За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (витяг)
03.01.1996 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (витяг)

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. N 6

ПОЛОЖЕННЯ про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Це Положення визначає порядок здійснення діяльності державних підприємств, установ і організацій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, віднесених до відповідної категорії згідно з переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до чинного законодавства України (далі - перелік), який визначається Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ (далі - Комітет).

2. Державні підприємства, установи і організації, діяльність яких пов'язана з культивуванням рослин, що містять наркотичні речовини, виробництвом, виготовленням, зберіганням, розподілом, перевезенням, пересиланням, торгівлею, ввезенням, вивезенням і використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють таку діяльність відповідно до Закону України "Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", цього Положення, а також інших актів законодавства.

3. Дотримання порядку здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів забезпечують:

МОЗ - у сфері виготовлення в аптеках, придбання, зберігання, обліку, прописування, застосування і вивезення наркотичних і психотропних лікарських засобів у державних закладах охорони здоров'я;

Держкоммедбіопром - у сфері придбання сировини, що містить наркотичні речовини, прекурсорів, виготовлення наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання, перевезення, пересилання та збуту;

Мінпром - у сфері виробництва, зберігання, перевезення, збуту державними підприємствами прекурсорів, занесених до списків N 1 і 2 таблиці ІV переліку, а також придбання і використання прекурсорів, занесених до списку N 2 таблиці ІV переліку, на підприємствах, які мають ліцензію (дозвіл) на таку форму діяльності, а також у сфері обліку, зберігання, переробки, використання сировини конопель і знищення відходів, що містять наркотичні речовини, на підпорядкованих йому підприємствах;

Мінсільгосппрод - у культивуванні снотворного маку та конопель, виготовленні для потреб промисловості макової та конопляної соломи, у сферах обліку, зберігання, перевезення та збуту;

МВС, Міноборони, Держкомкордон, Держмитком у сфері конфіскації, обліку, зберігання, передачі, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які були вилучені в осіб, що займалися їх незаконним обігом;

наукововиробниче об'єднання "Укрфармація" - у ввезенні в Україну та вивезенні з неї наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, занесених до списку N 1 таблиці ІV переліку;

Мінтранс - у сфері обліку, зберігання і використання наркотичних і психотропних лікувальних засобів, одержуваних для поповнення аптечок першої допомоги на суднах, літаках та інших видах транспорту, які курсують на міжнародних лініях.

4. Видача ліцензій (дозволів) на здійснення діяльності у сфері придбання і використання прекурсорів, занесених до списку N 2 таблиці ІV переліку, здійснюється Комітетом.

10. Виробництво сировини, що містить наркотичні речовини, прекурсорів, внесених до списку N 1 таблиці ІV переліку, а також виготовлення і ввезення на територію України наркотичних і психотропних лікарських засобів без наявності державного замовлення, а також понад обсяги, встановлені ним, забороняється.

14. Виготовлення сировини, що містить наркотичні речовини, прекурсорів, занесених до списку N 1 таблиці ІV переліку, а також виготовлення і ввезення на територію України наркотичних і психотропних лікарських засобів понад визначеної для України квоти забороняється.

Порядок культивування снотворного маку та конопель, виробництва сировини, що містить наркотичні речовини, та виготовлення наркотичних і психотропних речовин

15. Для виконання державного замовлення на одержання макової та конопляної соломи Мінсільгосппрод щорічно видає спеціальні свідоцтва на право культивування снотворного маку та коноплі.

У свідоцтвах зазначаються точні розміри земельних ділянок, призначених для культивування снотворного маку або коноплі, мінімальний термін поставки врожаю, що встановлюється відповідно до географічних і кліматичних умов.

16. Макова солома здається державним підприємствам лікарського рослинництва, заготівельним пунктам Держкоммедбіопрому, зазначеним у свідоцтвах (додаток N 3).

Конопляну солому підприємствавиготівники здають заготівельним пунктам (або безпосередньо прядильним заводам) Мінпрому, зазначеним у свідоцтвах (додаток N 4).

17. Зберігання макової та конопляної соломи підприємствамивиготівниками після терміну, встановленого у свідоцтві, забороняється.

18. Зберігання сировини, що містить наркотичні речовини, підприємствами Держкоммедбіопрому та Мінпрому здійснюється в спеціальних складських приміщеннях.

19. Питання вирощування снотворного маку та конопель, збирання вражаю, охорони посівів, починаючи з періоду їх цвітіння і до здачі врожаю заготівельним Пунктам (у тому числі й пунктів обмолоту конопель), чистки маковота коноплезбиральних машин, знищення залишків макової та конопляної соломи після обмолоту, ліквідації дикоростучих та незаконних посівів рослин, що містять наркотичні речовини, і здійснення інших заходів визначаються відповідними правилами, що затверджуються Мінсільгосппродом.

20. Закупівля рослин, що містять наркотичні речовини, їх зберігання на території прядильних, хімікофармацевтичних підприємств і заготівельних пунктах, технологія знищення їх залишків (листя, суцвіття тощо), здійснення режимних заходів щодо ліквідації каналів втрат відходів зазначених рослин та введення їх до незаконного обігу здійснюються згідно з правилами, що затверджуються відповідно Мінпромом та Держкоммедбіопромом.

24. Експортноімпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами здійснюються за умови одержання сертифіката на кожну окрему операцію, який видається Комітетом.

26. Державні підприємства, що здійснюють діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов'язані проводити щоквартальну інвентаризацію наявності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, результати якої надсилаються Комітетові.

28. Операції, здійснені в процесі обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у межах України, та експортноімпортні операції підлягають реєстрації у спеціальних журналах, що виготовляються та видаються Комітетом, який встановлює порядок їх ведення.

Порядок передачі наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу

31. Державний контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється Комітетом та іншими органами, визначеними Урядом України, шляхом щорічної перевірки, результати якої надсилаються Комітетові.

У разі виявлення фактів порушень порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів органи, що здійснюють контроль, повинні вжити заходів до усунення виявлених недоліків.

У разі виявлення порушень, за які законодавством передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність, контролюючі органи повинні негайно повідомити про них правоохоронні органи, що здійснюють контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.