За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про охорону прав на промислові зразки (витяг)
15.12.93 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про охорону прав на промислові зразки (витяг)

§ 7. Про охорону прав на промислові зразки

Закон україни від 15 грудня 1993 р. .№ 3688-12

(ввр україни. — 1994. — № 7. — ст. 34)

(витяг)

Стаття 1. Визначення

У цьому законі нижчензведене вживається у такому значенні:

Відомство — державний комітет україни з питань іителектуаш.ної масності (держпатент україни);

Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання;

Автор — людина, творчою працею якої створено промисловий зразок;

Патент — патент україни на промисловий зразок;

Запатентований промисловий зразок — промисловий зразок, на який видано патент;

Особа — громадянин або юридична особа;

Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі патенту;

Заявник — особа, яка подала заявку;

Пріоритет заявки (пріоритет) — першість у поданні заявки;

Дата пріоритету — дата подання заявки до відомства чи до відповідного органу держави — учасниці паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;

Роботодавець — особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);

Реєстр — державний реєстр патентів україни на промислові зразки.

Стаття 5. Умови надання правом! Охорони

1. Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

2. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

3. Згідно з цим законом не можуть одержати правову охорону:

Об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

друкована продукція як така;

Об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.

4. Особливості охорони прав на віднесені до державної таємниці промислові зразки визначаються спеціальним законодавством.

5. Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до відомства і продовжується відомством за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.

Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 24 цього закону,

6. Обсяг правової охорони, що надасться, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка). Тлумачення ознак повинно провадитися в межах опису промислового зразка.

Стаття 26. Порушення прав власника патенту

1. Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством україни.

2. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором.