За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про символіку червоного хреста і червоного півмісяця в Україні (витяг)
08.07.1999 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про символіку червоного хреста і червоного півмісяця в Україні (витяг)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні (Витяг)

Цей Закон визначає порядок та умови використання і захисту символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця на території України з урахуванням вимог Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року та Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 року (далі - Конвенції), а також Правил по використанню емблем червоного хреста або червоного півмісяця національними Товариствами, ухвалених XX Віденською Міжнародною конференцією Червоного Хреста 1965 року та переглянутих Радою делегатів у Будапешті у 1991 році (далі - Правила).

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

символіка Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (в тому числі Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця) - це емблеми у вигляді червоного хреста або червоного півмісяця на білому тлі, або червоного хреста і червоного півмісяця на білому тлі, назви (слова "Червоний Хрест" або "Червоний Півмісяць", або "Червоний Хрест і Червоний Півмісяць") і розпізнавальні сигнали (спеціальні міжнародно визнані допоміжні сигнали (світлові, радіо-, електронні), що використовуються як розпізнавальні та захисні знаки для позначення осіб, рухомого та нерухомого майна відповідно до Женевських Конвенцій, Додаткових протоколів до них та цього Закону;

поранені і хворі - особи (військовослужбовці і цивільні), які через травми, хвороби або інші фізичні або психічні розлади чи інвалідність потребують медичної допомоги або догляду і які утримуються на той момент від будь-яких ворожих дій; це стосується також породіль, немовлят та інших осіб, які потребують на даний час медичної допомоги або догляду, наприклад, вагітні або немічні, які утримуються на той момент від будь-яких ворожих дій;

особи, які потерпіли від аварії судна, - особи (військовослужбовці і цивільні), які потрапили в небезпечну для їх життя ситуацію на морі або в інших водах внаслідок аварії судна чи літака, де вони перебували, і які утримуються на той момент від ворожих дій;

цивільні особи (населення) - будь-яка особа, яка не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у статті 4 (А.1, А.2, А.3, А.6) Третьої Женевської Конвенції та у статті 43 Додаткового протоколу 1 до Женевських Конвенцій. У разі виникнення сумнівів щодо належності будь-якої особи до цивільних цю особу вважають цивільною. Цивільне населення складається зі всіх осіб, які є цивільними особами;

медичні формування - визнані законами країн, що перебувають у конфлікті, або надані конфліктуючим сторонам нейтральною державою або міжнародною гуманітарною організацією формування стаціонарного типу, які розміщені та використовують будівлі, стаціонарні споруди (госпіталі та інші заклади охорони здоров'я, центри переливання крові і профілактики захворювань, склади медичного майна, медико-фармацевтичні склади), і рухомі формування (карантинні станції, намети, установки під відкритим небом, транспортні засоби, що використовуються в медичних цілях); формування, покликані розшукувати поранених, хворих або осіб, які потерпіли від аварії судна чи літака, для їх евакуації, транспортування, діагностики розладів здоров'я або лікування, а також покликані здійснювати діяльність, пов'язану з профілактикою захворювань;

духовний персонал (інших держав) - особи як військові, так і цивільні, наприклад, священики, капелани тощо, які зайняті виключно виконанням своїх духовних функцій та належать до: збройних сил сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті; медичних формувань або санітарно-транспортних засобів сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті; медичних формувань або санітарно-транспортних засобів сторони (іншої держави), зазначених у пункті 2 статті 9 Додаткового протоколу 1; організацій цивільної оборони сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті;

санітарне перевезення - транспортування (наземними, повітряними або водними засобами) поранених, хворих, осіб, які потерпіли від аварії судна, медичного, духовного персоналу, а також медичного обладнання, що перебуває під захистом Женевських Конвенцій і Додаткових протоколів до них;

санітарно-транспортні засоби - санітарні наземні, водні і повітряні засоби (військові і цивільні), які постійно або тимчасово призначені виключно для санітарних перевезень і знаходяться під контролем сторони, що перебуває в конфлікті;

наземні санітарно-транспортні засоби - санітарний наземний транспорт, який використовується виключно для санітарних перевезень по суші;

санітарні перевезення по воді - перевезення, які здійснюються госпітальними суднами або іншими санітарними суднами і плавучими засобами, що використовуються для зазначеної мети. Всі судна для таких перевезень перебувають під захистом Женевських Конвенцій та Додаткових протоколів до них за умови, що про їх назви та інші ідентифікаційні ознаки поінформовано конфліктуючі сторони;

водні санітарно-транспортні засоби - до таких належать:

1) військові госпітальні судна, що належать конфліктуючим сторонам;

2) госпітальні судна, що використовуються виключно для гуманітарних завдань національними Товариствами Червоного Хреста або іншими офіційно визнаними товариствами допомоги або приватними особами, включаючи громадян нейтральних держав;

3) госпітальні судна, надані стороні, що перебуває у конфлікті, нейтральною державою або міжнародною гуманітарною організацією;

повітряні санітарно-транспортні засоби - літальні апарати, призначені для перевезення поранених, хворих, потерпілих від аварій, катастроф і стихійного лиха, медичного обладнання, засобів і персоналу;

медичний персонал - лікарі, медсестри, санітари, інші особи, задіяні на постійних або тимчасових засадах виключно в медичних формуваннях або в санітарних перевезеннях.

Стаття 2. Захисна та розпізнавальна функції емблем

Під час війни або збройного конфлікту зображення Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисного знака є видимим позначенням захисту, передбаченого Женевськими Конвенціями та Додатковими протоколами до них для медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів. Емблема повинна мати якомога більші розміри, що забезпечують можливість її розпізнавання на великих відстанях.

Емблема Червоного Хреста або Червоного Півмісяця використовується як розпізнавальний знак для позначення належності людини або об'єкта до Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. У цьому разі емблема повинна бути меншою за розмірами порівняно з захисним знаком і не може наноситися на пов'язки або на дахи будівель.

Стаття 3. Використання розпізнавальних сигналів конфліктуючими сторонами

Конфліктуючі сторони для розпізнавання медичних формувань та санітарно-транспортних засобів мають право використовувати розпізнавальні сигнали: світлові, радіосигнали і вторинного радіолокаційного розпізнавання поряд із загальновизнаними міжнародними кодами та сигналами згідно з Додатком 1 до Додаткового протоколу 1 до Женевських Конвенцій.

РОЗДІЛ ІІ

ВИКОРИСТАННЯ ЕМБЛЕМ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА ТА ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ ЯК ЗАХИСНОГО ЗНАКА

Стаття 4. Використання емблеми Червоного Хреста Міністерством оборони України

Емблема Червоного Хреста використовується медичною службою Збройних Сил України під час збройних конфліктів для позначення власного медичного персоналу, медичних формувань і санітарно-транспортних засобів на суші, на морі та в повітрі.

Контроль за використанням емблеми зазначеною службою здійснюється Міністерством оборони України.

Медичний персонал зобов'язаний носити нарукавні пов'язки з розпізнавальним знаком Червоного Хреста та мати при собі посвідчення з зображенням емблеми Червоного Хреста і з фотографією, які розроблені відповідно до вимог, що містяться у Женевських Конвенціях та Додатковому протоколі 1 до них. Ці пов'язки та посвідчення видаються в установленому порядку Міністерством оборони України.

Стаття 5. Використання емблеми цивільними медичними формуваннями та медичним персоналом

Під час збройного конфлікту емблемою Червоного Хреста, що використовується із захисною метою за спеціальним дозволом Міністерства охорони здоров'я України та під його контролем, позначаються цивільний медичний персонал, цивільні лікарні та інші цивільні медичні формування, будівлі, обладнання, медичні матеріали, а також цивільні санітарно-транспортні засоби, заклади охорони здоров'я, призначені, зокрема, для перевезення та розміщення поранених, хворих і потерпілих від аварій судна та догляду за ними.

Цивільний медичний персонал зобов'язаний носити нарукавну пов'язку з розпізнавальним знаком Червоного Хреста та мати при собі посвідчення з зображенням емблеми Червоного Хреста і з фотографією, які розроблені відповідно до вимог, що містяться у Женевських Конвенціях та Додатковому протоколі 1 до них.

Ці пов'язки та посвідчення видаються Міністерством охорони здоров'я України.

Стаття 6. Використання емблеми Товариством Червоного Хреста України

Товариство Червоного Хреста України уповноважене надавати в розпорядження медичної служби Збройних Сил України свій медичний персонал, а також свої медичні формування та санітарно-транспортні засоби, створювати групи з надання першої медичної допомоги.

Такий персонал повинен носити нарукавні пов'язки з розпізнавальним знаком Червоного Хреста та мати при собі посвідчення з зображенням емблеми Червоного Хреста і з фотографією, які розроблені відповідно до вимог, що містяться у Женевських Конвенціях та Додатковому протоколі 1 до них.

Товариство Червоного Хреста України використовує емблему як захисний знак для позначення власного медичного персоналу та власних медичних формувань, які надаються в розпорядження медичної служби Збройних Сил України.

Іменні посвідчення, передбачені у статтях 4, 5, 6 цього Закону, виготовляються та видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Використання емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця для позначення іноземних медичних формувань та інших міжнародних організацій з подання допомоги

Під час збройних конфліктів емблема Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисний знак може використовуватися для позначення медичних формувань, санітарно-транспортних засобів і медичного персоналу іноземних Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та інших міжнародних організацій з подання допомоги, присутніх на території України, за наявності відповідного погодження з Товариством Червоного Хреста України та офіційного дозволу Кабінету Міністрів України щодо такого перебування та діяльності згідно з чинним законодавством України.

Стаття 8. Використання емблеми Червоного Хреста для захисту нейтральних медичних зон і територій

Емблема Червоного Хреста як захисний знак використовується під час збройних конфліктів для позначення нейтральних медичних зон і територій на місцевості, призначеній для захисту розташованих на ній поранених, хворих, цивільних осіб і медичного персоналу.

Місця розташування таких медичних зон і територій визначаються відповідними органами виконавчої влади.

Стаття 9. Порядок нанесення захисних знаків Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

Наземні санітарно-транспортні засоби під час збройного конфлікту перебувають під захистом відповідних Женевських Конвенцій та Додаткових протоколів до них.

Ці засоби позначаються захисним знаком Червоного Хреста, який наноситься на верхні, бокові, передню та задню площини транспортного засобу.

Зазначені засоби можуть позначатися будь-якими іншими розпізнавальними знаками, встановленими для такої мети згідно із домовленостями між конфліктуючими сторонами.

Повітряні санітарно-транспортні засоби під час збройних конфліктів також перебувають під захистом Женевських Конвенцій та Додаткових протоколів до них. Для їх позначення як захисний знак використовується емблема Червоного Хреста, що наноситься поряд з національними кольорами на верхній та нижній площинах крил та бокових поверхнях фюзеляжу.

Крім того, для їх позначення можуть використовуватися будь-які інші розпізнавальні знаки, встановлені згідно із домовленостями між конфліктуючими сторонами.

При проведенні бойових дій на морі госпітальні судна і плавучі засоби перебувають під захистом Женевських Конвенцій і Додаткових протоколів до них за умови, що про їх назви та інші ідентифікаційні ознаки поінформовано конфліктуючі сторони, і вони повинні позначатися таким чином:

1) вся зовнішня поверхня судна має бути білою;

2) один або декілька темно-червоних хрестів повинні наноситися на кожну сторону корпусу на горизонтальну поверхню з тим, щоб забезпечити найкращу видимість їх у морі і з повітря. Білий прапор з червоним хрестом має підніматися на верхню точку грот-щогли.

Ці транспортні засоби можуть позначатися будь-якими іншими розпізнавальними знаками, встановленими згідно із домовленостями між конфліктуючими сторонами.

Усі медичні формування, медичний персонал, які використовують емблеми Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисний знак, зобов'язані наносити емблему Червоного Хреста або Червоного Півмісяця на прапори, будівлі, установи і майно рухомих медичних формувань, на нарукавні пов'язки, одяг і головні убори медичного персоналу.

РОЗДІЛ ІІІ

ВИКОРИСТАННЯ ЕМБЛЕМ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА ТА ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ ЯК РОЗПІЗНАВАЛЬНОГО ЗНАКА

Стаття 10. Використання емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця Товариством Червоного Хреста України та Товариствами інших країн

Товариство Червоного Хреста України - єдина українська організація, яка має право на використання символіки Червоного Хреста з розпізнавальною функцією для цілей та видів своєї діяльності, що відповідають принципам, визначеним міжнародними конференціями Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Товариство має право використовувати емблему Червоного Хреста як розпізнавальний знак для позначення свого зв'язку з Міжнародним рухом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також належності тієї чи іншої особи або об'єкта до Товариства шляхом дотримання умов, визначених Правилами.

Розміри емблеми як розпізнавального знака мають бути відносно невеликими, щоб її не можна було сплутати з емблемою, яка використовується як захисний знак.

У мирний час дозволяється застосування емблеми великих розмірів, зокрема під час надзвичайних ситуацій, коли потрібно, щоб працівники Товариства Червоного Хреста України, які здійснюють подання допомоги, легко розпізнавалися.

Національні Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця інших країн, персонал яких присутній на території України з дозволу Кабінету Міністрів України та Товариства Червоного Хреста України, використовують емблеми Червоного Хреста або Червоного Півмісяця на умовах, передбачених цією статтею.

Стаття 11. Використання емблеми Червоного Хреста в інших випадках

Як розпізнавальний знак в умовах мирного часу емблема Червоного Хреста може використовуватися для позначення:

1) будівель, споруд, медичних матеріалів і санітарно-транспортних засобів закладів охорони здоров'я, призначених для осіб, які потребують постійного медичного догляду;

2) транспортних засобів, що використовуються для транспортування поранених і хворих;

3) спеціально відведених місць або зон для подання першої медичної допомоги в населених пунктах, на дорогах, на підприємствах і в інших місцях, призначених для подання медичної допомоги;

4) зон дислокації біженців під час збройних конфліктів і стихійного лиха.

Дозвіл на використання емблеми на території України у випадках, визначених цією статтею, надається Національним комітетом Товариства Червоного Хреста України за умови безкоштовного надання послуг.

Стаття 12. Використання емблеми Червоного Півмісяця

У мирний час емблема Червоного Півмісяця і назва "Червоний Півмісяць" використовуються виключно для позначення медичного і духовного персоналу та майна іноземних національних Товариств Червоного Півмісяця, які перебувають у офіційному відрядженні в Україні і не можуть бути використані для жодних інших цілей та в інших випадках.

РОЗДІЛ ІV

ВИКОРИСТАННЯ ЕМБЛЕМИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА ТА ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНАМИ МІЖНАРОДНОГО РУХУ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА ТА ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ

Стаття 13. Використання емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця міжнародними органами Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

Міжнародним органам Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та їх уповноваженим представникам дозволяється користуватися у будь-який час знаками Червоного Хреста та Червоного Півмісяця при здійсненні всіх видів своєї діяльності.

РОЗДІЛ V

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ЕМБЛЕМ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА ТА ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ

Стаття 14. Порядок отримання та реєстрації особистих іменних посвідчень

Особи, які зазначені в статтях 4, 5, 6, 7, 8 цього Закону і користуються захистом емблеми Червоного Хреста, повинні мати при собі відповідні особисті посвідчення з фотографією на весь період збройного конфлікту. У посвідченні має бути зазначена належність особи до певного закладу охорони здоров'я, організації з подання допомоги, формування або іншої структури, визначених цим Законом.

Під час перебування таких осіб у місцях збройних конфліктів вони повинні носити особисті іменні посвідчення або жетони на одязі.

Видачу та реєстрацію зазначених посвідчень здійснюють Товариство Червоного Хреста України та уповноважені органи виконавчої влади України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. Заборона незаконного використання емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Забороняється використання емблем Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; слів "Червоний Хрест" або "Червоний Півмісяць", або "Червоний Хрест і Червоний Півмісяць"; розпізнавального знака чи будь-якого іншого знака, найменування або сигналу, які являють собою імітацію (використання подібних кольорів або зображень) або можуть призвести до змішування, незалежно від мети такого використання, з порушенням положень цього Закону і Правил.

Забороняється використання зазначених емблем або слів на вивісках, плакатах, оголошеннях, листівках, або розміщення їх на товарах чи упаковках, або продаж цих товарів чи спроба продажу; спроба введення в обіг товарів, помічених таким чином; або використання зазначених емблем або слів як елемента знака для інших емблем або найменувань, з порушенням положень цього Закону і Правил.

Забороняється використання слів "Червоний Хрест" та "Червоний Півмісяць" у найменуваннях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; зображення емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця на знаках для товарів і послуг, промислових зразках; використання цих слів або зображень як елемента знака для товарів і послуг, промислових зразків чи найменувань згідно з чинним законодавством України.

Порядок використання зображень емблеми Червоного Хреста або слів "Червоний Хрест" як складових частин логотипів або найменувань підприємств, установ та організацій, заснованих Товариством Червоного Хреста України з метою виконання статутних завдань, визначається Правилами.

Рішення про порядок використання емблем у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті, приймається з'їздом Товариства Червоного Хреста України, а в період між з'їздами - на засіданні Президії Товариства з наступним затвердженням його на засіданні Правління Товариства.

Стаття 16. Обов'язки Товариства Червоного Хреста України щодо контролю за використанням символіки

Товариство Червоного Хреста України зобов'язане сприяти органам державної влади в їх зусиллях щодо запобігання будь-яким зловживанням у використанні символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та їх припинення.

Товариство має також сповіщати правоохоронні органи та суди про будь-які зловживання, пов'язані з порушеннями у використанні символіки.

РОЗДІЛ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕМБЛЕМ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА І ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ

Стаття 17. Відповідальність за незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Особи, винні у порушенні законодавства України про використання символіки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, несуть відповідальність згідно з законами України.

РОЗДІЛ VІІ

ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА ТА ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ У РАЗІ ЇЇ ЗМІНИ

Стаття 18. Порядок і умови використання символіки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у разі її зміни

У разі реорганізації Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця або внесення змін до Женевських Конвенцій 1949 року про захист жертв війни чи до інших правових актів, які стосуються порядку зміни використання символів і назв Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Товариство Червоного Хреста України використовує нові символи, а також назви на тих самих умовах і замість символіки Червоного Хреста та назви "Червоний Хрест України", передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачені інші положення, які стосуються зміни символіки і назв Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також порядку їх використання, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються положення міжнародних договорів.

У разі зміни зазначеної символіки під час збройного конфлікту інформація про цю зміну доводиться оперативно до відома усіх заінтересованих осіб конфліктуючих сторін як представниками Товариства Червоного Хреста України, так і відповідними центральними органами виконавчої влади (Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством оборони України, Міністерством закордонних справ України).

РОЗДІЛ VІІІ

КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЦЬОГО ЗАКОНУ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

Стаття 19. Контроль за додержанням цього Закону

Контроль за додержанням цього Закону здійснюють Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров'я України, Товариство Червоного Хреста України в межах їх компетенції, а також інші органи виконавчої влади відповідно до чинного законодавства.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні вживати необхідних заходів, передбачених законодавством, з метою запобігання зловживанням символікою Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, зокрема шляхом поширення інформації про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Стаття 20. Розв'язання спорів

Спори, пов'язані з використанням емблем, назв і розпізнавальних знаків Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, розглядаються у судовому порядку відповідно до законів України.