За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Постанова Кабінету Міністрів України Про умови оплати праці членів окружних і дільничних виборчих комісій
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Постанова Кабінету Міністрів України Про умови оплати праці членів окружних і дільничних виборчих комісій

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

вiд 3 лютого 1998 р. N 110 Київ Про умови оплати працi членiв окружних i дiльничних виборчих комiсiй

Вiдповiдно до статтi 17 Закону України "Про вибори народних депутатiв України" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити мiсячну заробiтну плату членам виборчих комiсiй, звiльненим вiд виконання виробничих або службових обов'язкiв за основним мiсцем роботи, на перiод виборчої кампанiї у таких розмiрах: (гривень) -------------------------T-------------------T---------------------¬ ¦ ¦ Окружна виборча ¦ Дiльнична виборча ¦ ¦ ¦ комiсiя ¦ комiсiя ¦ +------------------------+-------------------+---------------------+ ¦Голова комiсiї ¦ 280 ¦ 200 ¦ ¦Заступник голови комiсiї¦ 260 ¦ 185 ¦ ¦Секретар комiсiї ¦ 240 ¦ 170 ¦ ¦Член комiсiї ¦ 200 ¦ 160 ¦ L------------------------+-------------------+----------------------
2. У разi коли встановлена пунктом 1 цiєї постанови мiсячна заробiтна плата членiв виборчих комiсiй нижча вiд їх середньої мiсячної заробiтної плати за основним мiсцем роботи, вона встановлюється їм на рiвнi середньої заробiтної плати за основним мiсцем роботи, визначеної згiдно з чинним законодавством, але не вище розмiру заробiтної плати народного депутата України.
3. Надати головi окружної виборчої комiсiї право виплачувати активним членам окружних i дiльничних виборчих комiсiй у межах економiї фонду заробiтної плати одноразову винагороду у розмiрi до 100 вiдсоткiв мiсячної заробiтної плати члена вiдповiдної виборчої комiсiї пiсля завершення її роботи.
4. Виплата заробiтної плати членам окружної та дiльничної виборчих комiсiй провадиться окружними виборчими комiсiями за рахунок видаткiв окружних та дiльничних виборчих комiсiй для забезпечення пiдготовки та проведення виборiв народних депутатiв України.
5. Заробiтна плата, нарахована за час роботи у виборчих комiсiях, включається до фактичного заробiтку за основним мiсцем роботи при обчисленнi пенсiй та середньої заробiтної плати у випадках, передбачених законодавством.
6. Мiнiстерству фiнансiв разом з Мiнiстерством працi та соцiальної полiтики за погодженням з Центральною виборчою комiсiєю розробити i затвердити порядок нарахування i виплати заробiтної плати та одноразової винагороди членам виборчих комiсiй на перiод виборчої кампанiї.
Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 26