За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про оперативно-розшукову діяльність
Стаття 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів

На працiвникiв, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, поширюються гарантiї правового i соцiального захисту, передбаченi законами України про цi органи.
Працiвникам, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, надаються додатковi пiльги в питаннях соцiально-побутового та фiнансового забезпечення в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
При наявностi даних про загрозу життю, здоров'ю або майну працiвника та його близьких родичiв у зв'язку iз здiйсненням ним оперативно-розшукової дiяльностi в iнтересах безпеки України, або по розкриттю тяжкого злочину, або викриттю органiзованої злочинної групи оперативний пiдроздiл зобов'язаний вжити спецiальних заходiв для забезпечення їх безпеки - змiна даних про осiб, змiна мiсця проживання, роботи i навчання, iнших даних у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Не несе вiдповiдальностi працiвник оперативного пiдроздiлу, який заподiяв шкоду правам, свободам людини, iнтересам держави пiд час здiйснення оперативно-розшукової дiяльностi, перебуваючи у станi необхiдної оборони, крайньої необхiдностi або професiйного ризику, а так само у зв'язку iз затриманням особи, в дiях якої є ознаки злочину.
 prev Стаття 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності
 next Стаття 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності