За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про положення про державний експортний контроль в Україні (витяг)
13.02.1998 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про положення про державний експортний контроль в Україні (витяг)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України від 13 лютого 1998 року N 117/98

ПОЛОЖЕННЯ

про державний експортний контроль в Україні

1. Це Положення регулює порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами озброєнь, військової та спеціальної техніки, окремих видів сировини, матеріалів, обладнання і технологій, що можуть бути використані для їх створення, з метою забезпечення національної безпеки та додержання Україною міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння.

2. Для цілей цього Положення використовуються такі терміни:

1) державний експортний контроль - комплекс заходів, які здійснюють державні органи щодо забезпечення державного контролю за міжнародними передачами товарів, що контролюються, їх використанням юридичними і фізичними особами відповідно до міжнародних зобов'язань України та інтересів національної безпеки;

2) товари - будь-які вироби, технології, послуги або інформація, що в сукупності або окремо підлягають державному експортному контролю;

3) товари військового призначення - озброєння, боєприпаси, військова і спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини і матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів; послуги у сфері проектування, розроблення, конструювання, виготовлення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, експлуатації, демілітаризації, знищення, збуту, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення, відповідні посередницькі послуги, технічні дані та технічна допомога, що надаються іноземним юридичним або фізичним особам в Україні чи за її межами; спеціальна інформація в будь-якій формі (за винятком інформації, опублікованої у відкритій пресі), необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення у формі проектів, планів, креслень та їх копій, схем, діаграм, моделей, формул, специфікацій, програмного забезпечення, посібників та інструкцій, викладених на папері або інших матеріальних носіях інформації; проведення інструктажів, здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації, навчання, практичне освоєння методів роботи, консультування, які в сукупності або окремо підлягають державному експортному контролю;

4) товари подвійного використання - окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій та роботи і послуги, пов'язані з ними, які крім основного цивільного призначення можуть бути використані під час розроблення, виробництва або використання озброєння, військової чи спеціальної техніки і підлягають державному експортному контролю;

5) міжнародні передачі товарів - експорт (реекспорт), імпорт товарів, що контролюються, їх транзит через територію України, тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на територію України;

6) експорт - продаж або передача на інших законних підставах товарів, що контролюються, іноземним суб'єктам господарської діяльності та їх вивезення за митний кордон України або без нього, включаючи реекспорт товарів з митної території України, в тому числі:

а) передача товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства;

б) передача в Україні або за її межами управління (контролю) товаром юридичній особі іноземної держави чи її представнику або іноземцю, в тому числі через засоби зв'язку;

в) надання послуг військового призначення за межами України юридичній або фізичній особі іноземної держави чи особі без громадянства;

г) фактичне відвантаження товарів з метою дальшої їх передачі або переміщення за межі України;

7) імпорт - закупівля або одержання на інших законних підставах від іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів, що контролюються, та їх ввезення на територію України, включаючи одержання їх представником будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцем чи особою без громадянства на території України;

8) реекспорт - продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що контролюються, раніше імпортованих на територію України, або продаж товарів, експортованих з України, третім державам;

9) транзит - переміщення товарів, що контролюються, через територію України без будь-якого використання на її території;

10) тимчасове вивезення товарів, що контролюються, за межі України (далі - тимчасове вивезення товарів) - вивезення товарів з території України до іноземної держави з обов'язковим поверненням в Україну;

11) тимчасове ввезення товарів, що контролюються, на територію України (далі - тимчасове ввезення товарів) - ввезення товарів на територію України з іноземної держави з обов'язковим поверненням до держави, з якої їх було ввезено.

3. Міжнародні передачі товарів здійснюються виключно під державним контролем, який забезпечує їх відповідність інтересам національної безпеки, зовнішній та оборонній політиці України.

4. Експорт окремих категорій товарів військового призначення та подвійного використання не допускається до країн, стосовно яких Організацією Об'єднаних Націй встановлено заборону на їх поставки.

5. Забороняються міжнародні передачі ядерної, біологічної та хімічної зброї, матеріалів, устаткування і технологій, спеціально призначених для її створення, передачі товарів, якщо їх здійснення суперечить міжнародним зобов'язанням України, інтересам національної безпеки, цілям боротьби з тероризмом і підтримання взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, а також у разі відсутності належних гарантій щодо кінцевого використання товарів.

(пункт 5 у редакції Указу Президента N 283/99 від 26.03.99 р.)

12. Державному експортному контролю підлягають міжнародні передачі товарів таких категорій:

1) товари, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї;

2) товари, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї;

3) вироби ракетної техніки, обладнання, матеріали і технології, у тому числі після відповідної доробки, що використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї;

4) товари військового призначення;

5) товари подвійного використання. Процедури застосування експортного контролю за міжнародними передачами зазначених категорій товарів визначаються відповідними положеннями, які затверджує Кабінет Міністрів України.

14. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний звернутися до Державної служби експортного контролю України за одержанням дозволу на право здійснення експорту товарів або відповідних роз'яснень, якщо йому стало відомо про можливість використання товарів для створення зброї масового знищення, засобів її доставки або звичайних озброєнь, не дивлячись на те, що дані товари не включено до зазначених Списків товарів.

24. Міжнародні передачі товарів, що контролюються, здійснюються виключно на підставі дозволів та висновків Державної служби експортного контролю України. В окремих випадках такі дозволи можуть бути надані за рішеннями Кабінету Міністрів України або Ради національної безпеки і оборони України.

(абзац 1 пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 283/99 від 26.03.99 р.)

Здійснення експорту товарів військового призначення дозволяється суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності виключно за умови укладення ним зовнішньоекономічного договору (контракту) з іноземним суб'єктом господарської діяльності, уповноваженим на це урядом держави - одержувача товарів.

25. Дозвіл є підставою для прийняття товару до прикордонного контролю та митного оформлення, але не звільняє від подання митній установі інших документів, необхідних для здійснення митного оформлення та митного контролю відповідно до законодавства України.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 283/99 від 26.03.99 р.)

26. Дозвіл та висновок на право здійснення міжнародних передач товарів, що контролюються, можуть бути генеральним чи разовим. Генеральний дозвіл та висновок підтверджують право суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на здійснення експорту або імпорту товарів із визначенням особливих умов поставки, держави (групи держав) призначення або походження товарів, кінцевих користувачів і є дійсними протягом встановленого строку, але не більше трьох років. Разовий дозвіл та висновок на здійснення міжнародних передач товарів видаються на підставі укладеного зовнішньоекономічного договору (контракту), підтверджують право суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на здійснення міжнародних передач товарів із визначенням їх кількості та вартості, особливих умов поставки, іноземного суб'єкта (суб'єктів) господарської діяльності, держави призначення або походження товарів і є дійсними протягом встановленого строку, але не більше одного року.

(пункт 26 доповнено абзацом 4 згідно з Указом Президента N 283/99 від 26.03.99 р)

В окремих випадках за рішенням Державної служби експортного контролю України дозвіл може бути надано на строк дії контракту, але не більш як на два роки.

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 283/99 від 26.03.99 р.)

28. Дозвіл та висновок на право здійснення міжнародних передач товарів не підлягають передачі іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності. У разі припинення юридичної особи або її перереєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності дозвіл та висновок не переходять до правонаступника або перереєстрованого суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 283/99 від 26.03.99 р.)