За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про заходи щодо виконання закону України "Про пожежну безпеку" (витяг)
26.07.1996 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про заходи щодо виконання закону України "Про пожежну безпеку" (витяг)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 26 липня 1994 р. N 508

(Витяг)

Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"

5. Державна пожежна охорона відповідно до покладених на неї завдань:

13) у разі потреби перевіряє на підприємствах відповідність вимогам пожежної безпеки продукції, що ними виробляється, а також відповідність стандартам і технічним умовам протипожежного устаткування;

14) зупиняє виробництво пожежонебезпечних речовин, приладів та обладнання, пожежної техніки, протипожежного устаткування, технічних засобів запобігання пожежам і надання послуг протипожежного призначення, якщо вони не відповідають вимогам стандартів;

15) забороняє продаж (поставку) юридичним особам і громадянам пожежної техніки і протипожежного устаткування, які не пройшли сертифікаційних випробувань і не відповідають вимогам стандартів;

16) контролює діяльність підрозділів відомчої, сільської та добровільної пожежної охорони, сприяє їх всілякому зміцненню;

17) здійснює матеріально-технічне забезпечення, ремонт пожежних депо, пожежної та спеціальної техніки і засобів зв'язку, протипожежного устаткування підрозділів Державної пожежної охорони;

18) перевіряє якість пожежної техніки, протипожежного устаткування, технічних засобів запобігання пожежам, що випускаються на підприємствах незалежно від форм власності;

19) закуповує пожежну техніку, протипожежне устаткування, матеріали, засоби гасіння тощо;

20) організовує роботу підрозділів військового приймання пожежної техніки й протипожежного устаткування;

Здійснення державного пожежного нагляду

[Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення]

6. Державний пожежний нагляд (далі - держпожнагляд) здійснюють Головне управління Державної пожежної охорони МВС (центральний орган держпожнагляду), управління (відділи) Державної пожежної охорони ГУВС у Криму МВС України, ГУВС м. Києва і Київської області, УВС областей і м. Севастополя (територіальні органи держпожнагляду), відділи та підрозділи, підпорядковані безпосередньо Головному управлінню Державної пожежної охорони МВС, загони і частини Державної пожежної охорони (місцеві органи держпожнагляду) згідно із Законом України "Про пожежну безпеку", цим Положенням, нормативними актами МВС. Законом України "Про пожежну безпеку", цим Положенням, нормативними актами МВС. [Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення]

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою КМ N 1943 від 21.10.99 р.)

7. Основними завданнями держпожнагляду є:

встановлення та контроль за забезпеченням єдності вимог державних стандартів, норм і правил у галузі пожежної безпеки;

здійснення контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переосна щення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів незалеж но від форм власності і видів діяльності, розроблення та виготов лення пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів;

виявлення і контроль за усуненням причин і умов, що сприяють виникненню та поширенню пожежі, створенню у разі пожежі загрози життю і здоров'ю людей, знищення чи пошкодження майна, а також пе решкоджають своєчасній ліквідації пожеж і врятуванню людей;

розроблення заходів профілактики пожеж.

12. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах, на підземних об'єктах, в шахтах, розрізах і кар'єрах, рудниках, копальнях, при будівництві тунелів і гідротехнічних споруд, у разі проведення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового господарства, в рухомому складі залізничного, морського, річкового, повітряного і автомототранспорту, морських і річкових спорудах, що знаходяться на плаву, на нафто-, газо- і продуктопроводах здійснюється згідно з чинним законодавством відповідними органами та службами.

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції та експлуатації об'єктів іноземних фірм і спільних підприємств регулюється чинним законодавством або умовами, передбаченими договора ми сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

[Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення]

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки на об'єктах Міноборони, МНС, Національної гвардії, Служби безпеки, Держкомкордону та Державного департаменту з питань виконання покарань здійснюється їх службами пожежної безпеки. [Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення]

(абзац 3 пункту 12 у редакції постанови КМ N 1943 від 21.10.99 р.)

Державний пожежний нагляд за введенням та експлуатацією електроустановок здійснюється у порядку, встановленому МВС і Міненерго.

13. Держпожнагляд контролює стан пожежної безпеки на об'єктах державної та колективної власності в повному обсязі. На об'єктах приватної власності органи держпожнагляду контролюють лише умови безпеки людей на випадок виникнення пожежі, а також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян.

Органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких господарських органів, об"єднань громадян, політичних формувань, органів державної виконавчої влади, місцевих Рад та їх виконкомів, діють відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", цього Положення, інших нормативних актів з питань пожежної безпеки.

Розпорядження (приписи) і постанови держпожнагляду є обов'язковими для виконання керівниками органів державної виконавчої влади, місцевих Рад та їх виконкомів, керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ і організацій, а також громадянами.