За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Указ Президента України Про службу громадянства та реєстрації фізичних осіб
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Указ Президента України Про службу громадянства та реєстрації фізичних осіб

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про службу громадянства та реєстрацiї фiзичних осiб

---------------------------

З метою вдосконалення вирiшення питань, пов'язаних з громадянством та реєстрацiєю фiзичних осiб, забезпечення при цьому прав людини i громадянина постановляю:
1. Пiдтримати пропозицiю Кабiнету Мiнiстрiв України щодо створення в системi органiв Мiнiстерства юстицiї України служби громадянства та реєстрацiї фiзичних осiб i передачi їй функцiй паспортної служби органiв внутрiшнiх справ.
2. Установити, що основними завданнями служби громадянства та реєстрацiї фiзичних осiб мають бути:
органiзацiя виконання законодавства з питань громадянства щодо осiб, якi постiйно проживають в Українi;
забезпечення виконання законодавства з питань реєстрацiї фiзичних осiб;
реалiзацiя державної полiтики щодо паспортизацiї громадян;
забезпечення видачi громадянам України, якi проживають в Українi, паспорта громадянина України i паспорта громадянина України для виїзду за кордон та проїзного документа дитини;
видача iноземцям i особам без громадянства документiв на право проживання на територiї України та виїзду за її межi;
забезпечення видачi iноземцям i особам без громадянства документiв, якi дають пiдставу для отримання в'їзних вiз.
3. Кабiнету Мiнiстрiв України:
у мiсячний строк вирiшити в установленому порядку питання щодо створення в системi органiв Мiнiстерства юстицiї України служби громадянства та реєстрацiї фiзичних осiб;
забезпечити в установленому порядку поетапну передачу органам юстицiї штатної чисельностi та матерiально-технiчної бази паспортної служби органiв внутрiшнiх справ, з додержанням при цьому трудових прав та гарантiй соцiального захисту працiвникiв паспортної служби;
до кiнця 1998 року подати до Верховної Ради України проект Закону України "Про Єдиний державний реєстр фiзичних осiб та порядок їх реєстрацiї" i проекти законiв про внесення змiн та доповнень до законiв, якi регламентують дiяльнiсть паспортної служби органiв внутрiшнiх справ;
до 1 березня 1999 року затвердити Положення про службу громадянства та реєстрацiї фiзичних осiб та забезпечити перегляд нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади з питань дiяльностi паспортної служби органiв внутрiшнiх справ;
передбачити асигнування на утримання в поточному роцi служби громадянства та реєстрацiї фiзичних осiб за рахунок вiдповiдного зменшення видаткiв Державного бюджету на утримання органiв внутрiшнiх справ.
4. Мiнiстерству фiнансiв України передбачити у проектi Державного бюджету України на 1999 рiк видатки на утримання служби громадянства та реєстрацiї фiзичних осiб за рахунок видаткiв на утримання паспортної служби органiв внутрiшнiх справ та коштiв, отримуваних вiд паспортизацiї громадян.
5. Рекомендувати органам мiсцевого самоврядування до 1 березня 1999 року в установленому порядку вирiшити питання щодо передачi органам юстицiї примiщень паспортної служби органiв внутрiшнiх справ, якi є комунальною власнiстю.
Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 31 жовтня 1998 року
N 1201/98