За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Постанова Центральної Виборчої Комісії Про роз'яснення щодо порядку видачі тимчасового посвідчення народного депутата України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Постанова Центральної Виборчої Комісії Про роз'яснення щодо порядку видачі тимчасового посвідчення народного депутата України

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМIСIЯ ПОСТАНОВА

вiд 28 квiтня 1998 року N 234 м. Київ Про роз'яснення щодо порядку видачi тимчасового посвiдчення народного депутата України

У зв'язку з численними зверненнями обраних 29 березня 1998 року народних депутатiв України щодо порядку видачi їм тимчасового посвiдчення народного депутата України вiдповiдно до пункту 22 статтi 14 Закону України "Про Центральну виборчу комiсiю" Центральна виборча комiсiя постановляє:
Затвердити роз'яснення щодо порядку видачi тимчасового посвiдчення народного депутата України (додається).
Голова Центральної
виборчої комiсiї М. Рябець РОЗ'ЯСНЕННЯ щодо порядку видачi тимчасового посвiдчення народного депутата України
Вiдповiдно до статтi 78 Конституцiї України народнi депутати України здiйснюють свої повноваження на постiйнiй основi. Народнi депутати України не можуть мати iншого представницького мандата чи бути на державнiй службi. Вимоги щодо несумiсностi депутатського мандата з iншими видами дiяльностi встановлюються законом.
Стаття 4 Закону України "Про статус народного депутата України", повторюючи конституцiйнi положення про здiйснення народним депутатом України своїх повноважень на постiйнiй основi, встановлює, що статус народного депутата несумiсний iз заняттям будь-якої iншої виробничої або службової посади.
Частина 8 статтi 3 Закону України "Про вибори народних депутатiв України" мiстить положення про те, що всi особи, якi обранi народними депутатами, звiльняються з роботи чи служби та iз займаних посад.
Згiдно з пунктом 19 статтi 11 Закону України "Про вибори народних депутатiв України" та пунктом 22 статтi 14 Закону України "Про Центральну виборчу комiсiю" Центральна виборча комiсiя видає тимчасовi посвiдчення народного депутата України особам, якi обранi та дотримали Конституцiї України i законiв України щодо несумiсностi депутатського мандата з iншими видами дiяльностi.
Виходячи з викладеного та керуючись вищезазначеними нормами Конституцiї України, Центральна виборча комiсiя встановила, що для отримання тимчасового посвiдчення народного депутата України обраний народний депутат має надати Центральнiй виборчiй комiсiї такi документи:
1) для народних депутатiв України тринадцятого скликання - довiдку вiддiлу кадрiв Верховної Ради України про виконання обов'язкiв народного депутата України на постiйнiй основi;
2) для державних службовцiв, працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй усiх форм власностi - копiю або витяг з вiдповiдного документа про звiльнення iз займаної посади та виписку з трудової книжки з останнiм записом;
3) для народних депутатiв України, якi одночасно обранi депутатами мiсцевих рад, - рiшення вiдповiдної ради щодо дострокового припинення повноважень обраного депутата мiсцевої ради, а для обраних на посаду сiльського, селищного, мiського голови - копiю поданої ним заяви до ради про складення своїх повноважень, а також рiшення територiальної виборчої комiсiї про призначення повторних виборiв замiсть вибулого депутата чи сiльського, селищного, мiського голови.