За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про види заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів (витяг)
26.02.93 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про види заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів (витяг)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 лютого 1993 р. N 146

Про види заробітку /доходу/, що підлягають облікові при відрахуванні аліментів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Перелік видів заробітку /доходу/, що підлягають облікові при відрахуванні аліментів /додається/.

2. Встановити, що із зобов'язаних сплачувати аліменти осіб, які виїжджають за кордон для постійного проживання у держави, з якими Україна не має договорів про надання правової допомоги, стягнення аліментів провадиться до виїзду за весь період до досягнення дитиною повноліття, виходячи із його заробітної плати за останній місяць роботи на момент від'їзду, або ж з п'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час проведення розрахунків.

(пункт 2 змінено згідно з постановою КМ N 769 від 27.09.95 р.)

Прем'єрміністр України Л.КУЧМА

Перший заступник

Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

Інд.39

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 26 лютого 1993 р. № 146

ПЕРЕЛІК

видів заробітку /доходу/, що підлягають облікові при відрахуванні аліментів

1. Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:

1/ основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;

2/ усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;

3/ грошових і натуральних премій;

4/ оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;

5/ заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;

(підпункт 5 пункту 1 змінено згідно з постановою КМ N 135 від 24.01.2000 р.)

6/ заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;

7/ винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;

8/ винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;

9/ одноразової винагороди /відсоткових надбавок/ за вислугу років;

10/ допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;

11/ доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;

12/ сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторнокурортне лікування /включаючи оплату проїзду/ і протезування потерпілих;

13/ допомоги по безробіттю;

14/ одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються інвалідам першої групи на догляд за ними;

15/ стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчальновиховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

16/ доходів від підприємницької діяльності, селянських /фермерських/ господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;

17/ усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;

18/ інших видів заробітку.

2. З членів колективних сільськогосподарських підприємств утримання аліментів має провадитися з сум, одержуваних за роботу в цих господарствах /включаючи вартість натуральних видач/.

3. З письменників, композиторів, художників та інших творчих працівників утримання аліментів провадиться з сум авторського гонорару і винагороди, одержуваної за публічне виконання творів, а з тих, що одержують заробітну плату, - із заробітної плати.

З позаштатних лекторів - з оплати, одержуваної за читання лекцій.

4. З членів кооперативів, спільних підприємств утримання аліментів провадиться з усіх видів заробітку, одержуваного за роботу в кооперативі чи спільному підприємстві /в тому числі із заробітку у валюті/.

5. З фермерів та осіб, які працюють у сільському господарстві за сімейним підрядом, утримання аліментів провадиться після реалізації продукції з власного господарства в кінці року.

6. З осіб, що відбувають покарання на виправних роботах, аліменти утримуються з повної суми заробітку без врахування утримань, передбачених вироком або постановою суду.

7. До всієї заробітної суми, з якої відраховуються аліменти з осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарання, а також з осіб, що перебувають у лікувальнотрудових профілакторіях, наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів, лікарень та на підприємствах, включається та частина суми, що стягується для покриття витрат на утримання цих осіб у вказаній установі.

8. З військовослужбовців Збройних Сил України та інших військ, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, що надається щомісячно /оклад за штатною посадою, оклад за військове або спеціальне звання, відсоткова надбавка за вислугу років, вчене звання і науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби/.

9. Особи, які працюють в установах України за кордоном, виплачують аліменти на користь осіб, які проживають в Україні, з подвійного заробітку з установленими надбавками, одержуваного в Україні у національній валюті.

10. З осіб, які процюють за контрактами в іноземних компаніях і одержують заробітну плату тільки за кордоном, аліменти утримуються із 100 відсотків заробітної плати, яку платник аліментів одержував до укладення контракту, або виходячи із його заробітної плати за останній місяць роботи на момент від'їзду, або з п'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час проведення розрахунків.

(пункт 10 змінено згідно з постановою КМ N 769 від 27.09.95 р.)

11. Аліменти з осіб, що одержують заробітну плату як в українських карбованцях, так і у валюті на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на території України, утримуються бухгалтеріями /розрахунковими відділами/ за місцем роботи у розмірах, встановлених рішеннями судів, як з українських карбованців, так і з валюти.

12. Утримання аліментів не провадиться з:

1/ вихідної допомоги при звільненні і сум неопадаткованого розміру матеріальної допомоги;

2/ компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;

(підпункт 2 пункту 12 змінено згідно з постановою КМ N 135 від 24.01.2000 р.)

3/ допомоги на лікування;

(підпункт 3 пункту 12 змінено згідно з постановою КМ N 135 від 24.01.2000 р.)

4/ допомоги по вагітності та пологах;

(підпункт 4 пункту 12 змінено згідно з постановою КМ N 135 від 24.01.2000 р.)

5/ компенсаційних виплат при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу місцевість;

6/ польового забезпечення, надбавок до заробітної плати й інших сум, які виплачуються замість добових і квартирних;

7/ компенсаційних сум, які виплачуються за амортизацію інстументів і зношеність одягу;

8/ матеріальної допомоги осіб, які втратили право на допомогу по безробіттю;

9/ вартості безкоштовного надання квартир та комунальних послуг;

10/ одноразової допомоги при народженні дитини;

(підпункт 10 пункту 12 змінено згідно з постановою КМ N 135 від 24.01.2000 р.)

11/ державної допомоги на поховання;

12/ допомоги по догляду за дитиною; допомоги особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиноюінвалідом, по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною; інших допомог на дітей, передбачених законодавством;

(підпункт 12 пункту 12 змінено згідно з постановою КМ N 135 від 24.01.2000 р.)

13/ державної допомоги, що виплачується на неповнолітніх дітей в період розшуку їх батьків;

14/ щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення;

15/ вартості виданого безкоштовного обмундирування і натурального постачання /або їх грошової компенсації/;

16/ дотацій на обіди, вартості путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.

З військовослужбовців, а також осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ утримання аліментів не провадиться з вихідної допомоги при звільненні з військової служби і з органів внутрішніх справ, а також інших видів грошового забезпечення, що не має постійного характеру.

13. Утримання аліментів провадиться з суми заробітку /доходу/, що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку /доходу/ податків.

14. Доставка стягувачу грошових переказів утриманих аліментів через відділення зв'язку провадиться за рахунок платника аліментів.

Перший заступник

Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ