетинаннi митного кордону, мито стягується у подвiйному розмiрi /крiм несупроводжуваного багажу громадян/. Iноземнi громадяни та особи без громадянства сплачують мито у будь-якiй митницi.
5. Зупинити дiю статтi 7 Митного кодексу України /Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203/ в частинi опублiкування та введення в дiю митних правил, що стосуються порядку обкладання митом предметiв, якi вивозяться /пересилаються/ громадянами за митний кордон України.
6. Цей Декрет набуває чинностi через 7 днiв з дня його опублiкування.
Прем'єр-мiнiстр України Л.КУЧМА Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України А.ЛОБОВ
м. Київ
29 грудня 1992 року
N 21-92 Додаток до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1992 р. N 21-92 С Т А В К И мита на предмети, якi вивозяться /пересилаються/ громадянами за митний кордон України -----------------------------------T-------------T---------------- Найменування предметiв ¦ Одиниця ¦ Ставка мита у ¦ вимiру ¦ доларах США * -----------------------------------+-------------+----------------
Телевiзор штука 100
Радiоприймач -"- 14
Магнiтофон -"- 33
Вiдеомагнiтофон -"- 160
Вiдеокасета -"- 2
Компакткасета -"- 0,5
Фотоапарат -"- 22
Фотооб'єктив -"- 11
Холодильник або морозильник -"- 140
Пральна машина -"- 80
Швейна машина -"- 50
В'язальна машина -"- 30
Електропилосос -"- 40
Електропраска -"- 2
Електром'ясорубка -"- 8
Електромiксер -"- 4
Електросоковижималка -"- 8
Електрокавомолка -"- 2
Електрочайник -"- 2
Електрокавоварка -"- 2
Електросамовар -"- 5
Електровафельниця -"- 3
Електродриль -"- 20
Електрорадiатор масляний -"- 6
Електроплита -"- 12
Електрофен -"- 3
Електробритва -"- 1,5
Електролампа нормально-
освiтлювальна -"- 0,1
Електрозварювальний апарат -"- 55
Бензопила -"- 32
Килими та килимовi вироби кв.метр 10
Коляска дитяча штука 25
Причiп до легкових автомобiлiв -"- 200
Шина автомобiльна -"- 20 мотоциклетна -"- 8 велосипедна -"- 2
Моторолер -"- 135
Мотоцикл -"- 180
Велосипед -"- 25
Шпелери кв.метр 0,1
Плитка для облицювання -"- 2
Лiнолеум -"- 1,5
Умивальник штука 4,5
Кран-змiшувач -"- 3,5
Газова плитка -"- 40
Газова колонка -"- 40
Мотоблок -"- 180
Тюлегардиннi вироби кв.метр 2
М'ячi шкiрянi штука 2,5
Мило та миючi засоби кiлограм 0,4 ------------------------------------
* Мито перераховується у нацiональну валюту України за поточним курсом Нацiонального банку України на день його сплати i справляється у нацiональнiй валютi України.
-----------