За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Конституція
Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить:
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить:

1) призначення виборiв депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, затвердження складу виборчої комiсiї Автономної Республiки Крим;
2) органiзацiя та проведення мiсцевих референдумiв;
3) управлiння майном, що належить Автономнiй Республiцi Крим;
4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республiки Крим на основi єдиної податкової i бюджетної полiтики України;
5) розроблення, затвердження та реалiзацiя програм Автономної Республiки Крим з питань соцiально-економiчного та культурного розвитку, рацiонального природокористування, охорони довкiлля - вiдповiдно до загальнодержавних програм;
6) визнання статусу мiсцевостей як курортiв; встановлення зон санiтарної охорони курортiв;
7) участь у забезпеченнi прав i свобод громадян, нацiональної злагоди, сприяння охоронi правопорядку та громадської безпеки;
8) забезпечення функцiонування i розвитку державної та нацiональних мов i культур в Автономнiй Республiцi Крим; охорона i використання пам'яток iсторiї;
9) участь у розробленнi та реалiзацiї державних програм повернення депортованих народiв;
10) iнiцiювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологiчної ситуацiї в Автономнiй Республiцi Крим або в окремих її мiсцевостях.
Законами України Автономнiй Республiцi Крим можуть бути делегованi також iншi повноваження.
 prev Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:
 next Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом України.