За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про посилення кримінальної відповідальності за деякі злочини проти держави
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Закон України Про посилення кримінальної відповідальності за деякі злочини проти держави

З А К О Н У К Р А Ї Н И ПРО ПОСИЛЕННЯ КРИМIНАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ЗА ДЕЯКI ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДЕРЖАВИ

вiд 24 грудня 1993 року N 3805-XII ( ВВР 1994, N 13, ст.68 )

З метою посилення захисту конституцiйного ладу, територiальної цiлiсностi України та громадської безпеки Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Викласти статтi 56-1, 62 та 71 Кримiнального кодексу України в такiй редакцiї:
"Стаття 56-1. Дiї, спрямованi на насильницьку змiну чи повалення конституцiйного ладу або на захоплення державної влади
Дiї, вчиненi з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або захоплення державної влади, а так само змова про вчинення таких дiй -
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.
Публiчнi заклики до насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або до захоплення державної влади, а так само розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй -
караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв або штрафом до ста мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати.
Дiї, передбаченi частиною 2 цiєї статтi, вчиненi особою, яка є представником влади, або повторно, або за попереднiм зговором групою осiб, -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв";
"Стаття 62. Посягання на територiальну цiлiснiсть України
Умиснi дiї, вчиненi з метою змiни територiї або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцiєю України, а так само публiчнi заклики чи розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй -
караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.
Тi ж дiї, якщо вони вчиненi представником влади, або за попереднiм зговором групою осiб, або поєднанi з розпалюванням нацiональної чи релiгiйної ворожнечi, -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.
Дiї, передбаченi частинами 1 i 2 цiєї статтi, якi призвели до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, -
караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв";
"Стаття 71. Масовi безпорядки
Органiзацiя масових безпорядкiв, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, пiдпалами, знищенням майна, опором представникам влади iз застосуванням зброї або iнших предметiв, що використовувались як зброя, а так само активна участь у масових безпорядках -
караються позбавленням волi на строк вiд двох до дванадцяти рокiв.
Тi ж дiї, якщо вони призвели до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, -
караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв". Президент України Л.КРАВЧУК м.Київ, 24 грудня 1993 року
N 3805-XII