За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про охорону прав на топографи інтегральних мікросхем (витяг)
5.11.97 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про охорону прав на топографи інтегральних мікросхем (витяг)

§ 10. Про охорону прав на топографи інтегральних мікросхем

Закон україни від 5 листопада 1997 р. № 621/97-вр (ввр україни. — 1998. — № 8. — ст. 28)

(3 наступними змінами та доповненнями)

(витяг)

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Відомство — державне патентне відомство україни (держпатент україни);

Апеляційна палата — апеляційна палата відомства;

Інтегральна мікросхема (імс) - мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення;

Топографія імс — зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними;

Авторфізична особа, творчою працею якої створено топографію імс;

Свідоцтво — документ, що підтверджує реєстрацію відомством топографії імс і засвідчує виключне право власності на цю топографію імс;

Реєстр — державний реєстр україни топографій імс;

Зареєстрована топографія імс — топографія імс, відомості про яку занесено до реєстру і на яку видано свідоцтво;

Особа — фізична або юридична особа;

Заявка — сукупність документів, необхідних для реєстрації топографії імс та видачі свідоцтва;

Заявник — особа, яка подала заявку на реєстрацію топографії імс;

Дата першого використання топографії імс — дата, коли використання топографії імс стало відомим у галузі мікроелєктроніки;

Роботодавець — особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом).

Стаття 4. Умови надання правової охорони на топографію імс

І. Держава здійснює правову охорону топографії імс шляхом її реєстрації у відомстві. Особливості охорони прав на топографії імс, віднесені до державної таємниці, визначаються окремим законодавством.

1. Цим законом не охороняються права на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в топографію імс.

3. Виключне право на використання топографії імс засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії імс. Свідоцтво діє десять років від дати подання заявки до відомства або від дати першого використання топографії імс за умови, що від цієї дати до дати подачі заявки до відомства пройшло не більше ніж два роки.

Дія реєстрації припиняється достроково в разі визнання такої реєстрації недійсною відповідно до статті 20 цього закону. За реєстрацію топографії імс та видачу свідоцтва сплачується збір.

4. Обсяг прав на топографію імс визначається зображенням топографії імс на матеріальному носії.

Стаття 6. Право автора

1. Право на реєстрацію топографії імс має автор або його правонаступник.

2. Автори, які спільно створили топографію імс, мають однакові права на реєстрацію топографії імс, якщо інше не передбачено угодою між ними.

З- автору топографії імс належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстрокове.

Особам, які при створенні топографії імс надавали авторові лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню матеріалів для одержання правового захисту, але не внесли особистого творчого вкладу у створення топографії імс, право авторства не належить.

Стаття 21. Порушення прав власника зареєстрованої топографії імс

1. Порушенням прав власника зареєстрованої топографії імс, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством україни, вважається будь-яке посягання на його права, передбачені статтею 16 цього закону.