За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження правил роздрібної реалізації лікарських засобів (витяг)
12.05.1997 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження правил роздрібної реалізації лікарських засобів (витяг)

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. N 447

ПРАВИЛА роздрібної реалізації лікарських засобів

1. Роздрібна реалізація лікарських засобів - це діяльність юридичних і фізичних осіб з медикаментозного забезпеченнянаселення і лікувальнопрофілактичних закладів шляхом закупівлі тапродажу через аптечну мережу лікарських засобів з метою отриманняприбутку.

3. Роздрібною реалізацією лікарських засобів можуть займатися підприємства (їх об'єднання), установи, організації незалежно від форм власності, громадянипідприємці, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України (далі - господарюючі суб'єкти). 5. Господарюючі суб'єкти здійснюють роздрібну реалізацію лікарських засобів за наявності у них ліцензії на визначений вид діяльності.

(пункт 5 змінено згідно з постановою КМ N 1919 від 18.10.99 р

6. Порядок видачі ліцензій на заняття роздрібною реалізацією лікарських засобів, перелік необхідних для одержання ліцензії документів встановлено законодавчими та нормативними актами.

(пункт 6 змінено згідно з постановою КМ N 1919 від 18.10.99 р.)

7. Роздрібна реалізація лікарських засобів здійснюється через аптеки та їх структурні підрозділи.

Аптека - заклад охорони здоров'я, який функціонує з дозволу і під контролем державних органів, основним завданням якої є забезпечення населення, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ і організацій лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Аптеки можуть створювати у встановленому порядку відокремлені структурні підрозділи у вигляді аптечних пунктів і аптечних кіосків. Аптечні пункти можуть створюватись при закладах охорони здоров'я, аптечні кіоски - на заводах, фабриках, вокзалах, аеропортах, торгових центрах тощо.

Аптека повинна займати ізольоване приміщення з окремим входом і мати торговельний зал для обслуговування населення.

Структурні підрозділи аптек можуть займати відокремлені приміщення без виділення торговельного залу.

(пункт 7 доповнено абзацом 6 згідно з постановою КМ N 448 від 24.03.99 р.)

За погодженням з районними державними адміністраціями роздрібна реалізація лікарських засобів може здійснюватись через фельдшерськоакушерські пункти, що організовані в сільських населених пунктах, на підставі угод, укладених з аптекою.

13. Згідно з законодавством роздрібною реалізацією лікарських засобів можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Особи, які пройшли фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, допускаються до професійної діяльності після перевірки їх кваліфікації у встановленому порядку.

14. Контроль і нагляд за підприємницькою діяльністю у сфері роздрібної реалізації медикаментів здійснюють МОЗ, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, Ліцензійна палата та інші уповноважені органи та заклади.

Контроль в цій галузі охоплює питання додержання законодавства про охорону здоров'я, норм і правил щодо діяльності з роздрібної реалізації медикаментів, особливих умов та правил.

15. У разі виявлення порушень у діяльності суб'єктів підприємництва органи охорони здоров'я та інші уповноважені органи акти перевірок направляють до МОЗ для вирішення питань про видання розпоряджень про усунення порушень чи зупинення дії ліцензії на визначений термін або анулювання ліцензії.

Дія ліцензії може бути зупинена на визначений термін або до усунення цих порушень, а у разі повторного або грубого порушення - анульована. Про зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії МОЗ письмово повідомляє суб'єкт підприємницької діяльності, орган, що здійснює контроль за діяльністю в цій галузі. Ліцензійну палату та державну податкову інспекцію за місцем знаходження ліцензіата.

(абзац 3 пункта 15 змінено згідно з постановою КМ від 25.08.98 р. N 1336)

16. Облік суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензію, ведеться у встановленому порядку Ліцензійною палатою для ведення єдиного ліцензійного реєстру.

3. Основні вимоги до приміщень аптек та їх працівників

17. Аптеки незалежно від форм власності та їх структурні підрозділи повинні мати відповідні умови для зберігання і реалізації лікарських засобів, лікарські та інші засоби для надання долікарняної медичної допомоги у приміщенні аптеки, перелік яких затверджується МОЗ.

Санітарний стан приміщень аптеки повинен відповідати вимогам, встановленим нормативними актами МОЗ.

18. Персонал аптеки повинен мати технологічний одяг і спеціальне взуття. Технологічний одяг і взуття видається працівникам аптеки відповідно до діючих норм. Кожний співробітник аптеки забезпечується не менш, ніж двома комплектами одягу.

Працівники аптек, влаштовуючись на роботу, проходять медичне обстеження, а у подальшому - періодичний медичний огляд згідно з діючими вимогами.

19. Аптека повинна бути розміщена в окремому ізольованому приміщенні, що розташоване у перших поверхах будинків.

Структурні підрозділи (аптечні пункти, аптечні кіоски) повинні займати відокремлені приміщення тільки у капітальних спорудах.