За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України
18.03.1999. :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України

Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України

2.1. Суб'єкти міжбанківського валютного ринку України купують іноземну валюту для власних потреб та за дорученням клієнтів (резидентів та нерезидентів) з метою перерахування іноземної валюти за межі України у випадках, дорученням клієнтів (резидентів та нерезидентів) з метою перерахування іноземної валюти за межі України у випадках, нормативно-правовим актам Національного банку України. Усі валютні операції з валютами першої групи "Класифікатора іноземних валют Національного банку України" (далі - Класифікатор) та операції з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют за гривні здійснюються лише на умовах "тод" (поставка валюти відбувається сьогодні), "том" (поставка валюти відбувається наступного робочого дня) або "спот" (поставка валюти відбувається на другий робочий день із дня укладення угоди). Купівля-продаж валют першої групи Класифікатора за гривні між уповноваженими банками України проводиться в банківські дні лише у визначений проміжок часу (Торговельна сесія), що встановлюється та змінюється на підставі окремого рішення Національного банку України. Укладення угод з купівлі-продажу іноземної валюти першої групи Класифікатора за гривні між уповноваженими банками України поза межами Торговельної сесії забороняється. В операційний час до початку Торговельної сесії комерційні банки виконують заявки та доручення своїх клієнтів на продаж та купівлю іноземної валюти. Суми незадоволених заявок та доручень клієнтів банки групують у вигляді зведеної нетто-купівлі або нетто-продажу та подають до НБУ інформацію про участь у Торговельній сесії з визначеним обсягом купівлі або продажу іноземної валюти до її початку. Банк може взяти участь у Торговельній сесії тільки як продавець або як покупець. Одночасне подання заявок на купівлю та продаж валюти протягом операційного часу поточної сесії, зміна суми заявки або перевищення заявленого обсягу операцій під час Торговельної сесії не допускається. Після завершення Торговельної сесії банки не здійснюють операцій з купівлі-продажу валюти як з клієнтами, так і між банками. Не задоволені доручення на продаж чи купівлю валюти на Торговельній сесії переносяться на наступний операційний день. Національний банк має право змінити режим Торговельної сесії, попередивши про це комерційні банки не пізніше ніж за два дні до часу зміни. обочого дня) або "спот" (поставка валюти відбувається на другий робочий день з дня укладення угоди.

2.2. Порядок та умови проведення уповноваженими банками й уповноваженими фінансово-кредитними установами операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України визначаються окремими нормативними актами Національного банку України. Дозволяється купівля уповноваженими банками та уповноваженими фінансово-кредитними установами готівкових іноземних валют за безготівкові (готівкові) іноземні валюти тієї ж групи Класифікатора та/або безготівкові (готівкові) гривні за угодами "тод", "том", "спот" для забезпечення роботи власних кас із метою виконання зобов'язань перед власними клієнтами. ", "спот" для забезпечення роботи власних кас із метою виконання зобов'язань перед власними клієнтами. (пункт 2.2 доповнено новим абзацом 4 згідно з постановою Правління НБУ від 25.04.2000 р. N 168) Уповноважені банки та уповноважені фінансово-кредитні установи України, які не мають прямого кореспондентського рахунку в іноземному банку у валютах 2-ї і 3-ї груп Класифікатора іноземних валют Національного банку України, можуть здійснювати операції купівлі-продажу зазначених вище валют за наявності в них відповідного кореспондентського рахунку та угоди на інкасацію такої іноземної валюти в іншому уповноваженому банку України, який уклав відповідну угоду. (абзац 3 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління НБУ від 21.06.2000 р. N 254) (пункт 2.2 доповнено новим абзацом 3 згідно з постановою Правління НБУ від 25.04.2000 р. N 168) Уповноважені банки та уповноважені фінансово-кредитні установи України мають право здійснювати через касу банку та власні пункти обміну іноземної валюти операції купівлі-продажу готівкової іноземної валюти 2-ї і 3-ї груп Класифікатора іноземних валют Національного банку України за наявності угоди між уповноваженим банком або уповноваженою фінансово-кредитною установою України та іноземним банком-кореспондентом про зарахування зазначеної іноземної валюти на кореспондентський рахунок уповноваженого банку або уповноваженої фінансово-кредитної установи України. Юридичні особи-резиденти, що здійснюють операції купівлі-продажу іноземної валюти в пунктах обміну іноземної валюти на підставі агентських угод з уповноваженими банками України, мають право здійснювати операції купівлі-продажу готівкових російських рублів. Операції з продажу готівкової іноземної валюти через касу банку та пункти обміну іноземної валюти на цілі, не передбачені пунктами 2.5 - 2.9 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, здійснюються лише в межах іноземної валюти, купленої через касу банку та пункти обміну іноземної валюти.

2.5. Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України резидентами (юридичними особами та фізичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, крім постійних представництв нерезидентів) при здійсненні неторговельних операцій вважаються такі документи:

а) заявки з розрахунком витрат: - на відрядження за кордон; - на експлуатаційні витрати транспортних засобів, що виконують рейси за кордон;

б) документи, які мають силу договору і можуть використовуватись контрагентами-нерезидентами згідно з міжнародною практикою: - для оплати участі в міжнародних виставках, конгресах, симпозіумах, конференціях та інших міжнародних зустрічах; - для оплати за навчання, лікування, патентування тощо; - для сплати митних платежів; - для здійснення платежів за користування авторськими правами; - для відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів іноземних держав;

в) укладені трудові договори (контракти) з нерезидентами;

г) рішення судів про сплату за межі України пенсій, аліментів, штрафів тощо; є) угоди між пенсійними фондами про переказ за межі України пенсій в іноземній валюті;

д) угоди між поштовими адміністраціями про сплату за межі України поштових переказів. У випадках, передбачених підпунктами а) та в) та абзацами 2, 3 підпункту б) цього пункту, надається довідка Державної податкової адміністрації (інспекції), в якій резидент зареєстрований як платник податків, що передбачена в абзаці шостому пункту 2.3 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України.

2.8. Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України фізичними особами - резидентами при здійсненні неторговельних операцій вважаються такі документи:

а) заявка на перерахування за кордон власних коштів з поточного рахунку в гривнях та документи, які підтверджують виїзд з України фізичних осіб - резидентів на постійне місце проживання за кордон; Документом, що підтверджує право виїзду з України на постійне місце проживання, є паспорт громадянина для виїзду за кордон, наданий органами внутрішніх справ України, зі штампом на одній із сторінок "постійне проживання" із зазначенням країни виїзду. Цей штамп має бути скріплений візовою печаткою.

б) документи, що передбачені Правилами переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб резидентів і нерезидентів, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 23.09.96 N 245, у разі здійснення переказів коштів за кордон. 2.14. Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою виконання зобов'язань за операціями, що потребують отримання індивідуальних ліцензій (дозволів) Національного банку України, є індивідуальні ліцензії (дозволи) Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями, видані згідно з пунктом 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", які передбачають купівлю іноземної валюти, та документи, передбачені умовами цих ліцензій (дозволів).

2.17. Кошти в іноземній валюті, що надійшли на адресу юридичної особи - резидента (фізичної особи - резидента, яка здійснює свою підприємницьку діяльність без створення юридичної особи) згідно з чинним законодавством України, підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок. Уповноважені банки та уповноважені фінансово-кредитні установи зобов'язані продавати без доручення клієнтів усі надходження на користь клієнтів в іноземній валюті, що підлягають згідно з чинним законодавством України продажу на міжбанківському валютному ринку України, протягом п'яти банківських днів з часу зарахування таких надходжень на їх кореспондентські рахунки або рахунок каси (крім передбачених пунктом 2.16 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України). Обмеження щодо строку продажу іноземних валют не поширюється на іноземні валюти, які не належать до першої групи Класифікатора.

Кошти в іноземній валюті, які були зараховані на розподільчий рахунок і не підлягають згідно з чинним законодавством України продажу на міжбанківському валютному ринку України, уповноважений банк або уповноважена фінансово-кредитна установа зобов'язані перерахувати на поточний рахунок клієнта без його доручення не пізніше п'яти банківських днів з часу зарахування цих коштів на розподільчий рахунок. Відповідальність за несвоєчасне інформування клієнтом уповноваженого банку або уповноваженої фінансово-кредитної установи про надходження в іноземній валюті на адресу цього клієнта, які не підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку України, внаслідок чого зазначені кошти були продані, покладається на клієнта банку. Продаж за дорученням клієнта його власних коштів в іноземній валюті уповноважений банк або уповноважена фінансово-кредитна установа зобов'язані здійснювати протягом п'яти банківських днів з часу списання цих коштів з поточного рахунку клієнта. Обмеження щодо строку продажу іноземних валют не поширюється на іноземні валюти, які не належать до першої групи Класифікатора.