За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Закон України Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв"

----------------------------------

З метою запровадження альтернативної форми облiку громадян України - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi державнi органи, Верховна Рада України постановляє:
Внести до Закону України "Про Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 2, ст. 10) такi змiни:
1. Статтю 1 доповнити частиною другою такого змiсту:
"Для осiб, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера та офiцiйно повiдомляють про це вiдповiднi державнi органи, зберiгаються ранiше встановленi форми облiку платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв. У паспортах зазначених осiб робиться вiдмiтка про наявнiсть у них права здiйснювати будь-якi платежi без iдентифiкацiйного номера".
2. У статтi 5:
1) доповнити статтю пiсля частини першої новою частиною такого змiсту:
"До Державного реєстру не вноситься iнформацiя про осiб, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера та офiцiйно повiдомляють про це вiдповiднi державнi органи".
У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати вiдповiдно частинами третьою - восьмою;
2) частину п'яту доповнити словами "за винятком осiб, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття iдентифiкацiйного номера та офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi державнi органи".
3. Частину другу статтi 7 доповнити словами "за винятком звiтних та облiкових документiв, у яких вiдсутнi iдентифiкацiйнi номери осiб, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття iдентифiкацiйного номера та офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi державнi органи".
4. Абзац перший частини третьої статтi 9 пiсля слiв "обов'язкових платежiв" доповнити словами "крiм осiб, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття iдентифiкацiйного номера та офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi державнi органи".
5. Частину другу статтi 11 доповнити реченням такого змiсту:
"Ця норма не застосовується до осiб, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття iдентифiкацiйного номера та офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi державнi органи".
Президент України Л. КУЧМА м. Київ
16 липня 1999 року
N 1003-XIV