За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Постанова від 26 вересня 1997 р. №1069 (витяг)
29.09.1997 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Постанова від 26 вересня 1997 р. №1069 (витяг)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 26 вересня 1997 р. N 1069 (Витяг)

Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України [Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України] Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМ від 25 березня 1999 року N 461

1. Цей Порядок встановлює вимоги до реєстрації та обліку торговельних суден в Україні.

2. Дія цього Порядку не поширюється на:

військові кораблі та судна;

катери, шлюпки та інші плавучі засоби, що належать будь-якому судну.

5. Реєстрацію суден в Україні здійснюють:

капітани морських портів;

[Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України] Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства (Держфлотінспекція України). [Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України] (абзац 3 пункту 5 у редакції постанови N 461 від 25.03.99 р.)

Реєстрації в морських портах підлягають морські торговельні судна. [Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України]

Реєстрації в Держфлотінспекції України підлягають річкові та маломірні судна, не зазначені у пункті 12 цього Порядку. [Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України] (абзац 5 пункту 5 у редакції постанови N 461 від 25.03.99 р.)

6. Реєстрація судна в Україні означає внесення відомостей про нього до одного з відповідних реєстраційних документів:

а) Державного суднового реєстру України, що ведеться за формою згідно з додатком N 1;

б) Суднової книги України, що ведеться за формою згідно з додатком N 2.

8. Судно може бути зареєстроване у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України тільки одним органом державної реєстрації.

Орган державної реєстрації судна може бути змінено за бажанням судновласника з дотриманням вимог абзацу першого цього пункту.

З моменту внесення записів про постійну реєстрацію судна до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України всі зроблені раніше записи щодо цього судна в суднових реєстрах інших держав Україною не визнаються.

Так само в Україні не визнаються записи про судно, постійно зареєстроване в Україні, у судновому реєстрі іншої держави, якщо судно не виключене з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, з дотриманням вимог, встановлених розділом ІV цього Порядку.

11. Реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України здійснюється виключно капітанами морських портів України за погодженням з Інспекцією.

12. Реєстрації у Державному судновому реєстрі України підлягають:

а) пасажирські, наливні судна, судна, призначені для перевезень небезпечних вантажів, а також буксири незалежно від потужності головних двигунів і валової місткості;

б) самохідні судна, не зазначені в підпункті "а" цього пункту, з потужністю головних двигунів 55 кВт і більше;

в) судна, не зазначені в підпунктах "а" і "б" цього пункту, валовою місткістю 80 одиниць і більше.

14. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у Державному судновому реєстрі України тимчасово, на термін, що не перевищує терміну чинності такого договору, якщо на момент реєстрації судна воно не було внесене до суднового реєстру іншої держави або якщо таке судно внесене до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього припинено, про що судновласник повинен подати відповідний сертифікат.

У разі коли в іншій державі дозволяється внесення судна до кількох суднових реєстрів, вимога щодо подання сертифіката про припинення запису в судновому реєстрі цієї держави може не виконуватися. 18. В анкеті Державного суднового реєстру України, зразок якої затверджується Мінтрансом, зазначається:

а) ідентифікаційний номер згідно з Порядком про присвоєння судну назви та ідентифікаційного номера суднової станції супутникового зв'язку, що визначається Мінтрансом;

б) тип судна згідно з класифікацією, передбаченою Міжнародним кодексом щодо управління безпечною експлуатацією суден та запобіганням забрудненню, а саме:

пасажирське судно:

пасажирське високошвидкісне судно;

вантажне високошвидкісне судно;

навалочне судно;

нафтовий танкер;

танкер-хімовоз;

пересувна морська бурова споруда;

газовоз;

інше вантажне судно;

в) юридична адреса судновласника, зазначена у свідоцтві про державну реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності.

25. Для реєстрації судна та отримання суднових реєстраційних документів судновласник повинен подати документи, що свідчать про сплату зборів за реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України та видачу суднових документів. Після одержання висновку Інспекції капітан порту у триденний термін видає судновласнику такі реєстраційні документи:

свідоцтво на право плавання під Державним прапором України;

свідоцтво про право власності на судно. У разі тимчасової реєстрації судна свідоцтво про право власності на судно не видається.

Інспекція видає судновласнику:

а) свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;

б) свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою;

в) свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;

г) свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України.

26. У разі реєстрації судна, що експлуатується на умовах бербоут-чартеру, свідоцтво на право плавання під Державним прапором України (судновий патент) видається незалежно від того, переходить до судновласника України право власності на судно чи судно після закінчення терміну договору підлягає поверненню власникові. Свідоцтво про право власності на судно видається тільки після переходу цього права на законних підставах до судновласника України і постійної реєстрації судна.

До цього моменту на судні зберігаються документи на право власності, видані компетентним іноземним органом, і належним чином засвідчені документи чи їх копії, які підтверджують передачу судновласнику України права на користування судном.

27. Судно набуває права плавання під Державним прапором України після його реєстрації та одержання документів, передбачених пунктом 25 цього Порядку.

28. Придбане за кордоном судно, тимчасово передане юридичній або фізичній особі в Україні, може набувати права підняття Державного прапора України з моменту видачі консулом України тимчасового свідоцтва про право плавання під Державним прапором України.

Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України, але не більше одного року.

32. Реєстрація судна у Судновій книзі України здійснюється як капітанами морських портів України, так і Держфлотінспекцією України. [Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України] (пункт 32 із змінами, внесеними згідно з постановою КМ N 461 від 25.03.99 р.)

33. У Судновій книзі України реєстрації підлягають судна, не зазначені в пункті 12 цього Порядку.

35. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у Судновій книзі України тимчасово, на термін, що не перевищує терміну дії такого договору, якщо на момент реєстрації воно не було внесене до суднового реєстру іншої держави та якщо таке судно внесене до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього припинено, про що судновласник повинен подати письмове посвідчення компетентного органу цієї держави.

43. Судно набуває права плавання під Державним прапором України після його реєстрації у Судновій книзі України та після одержання суднового білета.

44. Судно, придбане за кордоном, судно, тимчасово передане юридичній або фізичній особі в Україні з оформленням передачі цього права за кордоном, може набувати права підняття Державного прапора України з моменту видачі консулом України тимчасового свідоцтва про право плавання під Державним прапором України.

Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у Судновій книзі України, але не більше одного року.

47. Виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України здійснюється шляхом припинення записів про його реєстрацію і вилучення суднових реєстраційних документів, передбачених пунктами 25 та 42 цього Порядку.

Виключення може бути постійним або тимчасовим.

48. Постійне виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України здійснюється:

а) у разі втрати судном права плавання під Державним прапором України;

б) у разі загибелі судна або зникнення його безвісно;

в) у разі визнання судна непридатним для подальшої експлуатації;

г) у разі закінчення дії договору бербоут-чартеру іноземного судна.

У разі постійного виключення судна, за бажанням судновласника, орган реєстрації у п'ятиденний термін видає свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України, зразок якого затверджується Мінтрансом.

51. Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України здійснюється в разі його передачі на законних підставах у тимчасове володіння чи використання іноземній державі, юридичній або фізичній особі, а також особі без громадянства, з тимчасовою заміною Державного прапора України на прапор іноземної держави, за умови, що:

а) згідно із законодавством іншої держави дозволяється заміна прапора;

б) судновласник згоден на тимчасову заміну прапора;

в) заставодержатель зареєстрованих застав судна згоден на тимчасову заміну прапора.

У разі тимчасового виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України орган державної реєстрації видає свідоцтво про тимчасове виключення судна із Державного суднового реєстру або Суднової книги України, зразок якого затверджується Мінтрансом.

56. У разі повернення судна під Державний прапор України органу державної реєстрації судна в Україні повертається свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, а також додається документ, виданий органом іноземної реєстрації судна про припинення його реєстрації в іноземному судновому реєстрі.

Замість цих документів судновласнику видаються суднові реєстраційні документи про судно, що зберігалися органом державної реєстрації, в якому воно було зареєстроване згідно з пунктом 55 цього Порядку.

V. Облік суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України

59. Для здійснення контролю за обліком суден України органи державної реєстрації 2 рази на рік - станом на 1 серпня і 31 грудня, а також на запит - у термін, що не перевищує трьох діб, подають відомості до Інспекції за формою, затвердженою Мінтрансом. [Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України] (пункт 59 у редакції постанови N 461 від 25.03.99 р.)