За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням (витяг)
12.09.1997 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням (витяг)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВАвід 12 вересня 1997 р. N 1016

Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням (З 1 вересня 2000 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою КМ від 13 липня 2000 року N 1120)

 

З метою забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки у здійсненні експорту, імпорту та транзиту відходів та враховуючи рекомендації Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити категорії небезпечних відходів, ввезення яких в Україну забороняється, та Положення про контроль за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням (додаються).

2. Установити, що Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки є спеціально уповноваженим органом у сфері контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням. КАТЕГОРІЇ небезпечних відходів, ввезення яких в Україну забороняється

Групи відходів:

1. Медичні відходи, отримані в результаті лікувального догляду за пацієнтами в лікарнях, поліклініках та клініках.

2. Відходи виробництва та переробки фармацевтичної продукції.

3. Непотрібні фармацевтичні товари, ліки та препарати.

4. Відходи виробництва, виготовлення і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів.

5. Відходи виробництва, виготовлення і застосування хімічних речовин для просочування деревини.

6. Відходи виробництва, виготовлення і застосування органічних розчинників.

7. Відходи термічної обробки та карбідизації, які містять ціаніди.

8. Непотрібні мінеральні масла, не придатні для використання за призначенням.

9. Відходи у вигляді сумішей та емульсій масла /вода, вуглеводні/ вода.

10. Відходи, речовини та вироби, що містять поліхлорований біфеніл (ПХБ) та/або поліхлорований терфеніл (ПХТ) та/або полібромований біфеніл (ПББ), у тому числі будьякі полібромовані аналоги цих сполук, чи ті, що складаються з них, або забруднені ними в концентрації 50 мг/кг чи більше.

11. Відходи у вигляді смолистих осадів (крім асфальтових в'яжучих), що утворюються під час рафінування, перегонки чи будьякої піролітичної обробки органічних матеріалів.

12. Відходи виробництва, виготовлення і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи.

13. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів.

14. Непотрібні хімічні речовини, отримані під час проведення науководослідних робіт чи навчального процесу, природу яких ще не виявлено, та/або які є новими, а їх вплив на людину та/або довкілля невідомий.

15. Відходи вибухонебезпечного характеру, що не підпадають під інше законодавство.

16. Відходи виробництва, одержання і застосування фотохімікатів чи матеріалів для обробки фотоматеріалів.

17. Відходи поверхневої обробки металів і пластмас, за винятком металевої стружки, забрудненої маслами.

18. Залишки від операцій з видалення промислових відходів.

19. Залишки в результаті спалювання побутових відходів.

20. Шлам гальванічний.

21. Розчини після травлення металів.

22. Шлами бензину, що містять свинець.

23. Відпрацьовані триетиламінові каталізатори для тверднення ливарних формувальних сумішей.

24. Дріб'язок - легка фракція, що утворюється від подрібнення автомобілів.

25. Свиняча гноївка (фекалії).

26. Каналізаційний мул.

Відходи, що містять:

27. Карбоніли металів.

28. Неорганічні сполуки фтору, за винятком фториду кальцію.

29. Неорганічні ціаніди.

30. Пероксиди, крім пероксиду водню.

31. Рідкі теплоносії.

32. Гідравлічні рідини.

33. Гальмові рідини.

34. Антифризи.

35. Розчини кислот чи кислоти у твердому стані.

36. Розчини основ чи основи у твердому стані.

37. Азбест (пил та волокна).

38. Органічні сполуки фосфору.

39. Органічні ціаніди.

40. Феноли; фенольні сполуки, включаючи хлорфеноли.

41. Ефіри.

42. Хлорфторвуглеводні.

43. Галони.

44. Поверхневоактивні речовини (ПАР).

45. Галогеновані органічні розчинники.

46. Органічні розчинники, за винятком галогенованих розчинників.

47. Будьякі матеріали типу поліхлорованого дибензофурану.

48. Будьякі матеріали типу поліхлорованого дибензо-пдіоксину.

49. Шлами антидетонаційних присадок з доданням свинцю.

50. Галогенорганічні сполуки, крім речовин, зазначених у цьому переліку. Загальна частина

1. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення: відходи - будьякі речовини, матеріали чи предмети, від яких їх виробник або власник позбавляється, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації/видалення; небезпечні відходи - включені до затвердженого Мінекобезпеки Червоного переліку відходи, що мають одну чи більше небезпечних властивостей; виробник відходів - будьяка особа, діяльність якої якщо ця особа невідома, то особа, яка володіє цими відходами та/або здійснює над ними контроль; особа - будьяка фізична чи юридична особа; поводження з - збирання, перевезення, зберігання, відходами утилізація і видалення відходів, включаючи подальший контроль за місцями утилізації/видалення; видалення - будьяка операція, зазначена у розділі А додатка N 1 до цього Положення; утилізація - будьяка операція, зазначена у розділі Б додатка N 1 до цього Положення; екологічно безпечне - вжиття всіх практично можливих заходів поводження для забезпечення захисту довкілля та здоров'я людини від можливого негативного впливу під час поводження з відходами; об'єкти для - об'єкти для утилізації або видалення утилізації/ відходів, на які попередньо отримано видалення письмовий дозвіл для цих цілей від природоохоронних органів; транскордонне - будьяке переміщення відходів з перевезення району, який перебуває під національною юрисдикцією однієї країни, у район чи через район, який перебуває під національною юрисдикцією іншої країни, або у район чи через район, який не перебуває під юрисдикцією будьякої країни, за умови, що таке перевезення стосується, принаймні, двох країн; імпорт - будьяке ввезення відходів на національну територію з інших причин, ніж транзит; транзит - перевезення відходів від одного кордону національної території до іншого без зберігання, за винятком тимчасового зберігання, обумовленого технологічним процесом перевезення відходів; експорт - будьяке вивезення відходів за межі національної території з інших причин, ніж транзит; особа, що відповідає - будьяка особа, якій відвантажуються за утилізацію/видавідходи і яка здійснює їх лення утилізацію/видалення; імпортер - будьяка особа, яка перебуває під юрисдикцією країни імпорту та здійснює імпорт відходів; експортер - будьяка особа, яка перебуває під юрисдикцією країни експорту та здійснює експорт відходів; перевізник - будьяка особа, яка здійснює транспортування відходів; компетентний орган - спеціально уповноважений державний орган, який відповідає за отримання повідомлення про транскордонне перевезення відходів і будьякої пов'язаної з цим інформації, забезпечення відповіді на таке повідомлення (видачу дозволу чи відмову у його видачі), як це передбачено цим Положенням, а також за реєстрацію інформації чи ведення бази даних з питань транскордонного перевезення відходів і їх утилізації/видалення.

2. Дія цього Положення поширюється на:

а) будьякі відходи, що експортуються з України, імпортуються в Україну (крім відходів, віднесених до категорії небезпечних, ввезення яких в Україну забороняється) чи перевозяться транзитом через територію України;

б) товари, що були в ужитку і задекларовані як відходи в країні експорту, але імпортуються в Україну або перевозяться транзитом через територію України з метою використання за прямим призначенням (автошини, побутова техніка тощо).

Дія цього Положення не поширюється на відходи, що імпортуються з метою проведення досліджень у кількостях, які не можуть вплинути на стан довкілля та здоров'я людини.

3. Для транскордонного перевезення відходів застосовується система контролю двох рівнів:

а) "червоного", який стосується Червоного переліку відходів, що затверджує Мінекобезпеки (далі - Червоний перелік).

Контроль у рамках "червоного" рівня передбачає подання до Мінекобезпеки і розгляд ним повного пакету документів щодо транскордонного перевезення відходів і їх утилізації/видалення;

б) "жовтого", який стосується Жовтого переліку відходів, що затверджує Мінекобезпеки (далі - Жовтий перелік).

Контроль у рамках "жовтого" рівня передбачає подання неповного пакету документів щодо транскордонного перевезення відходів і спрощений порядок розгляду їх компетентним органом.

Відходи не можуть бути віднесені до Жовтого переліку, якщо вони мають будьяку небезпечну властивість. Перелік небезпечних властивостей затверджує Мінекобезпеки.

4. Відходи, не включені до зазначених у пункті 3 цього Положення переліків, підлягають контролю, передбаченому для відходів, включених до Червоного переліку.

5. Контроль за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням (перелік операцій з видалення та утилізації наведено у додатку N 1 до цього Положення) базується на процедурі письмового повідомлення компетентних органів заінтересованих країн про будьяке транскордонне перевезення відходів і отримання від них письмової згоди (дозволу) до здійснення перевезення.