За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про видавничу справу (витяг)
5.06.97 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про видавничу справу (витяг)

§ 14. Про видавничу справу

Закон україни вщ 5 червня 1997 р. Лі 318/97-вр

(ввр україни. — 1997. —№32.— Ст. 206)

(витяг)

Стаття 20. Права та обов'язки видавця

Права та обов'язки видавця у відносинах з автором (співавторами) твору науки, літератури і мистецтва, з особою, яка має авторське право на інші види інтелектуальної і промислової власності, будуються на основі законів україни "про авторське право і суміжні права", "про охорону прав на винаходи та корисні моделі", "про охорону прав на промислові зразки", "про охорону прав на знаки для товарів і послуг", інших законів україни.

З урахуванням специфіки видавничої діяльності видавець має право:

Формувати власну видавничу програму, визначати масштаби і тематичну спрямованість своєї діяльності;

Використовувати випущену за власною тематичною програмою видавничу продукцію для забезпечення статутної діяльності, розповсюджувати самостійно видавничу продукцію або користуватися послугами іншого розповсюджувача;

Видавати як обнародувані, так і необнародувані твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, а також способу відтворення, виражені в письмовій чи будь-якій іншій формі, набувати невиключних або виключних майнових прав на них;

Приймати від юридичних і фізичних осіб замовлення на підготовку і випуск у світ видань, надавати їм редакційно-видавничі та інші послуги відповідно до профілю своєї діяльності;

Здійснювати купівлю-продаж видавничої продукції з метою отримання прибутку, надавати послуги суб'єктам підприємницької діяльності у роздрібній і оптовій торгівлі;

Видавець зобов'язаний:

Здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства україни, поважати права інших суб'єктів видавничої та господарської діяльності;

Дотримувати норм авторського та патентного права, вимог державних і міждержавних стандартів, інших нормативно-правових актів, що регламентують видавничу справу.

Стаття 23. Вихідні відомості віщання

Вихідні відомості видання — сукупність даних, які характеризують видання і призначені для його оформлення, інформування споживача, бібліографічного опрацювання і статистичного обліку.

Кожний примірник видання повинен містити вихідні відомості.

Елементами вихідних відомостей є:

Відомості про авторів та інших осіб, які брали участь у створенні видання;

Назва (основна, паралельна, ключова, альтернативна) видання;

Надзаголовкові дані;

Підзаголовкові дані;

Вихідні дані;

Випускні дані (номер і дата видачі документа про внесення видавця до державного реєстру, обсяг видання, тираж тощо);

Класифікаційні індекси;

Міжнародні стандартні номери;

Знак охорони авторського права.

Перелік, зміст і порядок оформлення вихідних відомостей для кожного виду видань визначаються стандартами. Вихідні відомості оформляє видавець. Усі книжкові видання в україні, незалежно від мови основного тексту, повинні мати обов'язкову анотацію та вихідні бібліографічні відомості державною мовою. Винятком можуть бути тільки видання іноземними мовами, призначені для розповсюдження за кордоном або серед іноземців.

Вихід у світ видання без обов'язкових для нього вихідних відомостей не допускається.